ศาสนา พอเพียง จักรวาล ???

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย yutkanlaya, 11 กรกฎาคม 2007.

 1. yutkanlaya

  yutkanlaya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  865
  ค่าพลัง:
  +4,402
  ร่วมด้วย ช่วยกัน รักเมืองไทย><O:p></O:p>
  เพื่อคนไทย เพื่อในหลวง เพื่อชาติ เพื่อศาสนาทุกศาสนา<O:p></O:p>
  <O:p></O:p>
  เนื่องจากตอนนี้ชาติบ้านเมืองของเราเกิดวิกฤติมากมายหลายด้าน และหากมองไปให้กว้างขึ้นแท้จริงแล้วมันก็เกิดวิกฤติกันทั่วทั้งโลกใบนี้ ซึ่งรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง คือ ความคิดที่ผิดของมนุษย์เอง ที่หลงคิดผิด ไปว่า ความต้องการสูงสุดของชีวิต คือความสุข ที่มาจาก ความมั่งคั่ง ความสุขกาย สบายใจ จากวัตถุ? ติดภาพลักษณ์เก่าๆที่คิดว่า "ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมจึงมีความสุข" ทั้งที่จริงแล้ว สุข ทุกข์ จน รวย ล้วนอยู่ที่การคิด การคิดก็อยู่ที่จิตใจ ก็เท่านั้นเอง <O:p></O:p>
  แต่จากทฤษฎีที่ถูกต้องและมีมานานหลายพันปี ไม่ว่าจะเป็น ขงจื้อ เต๋า พุทธ คริตส์ อิสลาม ฯลฯ ล้วนบอกว่า ความสุขของชีวิต คือ จิตใจและร่างกายที่มีความสุข ซึ่งทำง่ายนิดเดียว ก็แค่คิดให้มีความสุขก็พอเพียงแล้ว คิดอย่างไรหละให้มีความสุข? “คิดดีไง” คิดดี ต่อตัวเอง ครอบครัว เพื่อนฝูง และคนอื่นๆ ชาติอื่นๆ ศาสนาอื่นๆ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกนี้ เมื่อคิดดีแล้ว ก็จะพูดดี ทำดี ต่อตัวเองและผู้อื่นทั้งคนใกล้ชิดและคนทั่วไป เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน เพราะการกระทำและคำพูด ส่อถึงความคิด ความคิดส่อถึงจิตใจ ฉะนั้นถ้าหากจิตใจดีงามแล้ว ก็จะพูด ทำ ดีงามด้วย ความคิดนี้จะทำให้เรามองโลกกันอย่างสวยงาม น่าอยู่ตลอดเวลา <O:p></O:p>
  เมื่อเราคิดดี มีความผาสุกแล้ว ครอบครัวเราก็จะมีความผาสุก
  เมื่อแต่ละครอบครัวมีความผาสุก ก็จะมีความผาสุกกันทั้งหมู่บ้าน
  เมื่อแต่ละหมู่บ้านมีความผาสุก ก็จะมีความผาสุกกันทั้งตำบล <O:p></O:p>
  เมื่อแต่ละตำบลมีความผาสุก ก็จะมีความผาสุกกันทั้งอำเภอ<O:p></O:p>
  เมื่อแต่ละอำเภอมีความผาสุก ก็จะมีความผาสุกกันทั้งจังหวัด<O:p></O:p>
  เมื่อแต่ละจังหวัดมีความผาสุก ก็จะมีความผาสุกกันทั้งประเทศชาติ<O:p></O:p>
  และเมื่อแต่ละประเทศชาติมีความผาสุก ก็จะมีความผาสุกกันทั้งโลกใบนี้เลย
  ง่ายมั้ย? ขอแค่คิดดีต่อกัน เอื้อเฟื้อต่อกันมันก็จะมีความผาสุกร่วมกันหมดทั้งโลกใบนี้..เอย <O:p></O:p>


  ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเด็จเพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้เข้าใจง่ายๆก็ตรงกับหลักพุทธศาสนาซึ่งมีมา กว่า 2500 ปีแล้ว คือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน รู้ประมาณตน พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และ เป็นอยู่ รู้จักพอดี เดินสายกลาง <O:p></O:p>
  “มัชฌิมา ปติปทา” ให้เข้าใจง่ายๆอีก คือ ความจำเป็นพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ คือ กิน ถ่าย ทำงาน นอน แล้วคนเรากินข้าวแกงได้เกินพอดีกัน เหรอ? ก็แค่ทำงานอย่างเต็มศักยภาพให้มีกินไปวันๆก็อยู่ได้แล้ว เหลือก็เก็บออม ความขี้เกียจเป็นอบายมุขอย่างหนึ่ง พอเพียงต้องขยันพอดีๆกับกำลัง<O:p></O:p>
  เราจะมาเริ่มต้นกันใหม่จากในประเทศของเราก่อน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนการคิดของคนไทยทั้งมวล และปรับปรุงพรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ให้มีปรัชญาเป้าหมายที่ดี ที่ถูกต้อง แล้วให้แต่ละพรรคแข่งขันกันเองด้วยนโยบายที่ดี ที่ถูกต้อง เป็นที่ต้องการของคนไทยทั้งประเทศ ใครทำให้คนไทยรักมากกว่าคนนั้นก็ชนะไป เหมือนเล่นไพ่เงินกินกันแต่ความสัมพันธ์ยังอยู่ ซึ่งนักการเมืองทั้งหลายทำไว้ดีแล้ว แต่อยากให้ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย โดยเฉพาะการคิดของคนไทยและนโยบายของพรรค การเมืองทั้งหลาย ควรจะต้องยึดหลักคิดพื้นฐานดังนี้<O:p></O:p>
  1.หลักคิดของทุกศาสนามารวมกัน <O:p></O:p>
  ทุกศาสนาถือเป็นทฤษฎี มีเป้าหมายเดียวกันคือให้ทุกคนเป็นคนดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายของชาติเพื่อลดความขัดแย้งทางศาสนา เพราะประเทศเราประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา พหุวัฒนธรรม<O:p></O:p>
  2.หลักคิดตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีของเรา <O:p></O:p>
  ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน และทรงเป็นผู้ที่จริงใจต่อคนไทยทั้งมวลและชาติบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สุดเหมือนพ่อแม่คิดต่อลูก(พระพุทธเจ้าบอกว่า พ่อ-แม่ คือ พระพรหมของลูกๆ หมายถึง พระพรหมวิหาร 4 ของลูกๆ คือ<O:p></O:p>
  1.เมตตา(มีความเมตตาอย่างบริสุทธิ์ใจ ลูกผิดก็เมตตาได้ ให้อภัยเสมอ)<O:p></O:p>
  2.กรุณา(มีความกรุณา ปราณี ต่อลูกๆทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดเวลา)<O:p></O:p>
  3.มุทิตา(ชื่นชมเมื่อลูกทำถูกต้อง ยินดีปรีดาเมื่อลูกได้ดี ติเมื่อผิด)<O:p></O:p>
  4.อุเบกขา(อดทน วางเฉยได้เพื่อให้ลูกเข้มแข็ง เช่น ปล่อยเขาหัดเดินเอง ประคองเมื่อเขาจะล้ม หรือตีเมื่อเขาทำผิด เขาจะได้รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก ?)<O:p></O:p>
  และเมื่อเราคิดเช่นนี้กับลูกๆ ผัว เมีย เพื่อน คนอื่นๆ คนชาติอื่นๆ คนศาสนาอื่นๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ๆ แล้วคนในโลกนี้ ก็จะมีความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ กันทั้งโลกใบนี้เลย เห็นมั้ย? ง่ายมั้ย?<O:p></O:p>


