เรื่องเด่น "ศีลเกิดแต่เมตตา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 12 มกราคม 2021.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,810
  กระทู้เรื่องเด่น:
  807
  ค่าพลัง:
  +8,524
  @#WE.jpg

  .
  "ศีลเกิดแต่เมตตา"

  " .. "ศีลเกิดแต่เมตตา เมตตาเกิดกับศีล" ทั้งสองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน "ศีลของผู้ใดบกพร่อง เมตตาของผู้นั้นก็บกพร่องด้วย" บกพร่องทั้งเมตตาตนเอง และบกพร่องทั้งเมตตาผู้อื่น "อันเมตตาตนเองกับเมตตาผู้อื่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน" แยกจากกันไม่ได้

  "การไม่เมตตาผู้อื่นก็เป็นการไม่เมตตาตนไปพร้อมกัน" พึงคิดถึงสัจจะประการหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ คือ "ทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว" ผู้ใดทำกรรมใดไว้ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

  "เมื่อเบียดเบียนเขา เราเองนั่นก็จะต้องได้รับผลนั้น" เมื่อไม่เมตตาเขา เราเองนั่นก็จะต้องได้รับผลนั้น "เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก" มีพระพุทธศาสนสุภาษิตแสดงไว้เช่นนี้ เมื่อเมตตาเป็นเหตุให้มีศีล "ศีลเกิดแต่เมตตา เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก" ก็คือศีลเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเข่นกัน

  โลกมิได้หมายถึงเพียงดาวดวงหนึ่งดังเป็นที่เข้าใจกันอยู่ แต่โลกหมายถึงตนเอง หมายถึงเขาอื่นทั้งหลายทั้งปวง "ผู้มีเมตตาหรือผู้มีศีลจึงเป็นผู้ค้ำจุนตนเองและค้ำจุนผู้อื่นทั้งหลาย" .. "

  "การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"
  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชิรญาณสังวร
   

แชร์หน้านี้

Loading...