เรื่องเด่น วิปัสสนาญาณ การตื่นอย่างแท้จริง

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย NAMOBUDDHAYA, 10 ธันวาคม 2020.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 2. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 3. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
  ในการก้าวเดินอยู่ในทางสายกลางนั้น
  ก็เริ่มต้นทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อน
  ทำความเข้าใจ ทำความเห็นให้ตรง
  ในเรื่องของอริยสัจ 4
  ความจริงอันประเสริฐของธรรมชาติ

  รู้ว่า...อะไร คือ ทุกข์
  อะไร คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
  อะไร คือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
  อะไร คือ หนทางดำเนิน
  ไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

  การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้น
  ก็ต้องพบกับสภาพของการเกิด

  เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว
  ก็เข้าสู่ความแก่เฒ่าชรา
  พบความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
  จากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
  ...ก็ต้องพบกับสภาพของความตาย

  พบกับความโศก ความร่ำไรรำพัน
  ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ
  ความคับแค้นใจ

  ต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ
  ต้องพบกับความพลัดพรากสูญเสีย
  จากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจ
  ...พบกับความผิดหวัง ไม่สมความปรารถนา

  ว่าโดยย่อ ก็...อุปาทานขันธ์ทั้ง 5
  ขันธ์อันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น
  ... ก็คือทุกข์

  ทุกข์ ก็มีทั้งสภาพสิ่งที่เรียกว่า…
  ความบีบเค้น ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
  แล้วก็โดยสภาวธรรม ก็คือ
  สภาวะที่มันทนอยู่ไม่ได้
  เกิดแล้วมันก็ต้องสลายไป ๆ

  หมู่สัตว์ที่ถูกอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
  ก็จะเกิดความดิ้นรนกระวนกระวาย
  เกิดความทะยานอยากในรูป ในเสียง
  ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส
  ที่น่าใคร่น่าปรารถนา
  ที่เรียกว่าพอได้เสพแล้วมันก็ติดใจนั่นเอง

  เป็นสิ่งเสพติดในโลก
  ท่านเรียกว่า...กามตัณหา
  ความทะยานอยากในกามคุณอารมณ์ต่าง ๆ
  รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
  ที่น่าใคร่น่าปรารถนา
  พอเสพแล้วมันติดใจ เปื้อนที่ใจของเรา

  จากนั้นมันจะตรึกขึ้นมา
  ท่านเรียกว่า...กามวิตก
  ติดใจแล้วก็หวนนึกถึงสิ่งนั้นแหละ

  อยากได้ใคร่ดี อะไรที่อยากได้
  ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า อยากมี อยากเป็น
  พยายามรักษาไว้ เอาเข้าตัว
  ...เกิดภวตัณหา

  ที่มันไม่ดี ไม่อยากได้
  ก็พยายามผลัก เกิดการปฏิเสธ
  เรียกว่า…วิภวตัณหา
  อันนี้คือ #เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
  กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
  คือ ความทะยานอยากทั้งหลายทั้งปวง

  เราเกิดขึ้นมาในโลกยุคสมัยนี้
  เจอสิ่งที่เร้ากระตุ้นมากทีเดียว
  กระตุ้นให้มีความอยากได้ใคร่ดี
  ... ทั้งหลายทั้งปวง

  ถ้าเราลดการสัมผัสโลกลง ลดการสัมผัส
  โดยเฉพาะวิถีสมณะ
  ก็วางเรื่องราวทางโลกลง
  เพียรเพาะบ่มตนเอง อบรมตนเอง
  จนสามารถถอดถอนตัณหาอุปาทาน
  หมดสิ้นเยื่อใยในโลก สิ้นอาลัยในตัณหา

  ไม่ใช่ทั้งการรักษาผลักเข้า
  ดึงเข้า หรือ การผลักออก
  แต่มันหมดความกระวนกระวายแล้วนั่นเอง
  เรียกว่า ไม่ติดข้องอยู่กับสิ่งใด ๆ ในโลก
  ถอนความพอใจ ไม่พอใจในโลก