  เช่นเดียวกับเราๆท่านๆทั้งหลายนี่แหละ เริ่มต้นใหม่ได้แล้ว ร่วมด้วย ช่วยกัน กู้ชาติ กู้ศาสนา กู้ความคิด กู้จิตใจ ให้คุณธรรมกลับมา สมานฉันท์ เพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีของเราคนไทยทั้งมวล ยิ่งทั้ง 2 พระองค์ ทรงเพิ่งหายจากพระอาการประชวรใหม่ๆ เราไม่ห่วงท่านกันเหรอ?<O:p></O:p>
  ตัวอย่างความหลงผิดของเราง่ายๆนะ พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงสอนสั่งเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมาร่วม 30 ปี แต่เราๆท่านๆกลับทำตรงข้ามหมดเลย เราคนไทยพากันใหลหลงหา เงินทอง(ทุน) และวัตถุ ทำให้เกิดการใช้เงิน ใช้วัตถุ ใช้เทคโนโลยี่เกินความจำเป็น เช่น รถ น้ำมัน มือถือ คอมพ์ โปรแกรมฯลฯ สุดท้ายเราก็เลยเสียเงินให้ต่างชาติ เพราะ เขาผลิตหรือเป็นลิขสิทธิ์ของเขา (แต่ต่างชาติเขาก็หวังดีต่อมนุษย์นะ เพราะคิดเทคโนโลยี่ ก็เพื่อให้คนเราสะดวกสบาย ทางกาย?ใจ? อย่าไปโทษเขานะ เราใช้ไม่เป็นกันเอง เพราะไม่เข้าใจว่าใช้เพื่ออะไร? แค่นั้น ตัวอย่างเช่น เดี๋ยวนี้ คอมพิวเตอร์ ที่มี อินเตอร์เน็ต มีเว็บแคม ไมค์ เราจะสามารถ พูดคุย กันทั่วโลก เห็นหน้ากันได้สดๆเลย เหมือนนั่งคุยต่อหน้าเลย ฟรีด้วย แต่เราไปบ้าใช้มือถือ เสียค่าโทรเปล่าๆ หน้าตาก็ไม่เห็นกัน ไม่จำเป็นต้องใช้วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์หรอก แพง?) <O:p></O:p>
  สรุปสุดท้าย คือ คนเราไม่เข้าใจ เป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเราเอง???(คือความผาสุกทางใจและกาย) ก็เลยพากันแย่งสิ่งของกันเอง แย่งกันหาความจำเป็นพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทั่วไป คือ กิน ถ่าย ทำงาน นอน (กิน ขี้ ปี้ นอน) เช่น พากันทำสงครามกันเองเพื่อแย่งน้ำมัน บ้า???? พากันแย่งที่นอนคือบ้าน ประเทศ อาณานิคมนั่นคือแย่งสิ่งต่อไปนี้<O:p></O:p>
  1.แย่งกันกิน(โดยเฉพาะ เนื้อสัตว์ ประโยชน์สุดท้ายก็เพื่อให้ร่างกายเราได้โปรตีน ทั้งที่โปรตีนจากพืชก็มี ทำไมไม่ใช้สินค้าทดแทน หละ? ไม่สงสัยเหรอ? สัตว์ก็มีหัวใจนะ? จะบอกให้ มันก็รักผัว ,รักเมีย,รักลูกๆ,รักเพื่อน,รักพวก,รักเผ่าพันธ์ เหมือนกันหมด สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด บนโลกนี้นะ ท่านดูซิว่าประเทศจีน ปิดประเทศมานาน ก่อตั้งประเทศมานานกว่า 4,000 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีประชากรมากที่สุดในโลกเลย แสดงว่า ศาสตร์การแพทย์เชื่อถือได้ อารยธรรมและขนบประเพณี ของการใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกัน ของเขา น่าเชื่อถือ เลียนแบบเอามาใช้ซิ ? ก็เลยจะเข้าใจว่า ทำไม จีนเค้านับถือพระโพธิสัตว์ คือ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งไม่กินเนื้อสัตว์ เห็นมั้ย? ง่าย?)
