สถิติ คนนับถือพุทธศาสนา ทั่วโลก...ประเทศไทยอันดับ 1 ของโลก

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 25 เมษายน 2006.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,540
  กระทู้เรื่องเด่น:
  92
  ค่าพลัง:
  +62,420
  Top 20

  [​IMG] [​IMG]
  Top 20 ประเทศที่ประชากรนับถือศาสนาพุทธ


  [​IMG]


  [​IMG]
  Top 20 ประเทศประชากรนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น %


  Top 20 ประเทศ....จำนวณประชากร ทางซ้ายมือ และ % ทางขวามือ

  Buddhist Population = จำนวณประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ
  Buddhist = คนที่นับถือศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนานิกชน
  <TABLE class=wikitable><CAPTION>

  Top 20


  </CAPTION><TBODY><TR bgColor=#ccccff><TH>Rank</TH><TH>Country</TH><TH>Buddhist Population</TH><TH>% of Buddhists</TH><TH>Country</TH><TH>% of Buddhists</TH><TH>Buddhist Population</TH></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>1</TD><TD>China</TD><TD align=right>391,894,143</TD><TD align=middle>30%</TD><TD>Thailand</TD><TD align=middle>94%</TD><TD align=right>61,517,708</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>2</TD><TD>Japan</TD><TD align=right>90,466,243</TD><TD align=middle>71%</TD><TD>Cambodia</TD><TD align=middle>93%</TD><TD align=right>12,654,574</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>3</TD><TD>Thailand</TD><TD align=right>61,517,708</TD><TD align=middle>94%</TD><TD>Mongolia</TD><TD align=middle>93%</TD><TD align=right>2,595,882</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>4</TD><TD>Vietnam</TD><TD align=right>41,767,788</TD><TD align=middle>50%</TD><TD>Myanmar</TD><TD align=middle>90%</TD><TD align=right>38,618,517</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>5</TD><TD>Myanmar</TD><TD align=right>38,618,517</TD><TD align=middle>90%</TD><TD>Bhutan</TD><TD align=middle>74%</TD><TD align=right>1,651,895</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>6</TD><TD>Sri Lanka</TD><TD align=right>14,045,343</TD><TD align=middle>70%</TD><TD>Japan</TD><TD align=middle>71%</TD><TD align=right>90,466,243</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>7</TD><TD>Cambodia</TD><TD align=right>12,654,574</TD><TD align=middle>93%</TD><TD>Sri Lanka</TD><TD align=middle>70%</TD><TD align=right>14,045,343</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>8</TD><TD>Korea, South</TD><TD align=right>11,297,002</TD><TD align=middle>23.33%</TD><TD>Laos</TD><TD align=middle>60%</TD><TD align=right>3,730,284</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>9</TD><TD>India</TD><TD align=right>7,561,850</TD><TD align=middle>0.7%</TD><TD>Vietnam</TD><TD align=middle>50%</TD><TD align=right>41,767,788</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>10</TD><TD>Taiwan</TD><TD align=right>5,723,596</TD><TD align=middle>90%</TD><TD>Singapore</TD><TD align=middle>42.5%</TD><TD align=right>1,880,931</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>16</TD><TD>Indonesia</TD><TD align=right>2,032,580</TD><TD align=middle>0.84%</TD><TD>China</TD><TD align=middle>30%</TD><TD align=right>391,894,143</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>11</TD><TD>Malaysia</TD><TD align=right>4,599,002</TD><TD align=middle>19.2%</TD><TD>Taiwan</TD><TD align=middle>25%</TD><TD align=right>5,723,596</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>12</TD><TD>Laos</TD><TD align=right>3,730,284</TD><TD align=middle>60%</TD><TD>Korea, South</TD><TD align=middle>23.33%</TD><TD align=right>11,297,002</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>13</TD><TD>Nepal</TD><TD align=right>3,044,420</TD><TD align=middle>11%</TD><TD>Malaysia</TD><TD align=middle>19.2%</TD><TD align=right>4,599,002</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>14</TD><TD>United States</TD><TD align=right>2,957,341</TD><TD align=middle>1%</TD><TD>Brunei</TD><TD align=middle>13%</TD><TD align=right>48,406</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>15</TD><TD>Mongolia</TD><TD align=right>2,595,882</TD><TD align=middle>93%</TD><TD>Nepal</TD><TD align=middle>11%</TD><TD align=right>3,044,420</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>17</TD><TD>Singapore</TD><TD align=right>1,880,931</TD><TD align=middle>42.5%</TD><TD>United Arab Emirates</TD><TD align=middle>2%</TD><TD align=right>51,264</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>18</TD><TD>Bhutan</TD><TD align=right>1,651,895</TD><TD align=middle>74%</TD><TD>Australia</TD><TD align=middle>1.9%</TD><TD align=right>381,718</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>19</TD><TD>Bangladesh</TD><TD align=right>721,598</TD><TD align=middle>0.5%</TD><TD>Korea, North</TD><TD align=middle>23.33%</TD><TD align=right>5,345,411</TD></TR><TR bgColor=#f0f8ff><TD>20</TD><TD>Russia</TD><TD align=right>717,101</TD><TD align=middle>0.5%</TD><TD>New Zealand</TD><TD align=middle>1.08%</TD><TD align=right>43,582</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,540
  กระทู้เรื่องเด่น:
  92
  ค่าพลัง:
  +62,420
  โดยทวีป
  % คำนวณโดย
  (จำนวณของพุทศาสนานิชนในทวีป * 100 )/ จำนวณประชากรทั้งหมดของทวีป


