เรื่องเด่น วีดีโอ วิปัสสนาญาณ ๑๖ - ท่านเจ้าคุณโชดก

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 18 เมษายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,832
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  LpChodokYansit.jpg
  วิปัสสนาญาณ ๑๖ - ท่านเจ้าคุณโชดก

  DrSeripiput Srimuang .-
  Published on Aug 8, 2012
  Playlist
  http://www.youtube.com/watch?v=MGODpC...

  สีเล ปติฏฺฐาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ โส อิมํ วิชฏฺเย ชฏํํ นรชนผู้ฉลาด มีความเพียรเครื่องเผากิเลสอย่างต่อเนื่อง มีปัญญา คือ สัมปชัญญะ 4 (นับ) เป็นภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏะ ตั้งมั่นอยู่ในศีล อบรมจิตและปัญญาอยู่นรชนผู้นั้นจะพึงถางรกชัฏออกได้

  ไตรสิขา๓ - ศีล สมาธิ ปัญญา
  ปัญญา๓ - สุตมยปัญญา จินตมปัญญษ ภาวนามยปัญญา
  ภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเกิดญาณ๑๖
  ๑. นามรูปปริเฉทญาณ ๒. ปจยปริคหญาณ ๓. สมสณญาณ ๔. อุทยัพพยญาณ
  ๕. ภังคญาณ ๖.ภยตูปัฏฐานญาณ ๗. อาทีนวาญาณ ๘. นิพพิทาญาณ ๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ ๑๐. ปฏิสังขาญาณ ๑๑. สังขารุเบกขาญาณ ๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ ๑๓. โคตรภูญาณ ๑๔.มรรคญาณ ๑๕.ผลญาณ ๑๖. ปัจจเวกขณญาณ

  วิสุทธิมรรค๗ ๑.ศีลวิสุทธิ ๒.จิตตวิสุทธิ ๓.ทิฏฐิวิสุทธิ - นามรูปปริเฉทญาณ ๔.กังขาวิตรณวิสุทธิ - ปจยปริคหญาณ
  ๕.มัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิ - ๓.สมสณญาณ ๔.อุทยพยญาณ เกิดวิปัสสนูปกิเลส๑๐ - ๑.โอภาส ๒.ปิติ ๓.ญาณ ๔.ปัสสัทธิ ๕.สุข ๖.อธิโมกข์ ๗.ปัคคคาหะ ๘.อุปัฏฐานะ ๙.อุเบกขา ๑๐.นิกันติ
  ๖.ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ - ๔. อุทยัพพยญาณ ๕. ภังคญาณ ๖.ภยตูปัฏฐานญาณ ๗. อาทีนวาญาณ ๘. นิพพิทาญาณ ๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ ๑๐. ปฏิสังขาญาณ ๑๑. สังขารุเบกขาญาณ ๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ ๑๓. โคตรภูญาณ ๖.ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ - ๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ ๑๓. โคตรภูญาณ
  ๗.ญาณทัศนวิสุทธิ - ๑๔.มรรคญาณ ๑๕.ผลญาณ ๑๖. ปัจจเวกขณญาณ ละสังโยชน์๑๐ บรรลุธรรม พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระ อรหันต์

   
 2. sutin_boons

  sutin_boons เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กุมภาพันธ์ 2016
  โพสต์:
  551
  ค่าพลัง:
  +11,848
  ขออนุโมทนาบุญครับ

  ฟังธรรมท่านอารมณ์เพลิดเพลินมากๆครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...