  สิ้นอาลัยในตัณหา ก็จะเข้าถึงนิโรธ
  สภาวะที่พ้นออกไปจากทุกข์นั่นเอง
  เข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

  จะเข้าถึงจุดนั้นได้
  ก็ด้วยการดำเนินด้วยมรรควิธีที่ถูกต้อง
  ที่เรียกว่า…อริยมรรคมีองค์ 8 นั่นเอง
  เรียกว่ามันต้องเพาะบ่มนะ
  อยู่ดี ๆ เราอยากจะละตัณหา...ทำไม่ได้หรอก
  ต้องผ่านกระบวนการเพาะบ่ม

  กระบวนการกว่าเราจะไปถึงจุดที่
  เรียกว่า สิ้นอาลัยในตัณหา
  ต้องผ่านกระบวนการเพาะบ่ม
  มานับภพชาติไม่ถ้วน
  จนญาณแก่รอบแล้วจริง ๆ

  จะเหมือนผลมะม่วงใบนั้น
  ที่สุกงอมเต็มที่แล้ว
  มันพร้อมที่จะหลุดจากขั้วเอง ทิ้งทุกอย่าง
  แล้วคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ นั่นเอง

  กระบวนการตรงนั้น...มันคือผล
  หน้าที่ของเราก็คือ...สร้างเหตุ

  ไม่ใช่ว่าเราอยากพ้นทุกข์มาก
  พยายามทิ้ง ทิ้ง ๆๆๆ
  นั่นคือ วิภวตัณหา การปฏิเสธ การผลักออก
  ก็เกิดจากความกระวนกระวาย
  อยากพ้นทุกข์ อยากเข้าถึงธรรม

  แท้ที่จริงแล้วจิตเรานั้น
  เคลื่อนออกจากความเป็นกลางไปแล้ว

  การที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริง
  เราต้องดึงกลับสู่ทางสายกลางก่อน
  กลับสู่ความเป็นปกติ ความเป็นธรรมดา

  การไม่ข้องแวะในทางสุดโต่ง
  หย่อนเกินไป...ไหลไปกับโลก
  โลกดึงเกินไป...ก็คอยดึงกลับ
  ตั้งสติไว้กับกายกับใจอยู่เนือง ๆ
  .

  ธรรมบรรยาย โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
  ค่ำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565


  jDJMrFWAf7GNo2zcIrL_T_jaK_QB6sD3u&_nc_ohc=mmYq_laQcwYAX8izkU6&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-8.png
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798  ถ่ายทอดธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร Facebook ช่องทางสื่อสารหลัก : https://www.facebook.com/duenjitpage/ Facebook ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : https://www.facebook.com/duenjitfound... YouTube คลังวิดีโอ : https://www.youtube.com/duenjit Instagram คลังภาพ : https://www.instagram.com/duen_jit/ SoundCloud คลังเสียง : https://soundcloud.com/duenjit LineGroup สอบถามการปฏิบัติทั่วไป : https://line.me/ti/g2/AZLrk-4nSh-aKn9... LineOA ช่วยเหลือติดขัดสภาวธรรม : https://lin.ee/pXSQeyZ Website เดินจิต : https://www.duenjit.com/ TikTok เดินจิต : https://www.tiktok.com/@duenjit #ถ่ายทอดธรรม #พระมหาวรพรตกิตติวโร
   
 5. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 6. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 7. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 8. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
  L_YPrUhyvKeoW-Myr1CC5Rpv1jUDarXnZ&_nc_ohc=SUV28UFVZRwAX-pfGWo&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-3.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 10. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 11. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 12. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 13. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 14. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 15. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 16. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 17. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 18. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 19. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
   
 20. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,655
  กระทู้เรื่องเด่น:
  789
  ค่าพลัง:
  +68,798
  tlUB8D_hDb1-YtT6gHbPVLjtpoMEHYApY&_nc_ohc=svEElhPA6SMAX9fGCLN&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk29-1.png
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...