  These percentages were calculated by using the above numbers. The first percentage, 4th column, is the percentage of population that is Buddhist in a region (Buddhists in the region * 100/total population of the region). The last column shows the Buddhist percentage compared to the total Buddhist population of the world (Buddhists in the region * 100/total Buddhist population of the world).
  (Note: Egypt, Sudan, and other Arab Maghreb countries are counted as part of North Africa, not Middle East).
  <TABLE class=wikitable><CAPTION>

  Buddhism in Africa

  </CAPTION><TBODY><TR bgColor=#ccccff><TH>Region</TH><TH>Total Population</TH><TH>Buddhists</TH><TH>% of Buddhists</TH><TH>% of Buddhist total</TH></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Central Africa</TD><TD>83,121,055</TD><TD>0</TD><TD>0%</TD><TD>0%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>East Africa</TD><TD>193,741,900</TD><TD>36,766</TD><TD>0.019%</TD><TD>0.005%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>North Africa</TD><TD>202,151,323</TD><TD>0</TD><TD>0%</TD><TD>0%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Southern Africa</TD><TD>137,092,019</TD><TD>48,035</TD><TD>0.035%</TD><TD>0.007%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>West Africa</TD><TD>268,997,245</TD><TD>0</TD><TD>0%</TD><TD>0%</TD></TR><TR bgColor=#99ffff><TH>Total</TH><TH>885,103,542</TH><TH>84,801</TH><TH>0.01%</TH><TH>0.012%</TH></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE class=wikitable><CAPTION>Buddhism in Asia</CAPTION><TBODY><TR bgColor=#ccccff><TH>Region</TH><TH>Total Population</TH><TH>Buddhists</TH><TH>% of Buddhists</TH><TH>% of Buddhist total</TH></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Central Asia</TD><TD>92,019,166</TD><TD>2,657,000</TD><TD>2.887%</TD><TD>0.375%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>East Asia</TD><TD>1,527,960,261</TD><TD>502,345,411</TD><TD>32.877%</TD><TD>70.918%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Middle East</TD><TD>274,775,527</TD><TD>220,000</TD><TD>0.08%</TD><TD>0.031%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>South Asia</TD><TD>1,437,326,682</TD><TD>27,187,525</TD><TD>1.892%</TD><TD>3.84%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Southeast Asia</TD><TD>571,337,070</TD><TD>166,920,075</TD><TD>29.216%</TD><TD>23.565%</TD></TR><TR bgColor=#99ffff><TH>Total</TH><TH>3,903,418,706</TH><TH>699,324,941</TH><TH>17.916%</TH><TH>98.73%</TH></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE class=wikitable><CAPTION>Buddhism in Europe</CAPTION><TBODY><TR bgColor=#ccccff><TH>Region</TH><TH>Total Population</TH><TH>Buddhists</TH><TH>% of Buddhists</TH><TH>% of Buddhist total</TH></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Balkans</TD><TD>65,407,609</TD><TD>1000</TD><TD>0%</TD><TD>0%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Central Europe</TD><TD>74,510,241</TD><TD>10,394</TD><TD>0.014%</TD><TD>0.001%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Eastern Europe</TD><TD>212,821,296</TD><TD>717,101</TD><TD>0.337%</TD><TD>0.101%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Western Europe</TD><TD>375,832,557</TD><TD>1,068,354</TD><TD>0.28%</TD><TD>0.254%</TD></TR><TR bgColor=#99ffff><TH>Total</TH><TH>728,571,703</TH><TH>1,795,849</TH><TH>0.244%</TH><TH>0.254%</TH></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE class=wikitable><CAPTION>Buddhism in The Americas</CAPTION><TBODY><TR bgColor=#ccccff><TH>Region</TH><TH>Total Population</TH><TH>Buddhists</TH><TH>% of Buddhists</TH><TH>% of Buddhist total</TH></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Caribbean</TD><TD>23,809,622</TD><TD>0</TD><TD>0%</TD><TD>0%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Central America</TD><TD>42,223,849</TD><TD>27,941</TD><TD>0.066%</TD><TD>0.004%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>North America</TD><TD>446,088,748</TD><TD>3,231,127</TD><TD>0.724%</TD><TD>0.456%</TD></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>South America</TD><TD>371,075,531</TD><TD>351,511</TD><TD>0.095%</TD><TD>0.05%</TD></TR><TR bgColor=#99ffff><TH>Total</TH><TH>883,197,750</TH><TH>3,610,579</TH><TH>0.409%</TH><TH>0.51%</TH></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE class=wikitable><CAPTION>Buddhism in Oceania</CAPTION><TBODY><TR bgColor=#ccccff><TH>Region</TH><TH>Total Population</TH><TH>Buddhists</TH><TH>% of Buddhists</TH><TH>% of Buddhist total</TH></TR><TR align=middle bgColor=#f0f8ff><TD>Oceania</TD><TD>30,564,520</TD><TD>436,390</TD><TD>1.428%</TD><TD>0.062%</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 3. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,540
  กระทู้เรื่องเด่น:
  92
  ค่าพลัง:
  +62,420
  ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ มี 62 ประเทศ ทั่วโลก