  ที่แย่งๆกันนี่...แล้วพวกเรากินข้าวได้เกินกัน เหรอ? <O:p></O:p>
  อีกตัวอย่าง เราเดิน ไปมาได้ ทำงานได้ ออกกำลังกายได้ จำเป็นต้องใช้พลังงานใช่มั้ย? พลังงานมาจากไหน? มาจากน้ำตาล ไง น้ำตาลมาจากไหน มาจากคาร์โบไฮเดรตไง คาร์โบไฮเดรตมาจากไหน ? ก็มาจากแป้งไง แป้งมาจากไหน? ก็มาจากข้าวบ้านเรานี่แหละ (ขนมปังฝรั่ง=แป้ง=ข้าวบ้านเรา) ง่ายมั้ย ต่อไปสิ่งที่แพงสุด ต้องเป็นข้าวบ้านเฮา แค่นั้นเอง ง่ายๆสรุป พลังงานก็มาจาก ดิน,น้ำ,อากาศ,แสง นี่แหละ ปลูกใหม่ได้ตลอดเวลา น้ำมัน???เหมือนกัน มันเกิดใหม่ของมันตลอดเวลาตามธรรมชาติ ถ้าเราใช้กันพอดีกับปริมาณที่มันเกิด ก็ไม่มีปัญหา ไม่ต้องไปแย่งกัน รบกัน ฆ่ากันเพื่อแย่งน้ำมันกันหรอก บ้าเอ๋ย ??น้ำมันบนดินก็มี เอทานอล?? ก็เพราะเราสร้างความต้องการ(Demand) ให้มากกันไปเอง เรียกว่า OVER DEMAND มากกว่าที่ธรรมชาติผลิตได้ แล้วเป็นไงหละ โลกร้อน ฤดูเปลี่ยน ทะเลป่วน ภูเขาไฟระเบิด หิมะมั่ว ฝนกลายเป็นลูกเห็บ ตกใส่หัวแตก ทั้งหมดนี้เพราะเรายึดติดวัตถุเกินไป ลืมคิดไปว่า คนเราก็คือวัตถุชนิดหนึ่ง ที่มีใจอยู่ด้วย ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ในจักรวาลฯลฯ ต้องประกอบด้วย 2 สิ่ง(ระบบ)เสมอ <O:p></O:p>
  (คน = ใจ + กาย,ดี+ไม่ดี,ดำ+ขาว,มืด+สว่างฯลฯ)<O:p></O:p>
  1.ใจ = จิตใจ พลังจิต พลังใจ จิตวิญญาณ ถ้าพูดเชิงสังคม คือ จิตวิทยา จิตสังคม รวมใจอยู่กันเป็นหมู่คณะก็เกิดสังคม(ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล เภอ จังหวัด ประเทศ นานาประเทศ โลก จักรวาลฯลฯ ) สังคมนิยม ดังนั้นทุกอย่างล้วนอยู่ที่ใจ<O:p></O:p>
  2.กาย = มวลสาร ,อนุภาคแสง,อิเล็กตรอน ,โปรตรอน, อะตอมธาตุ,โมเลกุล,สสาร,สารประกอบ,วัตถุ ,โลกและจักรวาล คือ พลังงาน ถ้าพูดเชิงสังคม คือ กายภาพ กายวิภาค วัตถุนิยม นิยมวัตถุ นิยมทุน ทุนนิยม <O:p></O:p>
  เพราะฉะนั้น จักรวาล โลก ประเทศ จังหวัด ฯลฯ จึงต้องปกครองแบบให้มี 2 ระบอบ(วัตถุ+จิตใจ)พร้อมกันในที่แต่ละแห่ง ทั้งจักรวาลทุกจุดนั่นเอง แล<O:p></O:p>ทุนนิยมพอเพียง(f)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2007
 2. yutkanlaya

