วิวัฒนาการของจิต 8 สี 8 ระดับ

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย MBNY, 23 เมษายน 2005.

 1. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +22,431


  วิกฤต - วิวัฒนาการของจิต - สไปรัลไดนามิกส์

  ประสาน ต่างใจ
  กลุ่มจิตวิวัฒน์
  ตีพิมพ์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

  อลิซาเบท ซาทัวริส (Elisabet Sahtoris) บอกว่า "วิกฤตคือคาตาลิสต์ ความเครียดจากการดำรงชีวิตนั้นเองที่ทำให้เราเปลี่ยน" ทุกวันนี้ เราอยู่ท่ามกลางความเครียดจากวิกฤตในแทบทุกด้าน ที่ล้วนเป็นผลจากการกระทำของเราเอง โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและตัวเร่ง ที่ทำร้ายและทำลายระบบนิเวศธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน ทำให้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่เรามีที่เรารับเป็นมรดกตกทอดมาไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป นักปราชญ์ นักคิด และนักวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ระดับนำทุกคนล้วนกล่าวตรงกันว่า จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคม ทางด้านจิต หรือ "จิตวิวัฒน์" สู่สังคมใหม่ จิตวิญญาณใหม่ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และเจ็บปวดที่สุดของมนุษยชาติ ในเวลาอีกไม่ช้านี้

  แต่ถึงแม้ว่าสหัสวรรษใหม่จะผ่านพ้นไปสามปีกว่าแล้ว เราส่วนใหญ่ราวๆ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ก็ดูเหมือนจะยังไม่รู้ตัวจึงไม่เปลี่ยนตาม หรือเพราะเชื่อว่าองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่เชิดชูวัตถุและแสดงออกเป็นความก้าวหน้าของสังคมด้วยเทคโนโลยี คือความจริงที่ถูกต้องแล้ว ดังนั้น จึงยังคงมีโลกทัศน์และชีวทัศน์แบบเก่า "ขอให้เหมือนเดิม" อยู่ (Paul H. Ray and Sherry Anderson: The Cultural Creatives, 2000; Duane Elgin and Colleen Ledrew: Global Consciousness Change, 1997; Michael Lerner: The Age of Extinction..., 1999) โดยไม่กังวลหรือไม่รู้ตัวว่า ความก้าวหน้านั้น จะหวนกลับมาทำลายลูกหลานหรือมรดกตกทอดทางเผ่าพันธุ์ที่เรารักและห่วงใยที่สุดอย่างไร?

  ที่ว่าไม่กังวลหรือไม่รู้ตัว เพราะว่าความสุขสนุกสนานกับความเจริญก้าวหน้าได้บดบังตาเรา หรือทำให้มองเห็นว่าจิตมนุษย์เป็นอยู่เพียงแค่นั้น คือหยุดอยู่กับที่ แต่หากเรามองจากธรรมชาติของจักรวาล จะพบว่าธรรมชาตินั้นไหลเลื่อนเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมโยงกันตลอดเวลาเป็นวัฏจักร สถานภาพของมนุษย์และสังคมมนุษย์ในขณะนี้เป็นเพียงช่วงหนึ่งของวัฏจักรที่ว่าเท่านั้น ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงต่อไป เช่นเดียวกับจิตและจิตวิญญาณที่จะต้องวิวัฒนาการต่อไปเช่นกัน (Ken Wilber: Up From Eden; 1976)