  <TABLE class=wikitable><CAPTION><BIG>Buddhism by country</BIG></CAPTION><TBODY><TR><TH>Region</TH><TH>Country</TH><TH>Population(2005E)</TH><TH>% of Buddhists</TH><TH>Buddhist total</TH></TR><TR><TD align=middle>Central Asia</TD><TD>Buddhism in Afghanistan</TD><TD align=right>29,928,987</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Balkans</TD><TD>Buddhism in Albania</TD><TD align=right>3,563,112</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>North Africa</TD><TD>Buddhism in Algeria</TD><TD align=right>32,531,853</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Angola</TD><TD align=right>11,190,786</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Argentina</TD><TD align=right>39,537,943</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>39,538</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Armenia</TD><TD align=right>2,982,904</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Oceania</TD><TD>Buddhism in Australia</TD><TD align=right>20,090,437</TD><TD align=middle>1.9%</TD><TD align=right>381,718</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Europe</TD><TD>Buddhism in Austria</TD><TD align=right>8,184,691</TD><TD align=middle>0.127%</TD><TD align=right>10,395</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Azerbaijan</TD><TD align=right>7,911,974</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Bahrain</TD><TD align=right>688,345</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South Asia</TD><TD>Buddhism in Bangladesh</TD><TD align=right>144,319,628</TD><TD align=middle>0.5%</TD><TD align=right>721,598</TD></TR><TR><TD align=middle>Eastern Europe</TD><TD>Buddhism in Belarus</TD><TD align=right>10,300,483</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Belgium</TD><TD align=right>10,364,388</TD><TD align=middle>0.2%</TD><TD align=right>20,729</TD></TR><TR><TD align=middle>Central America</TD><TD>Buddhism in Belize</TD><TD align=right>279,457</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Benin</TD><TD align=right>7,460,025</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South Asia</TD><TD>Buddhism in Bhutan</TD><TD align=right>2,232,291</TD><TD align=middle>74%</TD><TD align=right>1,651,895</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Bolivia</TD><TD align=right>8,857,870</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>8,858</TD></TR><TR><TD align=middle>Balkans</TD><TD>Buddhism in Bosnia and Herzegovina</TD><TD align=right>4,025,476</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Botswana</TD><TD align=right>1,640,115</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Brazil</TD><TD align=right>186,112,794</TD><TD align=middle>0.125%</TD><TD align=right>232,641</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Brunei</TD><TD align=right>372,361</TD><TD align=middle>13%</TD><TD align=right>48,406</TD></TR><TR><TD align=middle>Balkans</TD><TD>Buddhism in Bulgaria</TD><TD align=right>7,450,349</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Burkina Faso</TD><TD align=right>13,925,313</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Africa</TD><TD>Buddhism in Burundi</TD><TD align=right>6,370,609</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Cambodia</TD><TD align=right>13,607,069</TD><TD align=middle>93%</TD><TD align=right>12,654,574</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Cameroon</TD><TD align=right>16,380,005</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>North America</TD><TD>Buddhism in Canada</TD><TD align=right>32,805,041</TD><TD align=middle>0.8%</TD><TD align=right>262,440</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Africa</TD><TD>Buddhism in Central African Republic</TD><TD align=right>3,799,897</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Africa</TD><TD>Buddhism in Chad</TD><TD align=right>9,826,419</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Chile</TD><TD align=right>15,980,912</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Asia</TD><TD>Buddhism in China</TD><TD align=right>1,306,313,812</TD><TD align=middle>30%</TD><TD align=right>391,894,144</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Colombia</TD><TD align=right>42,954,279</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Comoros</TD><TD align=right>671,247</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Africa</TD><TD>Buddhism in Congo (Brazzaville)</TD><TD align=right>3,039,126</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Africa</TD><TD>Buddhism in Congo (Kinshasa)</TD><TD align=right>60,085,004</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central America</TD><TD>Buddhism in Costa Rica</TD><TD align=right>4,016,173</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>4,016</TD></TR><TR><TD align=middle>Balkans</TD><TD>Buddhism in Croatia</TD><TD align=right>4,495,904</TD><TD align=middle>0.02</TD><TD align=right>1,000</TD></TR><TR><TD align=middle>North America</TD><TD>Buddhism in Cuba</TD><TD align=right>11,346,670</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>11,347</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Cyprus</TD><TD align=right>780,133</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Europe</TD><TD>Buddhism in Czech Republic</TD><TD align=right>10,241,138</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Côte d'Ivoire</TD><TD align=right>17,298,040</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Denmark</TD><TD align=right>5,432,335</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Djibouti</TD><TD align=right>476,703</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Caribbean</TD><TD>Buddhism in Dominican Republic</TD><TD align=right>8,950,034</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in East Timor</TD><TD align=right>1,040,880</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Ecuador</TD><TD align=right>13,363,593</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>13,364</TD></TR><TR><TD align=middle>North Africa</TD><TD>Buddhism in Egypt</TD><TD align=right>77,505,756</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central America</TD><TD>Buddhism in El Salvador</TD><TD align=right>6,704,932</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Eritrea</TD><TD align=right>4,561,599</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Eastern Europe</TD><TD>Buddhism in Estonia</TD><TD align=right>1,332,893</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Ethiopia</TD><TD align=right>73,053,286</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Oceania</TD><TD>Buddhism in Fiji</TD><TD align=right>893,354</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Finland</TD><TD align=right>5,223,442</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>5,223</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in France</TD><TD align=right>60,656,178</TD><TD align=middle>0.8%</TD><TD align=right>485,249</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Gabon</TD><TD align=right>1,389,201</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in The Gambia</TD><TD align=right>1,593,256</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Georgia</TD><TD align=right>4,677,401</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Germany</TD><TD