เสียงธรรม สมาบัติ 8

ในห้อง 'สมาธิ - พระกรรมฐาน' ตั้งกระทู้โดย MBNY, 25 มิถุนายน 2009.

 1. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,815
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,368
  เทศน์เรื่องสมาบัติ 8​

  <TABLE class=alt1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[​IMG]

  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. won-Korat

  won-Korat สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +0
  ความหมายของคำ

  ขอทราบความหมายของ "สมาธิ" กับ "สมาบัติ" ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
   
 3. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,815
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,368
  ความหมายของสมาธิ

  สมาธิ แปลว่า ความตั้งมั่นแห่งจิต หมายถึง ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง หรือการที่จิตแนบแน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ การฝึกสมาธิก็คือกรรมวิธีในการฝึกฝนจิตให้แน่วแน่ ฝึกรวมพลังจิต และฝึกจัดระเบียบความคิดของตน เพ่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การศึกษาเล่าเรียน การทำงานให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และอย่างสูงก็เพื่อใช้เป็นฐานของปัญญาการรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จนสามารถลดละหรือเลิกกิเลสได้ตามลำดับ อันเป็นเป้าหมายทางพระพุทธศาสนา

  สมาธิ เป็นภาวะกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วในตัวเอง สุดแต่จะนำไปใช้ในทางใด ถ้าใช้ในทางผิด เช่น เพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็เป็น มิจฉาสมาธิ ถ้าใช้ในทางถูก ก็เป็น สัมมาสมาธิ ซึ่งเป็นสมาธิที่พึ่งประสงค์ในที่นี้
  สมาธิอย่างไหนเป็นมิจฉาสมาธิ อย่างไหนเป็นสัมมาสมาธิ วินิจฉัยได้จากหลักเกณฑ์ดังนี้

  ๑.๑ ดูจากเป้าหมายที่ใช้ ถ้าใช้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น เช่น ตั้งจิตแน่วแน่นั่งตกปลาหรือเล็งปืนด้วยจิตเป็นสมาธิเพื่อยิงสัตว์หรือศัตรูไม่ให้ผิดพลาด ตั้งใจแน่วแน่ขณะโจรกรรมกล่าวเท็จด้วยจิตที่เป็นสมาธิ หรือเอาใจจดจ่ออย่างแน่นแฟ้นกับแก้วสุราที่ถือดื่มอยู่ อย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิ ถ้าใช้เพื่อเป้าหมายตรงข้ามจากที่กล่าวนี้เป็นสัมมาสมาธิ

  ๑.๒ ดูจากสภาวะของสมาธิ ถ้าเป็นความแน่วแน่แห่งจิตที่ไม่แท้ ไม่บริสุทธิ์ เช่น เจือด้วยกิเลสอกุศลบางอย่าง เป็นความแน่วแน่ที่ทำให้เกาะยึดไม่นำจิตสู่การสลัดออกจากแรงดึงของกิเลส หรือสู่ความเป็นอิสระจากพันธะของกิเลส เป็นมิจฉาสมาธิ ถ้าเป็นสภาวะตรงกันข้ามเป็นสัมมาสมาธิ

  <O:pความหมายของสมาบัติ

  สมาบัติ แปลว่าถึงพร้อม แปลเหมือนกันกับคำว่า สมบัติ ศัพท์เดิมว่า สัมปัตติ แปลว่าถึงพร้อม มาแปลงเป็นบาลีไทย หมายความว่าศัพท์นั้นเป็นศัพท์บาลี แต่เรียกกันเป็น ไทย ๆ เสีย ก็เลยเพี้ยนไปหน่อย เล่นเอาผู้รับฟังปวดเศียรเวียนเกล้าไปตามๆ กัน

  สมาบัติ แปลว่าเข้าถึงนั้น หมายเอาว่าเข้าถึงอะไร ข้อนี้น่าจะบอกไว้เสียด้วย ขอบอก ให้รู้ไว้เลยว่า ถึงจุดของอารมณ์ที่เป็นสมาธิหรือที่เรียกว่า ฌาน นั่นเอง เมื่ออารมณ์ของสมาธิ ิที่ยังไม่เข้าระดับฌาน ท่านยังไม่เรียกว่า สมาบัติ

  สมาบัติ แปลว่าภาวะที่สงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึง สมาบัติมีหลายอย่าง เช่น ฌานสมบัติ ผลสมาบัติ อนุปพพวิหารสมาบัติ เป็นต้น สมาบัติที่กล่าวถึงบ่อยคือ ฌานสมบัติคือ สมาบัติ 8 อันได้แก่ รูปฌาน 4 และ อรูปฌาน 4 และเพิ่มนิโรธสมาบัติ ต่อท้ายสมาบัติ 8 รวมเรียกว่า อนุปพพวิหารสมาบัติ


  http://www.kr.ac.th/ebook2/uraiwan/05.html
  http://learnbuddhism.fateback.com/html/_o1eaoonmuo-1oaa_eaoonmuo.html
  http://www.larnbuddhism.com/grammathan/meditation.html<!-- google_ad_section_end -->
   
 4. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,112
  อนุโมทนา สาธุค่ะ
  เป็นครั้งแรกที่AddWassanaเข้ามาอนุโมทนาในชื่อนี้ได้ค่ะ
   
 5. siltham

  siltham สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  22
  ค่าพลัง:
  +2
  ขอบคุณที่ทำให้ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติม เพราะตอนนี้กำลังหัดทำสมาธิอยู่บ้างแต่เพิ่งเริ่มต้นจ้ะ
   
 6. pothaworn

  pothaworn สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +12
  อนุโมทนาครับ
   
 7. kritsada_li

  kritsada_li เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มกราคม 2008
  โพสต์:
  451
  ค่าพลัง:
  +349
  ขออนุโมทนาสาธุ<!-- google_ad_section_end --> ครับ<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 8. ธรรมานุสติ

  ธรรมานุสติ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  90
  ค่าพลัง:
  +26
  ขอ...อนุโมทนา สาธุ ด้วย ครับ
   
 9. ทำดี99

  ทำดี99 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +844
  สาธุทำดีไว้ตอนธาตุขันธ์ยังไม่แตกเป็นกำไรชีวิตที่ชื้อไม่มี
   
 10. tanedponwich

  tanedponwich สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  26
  ค่าพลัง:
  +13
  อนุโมทนา สาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...