เรื่องเด่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลอง9 เทิด3สมเด็จพระสังฆราช

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 21 กรกฎาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,103
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,759
  ค่าพลัง:
  +6,595
  %E0%B8%9B%E0%B8%81AABA3-696x392.jpg
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลอง9 – เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 สมเด็จพระ อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระโอกาสให้สาธุชนเฝ้าถวายที่ดินบริเวณ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นธรณีสงฆ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

  01aa-696x464.jpg
  โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า “ท่านทานบดีผู้มีกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ อุทิศถวายที่ดินเนื้อที่กว่าร้อยไร่ แด่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อดำเนินการสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นเกียรติในนามของอาตมภาพ นับเป็นบุญกิริยาอันประเสริฐ เตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าพิมพิสาร ถวายพระอารามเวฬุวัน เป็นปฐมอารามในพระศาสนา ครั้งนั้น บรรดาพระญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ล่วงลับไป ได้รับกุศลอุทิศ จึงพลอยได้รับความสุขตามคติวิสัยไปด้วย

  03aa-696x464.jpg
  ท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญวิหารทาน ถวายที่ดินสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไว้สำหรับพระสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากจตุรทิศ เป็นหลักมั่นของการเผยแผ่พระสัทธรรม เกื้อกูลแก่การอบรมเจริญปัญญา ย่อมได้รับอานิสงส์มหาศาลดุจเดียวกัน อานิสงส์นี้มิใช่แต่เพียงเฉพาะตัวท่านเองเท่านั้น หากยังสามารถอุทิศไปถึงผู้ล่วงลับไปแล้วในปรโลก และสามารถเผื่อแผ่บอกบุญไปยังญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ได้อนุโมทนาสาธุการโดยทั่วหน้ากัน บุญครั้งนี้จึงเป็นบุญใหญ่ เป็นเครื่องอำนวยความสุขมาสู่ผู้เสียสละทรัพย์ภายนอก ให้เจริญงอกงามเป็นอริยทรัพย์ภายใน

  อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐ ซึ่งสามารถทำให้พ้นจากทุกข์ได้ อริยทรัพย์ประกอบไปด้วยธรรมะ 7 ประการ กล่าวคือ 1.ศรัทธา 2.ศีล 3.หิริ 4.โอตตัปปะ 5.สุตะ 6.จาคะ และ 7.ปัญญา

  ท่านทานบดีมีศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงถึงพร้อมด้วยจาคะ สามารถสละทรัพย์สินมีค่าคือที่ดินผืนนี้เพื่อเป็นวิหารทาน เอื้ออำนวยให้ชนทั้งหลายได้มาอบรมศึกษา เพื่อรู้จักการรักษาศีล มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ให้เป็นผู้ขวนขวายในการสดับตรับฟังธรรมะ ให้มีความเสียสละละวางจากบาปอกุศล จนบรรลุถึงความงอกงามทางปัญญา

  ที่ดินร้อยกว่าไร่ที่ท่านอุทิศมอบไว้ในพระพุทธศาสนา จึงแปรเป็นทั้งอริยทรัพย์ในตัวท่านผู้บริจาค และจะเป็นทั้งแหล่งผลิตอริยทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้นในหมู่พุทธบริษัทโดยทั่วหน้าสืบไป ขอทุกท่านจงยินดีอิ่มเอิบใจในบุญกิริยาที่ได้บำเพ็ญครั้งนี้เถิด”

  Screen-Sho6-AMa-696x346.jpg
  ด้าน พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ในฐานะ รอง ผอ.โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) กล่าวว่า ในการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ระลึก ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ.2412 ครบ 150 ปี และเป็นที่ระลึกที่วัดราชบพิธฯ เป็นที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช 3 พระองค์ คือ 1.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวร สิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ สิริวัฑฒโน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 11 2.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 และ 3.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)

  Screen-Sho-AM-696x347.jpg
  โครงการศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) มีเนื้อที่ 172 ไร่ ซึ่งพระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ, ผอ.โครงการ และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มอบหมายให้กำกับดูแลการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ โดยมี นายธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) เป็นประธานฝ่ายการออกแบบโครงการ และ นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) หัวหน้าทีมออกแบบโครงการ งบประมาณก่อสร้างประมาณไว้ 1,200 ล้านบาท

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_2723612
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...