align=right>82,431,390</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>82,431</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Ghana</TD><TD align=right>21,029,853</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Balkans</TD><TD>Buddhism in Greece</TD><TD align=right>10,668,354</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Caribbean</TD><TD>Buddhism in Grenada</TD><TD align=right>89,502</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central America</TD><TD>Buddhism in Guatemala</TD><TD align=right>14,655,189</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Guinea</TD><TD align=right>9,467,866</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Guinea-Bissau</TD><TD align=right>1,416,027</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Guyana</TD><TD align=right>765,283</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Caribbean</TD><TD>Buddhism in Haiti</TD><TD align=right>8,121,622</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central America</TD><TD>Buddhism in Honduras</TD><TD align=right>6,975,204</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Asia</TD><TD>Buddhism in Hong Kong</TD><TD align=right>6,437,738</TD><TD align=middle>50%</TD><TD align=right>3,218,869</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Europe</TD><TD>Buddhism in Hungary</TD><TD align=right>10,006,835</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Iceland</TD><TD align=right>296,737</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South Asia</TD><TD>Buddhism in India</TD><TD align=right>1,080,264,388</TD><TD align=middle>0.7%</TD><TD align=right>7,561,851</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Indonesia</TD><TD align=right>241,973,879</TD><TD align=middle>0.84%</TD><TD align=right>2,032,581</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Iran</TD><TD align=right>68,017,860</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Iraq</TD><TD align=right>26,074,906</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Ireland</TD><TD align=right>4,015,676</TD><TD align=middle>0.1</TD><TD align=right>4,016</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Israel</TD><TD align=right>6,276,883</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Italy</TD><TD align=right>58,103,033</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Caribbean</TD><TD>Buddhism in Jamaica</TD><TD align=right>2,731,832</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Asia</TD><TD>Buddhism in Japan</TD><TD align=right>127,417,244</TD><TD align=middle>71%</TD><TD align=right>90,466243</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Jordan</TD><TD align=right>5,759,732</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Asia</TD><TD>Buddhism in Kazakhstan</TD><TD align=right>15,185,844</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Kenya</TD><TD align=right>33,829,590</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Asia</TD><TD>Buddhism in Korea, North</TD><TD align=right>22,912,177</TD><TD align=middle>23.33%</TD><TD align=right>5,345,411</TD></TR><TR><TD align=middle>East Asia</TD><TD>Buddhism in Korea, South</TD><TD align=right>48,422,644</TD><TD align=middle>23.33%</TD><TD align=right>11,297,003</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Kuwait</TD><TD align=right>2,335,648</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Asia</TD><TD>Buddhism in Kyrgyzstan</TD><TD align=right>5,146,281</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Laos</TD><TD align=right>6,217,141</TD><TD align=middle>60%</TD><TD align=right>3,730,285</TD></TR><TR><TD align=middle>Eastern Europe</TD><TD>Buddhism in Latvia</TD><TD align=right>2,290,237</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Lebanon</TD><TD align=right>3,826,018</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Lesotho</TD><TD align=right>1,867,035</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Liberia</TD><TD align=right>3,482,211</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>North Africa</TD><TD>Buddhism in Libya</TD><TD align=right>5,765,563</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Eastern Europe</TD><TD>Buddhism in Lithuania</TD><TD align=right>3,596,617</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Luxembourg</TD><TD align=right>468,571</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Balkans</TD><TD>Buddhism in Macedonia</TD><TD align=right>2,045,262</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Madagascar</TD><TD align=right>18,040,341</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Malawi</TD><TD align=right>12,158,924</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Malaysia</TD><TD align=right>23,953,136</TD><TD align=middle>19.2%</TD><TD align=right>4,599,002</TD></TR><TR><TD align=middle>South Asia</TD><TD>Buddhism in Maldives</TD><TD align=right>349,106</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Mali</TD><TD align=right>12,291,529</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>North Africa</TD><TD>Buddhism in Mauritania</TD><TD align=right>3,086,859</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Mauritius</TD><TD align=right>1,230,602</TD><TD align=middle>0.3%</TD><TD align=right>3,692</TD></TR><TR><TD align=middle>North America</TD><TD>Buddhism in Mexico</TD><TD align=right>106,202,903</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Eastern Europe</TD><TD>Buddhism in Moldova</TD><TD align=right>4,455,421</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Asia</TD><TD>Buddhism in Mongolia</TD><TD align=right>2,791,272</TD><TD align=middle>93%</TD><TD align=right>2,595,883</TD></TR><TR><TD align=middle>North Africa</TD><TD>Buddhism in Morocco</TD><TD align=right>32,725,847</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Mozambique</TD><TD align=right>19,406,703</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Myanmar</TD><TD align=right>42,909,464</TD><TD align=middle>90%</TD><TD align=right>38,618,518</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Namibia</TD><TD align=right>2,030,692</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South Asia</TD><TD>Buddhism in Nepal</TD><TD align=right>27,676,547</TD><TD align=middle>11%</TD><TD align=right>3,044,420</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in the Netherlands</TD><TD align=right>16,407,491</TD><TD align=middle>0.5%</TD><TD align=right>80,237</TD></TR><TR><TD align=middle>Oceania</TD><TD>Buddhism in New Zealand</TD><TD align=right>4,035,461</TD><TD align=middle>1.08%</TD><TD align=right>43,583</TD></TR><TR><TD align=middle>Central America</TD><TD>Buddhism in Nicaragua</TD><TD align=right>5,465,100</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>5,465</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Niger</TD><TD align=right>11,665,937</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Nigeria</TD><TD align=right>128,771,988</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Norway</TD><TD align=right>4,593,041</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>4,593</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Oman</TD><TD align=right>3,001,583</TD><TD align=middle>0.5%</TD><TD align=right>15,008</TD></TR><TR><TD align=middle>South Asia</TD><TD>Buddhism in Pakistan</TD><TD