สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงมอบ’สรรพสุข-สรรพศิลป์-สรรพศาสตร์-สรรพชีวิต’

ในห้อง 'บันเทิงและศิลปวัฒนธรรม' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 12 สิงหาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,486
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,623
  ค่าพลัง:
  +5,925
  e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899.jpg

  สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

  ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระสติปัญญาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรสู่ความยั่งยืนของแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอดระยะเวลา70 ปีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วยเหลือพสกนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  พระราชกรณียกิจใหญ่น้อยไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานสุขภาพอนามัยส่งเสริมให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้และพึ่งพาตัวเองได้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติภายใต้หลักการ”ช่วยประชาชนอย่างไรให้สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองในระยะยาว” นับเป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริง

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899-1.jpg

  พระบรมฉายาลักษณ์จากนิทรรศการ”พระเมตตาปกหล้าพระกรุณาปกสยาม” ที่สยามพารากอน

  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา12 สิงหาคม 2562 ซึ่งนับเป็น“วันแม่แห่งชาติ” ของประเทศไทย ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “สยามพารากอนเซเลเบรทยัวร์วัน-อิน-อะ-มิลเลียนเลิฟมัม” ขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม 2562 เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลผ่านนิทรรศการ“พระเมตตาปกหล้าพระกรุณาปกสยาม” อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างสยามพารากอนกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยนำเสนอเรื่องราวและพระบรมฉายาลักษณ์ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาร้อยเรียงให้พสกนิกรได้ร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสรรพสิ่งต่างๆ นิทรรศการจะจัดถึงวันที่ 14 สิงหาคมนี้ แบ่งเรื่องราวต่างๆ ดังนี้

  “สรรพสุข” ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแก้ไขปัญหาพื้นฐานของราษฎรดูแลสุขภาพอนามัยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้ง“หน่วยแพทย์พระราชทาน” เพื่อตรวจรักษาราษฎรยากจนเหล่านี้หากเป็นโรคร้ายแรงหรือป่วยหนักจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นทรงจำได้ว่ามีคนไข้รายใดบ้างที่ป่วยหนักอาการไม่ค่อยดีและจะทรงสอบถามถึงอาการคืบหน้าอยู่เสมอโดยทรงบรรเทาความทุกข์ร้อนสร้าง“สรรพสุข” ให้แก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899-2.jpg

  ชื่นชมพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  “สรรพศิลป์” จากสายพระเนตรยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนควบคู่ไปด้วยงานศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนงที่ครั้งหนึ่งเคยเสื่อมความนิยมลงให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้ง“มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น“มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” โดยมีพระราชประสงค์ให้ส่งเสริมงานศิลปาชีพเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอแก่การดำรงชีพ เช่น ทรงส่งเสริมให้ทอผ้าไหมที่ภาคอีสานและสานย่านลิเภาที่ภาคใต้ รวมทั้งก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาและศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ ทรงปรารถนาให้ราษฎรได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและได้รับการพัฒนาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาพระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพโดยให้ประชาชนเป็นสมาชิก ขณะเดียวกันยังทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง“พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยบ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมและความเจริญมั่งคั่งของชาติไทย

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899-3.jpg

  พะซู มือแล ช่างปักผ้าแบบโบราณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สาธิตการปักเครื่องแต่งกายโขน

  อีกหนึ่ง“สรรพศิลป์” ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญคือ“ศิลปะการแสดงโขน” ไม่เพียงแค่เป็นการฟื้นฟูศิลปะการแสดงชั้นสูงให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ยังเป็นการฟื้นชีวิตให้แก่งานหัตถศิลป์หลายแขนงที่เกี่ยวข้องกับโขนให้คงอยู่สืบไปเช่น“พัสตราภรณ์” หรือ“เครื่องแต่งกายโขน” งานการปักลายแบบโบราณด้วยมือที่ต้องอาศัยความประณีตและใช้เทคนิคชั้นสูงทั้งการปักเย็บถักทอด้วยมือที่มีความซับซ้อนและละเอียดละออ รวมทั้งการเลือกใช้ดิ้นโปร่งทองเลื่อมปีกแมลงทับและวัสดุอื่นๆมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายที่วิจิตรงดงาม

