สนองพระราชเสาวนีย์ ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง โรงพัก-วัด-ร.ร.1ล้านต้น

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย คือ~ว่างเปล่า!, 24 พฤศจิกายน 2008.

 1. คือ~ว่างเปล่า!

  คือ~ว่างเปล่า! เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,647
  ค่าพลัง:
  +472
  สนองพระราชเสาวนีย์ ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง โรงพัก-วัด-ร.ร.1ล้านต้น

  สดจากสนามข่าว

  คมกฤช ราชเวียง รายงาน

  [​IMG]

  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=left border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]
  ดาราร่วมโครงการ
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  "เจ้าหน้าที่ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง"

  เป็นความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ตรัสเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยเรา

  พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  ในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดปริมาณลงอย่างมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างเห็นได้ชัด อาทิ เมื่อฝนตกจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมอย่างฉับพลัน หรือในช่วงหน้าแล้งก็จะแล้งขั้นวิกฤต ประกอบกับในปัจจุบันได้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบไปทั่ว

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยเรา โดยให้ทุกฝ่ายช่วยกันปกป้องรักษา และฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร อีกทั้งการปลูกต้นไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังที่ได้มีพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ในเรื่องการรักษาป่ามาอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร. ได้รับสนองพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่าน ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในวาระแห่งชาติที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 81/2551 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ แต่งตั้งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=right border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]
  1.ป่าธรรมชาติชุ่มชื่น

  2.เด็กๆปลูกป่า

  3.พล.ต.อ.พัชรวาท ประธานปลูกป่า
  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  ดังนั้น จึงจัดทำโครงการ "หนึ่งโรงพัก หนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและแม่ของแผ่นดิน" ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า สาเหตุที่ทำให้การปลูกป่าไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ผลคือปลูกแล้วตาย ไม่มีคนดูแล จึงริเริ่มที่จะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่สามารถดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ เช่น ที่สถานีตำรวจ วัด โรงเรียน เป็นต้น และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนมีความรักความเข้าใจ เห็นประโยชน์ของการดูแลและรักษาต้นไม้อีกด้วย

  คืนธรรมชาติให้ป่าไม้เมืองไทยอีกครั้ง  โครงการ "หนึ่งโรงพัก หนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและแม่ของแผ่นดิน" ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการนั้น เป็นการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน

  พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.ก. กล่าวถึงโครงการนี้ว่า แนวความคิดของโครงการ สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการสนองพระราชดำรัสพระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของประเทศไทยเรา โดยโครงการนี้มีลักษณะพิเศษต่างจากโครงการปลูกต้นไม้ที่ผ่านมา เดิมจะระดมคนไปปลูกพร้อมกันจำนวนมากในพื้นที่สาธารณะว่างเปล่า หรือป่าเสื่อมโทรม แต่เมื่อผ่านไปต้นไม้มักจะตาย เนื่องจากไม่มีคนดูแล พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร. จึงคิดโครงการให้สถานีตำรวจทั่วประเทศเป็นแม่งานเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกันปลูกป่าถวายพ่อแม่ของแผ่นดิน โดยเลือกวัดและโรงเรียนเป็นสถานที่ปลูกต้นไม้ เพราะวัดจะมีพื้นที่เยอะ มีคนคอยดูแลเมื่อปลูกไปแล้ว ส่วนโรงเรียนก็จะมีนักเรียนคอยดูแล โดยให้แต่ละสถานีตำรวจส่งตำรวจเข้าไปร่วมดูแล และให้รายงานผลให้ทราบทุก 1 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนโยบายจะไม่ให้มีต้นไม้ที่ปลูกตายแม้แต่ต้นเดียว ต้นไม้ที่ตายหรือเสียหายให้รีบทำการปลูกทดแทนใหม่ทันที โดยจะเริ่มปลูกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ธ.ค.นี้


  [​IMG]