align=right>162,419,946</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>162,420</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Palestine</TD><TD align=right>3,761,904</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central America</TD><TD>Buddhism in Panama</TD><TD align=right>3,039,150</TD><TD align=middle>0.5%</TD><TD align=right>16,546</TD></TR><TR><TD align=middle>Oceania</TD><TD>Buddhism in Papua New Guinea</TD><TD align=right>5,545,268</TD><TD align=middle>0.2%</TD><TD align=right>11,091</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Paraguay</TD><TD align=right>6,347,884</TD><TD align=middle>0.5%</TD><TD align=right>31,739</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Peru</TD><TD align=right>27,925,628</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Philippines</TD><TD align=right>87,857,473</TD><TD align=middle>1.5%</TD><TD align=right>131,786</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Europe</TD><TD>Buddhism in Poland</TD><TD align=right>38,635,144</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Portugal</TD><TD align=right>10,566,212</TD><TD align=middle>0.6%</TD><TD align=right>63,397</TD></TR><TR><TD align=middle>Caribbean</TD><TD>Buddhism in Puerto Rico</TD><TD align=right>3,916,632</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Qatar</TD><TD align=right>863,051</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Balkans</TD><TD>Buddhism in Romania</TD><TD align=right>22,329,977</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Eastern Europe</TD><TD>Buddhism in Russia</TD><TD align=right>143,420,309</TD><TD align=middle>0.5%</TD><TD align=right>717,101</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Rwanda</TD><TD align=right>8,440,820</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Saudi Arabia</TD><TD align=right>26,417,599</TD><TD align=middle>0.3%</TD><TD align=right>70,253</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Senegal</TD><TD align=right>11,126,832</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Balkans</TD><TD>Buddhism in Serbia and Montenegro</TD><TD align=right>10,829,175</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Seychelles</TD><TD align=right>81,188</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Sierra Leone</TD><TD align=right>6,017,643</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Singapore</TD><TD align=right>4,425,720</TD><TD align=middle>42.5%</TD><TD align=right>1,880,931</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Europe</TD><TD>Buddhism in Slovakia</TD><TD align=right>5,431,363</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Europe</TD><TD>Buddhism in Slovenia</TD><TD align=right>2,011,070</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Somalia</TD><TD align=right>8,591,629</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in South Africa</TD><TD align=right>44,344,136</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>44,344</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Spain</TD><TD align=right>40,341,462</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South Asia</TD><TD>Buddhism in Sri Lanka</TD><TD align=right>20,064,776</TD><TD align=middle>70%</TD><TD align=right>14,045,343</TD></TR><TR><TD align=middle>North Africa</TD><TD>Buddhism in Sudan</TD><TD align=right>40,187,486</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Suriname</TD><TD align=right>438,144</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Swaziland</TD><TD align=right>1,173,900</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Sweden</TD><TD align=right>9,001,774</TD><TD align=middle>0.2%</TD><TD align=right>18,004</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in Switzerland</TD><TD align=right>7,489,370</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>7,489</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Syria</TD><TD align=right>18,448,752</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Asia</TD><TD>Buddhism in Taiwan</TD><TD align=right>22,894,384</TD><TD align=middle>25%</TD><TD align=right>5,723,596</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Asia</TD><TD>Buddhism in Tajikistan</TD><TD align=right>7,163,506</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>7,164</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Tanzania</TD><TD align=right>36,766,356</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>36,766</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Thailand</TD><TD align=right>65,444,371</TD><TD align=middle>94%</TD><TD align=right>61,517,709</TD></TR><TR><TD align=middle>West Africa</TD><TD>Buddhism in Togo</TD><TD align=right>5,681,519</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central America</TD><TD>Buddhism in Trinidad and Tobago</TD><TD align=right>1,088,644</TD><TD align=middle>0.3%</TD><TD align=right>3,266</TD></TR><TR><TD align=middle>North Africa</TD><TD>Buddhism in Tunisia</TD><TD align=right>10,074,951</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Turkey</TD><TD align=right>69,660,559</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>69,661</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Asia</TD><TD>Buddhism in Turkmenistan</TD><TD align=right>4,952,081</TD><TD>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>East Africa</TD><TD>Buddhism in Uganda</TD><TD align=right>27,269,482</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Eastern Europe</TD><TD>Buddhism in Ukraine</TD><TD align=right>47,425,336</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in the United Arab Emirates</TD><TD align=right>2,563,212</TD><TD align=middle>2%</TD><TD align=right>51,264</TD></TR><TR><TD align=middle>Western Europe</TD><TD>Buddhism in the United Kingdom</TD><TD align=right>60,441,457</TD><TD align=middle>0.5%</TD><TD align=right>302,207</TD></TR><TR><TD align=middle>North America</TD><TD>Buddhism in the United States</TD><TD align=right>295,734,134</TD><TD align=middle>1%</TD><TD align=right>2,957,341</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Uruguay</TD><TD align=right>3,415,920</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Central Asia</TD><TD>Buddhism in Uzbekistan</TD><TD align=right>26,851,195</TD><TD align=middle>0.2%</TD><TD align=right>53,702</TD></TR><TR><TD align=middle>South America</TD><TD>Buddhism in Venezuela</TD><TD align=right>25,375,281</TD><TD align=middle>0.1%</TD><TD align=right>25,375</TD></TR><TR><TD align=middle>Southeast Asia</TD><TD>Buddhism in Vietnam</TD><TD align=right>83,535,576</TD><TD align=middle>50%</TD><TD align=right>41,767,788</TD></TR><TR><TD align=middle>North Africa</TD><TD>Buddhism in Western Sahara</TD><TD align=right>273,008</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Middle East</TD><TD>Buddhism in Yemen</TD><TD align=right>20,727,063</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Zambia</TD><TD align=right>11,261,795</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR><TD align=middle>Southern Africa</TD><TD>Buddhism in Zimbabwe</TD><TD align=right>12,746,990</TD><TD align=middle>n/a</TD><TD align=right>n/a</TD></TR><TR bgColor=#99ffff><TH colSpan=2>Total</TH><TH>6,437,293,959</TH><TH>11.01%</TH><TH>708,102,000</TH></TR></TBODY></TABLE>   
 4. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,540
  กระทู้เรื่องเด่น:
  92
  ค่าพลัง:
  +62,420
 5. นืเฟร