  ส่วนงาน“ศิราภรณ์โขน” หรือ“เครื่องประดับศีรษะโขน” นับเป็นงานศิลปะที่ช่างฝีมือโขนสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงโดยปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพฯรื้อฟื้นการทำกระดาษข่อยตามแบบภูมิปัญญาโบราณเพื่อนำกลับมาใช้ในการผลิตหัวโขนในปัจจุบันขณะที่“ถนิมพิมพาภรณ์” หรือ“เครื่องประดับตกแต่ง” เป็นการรวมช่างฝีมือ3 แขนงคืองานโลหะงานฝังอัญมณีและงานกะไหล่ทองเพื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับตกแต่งในการแสดงโขนซึ่งมีทั้งเข็มขัดปั้นเหน่งหรือหัวเข็มขัดกำไลข้อเท้าตาบหลังปะวะหล่ำและแหวนนอนเป็นต้น นอกจากนี้ยังมี“ศิลปกรรมฉาก” หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมทุกครั้งซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับช่างฝีมือแขนงต่างๆไปพร้อมกัน

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899-4.jpg

  ครั้งแรกจัดแสดงศรีษะทศกัณฐ์หน้าทองสุดประณีต

  “สรรพศาสตร์” สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสนพระราชหฤทัยศึกษาหาความรู้วิชาการด้านต่างๆ มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งวรรณคดีไทย ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี และได้ถ่ายทอดความสนพระราชหฤทัยนี้มายังพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ใน“สรรพศาสตร์” แขนงต่างๆ แก่ประชาชนโดยทรงสร้างโรงเรียนให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและเด็กพิการทรงสร้างศาลารวมใจให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์ของชุมชนเพื่อใช้ศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ

  และสุดท้าย“สรรพชีวิต” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานไทยโดยมีแนวพระราชดำริว่า คนป่าและสัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอาศัยเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน คนสามารถใช้ประโยชน์จากผืนป่ามาสร้างอาชีพและรายได้อย่างพอเพียงในลักษณะของ“บ้านเล็กในป่าใหญ่” คนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าก็กลับใจมาช่วยปกป้องและพิทักษ์รักษาป่า รวมทั้งขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวเองและชุมชนในฐานะ“ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า” และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนทรงใช้หลักการ“ปลูกป่าในใจคน” ของในหลวง รัชกาลที่ 9 คือ การปลุกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้คนเสียก่อน ขณะเดียวกันทรงจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารโดยจัดตั้ง“โครงการป่ารักน้ำ” เป็นต้น

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899-5.jpg

  สืบสานงานช่างพัสตราภรณ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ

  นางพะซู มือแล อายุ30 ปี ช่างปักผ้าแบบโบราณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เล่าว่า ทำงานอยู่ในมูลนิธินานกว่า14 ปีโดยจุดเริ่มต้นคือพ่อแม่มีโอกาสได้เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9 เมื่อครั้งเสด็จฯไปทรงงานที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วพระองค์ท่านทรงรับเข้ามาเรียนปักผ้าก็อยู่ตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมาจนถึงวันนี้เปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้นมีงานทำประจำถ้าไม่ได้เข้ามาปักผ้าชีวิตก็ต้องทำไร่ทำนาอยู่บนดอยเรียกว่าชีวิตดีขึ้นในทุกๆ ด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

  เช่นเดียวกับนางจันทร์ที เร่งพิมาย อายุ 53 ปี ชาวจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เพราะความยากจนพ่อแม่ประกอบอาชีพเกษตกรมีลูกหลายคนตอนนั้นเรียนจบชั้นป.4 อายุ14 ปีไม่ได้เรียนหนังสือต่อจึงอยู่บ้านช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องจนกระทั่งพ่อกับแม่มีโอกาสได้เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อพระองค์ท่านได้รับทราบถึงความลำบากยากแค้นจึงทรงรับเข้ามาเรียนหนังสือและทำงานช่วยเหลือครอบครัวโดยทรงให้เลือกว่าสนใจทางด้านไหนซึ่งตัวเองสนใจงานทอผ้าจึงมาฝึกอาชีพด้านทอผ้าไหมตีนจกและผ้าไหมแพรวาที่ตำหนักภูพานราชนิเวศแล้วค่อยขยับมาที่พระตำหนักสวนจิตรลดาก่อนจะไปเป็นครูสอนด้านการทอผ้าที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจ.พระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้กว่า30 ปีแล้วที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ในจุดนี้อยากบอกว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบเรื่องการให้โอกาสและสอนให้เรารู้จักการสู้ชีวิตไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899-6.jpg

  ด้วยพระเมตตาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมีคุณภาพและนำรายได้เข้าประเทศ

