ศรัทธากับปัญญาในพระพุทธศาสนาโดยอ.วศิน อินทสระ

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 14 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  buddhaimage.jpg
  10. ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา (เรื่องฤกษ์ดีอยู่ที่สุจริต) โดยอ.วศิน อินทสระ

  photo.jpg
  Karakate Tankijkankul

  Published on Aug 11, 2016
  มีข้อธรรมที่น่าสนใจเรื่องฤกษ์ดีอยู่ที่สุจริต เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า"บุคคลใดประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ ในเวลาเช้า กลางวัน หรือเย็นก็ตาม เช้า กลางวัน และเย็นนั้นก็เป็นเวลาที่ดีของบุคคลนั้น" พระพุทธศาสนาเหมือนศาลาพักร้อนของบุคคลที่ต้องการ เหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนที่ต้องการ ซึ่งข้อธรรมต่างๆ เป็นไปตามแนวพระไตรปิฏกฝ่ายเถระวาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  1. ศรัทธากับปัญญาในพระพุทธศาสนา 1 (อ.วศิน อินทสระ)

   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  2. ศรัทธากับปัญญาในพระพุทธศาสนา 2 (อ.วศิน อินทสระ)

  3. ศรัทธากับปัญญาในพระพุทธศาสนา 3 (อ.วศิน อินทสระ)

  4. ศรัทธากับปัญญาในพระพุทธศาสนา 4 (อ.วศิน อินทสระ)

  5. ศรัทธากับปัญญาในพระพุทธศาสนา 5 (อ.วศิน อินทสระ)


   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  6. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ 1 (เรื่องคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา 5 ประการ) โดย อ.วศิน อินทสระ

  7. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ 2 (เรื่องทานที่ให้เจาะจงภิกษุ และทานที่ให้แก่สงฆ์) โดย อ.วศิน อินทสระ

  8. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ 3 (เรื่องโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ และวัตถุมงคล) โดย อ.วศิน อินทสระ

  9. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ 4 (เรื่องการฟื้นฟูสังคมไทย) โดย อ.วศิน อินทสระ

  photo.jpg Karakate Tankijkankul:-

  Published on Aug 11, 2016

   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 1

  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 2

  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 3

  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 4


  photo.jpg
  เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

  Published on Oct 27, 2014

   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 5

  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 6

  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 7(แง่ดีของความพลัดพรากสูญเสีย)

  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 8


  เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล
  Published on Oct 27, 2014

   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 9(กรรมและผลของกรรม)

  ธรรมดาของชีวิต เเต่งโดยอาจารย์วศิน อินทสระ 10

  เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล
  Published on Oct 27, 2014
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  วิเคราะห์ธรรม ปัญญากถา - อ.วศิน อินทสระ (วิทยุ) 4 Hrs.

  dod946
  Published on Nov 5, 2013
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  คุณสมบัติผู้มีโชคลาภ - อาจารย์ วศิน อินทสระ (4Hrs.)

  dod946 :-
  Published on Oct 24, 2013
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  "กิจฺโฉ พุทธานมุปฺปาโท" การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากที่ที่สุดนี่เป็นของที่หาได้ยาก
  "กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ" มนุษย์นี้เกิดได้ยากกว่าสัตว์ เราเกิดเป็นมนุษย์นี้นับว่าเป็นบุญลาภของเรา
  "กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิต" ชีวิตที่เป็นของที่ตายได้ง่ายที่สุด ความเจริญรุ่งเรืองยืดยาวของชีวิตนี้หาได้ยาก แต่การตายนั้นตายได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นของที่หาได้ยากในเกิดแต่ละอัตภาพ
  "กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ" การได้ฟังธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นของที่หาได้ยาก
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  การทำดีต่อผู้อื่นนั้น
  ระยะที่ทำไม่ได้ยาวนานอะไรนัก
  แต่ผลที่เราทำย่อมประทับใจ
  ทั้งแก่เราเอง และแก่ผู้อื่นไปตลอดชีวิต

  อย่างนี้ความดีจะไม่เป็นสิ่งที่น่าทำอีกหรือ ?