  นืเฟร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2006
  โพสต์:
  213
  ค่าพลัง:
  +432
  ข้อมูลแน่นมาก
   
 6. boonta

  boonta Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2005
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +64
  อ่านไม่ออก ช่วยแปลเป็นไทยให้หน่อยได้ป่ะครับ
   
 7. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,540
  กระทู้เรื่องเด่น:
  92
  ค่าพลัง:
  +62,420
  เด๊ยวผมแปลให้
   
 8. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,540
  กระทู้เรื่องเด่น:
  92
  ค่าพลัง:
  +62,420
  ผมคิดว่าคนนับถือพุทธมากกว่านั้น ที่ประเทศจีน ยังไม่สามารถสำรวจได้หมดเพราะว่า คนที่นั่นจำนวณมากที่ไม่ได้จดทะเบียนบ้าน

  แล้วประเทศพม่าก็ไม่มีสถิติในนี้
  ประเทศพม่าเป้นประเทศใหญ่กว่าไทย แต่ไม่ทราบว่าประชากรมากไหม
   
 9. Semi

  Semi Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +63
  คุณเว็ปสโนว์งงอะไรหรือเปล่าคะ

  พม่า คือ Myanmar ไงคะ อันดับ 5 by population of Buddhist
  และ อันดับ 4 by percentage

  เปลี่ยนจาก Burmar -> Myanmar มานานแล้วค่ะ
   
 10. tassanai_k

  tassanai_k เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  885
  ค่าพลัง:
  +3,511
  โมทนา สาธุ
  เนื่องด้วยเป็นความศรัทธาของแต่ละคนรวมๆกัน
   
 11. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,540
  กระทู้เรื่องเด่น:
  92
  ค่าพลัง:
  +62,420
  greeeeeeeeeeeeeeed ขอบคุณมากที่บอก
  ผมก็มองหา Burmar ตั้งนานไม่พบ...ผมไม่ทราบว่า เขาเปลี่ยนเป็น Myanmar....
   
