เรื่องเด่น สมาบัติ 8 / เดินจิต - พระมหาวรพรต

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย NAMOBUDDHAYA, 8 มีนาคม 2023.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,351
  กระทู้เรื่องเด่น:
  933
  ค่าพลัง:
  +69,700
  ?temp_hash=0c77ff83fd76414bacff4bc7bb576fa4.png  สมาบัติ 8 | คอร์สเดินจิตสติปัฏฐาน 4 ตอนที่ 17 || 06 มี.ค. 66 (ค่ำ)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,351
  กระทู้เรื่องเด่น:
  933
  ค่าพลัง:
  +69,700
 3. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,351
  กระทู้เรื่องเด่น:
  933
  ค่าพลัง:
  +69,700
 4. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,351
  กระทู้เรื่องเด่น:
  933
  ค่าพลัง:
  +69,700
 5. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,351
  กระทู้เรื่องเด่น:
  933
  ค่าพลัง:
  +69,700
  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
  ทีฆนิกาย มหาวรรค

  [​IMG]
  [​IMG]
  สัมมาสมาธิ เป็นไฉน
  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
  อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่

  เธอบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะ
  วิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอมี
  อุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย เพราะปีติสิ้นไป

  บรรลุตติยฌาน
  ที่พระอริยทั้งหลาย สรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข


  เธอบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัส
  โทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่

  อันนี้เรียกว่า สัมมา-
  *สมาธิ ฯ  เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๖๗๒๑ - ๖๗๒๙. หน้าที่ ๒๗๖.
  http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=10&A=6721&Z=6729&pagebreak=0
  ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
  http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273
  สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐
  http://84000.org/tipitaka/read/?index_10
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...