  ในบทสัมภาษณ์ ดอน เบ็ค (ผู้ร่วมกับ แคลร์ เกรฟส์ (Clare W. Graves) สร้างทฤษฎีสไปรัลไดนามิกส์ หรือ "จิตวิวัฒน์", Don Beck and Spiral Dynamics; in: What is Enlightenment?; 2002) อธิบายว่า วิวัฒนาการของจิต คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปัญญา พฤติกรรม บุคลิกภาพของมนุษย์ (จิตปัจเจก) และรูปแบบ ความเชื่อ หรือค่านิยมของสังคม (จิตร่วมหรือวัฒนธรรม) รูปแบบของความเชื่อหรือค่านิยมนี้ เรียกว่า มีมส์ (Rechard Dawsons' memes นำมาใช้โดย Aaron Lynch: Thought Contagion, 1996) ซึ่ง ดอน เบ็ค นำมาอธิบายวิวัฒนาการของจิตโดยสัมพันธ์กับสี ๘ สี ๘ ระดับ (แบ่งออกเป็นสองชั้น ชั้นล่างมี ๖ สี ๖ ระดับ และชั้นบนจะมี ๒ สี ๒ ระดับ) แต่ละสี จะบ่งบอกถึงโลกทัศน์ ปัญญา อุปนิสัย และพฤติกรรมของแต่ละคนที่มีต่อสังคมโดยรวมในชั่วขณะนั้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามระดับหรือสี

  ประชากรโลกโดยส่วนใหญ่หรือกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ จะมีระดับจิตหรือสีกระจายอยู่ระหว่างระดับสาม (สีแดง) ถึงระดับหก (สีเขียว) ระดับใดจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคนในสังคม (หรือชาติพันธุ์) ย่อยนั้นๆ ว่า มีวิวัฒนาการของจิตในระดับใดหรือสีอะไร (ที่จะชี้บ่งระดับของจิตร่วมทางสังคมหรือวัฒนธรรมของสังคมย่อยนั้นๆ อีกทีหนึ่ง)

  มีเพียงไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของประชากรโลกเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการของจิตกระจายอยู่ในอีก ๔ ระดับของทั้งสองชั้นที่เหลือ ยกตัวอย่าง จะมีคนที่อยู่ในระดับต่ำสุด สีดิน หรือสีน้ำตาลอ่อนแห้งๆ (Beige) คือระดับจิตดำบรรพ์ของคนถ้ำ น้อยมาก ไม่ถึง ๐.๐๕ เปอร์เซ็นต์ ของประชาการทั้งหมด และที่มีน้อยกว่านั้นอีกได้แก่ระดับ ๘ หรือระดับจิตสูงสุด สีเขียนครามใส (Turquoise) อันเป็นระดับจิตของผู้มีปรีชาญาณเฉกเช่นศาสดา อรหันต์ ที่จิตได้วิวัฒนาการผ่านพ้นตัวตน สู่ความว่างอย่างแท้จริง ระดับทั้งหมดมีดังนี้

  ชั้น I มี ๖ ระดับ หรือ ๖ สี

  ระดับที่ ๑ ระดับล่างสุด สีดินหรือสีน้ำตาลอ่อนแห้งๆ (Beige) เริ่มมีตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ประมาณ ๑ แสนปีมาแล้ว, ลักษณะนำ ทำอะไรก็ได้เพื่อให้อยู่รอด

  พฤติกรรม-นิสัย - ใช้สัญชาตญาณและความเคยชินนำ ชีวิตเป็นปัจจุบันขณะ

  - อัตตายังไม่มีหรือไม่ตื่น หรืออาจมีบ้างเฉพาะหน้าช่วงสั้นๆ

  - อาหาร น้ำ ความอบอุ่น ปลอดภัยและสืบพันธุ์ คือพฤติกรรม

  - ชีวิตขึ้นกับที่อยู่อาศัยในเวลานั้น เช่นสัตว์ทั้งหลาย

  ระดับที่ ๒ สีม่วง (Purple) ๕ หมื่นปี, ลักษณะนำ ถ้าเจ้าพ่อ ผี มีความสุข เผ่าพันธุ์ก็สุข ปลอดภัย

  พฤติกรรม-นิสัย - เชื่อในบัญชาของเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีป่า บูชาสัญลักษณ์เร้นลับ