  ผู้น้อยกว่าเรา เป็นบุคคลที่เรา
  ควรสงเคราะห์ด้วยทรัพย์สิน
  ให้เขาเห็นว่าเราก็มีน้ำใจ
  ทุกข์ร้อนแทนเขาอยู่เหมือนกัน
  มิได้เฉยเมยไม่เอาธุระแต่ประการใด

  ธรรมดาผู้น้อยเมื่อได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่
  สักครั้งสองครั้งก็จำไปนาน
  เขาถือเป็นเกียรติเป็นเรื่องภาคภูมิใจ
  ที่ผู้ใหญ่กรุณาเอื้อเฟื้อเขา
  ความเสียสละของผู้ใหญ่
  ที่มีต่อผู้น้อยนั้นไม่เคยไร้ผล

  อาจารย์วศิน อินทสระ
  #ร่มธรรม
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  คำนำหนังสือเรื่อง "#ร่มธรรม"

  จนบัดนี้ความป่าเถื่อนในโลกมนุษย์
  ยังมิได้ลดลงสักเท่าไรเลย
  มนุษย์โบราณได้ประหัตประหาร
  กันด้วยขวานหิน และท่อนไม้
  เพื่อแย่งอาหาร และผลประโยชน์บางอย่างกันอย่างไร
  มนุษย์สมัยปัจจุบันผู้ชอบเรียกตัวเองว่า "อารยชน"
  ก็ยังประหัตประหารกันอย่างนั้น
  แต่ด้วยอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงกว่าหลายหมื่นเท่า
  ก่อความทุกข์ทรมานแก่ผู้แม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  กับเหตุการณ์นั้นๆ เสมอมา

  สงครามอันยืดเยื้อในหลายจุดของโลก ไ
  ด้ดึงเอามนุษย์แทบทุกมุมโลกไปประหัตประหารกัน
  และล้มตายลงเป็นจำนวนล้านนั้น
  สาเหตุไปจากความมักใหญ่ใฝ่สูง ความบ้าคลั่ง
  ในอำนาจของคนเพียงไม่กี่คน

  ความเก่งแย่งความเอารัดเอาเปรียบ
  ความทารุณโหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์
  และสัตว์รวมโลก มีอยู่ทั่วไปทุกตำบล

  สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ดังกล่าวมา
  มีมูลกรณีที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือ
  “ความขาดแคลนธรรมในหัวใจมนุษย์”

  สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลาย
  ที่มีอยู่ประจำโลกและที่มนุษย์
  ผู้มีธรรมช่วยกันผลิตขึ้นมานั้น
  ย่อมเพียงพอกับความต้องการ
  ที่จำเป็นของมนุษยชาติ
  หากบางคนไม่กอบโกย ไว้เฉพาะตัวมากเกินควร
  และมองดูความอดอยากหิวโหย
  ของผู้อื่นด้วยสายตาเยาะหยันทำนอง
  “แกเลวกว่าข้า” แล้วหัวเราะเสียงดัง
  ในกลุ่มพวกกันเองเพียงไม่กี่คน
  มันเป็นยุคแห่งการหยามมนุษย์ผู้ยากไร้
  อย่างน่าใจหายอะไรเช่นนั้น !

  ประการเดียวที่จะผดุงโลก คุ้มครอง
  และช่วยโลกให้รอดพ้นจากอันตรายได้
  คือ " ธ ร ร ม "

  ที่ใดไร้ธรรม ที่นั่นไร้ความสุข
  ที่ใดมีธรรมที่นั่นมีความสุข

  การเข้าอยู่ภายใต้ “ร่มธรรม” นั้น
  เป็นความปลอดภัยของชีวิต สังคม และโลก
  ทำให้ชีวิตชื่นสุข สงบเย็น

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
  “จงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิด
  อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย “

  หนังสือ “ร่มธรรม” นี้
  ได้แสดงถึงคุณค่าของธรรมตลอดเรื่อง
  ขอธรรมจงสถิตอยู่ในดวงจิตของมวลชน
  เพื่อสันติสุขอันถาวรสืบไป

  วศิน อินทสระ
  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๓
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041

แชร์หน้านี้

Loading...