  คาดว่าเดือนธันวาคมจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านต้น!!  สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกนั้นจะเน้นต้นไม้พื้นถิ่น ทั้งไม้ดอก ไม้ผล หรือไม้ป่า โดยกรมป่าไม้จะให้การสนับสนุนกล้าพันธุ์ และหากพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาก็สามารถนำต้นไม้มาบริจาคและร่วมปลูกได้ ถือเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและให้ทุกคนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ซึ่งก่อนวันปลูกต้นไม้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมโครงการ

  ด้านพล.ต.ต.ประพันธ์ ทำดี ผบก.ปทส. กล่าวว่า ในฐานะที่ บก.ปทส.ดูแลรับผิดชอบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ทางหน่วยได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากการสนับสนุนการปลูกป่าแล้ว ในการป้องกันนั้นเรามีโครงการอาสารักษ์ป่า โดยทำการฝึกอบรมประชาชนรอบพื้นที่โครงการพระราชดำริกว่า 100 โครงการ ให้เป็นมวลชนในการแจ้งเตือนเมื่อมีคนบุกรุกพื้นที่ สร้างเครือข่ายในการป้องกันป่า และโครงการเหยี่ยวเวหาบก.ปทส. ที่ขอความร่วมมือกับชมรมร่มบิน หรือพารามอเตอร์ที่มีอยู่ในหลายจังหวัด คอยช่วยบินตรวจตราตามพื้นที่ป่า เมื่อพบป่าถูกทำลายก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนจะเข้าไปทำการตรวจสอบในทันที ส่วนการปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดชุดสืบสวนออกติดตามกลุ่มอิทธิพลที่มีแนวโน้มในการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการทำลายป่า ทำเหมืองแร่เถื่อน การลักลอบล่าสัตว์ป่า ซึ่งเมื่อพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

  โครงการ "หนึ่งโรงพัก หนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและแม่ของแผ่นดิน" ถือเป็นโครงการที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  ที่ทรงห่วงใยธรรมชาติและผืนป่า

  ----------
  [​IMG]
  http://www.matichon.co.th/khaosod/v...ionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBd09DMHhNUzB5TkE9PQ==

  รูปภาพประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เนต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2008
 2. kriengkripob

  kriengkripob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,311
  ค่าพลัง:
  +2,037
  อนุโมทนา เห็นด้วยเพราะการปลูกป่าแต่ไร้คนดูแลบำรุงรักษา ย่อมต้องมีต้นไม้ล้มตายเป็นจำนวนมาก เอาใจช่วยให้สำเร็จ!!
   
 3. sawasdeebangkok

  sawasdeebangkok Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  172
  ค่าพลัง:
  +98
  ร่วมด้วยครับ จะปลูกต้นไม้ที่ริมรั้วบ้านเพิ่มอีก 1 ต้น
   
 4. eutayan

  eutayan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +166
  เราอยากให้บ้านเมืองเพิ่มกฎหมาย ขึ้นมาใหม่ "ใครที่มีลูก เกิดใหม่ ก่อนไปขอรับทะเบียนสูติบัตร ให้แสดงการปลูกต้นไม้ประจำชีวิตของเด็กแรกเกิด และให้ดูแลรักษาจนโตและนำหลักฐานการปลูก การดูแลรักษา ไปแสดงขอรับบัตรประชาชน วันหนึ่งคงได้หลายต้น และคงเป็นล้าน ๆ ต้นในอนาคต
   
 5. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  265
  ค่าพลัง:
  +63,506
  '1โรงพัก1วัด1โรงเรียน' ฟื้นฟูธรรมชาติ..ดีเดย์1ธ.ค. ตร.-ประชาชนปลูกต้นไม้ทั่วไทย


  [​IMG]


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำรัสและพระราชเสาวนีย์ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ ป่าไม้ของประเทศมาตลอด ซึ่งล้นเกล้าฯ 2 พระองค์ ทรงแนะให้ทุกฝ่ายช่วยกันรักษาป่า ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารตามธรรมชาติ

  กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐภายใต้สังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มีหน้าที่หลักคือ พิทักษ์รักษาป่าไม้และสัตว์ป่า ได้เริ่มต้นสร้างจิต สำนึกแก่ข้าราชการตำรวจ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนให้เห็นคุณค่าของป่าไม้ จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการ
   

แชร์หน้านี้

Loading...