  - ปฏิบัติตามหัวหน้า ผู้เฒ่า บรรพบุรุษ และวินัยกลุ่ม

  - ปัจเจกสยบยอมต่อกลุ่ม

  - รักษาไว้ซึ่งสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ ความทรงจำ

  - เคร่งครัดศรัทธาต่อจารีตประเพณี การตาย การเกิด ฤดูกาล

  ระดับที่ ๓ สีแดง (Red) ๑ หมื่นปีก่อน, ลักษณะนำ เป็นตัวของตัวเอง ไม่สนใจ อยากทำก็ทำ

  พฤติกรรม-นิสัย - โลกคือป่าดงดิบ มีแต่เสือสิงห์กระทิงแรด

  - หนีการบังคับหรือแม้แต่หน้าที่ หากไม่ชอบก็ไม่ทำ

  - ข้าใหญ่ ข้าเท่ จึงเสนอหน้าและเรียกร้องต่อการรับรู้

  - เห็นแต่ความต้องการของตน ด้านได้อายอด

  - ก้าวร้าว ข้าต้องมาก่อนในทุกรูปแบบ โกงคือเก่ง คือฉลาด

  ระดับที่ ๔ สีน้ำเงิน (Blue) ๕ พันปี, ลักษณะนำ ชีวิตมีทิศทางความหมายที่ฟ้าลิขิตไว้แล้ว

  พฤติกรรม-นิสัย - เสียสละเพราะศรัทธาโดยไร้ข้อแม้ต่อศีลธรรม

  - ศีลและข้อปฏิบัติคือวิถีชีวิตที่กำหนดเด็ดขาดโดยเบื้องบน

  - ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้ ต้องได้ดี ( สวรรค์) ในวันหน้า

  - ความอยากเป็นความผิด ต้องปลง ต้องสำนึก

  - วัฒนธรรมและระเบียบวินัยเท่านั้น ที่สร้างคุณธรรมความดีงาม

  ระดับที่ ๕ สีส้ม (Orange) ๓๐๐ ปีก่อน, ลักษณะนำ แข่งขันเพื่อชนะ แต่อยู่ภายใต้กฎ เคารพข้อบังคับ

  พฤติกรรม-นิสัย - ความเจริญก้าวหน้าคือเนื้อในของแต่ละคนที่มีมาโดยกำเนิด

  - ความเจริญก้าวหน้าขึ้นกับการเรียนรู้ความลับของธรรมชาติ

  - การหาประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคือความถูกต้อง

  - เสี่ยง มองโลกในแง่ดี สู่ความสำเร็จ ข้าจะกำหนดตัวข้าเอง

  - สังคมก้าวบนเหตุผล การแข่งขัน ยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยี

  ระดับที่ ๖ สีเขียวใบไม้ (Green) เริ่มที่ ๑๕๐ ปีก่อน, ลักษณะนำ สุขสงบอยู่ที่ภายใน ห่วงใยผู้อื่น

  พฤติกรรม-นิสัย - จิตวิญญาณต้องถูกปลดปล่อยจากตัณหา จากการแยกแบ่ง

  - ห่วงใย อ่อนไหว คุณธรรม อยู่เหนือชาติ วัฒนธรรม และเหตุผล

  - ให้โอกาส แบ่งสรรธรรมชาติที่จำเป็นให้มนุษย์โลกเท่าๆ กัน

  - ตัดสินใจโดยฟังผู้อื่น ฝึกฝนปรับจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง

  ชั้นที่ II มี ๒ ระดับ ๒ สี

  ระดับที่ ๗ สีเหลือง (Yellow) เริ่มมีเมื่อ ๕๐ ปีก่อน, ลักษณะนำ ชีวิตคือความรับผิดชอบ องค์รวม

  พฤติกรรม-นิสัย - รู้ธรรมชาติ รู้ระบบ รู้ชีวิต รู้สังคม

  - วิกฤตและการเปลี่ยนแปลง คือบรรทัดฐานของจักรวาล

  - ยืดหยุ่น เชื่อมโยงพึ่งพากัน ไหลเลื่อนวนเวียนเป็นวัฏจักร

  ระดับที่ ๘ สีเขียวครามกระจ่างใส (Turquoise) เริ่มมีมาเมื่อ ๓๐ ปีก่อนแต่ยังคงน้อยมาก

