ศึกษา สติปัฏฐานสูตรปฏิกูลบรรพ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย เสขะ บุคคล, 5 ธันวาคม 2019.

 1. เสขะ บุคคล

  เสขะ บุคคล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  17
  ค่าพลัง:
  +3,772
  E3F88C2F-247E-4941-A321-880862EA740D.jpeg

  [๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบ


  เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูตร


  ไถ้มีปากสองข้างเต็มด้วยธัญญชาติต่างอย่างคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษผู้มีนัยน์ตาดีแก้ไถ้นั้นแล้ว พึงเห็นได้ว่านี้ข้าวสาลีนี้ข้าวเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งานี้ข้าวสารฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนฯลฯไขข้อมูตรดังพรรณนามาฉะนี้


  ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างฯลฯดูกรภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่.


  จบปฏิกูลบรรพ.

  พระไตรปิฎกเล่มที่๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๔มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสก์

  ที่มา http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=1754&Z=2150
   
 2. เสขะ บุคคล

  เสขะ บุคคล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  17
  ค่าพลัง:
  +3,772
  ผลแห่งการเจริญสติปัฏฐาน

  [๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน๔นี้ อย่างนี้ตลอด๗ปีเขาพึงหวังผล๒ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีขันธบัญจกเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ๗ปียกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน๔นี้อย่างนี้ ตลอด๖ปี๕ปี๔ปี๓ปี๒ปี๑ปี... ๑ปียกไว้. ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน๔นี้อย่างนี้ตลอด๗เดือน เขาพึงหวังผล๒ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อขันธบัญจกมีเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ๗เดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน๔นี้อย่างนี้ตลอด๖เดือน๕เดือน๔เดือน๓เดือน๒เดือน๑เดือนกึ่งเดือน... กึ่งเดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน๔นี้อย่างนี้ตลอด๗วัน เขาพึงหวังผล๒ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อขันธปัญจกยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี.


  พระไตรปิฎกเล่มที่๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๔มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสก์

  ที่มาhttp://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=1754&Z=2150
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...