  ทุกข์ร้อนบรรเทา สร้างชีวิตดีๆ ใต้ร่มเงามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นางจำรูญ จุ้ยลำเพ็ญ อายุ 54 ปี ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูสอนแผนกจักสานไม้ไผ่ลายขิดปี 2523 เล่าว่า มูลนิธิฯ เปิดแผนกใหม่ 4 แผนกได้แก่ย่านลิเภาจักสานทอผ้าและทอจก ตอนนั้นอายุ15 ปีตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือแล้วจึงช่วยครอบครัวทำนา พี่สาวกับพี่เขยจึงพามาสมัครที่แผนกจักสาน โดยเริ่มจากเรียนฟรีแล้วยังมีค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 40 บาท ทำมาเรื่อยจนได้รับการบรรจุให้เป็นครูมีหน้าที่สอนนักเรียนรุ่นใหม่ๆ ถึงทุกวันนี้

  “ จากการได้ทำงานที่นี่ทำให้ตัวเองสามารถส่งลูกสองคนให้เรียนจนจบปริญญาตรีมีชีวิตมั่นคง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้“ นางจำรูญ

  กล่าวจากหัวใจ

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899-7.jpg

  พาสินี ลิ่มอติบูลย์ ผู้บริหารสยามพารากอน และคุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพชวนอุดหนุนผ้าไทย

  ในมหามงคลวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12 สิงหาคม 2562 เพื่อ“แม่แห่งชาติ” สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชวนคนไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติได้ที่สยามพารากอนโดยในวันที่12 สิงหาคมมาแสดงพลังจงรักภักดีแต่งกายด้วยสีฟ้าและร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจะมีขึ้นที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนอย่างพร้อมเพรียงเวลา19.19 น. และขื่นชมนิทรรศการด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899-8.jpg

  b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88ae0b899e0b899e0b8b5e0b89ee0b8b1e0b899-9.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thaipost.net/main/detail/43244
   
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,486
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,623
  ค่าพลัง:
  +5,925
  0b8a5e0b987e0b881e0b983e0b899e0b89be0b988e0b8b2e0b983e0b8abe0b88de0b988-e0b982e0b884e0b8a3e0b887.jpg

  “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตร ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

  โครงการตามพระราชดำริอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความใส่พระทัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เป็นอย่างมากก็คือ “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นที่แรกที่บ้านห้วยไม้หก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2534

  บ้านห้วยไม้หก เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เป็นที่อาศัยของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จำนวน 105 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ในผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อยที่มีพื้นที่ 1,437,500 ไร่

  ป่าอมก๋อยเป็นป่าดิบผืนใหญ่ที่แผ่ปกคลุมอยู่เหนือเทือกเขาที่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของลำน้ำแม่ปิง ด้วยคุณค่าของต้นไม้ ความหลากหลายของชีวิตสัตว์ป่า และความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำลำธาร ป่าอมก๋อยจึงเป็นป่าที่อยู่อาศัยของชาวบ้านหลาย ๆ เผ่า เช่น เผ่ามูเซอ เผ่าลีซอ และกะเหรี่ยง จากสถิติของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ที่รวบรวมเมื่อปี พ.ศ. 2534 มีราษฎรอยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย รวม 199 หมู่บ้าน จำนวน 4,920 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 23,230 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาทำอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่เลื่อนลอยด้วยการแผ้วถางป่า

  8a5e0b987e0b881e0b983e0b899e0b89be0b988e0b8b2e0b983e0b8abe0b88de0b988-e0b982e0b884e0b8a3e0b887-1.jpg

  หมู่บ้านเหล่านี้ตั้งอยู่กระจัดกระจายเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อย บางแห่งตั้งเป็นชุมชนอยู่รวมกันมากกว่า 100 หลังคาเรือน บางชุมชนก็อยู่รวมกันเพียง 10 กว่าหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดคือ บ้านห้วยไม้หก ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีประชากร 485 คน

  การสำรวจสภาพป่าอมก๋อยโดยกรมป่าไม้ เมื่อ พ.ศ. 2533 พบว่า ป่าถูกทำลายไป 9.45% โดยการทำไร่เลื่อนลอย และการตัดไม้ขาย การเผาป่าเพื่อเก็บเห็ดเผาะขาย และมีคนภายนอกเข้าไปลักลอบตัดต้นไม้ใหญ่โดยทำกันเป็นขบวนการ

  [​IMG] [​IMG]