 12. น้องหน่อยน่ารัก

  น้องหน่อยน่ารัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  1,998
  ค่าพลัง:
  +5,059
  อันนี้มันก็แค่ตัวเลขมายา มายึดอารายกันลาฮะ ไม่เห็นจะน่าภูมิใจตรงไหน
  ข้อมูลเชิงปริมาณนั้น ไม่ได้วัดผลสำเร็จของพุทธนะฮะ จำต้องวัดที่คุณภาพ


  ว่า

  1. เป็นพุทธแท้ไหม? เข้าใจหลักพุทธจริงไหม?
  2. เป็นแต่ในบัตรประชาชนไหม? ปฏิบัติหรือเปล่า?
  3. มีศีลกันบ้างไหม? ศีล 5 ได้กี่ข้อ? อิสลามเขาได้เยอนาฮะ


  ติเพื่อก่อนะฮะ ถ้าอยากได้บุญบารมีอย่าหลงตัวเลขแบบอเมริกัน
  แต่จงเข้าใจแก่นแท้คือ "สัจจะธรรม" โดยเร็ว เร่งขยายผลโดยเร็ว
   
 13. น้องหน่อยน่ารัก

  น้องหน่อยน่ารัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  1,998
  ค่าพลัง:
  +5,059
  พุทธสอนว่า ; ให้ใช้ "ธรรมะเป็นที่พึ่ง" คือ "ปฏิบัติด้วยตนเองรู้ด้วยตนเอง"
  ตามมรรค 8 ใช้ "สติปัญญา" ของตนเองให้เห็น "สัจจธรรม"

  เทวนิยมสอนว่า ; ให้พึ่งพาพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้กราบไหว้อ้อนวอนขอ
  มีพิธีรีตองมากมาย ให้ดูขลังน่าศรัทธา ไม่เน้นสติปัญญาของสาวกเลย

  ชาวพุทธปฏิบัติ ; พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ขอ ทรงเจ้า ขอเครื่องลางของขลัง
  จากพระอรหันต์ แต่ไม่สนใจฟังธรรมที่พระอรหันต์ตักเตือน นิยมมีพิธีรีตอง

  พระพุทธองค์ ; สรรเสริญปาฏิหาริย์คือการแสดงธรรมโดยพิสดาร แต่พอเรา
  เห็นใครตักเตือนก็ด่าสวนกลับ แล้วไปไหว้ผู้วิเศษเสกยันต์เสกเกราะเพชร
  พระพุทธองค์ทรงห้ามการแสดงอิทธิฤทธิ์ทั้งปวง แต่เรากลับชื่นชมคนแสดง
   
 14. น้องหน่อยน่ารัก

  น้องหน่อยน่ารัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  1,998
  ค่าพลัง:
  +5,059
  พุทธสอนว่า ; ให้พิจารณาที่เหตุผล เหตุปัจจัย ทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยเกิดดับ
  ตามเหตุปัจจัยนั้น ธรรมใดเกิดแต่เหตุ ย่อมดับไปด้วยเหตุนั้นดับลง จำต้อง
  ใช้สติปัญญาพิจารณา แล้วปฏิบัติจนเกิด "๐ภาวนามยปัญญา" ก่อนเชื่อ

  เทวนิยมสอนว่า ; ทุกอย่างเกิดจากพระเจ้า พระเจ้าคือผู้สร้างทุกสิ่ง ทรงลิขิต
  ชีวิตคนได้ จึงไม่มีทางแก้ไข จำต้องยอมรับสภาพ ไม่สามารถฝืนได้

  ชาวพุทธปฏิบัติ ; เชื่อโดยไม่ใช้ "สติปัญญา" พิจารณาก่อน มักปากเร็วไม่ทัน
  ใช้สติหยุดพิจารณา เห็นอะไรต่างจากความเคยชินก็ด่าว่าทันที และไม่ค่อยมี
  เวลาปฏิบัติ มีแต่เวลาไปขอๆๆ ของวิเศษ ขี้เกียจคิด เอาแบบหยอดเหรียญทำ
  บุญ อธิษฐานให้ได้มากกว่าทำบุญ แล้วรอรับได้เลยยังกะหยอดตู้น้ำโค้ก

  พระพุทธองค์ ; ทรงตรัสแสดง "กรรมปัจจุบัน" สำคัญที่สุด อดีตมีผ่านไปแล้ว
  อนาคตมียังมาไม่ถึง ทำเสียเลยปัจจุบัน ไม่ใช่เชื่อเพราะคล้ายที่เราคิด เชื่อ
  เพราะชอบ เชื่อเพราะพระอรหันต์พูด เชื่อเพราะคนส่วนใหญ่บอก เชื่อเพราะ
  เขาพูดดี แต่ให้ใช้ "สติปัญญา" พิจารณาก่อนเชื่อหรือไม่เชื่อทุกครั้ง
   
 15. น้องหน่อยน่ารัก

  น้องหน่อยน่ารัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  1,998
  ค่าพลัง:
  +5,059
  ขี้เกียจเขียนแล้ว ไปคิดเองนะฮะ ว่าพุทธเสื่อมเพราะพุทธบริษัททำตัวเป็น
  เทวนิยมยังไง ถ้าอยากบำเพ็ญเพียรสร้างบุญบารมีอาราย ก็ทำตรงนี้ให้ได้


  พุทธจะฟื้นรุ่งเรืองได้ ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณ อำนาจ ใดๆ
  อยู่ที่การทำตัวของชาวพุทธเอง ว่าทำตัวเป็นพุทธ หรือเทวนิยม...