  yutkanlaya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  865
  ค่าพลัง:
  +4,402
  ปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบันของโลก คือเรื่อง พลังงาน ขาดแคลน?

  ปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบันของโลก คือเรื่อง พลังงาน ขาดแคลน???

  พลังงาน เราคิดว่าคือ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เท่านั้นเหรอ? ก็เพราะเราชินกับสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เลยพากันคิดว่า <O:p></O:p>
  <O:p> </O:p>
  พลังงาน = ไฟ = สิ่งที่จุดไฟติดได้ มองเห็นได้ = O2 + C(ทุกสิ่งที่มี Carbon ออร์กานิกทั้งหมด จุลินทรีย์ทุกอย่าง สิ่งมีชีวิตทุกอย่าง พืช สัตว์ คน ฯลฯ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกอย่าง เสื้อผ้า รองเท้า พลาสติก หม้อแหก แตกกะโป๋ เห็นมั้ย มาจากชีวฯ เคมี เบื้องต้น เท่านั้น ขอแค่คิดเองเป็น)<O:p></O:p>

  ฉะนั้น จริงๆแล้ว เกิดจากพื้นฐานเคมีระดับประถมนี่เอง <O:p></O:p>

  พลังงาน = แรง = แรงกาย แรงเครื่อง แรงรถ แรงเครื่องบิน แรงดาว แรงระเบิด แรงโน้มถ่วง แรงทั้งหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ฯลฯ <O:p></O:p>

  สุดท้ายจริงๆแล้ว<O:p></O:p>

  ล้วนเกิดจากแรงยึดเหนี่ยว ทั้งนั้น ที่เทคโนฯคิดได้ ก็เริ่มจากเล็กสุดเท่าที่คิดได้ คือ แรง ระหว่างอิเล็กตรอน ระหว่างโปรตอน ระหว่างอะตอม ระหว่างโมเลกุล ระหว่างสารประกอบ ระหว่างวัตถุสิ่งของทั้งหมด ระหว่างโลก ระหว่างดวงดาว ระหว่างจักรวาล และ ที่ใหญ่กว่าจักรวาล มีมั้ย ใครคิดคำออกก็บอกมา แรง? อะไรอีกก็ไม่รู้ เยอะแยะไปหมด ช่วยกันคิดหน่อย เห็นมั้ย หมูมั้ยหละ นี่แหละ คือ ทฤษฏีสัมพันธภาพ (=มิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ ไง ไม่สงสัยเหรอว่าทำไม อิเล็กตรอน มันจำได้ว่าจะไปเกาะกับโปรตรอนของ อะตอม H หรือO หรือC ) อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(เขาเป็น นัก ปรัชญา ปราชญ์) ซึ่งเป็นยิว ตอนนั้น เกิดสงครามโลก แล้ว ฮิตเลอร์ ดันบ้าอำนาจ พอดี กะฆ่าล้างพันธ์ ชาวยิว(อิจฉาที่เขาเก่งกว่าตัวเอง) นักวิทยาศาสตร์ หรือเด็กประถมก็ไม่รู้ อุตริ??? แปลจาก แรงรักเชื้อชาติ แรงสามัคคี แรงยึดเหนี่ยวจิตใจ กลายเป็น แรงยึดเหนี่ยววัตถุ จากเล็กสุด ถึงใหญ่สุด ปฏิกิริยาลูกโซ่ ปกิจสมุทปบาท เท่าที่คิดได้ตอนนั้นเลยกลายเป็น แรงระเบิด เลย โลกเลยยุ่งไง เลยมี ระเบิดปรมาณู นับแต่นั้นมา ช่างน่าสงสาร ชาวยิว ญี่ปุ่นฯลฯ ทั้งโลก ทั้งจักรวาลทุกแห่งแหละ ที่ไม่เข้าใจ พื้นฐาน การเป็นคน มาเลย OK มั้ย? บ้า?????????? เสือกแปล เป็น แรงทางเคมี (ตอนนี้ กลุ่มก่อการร้าย คิดแปลเป็น แรงทางชีวภาพ) เร็วช่วยๆกันคิด รีบๆ รักกันซะ ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกชีวิต ทุกหัวจิต ทุกหัวใจ ทั้งจักรวาลทั้งหลาย (มิน่า พระพุทธเจ้า ถึงห้ามฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต เจ้าแม่กวนอิมถึงพากินเจ ไม่รู้ว่า เต๋า คริตส์ อิสลาม พากันกินอะไรฯลฯ รู้แต่ว่า คริตส์ พาผม กินเหล้า พระเยซูพากินไวน์(เหล้าอ่อนๆ) อิสลามพากินโรตีใส่น้ำตาล มาจากพืชทั้งนั้น เราฆ่าพืช ตัดไม้ได้ แต่ต้องปลูกทดแทน ให้เกิดการหมุนเวียน คือ ปลูกพืชหมุนเวียน พืชมีชีวิต เพราะประกอบด้วยเซลล์ต่างๆ แต่เคลื่อนไหวไม่ได้ ไม่มีหัวจิต หัวใจไงหละครับ เลยไม่บาปOK????<O:p></O:p>
  .....เห็นมั้ย.......แรงที่สุดในจักรวาล คือ ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ นี่แหละ????????? จิตใจของสิ่งที่มีหัวใจทุกชนิด สิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวาลไง (ไทยเรา มี จุดแข็ง สุดในโลก คือ แรงยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ คนไทยทั้งมวล คือ พ่อหลวง ไง ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมใจของไทยทุกคน ดูตัวอย่าง พระนเรศวร ศึกบางระจันซิ ฯลฯ เร็วรีบเป็นตัวอย่างให้ชาติอื่นๆๆ แล้วจะได้เกิดสันติภาพในโลกเร็วๆๆๆๆๆ)  จะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์บ้าง<O:p></O:p>

