สถิติ คนเข้าสูงสุด

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 13 กรกฎาคม 2005.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  มียอดสิถิติ คนเข้าเว็ปสุงสุด ตั้งแต่เคยเปิดเว็ปมา
  นี่เป็นการนับบางส่วนของเว็ปในบางส่วน
  เป็นสถิติตัววัดของต่างประเทศ
  http://extremetracking.com/open;unique?login=vktech

  <TABLE cellPadding=1 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#000000><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=white colSpan=3><TABLE cellPadding=5 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>Last 20 Days</TD><TD align=right>Unique Visitors</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>23 Jun, Thu </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>2715 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=103 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>24 Jun, Fri </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3412 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=130 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>25 Jun, Sat </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3133 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=119 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>26 Jun, Sun </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>2631 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=100 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>27 Jun, Mon </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3518 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=134 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>28 Jun, Tue </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3593 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=137 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>29 Jun, Wed </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3595 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=137 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>30 Jun, Thu </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3589 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=137 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>01 Jul, Fri </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3554 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=136 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>02 Jul, Sat </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>2852 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=109 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>03 Jul, Sun </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>2690 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=102 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>04 Jul, Mon </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3616 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=138 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>05 Jul, Tue </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3425 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=131 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>06 Jul, Wed </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>4244 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=162 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>07 Jul, Thu </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>4059 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=155 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>08 Jul, Fri </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3018 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=115 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>09 Jul, Sat </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3675 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=140 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>10 Jul, Sun </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>3984 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=152 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>11 Jul, Mon </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>6533 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=250 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white>12 Jul, Tue </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd>6095 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=233 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE height="2%" cellPadding=10 align=left><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  สมาชิก: 2,884

  ประมาณอาทิตย์หน้า มีสมาชิกครบ 3 พัน
   
 3. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
 4. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 border=0><TBODY><TR><TD noWrap bgColor=white> 19 Jul, Tue </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6480 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=222 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 20 Jul, Wed </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6887 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=236 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 21 Jul, Thu </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6217 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=213 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 22 Jul, Fri </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 5725 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=196 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 23 Jul, Sat </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6324 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=217 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 24 Jul, Sun </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 5998 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=206 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 25 Jul, Mon </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6572 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=225 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 26 Jul, Tue </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7230 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=248 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 27 Jul, Wed </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7277 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=250 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 5. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  ช่วง2วันนี้ มียอด page view มากที่สุดในประวัติการของเว็ป

  จาก Microsoft counter นับได้

  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=4 width=430 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top bgColor=#ffffff height=40><SMALL>วันที่ 25</SMALL>
  37,085</TD><TD vAlign=top bgColor=#ffffff height=40><SMALL><SMALL>วันที่ </SMALL>26</SMALL>
  39,511</TD><TD vAlign=top bgColor=#ffffff height=40><SMALL><SMALL>วันที่ </SMALL>27</SMALL>
  41,081</TD></TR></TBODY></TABLE>

  จาก Truehit นับได้

  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width=510 bgColor=#e7651a border=0><TBODY><TR><TD>26 กรกฎาคม 2548</TD><TD>31,636</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width=510 bgColor=#e7651a border=0><TBODY><TR><TD>27 กรกฎาคม 2548</TD><TD>31,582</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width=510 bgColor=#e7651a border=0><TBODY><TR><TD>28 กรกฎาคม 2548</TD><TD>33,049</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 6. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width=510 bgColor=#e7651a border=0><TBODY><TR><TD>28 กรกฎาคม 2548</TD><TD>33,049</TD></TR></TBODY></TABLE>

  ยอดสุงสุดตั้งแต่เปิดเว็ปมา
   
 7. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  สถิติใหม่ ยอดสูงสุด

  29 กรกฎาคม 2548 = 35,483

  truehit


   
 8. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  ตอนนี้สถิติดีขึ้นเรื่อยๆ
   
 9. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  สถิติการสมัครสมาชิกก็ดีขึ้นเรื่อยๆ

  <TABLE class=tborder cellSpacing=0 cellPadding=4 width="90%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=tcat align=middle colSpan=3>Help [​IMG]
  Results </TD></TR><TR vAlign=top align=middle><TD class=thead align=left>Date</TD><TD class=thead> </TD><TD class=thead align=right>Total</TD></TR><TR><TD class=alt1 width=0>January 2005</TD><TD class=alt1 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt1 noWrap width=0%>156</TD></TR><TR><TD class=alt2 width=0>February 2005</TD><TD class=alt2 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt2 noWrap width=0%>183</TD></TR><TR><TD class=alt1 width=0>March 2005</TD><TD class=alt1 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt1 noWrap width=0%>209</TD></TR><TR><TD class=alt2 width=0>April 2005</TD><TD class=alt2 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt2 noWrap width=0%>572</TD></TR><TR><TD class=alt1 width=0>May 2005</TD><TD class=alt1 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt1 noWrap width=0%>148</TD></TR><TR><TD class=alt2 width=0>June 2005</TD><TD class=alt2 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt2 noWrap width=0%>203</TD></TR><TR><TD class=alt1 width=0>July 2005</TD><TD class=alt1 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt1 noWrap width=0%>1361</TD></TR><TR><TD class=alt2 width=0>August 2005</TD><TD class=alt2 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt2 noWrap width=0%>614</TD></TR></TBODY></TABLE>


  เดือนนี้ผ่านไป 10 วัน สมัครมาแล้ว 614 รายชื่อ
   
 10. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  ในอนาคต ไม่ไกลจากนี้มาก เว็ปพลังจิต เป็นเว็ปพุทธศาสนาแบบผสม จะมียอดคนสมัคร เป็นมากกว่าแสนคนนะ

  แล้วเว็ปนี้จะผ่านสายตาคนไทยนับหลายล้านคน
  ถ้าทำได้แบบนี้จะถือว่าประสบความสำเร็จไปจุด....หนึ่ง

  แล้วยุคต่อไปก็จะยุค Inter....
   