  พฤติกรรม-นิสัย - องค์รวมแห่งกาย จิต จิตวิญญาณ

  - ความโยงใยเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ และสิ่งสูงสุด

  - พลังงาน (จิต) และข้อมูล (ปัญญาญาณ) ซึมแทรกทั่วทั้งโลก  ประสาน ต่างใจ

  กลุ่มจิตวิวัฒน์

  โครงการจิตวิวัฒน์ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  NewConsciousness@thainhf.org

  ตีพิมพ์ใน มติชนรายวัน ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗
   
 2. Kamen rider

  Kamen rider เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  3,776
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +1,997
  กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...........ผม พึ่งอ่านของ แก จบ วัน นี้ แม่บ้านเอาลงด้วย สงสัย คนละเล่มกัน
   
 3. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,806
  ค่าพลัง:
  +7,485


  เรื่องจริงครับ ................ถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้อง ก็มีประโยชน์มากมาย
  แต่ถ้าเราใช้ในทางที่ผิด..... มันก็เป็นเรื่องที่อันตรายและน่ากลัวที่สุด เฉกเช่นกัน
  ...
   
 4. DevilBitch

  DevilBitch เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2005
  โพสต์:
  9,777
  ค่าพลัง:
  +36,847
  Ummmm!!!
   
 5. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,806
  ค่าพลัง:
  +7,485
  บ่นอะไรหรือคะ?
   
 6. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,806
  ค่าพลัง:
  +7,485
  ผู้เริ่มปฏิบัติสมาธิใหม่ๆ มักจะไม่เห็นสิ่งใดๆสถิตย์อยู่ที่ศูนย์กลางกายของตน เมื่อปฏิบัติไปได้พอสมควร จะเห็นเป็นแสงปรากฏขึ้นแล้วก็หายไป จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป มืดก่อนแล้วสว่าง สว่างแล้วก็มืดอีก เป็นเช่นนี้สลับกันไป จนในที่สุดจะเห็นแสงเล็กๆเกิดเจิดจ้าขึ้น ขยายวงกว้างออกไป และจะไม่มืดหรือดับอีก แต่จะเห็นเป็นวัตถุต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้ ไม่ต้องแสดงความยินดียินร้าย ให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปถึงที่สุด ครั้งแรกผู้ปฏิบัติจะเห็นเป็นสีดังนี้คือ

  1. สีดำก่อน เพราะอยู่ในอำนาจของมาร แล้วดับไป
  2. เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่ามีจิตใจมุ่งมั่นไปสู่ทางธรรม (เริ่มมีกุศลจิต) และสีก็จะจางลง
  3. เป็นสีเขียว เป็นการขยับสูงขึ้นจากขุมนรก
  4. เป็นสีแดงและม่วงซึ่งแสดงว่ามีความเพียรที่จะไปสู่ชั้นโลกมนุษย์ เป็นการแก้กรรมเก่าและใหม่ที่ตนสร้างขึ้นในปัจจุบันชาติให้ลดน้อยลง
  5. สีส้มเป็นสีของสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์มาใช้กรรม
  6. สีเหลือง เป็นสีของมนุษย์ทีมีกุศลจิตสูง
  7. สีขาวเป็นสีของคนถือศีล สีแก้ว (ใส) เป็นสีของผู้ปฏิบัติสมาธิในทางธรรม
  8. เมื่อมี "แสงสว่างจ้าเกิดขึ้นเป็นเพชร" เป็นสีที่ปรารถนาของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง สามารถสร้างวิมานด้วยตนเองในชั้นเทพ พรหมและภพนิพพาน เป็นต้น


  คัดลอกมาจาก "พลังสมาธิชั้นสูง Super Self-Meditation Power"
  ที่มา http://www.geocities.com/knowledge_meditation/

  ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 เมษายน 2005
 7. xx

  xx สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  68
  ค่าพลัง:
  +16

แชร์หน้านี้

Loading...