  E = mc2<O:p></O:p>


  energy = mass* convelocity2<O:p></O:p>


  Eพลังงาน = Mมวลสาร , มวลวัตถุ , มวลชน , มวลมนุษยชาติ , มวลสัตว์,มวลสิ่งมีชีวิต พลังความคิด พลังจิตใจ*คูณ C ความเร็วสาร , ความเร็ววัตถุ , ความเร็วแสง , ความเร็วสมอง , ความเร็วความคิด , ความเร็วของจิตใจ(เร็วสุดในจักรวาล) ยกกำลัง2 (แล้วถ้ายกกำลังด้วยตัวเลขทั้งหมดจนถึง อินฟินิตี้ หละ???????????เกิดอะไรขึ้นหนอ<O:p></O:p>  ทีนี้ จะอธิบาย พลังงานทั้งหมดได้ยัง?<O:p></O:p>

  เริ่ม ที่ เบสิก พื้นฐาน ก่อนเลย กฎ(หมาย) คือ พลังงานไม่มีวันสูญหาย ไปจากโลกนี้หรอก เปลี่ยนไปมาตลอดแหละ (คิดง่ายๆ ดู วัฎจักรต่างๆ เช่น พลังงาน สสาร น้ำ วัตถุทุกๆสิ่ง ทั้งที่มองเห็น และไม่เห็น ไง) เพียงแต่เราจะสามารถ เปลี่ยนรูป แปรรูปมันได้ตามใจตัวเองหรือเปล่า รัสเซีย ยังทำเพชรได้เลย ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ(อย่าอุตริ !! คิดสิ่งทำลายล้างอีกหละ พากันสร้างสรรค์หน่อย ไม่นานเราจะได้ไปสวรรค์ ของจริงก่อนตายแน่ ทำเป็นเล่นไป?????????????) <O:p></O:p>
  จากชีววิทยาเบื้องต้น ทุกเซลมีพลังงาน ซึ่งแหล่งผลิตคือ ไมโตรคอนเดรีย ในตัวมนุษย์มีเซลทั่วทั้งร่างกายประมาณ 60 ล้านล้านเซล เป็นเซลสมองประมาณ 10 ล้านล้านเซล ไม่สงสัยกันเหรอ????ว่า ในการคิดแต่ละครั้งจะเกิดพลังงานมหาศาลเพียงใด แล้วเมื่อร่างกายทั้งมวลตอบสนองความคิดยิ่งจะเกิดพลังงานมากมายเพียงใด???????????????????? แล้วไม่สงสัยเหรอว่าคลื่นพลังงานจากความคิด จะกระจายออกจากกะโหลกไม่ได้ อย่างเช่นคลื่นเสียง?????????????? จะเหมือนกับการโยนก้อนหินลงน้ำ รึเปล่าหนอ???????<O:p></O:p>
  ทีนี้ พลังงาน ที่ขับ เคลื่อนรถ เครื่องยนต์ เครื่องบิน ยานอวกาศฯลฯ เราพากันคิดว่ามาจาก น้ำมัน ก๊าซ O2+C เท่านั้นเหรอ??????????? มาจาก N2+C , H2+C , S2+C ฯลฯ ได้มั้ย? หรือ O2+S,O2+H,O2+N,O2+Oฯลฯ และ อะตอมธาตุต่างๆ ตามตารางธาตุไง หรือมีธาตุอื่นๆๆๆ อีกมั้ย?ในจักรวาลทั้งหลาย ไปหามานักวิทยาศาสตร์ นักวัสดุศาสตร์<O:p></O:p>
  <O:p></O:p>
  เอาหละ ดูตัวอย่างจาก ในหลวง พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดิน ของเรานี่แหละ โครงการในพระราชดำริท่าน สุดยอดทุกโครงการเลย แต่ เราไม่เข้าถึง ไม่เข้าใจ พระองค์ท่านทรงสอนทุกปี ดำรัสทุกครั้ง แต่ไม่เคยคิด ไม่เคยใส่ใจ กันเลย? ฮ่วย? พระองค์ ตรัส พอเพียงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตรัสแล้ว ตรัสเล่า ก็ยังไม่คิด ท่านจะทรงให้เมืองไทย กลายเป็น แหล่งพลังงานสำคัญของโลกเราเลย เป็นต้นแบบของนานาชาติ ไม่ต้องไปขุดเจาะมาจากใต้ดิน ให้โลกเสียสมดุล เราก็ปลูกมันบนดินเรานี่แหละ จากแรงคน แรงควาย กลายเป็นข้าว