เสียงธรรม สมาธิ กสิณ อภิญญา,คําสอน 200+ Hrs.หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 6 ตุลาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง คนละเมิดศีลนั้นเลวกว่าเหี้ย

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานสกปรกฉันใดร่างกายเราก็สกปรกฉันนั้น

  Buddhism Channel

  Published on Jul 31, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 สิงหาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง โง่จึงหลง ไม่โง่ไม่หลง

  Buddhism Channel
  Published on Jul 30, 2018
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ก่อนที่จะเป็นครูเค้าเราต้องดีซะก่อน

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระอรหันต์ยังพิจารณาขันธ์๕เพื่อความอยู่เป็นสุข

  Buddhism Channel

  Published on Jul 26, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 สิงหาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระอนาคามีเป็นผู้ทรงศีล๘

  Buddhism Channel
  Published on Aug 4, 2018
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อาจารย์สุขสอนขี้เมาไปนรก(พบอาจารย์สุข)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อาจารย์สุขสอนคนทอดแหไปนรก(ผมเลวมาก)

  Buddhism Channel
  Published on Aug 7, 2018
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง กายละเอียด(นิพพานไม่สูญ)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง สมเด็จพุฒาจารย์ วัดอนงค์ ท่านเป็นพระที่ควรไหว้อย่างยิ่ง(ความตายวาระที่3)

  Buddhism Channel
  Published on Aug 9, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 สิงหาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เห็นภาพพุทธรูปชัดเจนขนาดไหนแสดงว่าจิตเราสะอาดขนาดนั้น(ปุพเพนิวาสานุสติญาณ)

  Buddhism Channel
  Published on Aug 10, 2018
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์เมื่อนายหลวงเสด็จ

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณเป็นเสน่ห์ทำให้คนรัก

  Buddhism Channel

  Published on Aug 16, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 สิงหาคม 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องธัมมานุปัสสนา - สัจจบรรพ

  FungKhorKid
  Published on Aug 17, 2018
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ดูอนาคต(อนาคตังสญาณ,ปัจจุปันนังสญาณ,ยถากรรมมุตาญาณ)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง การดูอดีต(อตีตังสญาณ)

  Buddhism Channel

  Published on Aug 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 สิงหาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ พาไปดูทะเลทรัพย์(บ้าแร่ยูเรเนียม)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง น้ำมันใต้ดินในประเทศไทย(บ้าน้ำมัน)

  Buddhism Channel
  Published on Aug 23, 2018
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง คนภาวนาพุทโธจะลงนรกไม่ได้(ความตายวาระที่2)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง บุคคลในประวัติศาสตร์เสือฝ้าย

  Buddhism Channel

  Published on Aug 29, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 สิงหาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง โทษกาเม(ตายวาระที่3)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ท้าวสหัมบดีพรหมพาทัวร์(ความตายวาระที่5)

  Buddhism Channel
  Published on Sep 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กันยายน 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง กรรมจากการทิ้งลูก

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง บุพเพสันนิวาส

  Buddhism Channel
  Published on Sep 11, 2018
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระเจ้าอัลลกัปปะกับพระเจ้าเวฏฐทีปกะออกบวชเป็นฤาษี

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง กำเนิดพระเจ้าอุเทน

  Buddhism Channel
  Published on Sep 6, 2018   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง วัตถุใดที่ญาติโยมถวายมาอย่าละเลย(ดูตัวอย่างพระอานนท์)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง นางขุชชุตตราแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า(การฟังเทศน์ก็สามารถบรรลุธรรมได้)

  Buddhism Channel
  Published on Sep 16, 2018
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ความถือตัวถือตนเป็นกิเลสที่หยาบที่สุด

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง จงอย่าคบคนชั่วจงคบแต่คนดี

  Buddhism Channel

  Published on Sep 20, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กันยายน 2018
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เกิดมาเพื่อตาย

  Buddhism Channel
  Published on Sep 22, 2018
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นอริยสัจผู้ใดเห็นอริยสัจผู้นั้นเห็นนิพพาน

  Buddhism Channel

  Published on Sep 27, 2018
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 ตุลาคม 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง การเลือกเนื้อนาบุญ

  Buddhism Channel
  Published on Oct 4, 2018
   

แชร์หน้านี้

Loading...