เสียงธรรม สมาธิภาวนา ท่านพ่อลี ธมมธโร

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 7 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ตุลาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
 3. เทียนหอม959

  เทียนหอม959 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2017
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +11
  สาธุ ค่ะ
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  04 สีลานุสสติ ท่านพ่อลี ธมมธโร

  05 ศาสนกิจ ท่านพ่อลี ธมมธโร

  06 วิชชาจรณสัมปันโน ท่านพ่อลี ธมมธโร

  07 จิตวิญญาณ ท่านพ่อลี ธมมธโร

  doisaengdham
  Published on Aug 8, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ตุลาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  08 สังเวคกถา ท่านพ่อลี ธมมธโร

  09 บุญกุศลตัวจริง ท่านพ่อลี ธมมธโร

  10 กัมมัสสกตา ท่านพ่อลี ธมมธโร

  photo.jpg
  doisaengdham
  Published on Aug 9, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ตุลาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  11 จาคะบารมี ท่านพ่อลี ธมมธโร

  12 อิทธิบาทสี่ ท่านพ่อลี ธมมธโร

  13 วิราคธรรม ท่านพ่อลี ธมมธโร..ความหวังในบุตรและธิดา

  14 บุญกิริยาวัตถุ ท่านพ่อลี ธมมธโร

  photo.jpg
  doisaengdham
  Published on Aug 9, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ตุลาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ตุลาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  พระธรรมเทศนาท่านพ่อลี ธมฺมธโร เสียงเทศน์จริงท่านพ่อลี

  urai1791
  Published on Oct 18, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ตุลาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ตุลาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  ท่านพ่อลี - สมาธิภาวนา

  ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา
  Published on Oct 21, 2016

  พระธรรมเทศนา ของ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ เรื่อง วิธีทำสมาธิเบื้องต้น
  บรรยายโดย คุณอำรุง เกาไศยนันท์
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  บทสวด ทิพยมนต์ - ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

  DrSeripiput Srimuang
  Published on May 30, 2016
  กบิลฤาษี ได้เจริญทิพย์มนต์ สวดธาตุ ๖ อยู่ในป่าที่อินเดีย ทำให้เกิดเป็นป่าที่มีความร่มเย็นเป็นสุข ณ ที่แห่งนี้ชาวศากยะวงศ์ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ไปตั้งเมืองหลวงในที่แห่งนี้เรียกว่า กรุงกบิลพัสด์ ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม ได้นำพระคาถานี้มารวบรวมแต่งขึ้นใหม่ โดยเพิ่มการบูชาขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ อาการ ๓๒ และธาตุ ๖ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ และมีบททิพย์มนต์ บูชารอยพระพุทธบาทและพระบรมสารีริกธาตุของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  ท่านพ่อลี ธัมมธโร เสียงจริง:กลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด งานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ 19 พค 2503

  จรัส อินทร์คง
  ท่านพ่อลี ธัมมธโร เสียงเทศน์จริง เรื่อง กลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด เนื่องในงานฉลองผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ 19 พค 2503 (มีคำบรรยายประกอบ ให้กดคำบรรยาย(c)

  (งานเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2503 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปี ชวด จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2503 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 6 รวมเป็นเวลา 11 วัน ซึ่งเทศน์นี้ ท่านพ่อเทศน์วันสุดท้ายของงานนี้)
  **ภาพนี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น** ท่านพ่อลี ธัมมธโร
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  ท่านพ่อลี ธัมมธโร เสียงเทศน์จริง เรื่อง วิชชาจรณสัมปันโน 4 ตค 2503 (มีคำบรรยายประกอบ)

  ท่านพ่อลี ธัมมธโร เสียงเทศน์จริง เรื่อง จิตวิญญาณ 2503 (มีคำบรรยายประกอบ)

  จรัส อินทร์คง

   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,642
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,372
  มหาบริจาค 5 โดย ท่านพ่อลี ธัมมธโร

  เสียงธรรมสู่แสงธรรม
  การมาปฏิบัติธรรมตามแนวทางท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม
  สำหรับผู้ที่บวชเนกขัมมะ สิ่งที่ต้องเตรียม ๑. ของใช้ส่วนตัว ๒. บัตรประชาชน ๓. ชุดขาว (เสื้อชั้นนอกแขนยาว ติดกระดุม ๕ เม็ด ขวาทับซ้าย เสื้อชั้นในแบบเต็มตัวติดกระดุม ๕ เม็ด ขวาทับซ้าย หรือเสื้อชั้นในแบบเต็มตัวติดกระดุม ๕ เม็ด คอกระเช้า ห่มผ้าสไบยาว) ๔. ต้องมารับหนังสืออุบาสก – อุบาสิกา ของวัดอโศการามเพื่อมาท่องบวช
  หมายเหตุ : -นอกเหนือจากเทศกาลต้องบวชอย่างน้อย ๓ วัน สำหรับผู้ที่อยู่วัด รักษาศีล โดยไม่ได้บวช สวมเสื้อชั้นนอกแขนสั้นหรือแขนยาว นุ่งผ้าถุงสีเรียบร้อยไม่มีลวดลาย (สีพื้นดำหรือสีน้ำตาลเข้ม) หรือนุ่งกางเกงสีขาว และห่มผ้าสไบสั้นแค่เอว
  สำหรับผู้บรรพชาอุปสมบท ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.watasokaram.org/
  วัดอโศการาม เลขที่ 136 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปู 60 ถ.สุขุมวิท (กม.31) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 สำนักงาน โทร.02-389-2299
  บวชเนกขัมมะ ติดต่อ แม่ชี นงลักษณ์ 02-703-9368

   

แชร์หน้านี้

Loading...