ข้าวโพด มัน อ้อย ปาล์มน้ำมัน สบู่ดำฯลฯ แล้วแปลง พืชเป็นแป้ง แปลง แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรต น้ำตาล เป็นอัลกอฮอลล์ เอธานอล ก๊าซ ฯลฯ คือ พลังงาน แล้วแต่เทคโนโลยี่เท่าที่คิดทำได้ (ฝนตกขี้หมูไหลมารวมกัน มันยังเกิดเป็นก๊าซได้นะจ้ะ มีประโยชน์นะ) ฉะนั้นทุกสิ่ง ทุกอย่าง มีประโยชน์หมด ถ้าเราคิดสร้างสรรค์เป็น เกิดจากการมีอิสระทางความคิด ฝรั่ง ญี่ปุ่น เด็กเค้ามีอิสระมากหน่อย เลยคิดแต่เรื่องที่มีความสุขที่สุด(วัยรุ่น) ของความต้องการพื้นฐาน คือ เซ็กซ์ (กิน ขี้ ปี้ นอน) ซึ่งก็แล้วแต่ละบุคคล อาจเหมือน หรือไม่เหมือนกันก็ได้ เมืองเค้าเลยฟรีเซ็กซ์ ไงหละ เข้าใจ๋<O:p></O:p>
  <O:p></O:p>
  ดังนั้น ต่อไปนี้ เราจะเริ่มต้นกันใหม่ ไม่ใช่เพื่อคนไทยเราเท่านั้นนะ แต่จะเพื่อมวลมนุษยชาติเลยในคราวเดียวกัน และเพื่อสิ่งมีชีวิต ที่มีหัวจิต หัวใจทั้งมวล ทั้งในโลกนี้ และจักรวาลทั้งหลาย เลยทีเดียว เชียว<O:p></O:p>
  <O:p> </O:p>
  ต่อไปไทยจะเป็นแหล่งขาย พลังงานที่น่ามาซื้อมากที่สุดในโลก เพราะ? น่ามาที่สุด น่าอยู่ที่สุด น่าอบอุ่นที่สุด ผู้คนน่ารักที่สุด ยิ้มแย้มที่สุด คือ ยิ้มสยาม!!!!!!ไงหละ!!!!!!!! 555555 LAND OF SMILE <O:p></O:p>
  เห็นมั้ย ง่ายมั้ย คิดมากกันอยู่ได้ อีกอย่าง ต้นทุนทุกอย่างเราจะต้องพยายามทำให้ถูกที่สุด ก็อปปี้ ต่อยอดเลย(เช่น ลิขสิทธิ์ทั้งหลาย ต่อนิด เติมหน่อย ก็ได้ของใหม่แล้ว จะไปยากอะไร??? ) แล้วทีนี้เป็นไง ใครๆก็อยากมาเพราะทุกสิ่ง ทุกอย่าง ราคาถูกหมด ต้นทุนถูกหมด(ไอเดียไง) ดูอย่างจีนซิ(อิเล็คโทรนิค ราคาถูก) ,อินเดีย(โปรแกรมเมอร์ ราคาถูก) เราก็ ทำงานร่วมกัน (Joint Venture) ก็ได้ แบ่งๆๆกำไรกันไป อย่างยุติธรรม โปร่งใส พอใจทุกฝ่าย ง่ายจะตาย เห็นมั้ย??? ขอแค่พอใจ(ยุติธรรม) <O:p></O:p>
  แล้วประเทศเราจะได้อะไร?อีก ง่ายๆ รายได้จากการขายบริการไง ท่องเที่ยวไง อาหารไทย นวดแผนไทยไง แพทย์แผนไทยฯลฯ ขายความงามของอารยธรรม ความงามของน้ำใจไงหละ? (จ้างให้เขาก็ยกวัดพระแก้วเราไปไม่ได้ อย่างมากก็แค่ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ) ไปเลียนแบบเอาเลย ซึ่งจะไร้คุณค่า ทางใจ ทางประวัติศาสตร์ เห็นมะ ถ้าใจงามซะอย่าง การพูดการจา ภาษาก็จะงาม, การกระทำ ท่าทาง ก็จะงาม(ยิ้มสยาม) ผลงานทุกๆอย่างก็จะงดงาม วิจิตร ตระการตา ไปหมดเลยทีเดียวเชียวแหละ <O:p></O:p>
  ตอนนี้มนุษย์หลงคิดผิด มิจฉาทิฐิ เพราะ ทุนนิยม วัตถุนิยม ยกย่อง เงินและวัตถุ คือ ความดี จึงพากันแย่ง เงิน วัตถุ แย่งกัน กิน ถ่าย ทำงาน นอน
  โลกจึงร้อน เพราะ จิตใจมนุษยชาติ..ร้อน <O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มกราคม 2010
 3. yutkanlaya