 11. yama

  yama Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +90
  Webmaster.....ผมขอร่วมเดินสู่ทางแห่งความสำเร็จด้วยท่านนึงนะคับ พร้อมกับเป็นกำลังใจให้ครับ
   
 12. Star Platinum

  Star Platinum เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  357
  ค่าพลัง:
  +1,152
  น่ายินดีจริงๆครับ มีอะไรให้ผมช่วยก็บอกมานะครับ อย่างน้อยผมก็ช่วยบริจาคเงินได้ครับ
   
 13. paang

  paang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2005
  โพสต์:
  9,496
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +34,316
  นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ
  การที่ชาวพลังจิตได้มีโอกาสได้ร่วมกันทำพระไตรปิฏก
  นับว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดพลังความปรารถนา
  ของชาวพุทธที่จะร่วมกันสืบสานพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
  และแผ่ขยายไปสู่ผู้คนทั่วโลก
  ขออนุโมทนาด้วยค่ะ
   
 14. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,806
  ค่าพลัง:
  +7,485
  เย่ เย่ เย่....

  พี่เว็ปสโนว์ จะเอากี่คน ประเดี๋ยว ###อ่อน### จ้ดห้าย ....
  ###อ่อน### มีวิธีการ ดูดดดดด จู๊บ จู๊บบบบบบ ..............

  เหอ เหอ เหอ
   
 15. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,812
  ค่าพลัง:
  +18,973
  ... ดีนะ ... เว๊ปเราไม่น้อยหน้าเว๊ปไหนเลย

  ... เสียอย่างเดียว บางทีก็แตกแยกภายในเอง ..กักๆๆๆ
   
 16. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,812
  ค่าพลัง:
  +18,973

  ดูด ต้อง จ๊วบบบบบบบบบบบบบบ สิ
   
 17. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,806
  ค่าพลัง:
  +7,485
  เย้ยยยย เพ่ กลมอ้วนก็ว่าไปนั่น
  เขาเรียกว่า ติเพื่อก่อ อ่ะจ้ะ
   
 18. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  <TABLE cellPadding=1 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#000000><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=white colSpan=3><TABLE cellPadding=5 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>Last 20 Days</TD><TD align=right>Unique Visitors</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 22 Jul, Fri </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 5725 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 23 Jul, Sat </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6324 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=206 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 24 Jul, Sun </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 5998 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=195 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 25 Jul, Mon </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6572 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=214 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 26 Jul, Tue </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7230 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=235 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 27 Jul, Wed </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7277 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=237 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 28 Jul, Thu </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7078 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=230 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 29 Jul, Fri </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7632 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=249 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 30 Jul, Sat </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6482 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=211 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 31 Jul, Sun </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 5597 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=182 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 01 Aug, Mon </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7474 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=243 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 02 Aug, Tue </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7662 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=250 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 03 Aug, Wed </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6915 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=225 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 04 Aug, Thu </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7253 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=236 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 05 Aug, Fri </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7354 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=239 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 06 Aug, Sat </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 6271 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=204 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 07 Aug, Sun </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 5447 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=177 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 08 Aug, Mon </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7473 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=243 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 09 Aug, Tue </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 7367 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=240 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap bgColor=white> 10 Aug, Wed </TD><TD noWrap align=right bgColor=#ffffdd> 410 </TD><TD bgColor=white><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=13 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#9999ff>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 19. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  สถิติการสมัครสมาชิกก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
  เดือนนี้ผ่านไป 10 วันมีสมัครเข้ามา 614 รายชื่อ

  <TABLE class=tborder cellSpacing=0 cellPadding=4 width="90%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=alt1 width=0>July 2005</TD><TD class=alt1 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt1 noWrap width=0%>1361</TD></TR><TR><TD class=alt2 width=0>August 2005</TD><TD class=alt2 noWrap width="100%">[​IMG][​IMG][​IMG]</TD><TD class=alt2 noWrap width=0%>614</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 20. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  121
  ค่าพลัง:
  +63,432
  <TABLE class=tborder cellSpacing=0 cellPadding=4 width="90%" align=center border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=alt2>Record online users</TD><TD class=alt2>695 (19-06-2005 10:49 PM)</TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt1>Top poster</TD><TD class=alt1>[DevilBitch - 4861] </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2>Most replied to thread</TD><TD class=alt2>[ตามหาคุณยายที่รักคะ] </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt1>Most viewed thread</TD><TD class=alt1>[ตามหาคุณยายที่รักคะ] </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2>Most popular forum</TD><TD class=alt2>[จักรวาลคู่ขนาน] </TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...