เรื่องเด่น วีระชัย แก่นภักดี ผู้บริหารเว็บพลังจิต เข้ารับประกาศเกียรติคุณแต่งตั้งฯจากสมเด็จพระพุฒาจารย์

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 21 กรกฎาคม 2019.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  IMG_8616.JPG

  คุณ วีระชัย แก่นภักดี ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเว็บพลังจิต (PaLungjit.org) หรือที่รู้จักกันในชื่อ WebSnow ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมกาของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ลำดับที่ ๒/๒๕๖๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณแต่งตั้งจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

  ใบแต่งตั้ง.jpg

  ข่าวและรูปทั้งหมด อยู่ในกระทู้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร เป็นองค์ประธานพิธีทำบุญฉลองวาระมงคลของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามเมตตาเป็นองค์ประธาน ในพิธีทำบุญฉลองวาระสำคัญ ๔ วาระ ของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

  วาระที่ ๑ ในโอกาสที่ ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. ปี ๒๕๖๒

  วาระที่ ๒ นาย โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้รับเข็มเกียรติคุณ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒


  วาระที่ ๓ การจดทะเบียนสมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์

  วารที่ ๔ การแต่งตั้งประธานกรรมการ เลขาธิการและที่ปรึกษา คณะกรรมการชุดใหม่ ในโอกาสได้ขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา

  รายชื่อที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณแต่งตั้งจากเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ฯ มีดังนี้

  ดร. อโนมา วิจิตรวิกรม เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ
  ดร. แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  คุณ สุพิชญา ไพฑูลย์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและประธานเคลือข่าย
  คุณ โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  คุณ พรรณบงกช ศิริภูล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  ดร. นิตยา อรุณวงศ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  คุณ วรรณา วิจิตรวิกรม เป็นคณะกรรมการ
  คุณ วีระชัย แก่นภักดี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  คุณ จิณห์นิมาศ วงศ์ประไพ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  ว่าที่ร้อยตรี ธนัท ชัชวาลย์ เป็นเลขาธิการ
  ว่าที่ร้อยตรี ขจรพล นัลวิริยะ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ


  IMG_8617.JPG
  IMG_8779.JPG
  IMG_8789.JPG
  วัดไตรมิตร 19072562_๑๙๐๗๒๐_0080.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 สิงหาคม 2019
 2. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  IMG_8839.JPG

  IMG_8812.JPG

  IMG_8807.JPG
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2019
 3. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  24,095
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +105,930
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...