  ติเพื่อก่อ แต่ถ้าสอนกันไม่ได้ก็ขอโทด หากที่นี่มีแต่บัวเหล่าล่างก็คงต้องขอลา


  อิๆๆ
   
 16. รักกวนอิม

  รักกวนอิม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  30
  ค่าพลัง:
  +58
  ยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆ
   
 17. siamgirl

  siamgirl เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,683
  ค่าพลัง:
  +2,741
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ
   
 18. kittitpx

  kittitpx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  535
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +1,962
  ได้มาเกิดในประเทศไทย มีพระพุทธศาสนา มีพระมหากษัตริย์ที่ดี ก็บุญแล้ว
  ขนาดนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอย่าง อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ยังสนใจพุทธศาสนาเลย แจ่ม....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กุมภาพันธ์ 2009
 19. eddy1965

  eddy1965 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  369
  ค่าพลัง:
  +475
  กรรมเวร คิดสถิติอย่างนี้หรือ ประเทศไทย ประชากรประมาณ 65 ล้านคน นับถือศาสนาพุทธ 61,517,708 ล้านคน หรือประมาณ 94% ของประชากรทั้งหมดที่นับถือพุทธ แล้วไปจั๋วหัว เหมือนจะชี้นำว่า ทั่วโลกนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด โดยมีประเทศไทยนับถือมากที่สุด ทั้งที่ข้อเท็จจริง ก็ปรากฎอยู่ตามลิ้งที่ไว้ให้ หากมีแต่คนพวกนี้อยู่ เพื่อเปรียบเทียบให้เกิดความแตกแยกเช่นนี้อยู่ย่อมทำให้ศาสนาจะเสื่อมลง อย่าแบ่งแยกกันอีกเลย ดูที่ตัวเองดีกว่า ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเลย แล้วไปดูคนอื่นเขา ข่มเขา ใช้ปัญญาพิจารณา อย่าทำตัวอยู่แต่หลังเขาอีกเลย มองอย่างเป็นกลาง มองความเป็นสากล โลกนี้จะได้สันติสักที
   
 20. เด็กอนุบาล

  เด็กอนุบาล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +4,154
  ผมชื่นชมและโมทนาสาธุอย่างยิ่ง ในเจตนาคุณ websnow ที่จัดหาสถิติมาให้พวกเราชาวพุทธได้ทราบนะครับ เพื่อจรรโลงพระศาสนาในระดับภาพใหญ่ของประเทศ เราขาดข้อมูลสำคัญแบบนี้ไปไม่ได้หรอกครับ ถ้าไม่วัดจัดทำสถิติไว้ ไฉนจะหาทางดูแลส่งเสริมให้เกิดความเจริญขึ้นได้เล่า

  อย่างไรก็ตามเพื่อให้สถิติน่าเชื่อถือและมีประโยชน์มากขึ้นในการรณรงค์จรรโลงพระศาสนาต่อไป เราควรต้องทำสถิติวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไปครับเช่น

  A) 94%นี้แบ่งเป็นกลุ่มเพศ วัย การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา background ใดบ้าง
  B) 94%นี้ มีกี่%ที่ปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา เป็นประจำ นานๆที หรือแทบจะไม่เคยปฏิบัติเลย แยกย่อยเป็นแต่ละกลุ่มตามข้อ A)
  C) 94%นี้มีกี่ % ที่ทำทานแต่ละแบบ รักษาศีลแต่ละข้อ ภาวนาแต่ละแบบ แยกย่อยเป็นกลุ่มย่อยตามข้อ A

  นี่เป็นตัวอย่างของสถิติที่จำเป็นนะครับ ซึ่งจริงๆยังมีอีกมาก

  เมื่อไหร่ที่เรามีข้อมูลครบตามนี้ และ update ทุกปี จะทำให้การรณรงค์ส่งเสริมพระศาสนาในภาพใหญ่ของประเทศ เป็นไปได้อย่างถูกจุด และมีความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

  ถ้าเปรียบกับการรบแล้ว การจะส่งเสริมพระศาสนาให้สำเร็จ ต้องใช้หลัก "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" การเก็บสถิติทั้งในภาพใหญ่ระดับประเทศและภาพย่อยนี้จะเป็นการ "รู้เรา" ครับ

  ส่วนการ "รู้เขา" นั่นคือ การศึกษาสถิติของศาสนาอื่นเขาด้วย รวมถึงแผนงานรณรงค์ส่งเสริมที่ทำให้บางศาสนา เติบโตได้ช้ามากหรือเร็วมาก เพื่อนำแผนงานดีๆของเขาที่เข้ากับวัฒนธรรมเราได้ มาปรับใช้ในการส่งเสริมพระศาสนาของเราให้บวรสถาพรสืบไป:)
   

แชร์หน้านี้

Loading...