  yutkanlaya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  865
  ค่าพลัง:
  +4,402
  ทฤษฎี ปิรามิด

  ทฤษฎี ปิรามิด
  เมื่อยอดปิรามิด ดี
  ฐานปิรามิด ก็จะดีตาม

  เมื่อยอดปิรามิด มีศีล
  ฐานปิรามิด ก็จะมีศีลตาม


  เมื่อยอดปิรามิด พอเพียง
  ฐานปิรามิด ก็จะพอเพียงตาม


  แต่ถ้า ยอดปิรามิด ล่า โกง กิน
  ฐานปิรามิด ก็จะล่า โกง กิน ตาม ไม่สิ้นสุด
  โลก จักรวาล จะสูญสลาย ล่มจม ไม่สิ้นสุด


  ดังนั้น

  เริ่ม ดี ที่ตัวเอง ก่อน
  กระจายสู่ ครอบครัว เพื่อนฝูง ต่อๆไป(f) (f) (f)
   
 4. yutkanlaya

  yutkanlaya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  865
  ค่าพลัง:
  +4,402
  ขอแนะนำเว็บ การกุศล
  konjaidee.com
  thaijaidee.com
   
 5. yutkanlaya

  yutkanlaya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  865
  ค่าพลัง:
  +4,402
  พอเพียง คือ ทำเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ
  พอใจ ในสิ่งที่ได้ โดยสุจริต
  ชีวิต มีความสุขใจ
  ไม่เบียดเบียนกัน
  ไม่เอาเปรียบกัน
  รู้จักการให้กัน
  ทั้งให้ใจ และให้วัตถุ
  (kiss) (kiss) (kiss) (kiss) (kiss)
  ขอความสวัสดีมีชัย ปีใหม่เทอญ
   
 6. yutkanlaya

  yutkanlaya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  865
  ค่าพลัง:
  +4,402
  สุขสันต์ วันปีใหม่ ไทยทั่วหล้า 2553
   

แชร์หน้านี้

Loading...