  ก่อนที่ธรรมชาติจะถูกทำลายไปมากกว่านั้น นับว่าเป็นโชคดีที่สมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปเห็นพื้นที่แห่งนี้

  8a5e0b987e0b881e0b983e0b899e0b89be0b988e0b8b2e0b983e0b8abe0b88de0b988-e0b982e0b884e0b8a3e0b887-2.jpg

  วันที่ 4 มีนาคม 2534 นับเป็นวันเริ่มต้นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ในวันนั้นสมเด็จพระพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยหล่อดูก ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้บินผ่านผืนป่าอมก๋อยอันกว้างใหญ่ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความหนาแน่นของไม้ใหญ่ในผืนป่าอันกว้างใหญ่นั้นก็ทรงห่วงใยว่าหากป่าแห่งนี้ไม่ได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเข้มงวดแล้ว สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะต้องสูญสลายไปแน่นอน พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้อนุรักษ์สภาพป่าและสัตว์ป่าให้รอดพ้นจากการถูกทำลาย ขณะเดียวกันก็พระราชทานพระราชดำริให้การอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ไปทำความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วย ดังที่ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า

  “ความจริงชาวเขาเขาเดินอยู่ในป่าในเขา ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเสียอีก เพราะฉะนั้นต้องเห็นใจเขา เราต้องช่วยเขา จะไปห้ามเขา ไปกวาดต้อนเขาลงมาอยู่พื้นล่างนั้น เขาอาจลำบาก ทำมาหากินยาก ดังนั้นจึงควรหาโครงการอะไรสักอย่างที่จะให้เขาอยู่กับที่ ไม่ขยายตัว โดยหาอะไรให้เขาทำ เช่นศิลปาชีพ”

  8a5e0b987e0b881e0b983e0b899e0b89be0b988e0b8b2e0b983e0b8abe0b88de0b988-e0b982e0b884e0b8a3e0b887-3.jpg

  หลังจากที่เสด็จกลับจากการไปเยี่ยมราษฎรบ้านหล่อดูก ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2534 แล้ว ต่อมาในวันที่ 22 เมษายน 2534 สำนักราชเลขาธิการ ก็ได้มีหนังสือถึงแม่ทัพภาคที่ 3 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

  ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยทั้งผืนป่าและชีวิตที่ยากไร้ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในผืนป่าใหญ่แห่งนี้ จึงได้พระราชทานพระราชดำริแนวทางการอนุรักษ์ไว้ว่า

  “ให้มีการดำเนินการอนุรักษ์สภาพป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ยางเปียง แม่ตื่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 1,437,500 ไร่ ให้คงมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ โดยให้มีการดำเนินการ 1.รักษาป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ ไม่ให้ถูกทำลายต่อไป 2.จัดให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายไป โดยให้มีทั้งไม้ป่าธรรมชาติและไม้ใช้สอย 3.พื้นที่ทำกินของราษฎร ให้มีการช่วยเหลือด้านการเกษตร ให้สามารถทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า และจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ”

  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2534 กองทัพภาคที่ 3 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย รับผิดชอบดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยในพื้นที่ 1,437,000 ไร่

  8a5e0b987e0b881e0b983e0b899e0b89be0b988e0b8b2e0b983e0b8abe0b88de0b988-e0b982e0b884e0b8a3e0b887-4.jpg

  จากนั้นมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เริ่มจัดตั้งกองอำนวยการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย การปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าอย่างเข้มงวดได้เริ่มขึ้นโดยการส่งชุดปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เพื่อสกัดกั้นเส้นทางการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ออกจากป่า

  เนื่องจากชาวบ้านตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเป็นจำนวนมาก ทำให้ควบคุมยาก จึงต้องหาวิธีให้มีการรวมกลุ่มหมู่บ้าน โดยเริ่มพัฒนาหมู่บ้านหลักให้มีแหล่งน้ำ มีที่ทำกิน มีโรงเรียน มีสถานีอนามัย ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีรายได้ นอกเหนือจากการเพาะปลูก

  ทั้งนี้เพราะการเคลื่อนย้ายครอบครัวนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในขั้นต้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาหมู่บ้านหลักให้สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายรู้สึกอยากเข้ามารวมกลุ่ม มามีชีวิตใหม่ในหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ทำกิน มีรายได้จากระบบสหกรณ์ที่สามารถช่วยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่า “ให้ป่าอยู่กับคนได้ คนอยู่กับป่าได้โดยไม่มีการทำลาย” จึงเกิดเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งแรกขึ้นมา

  เมื่อยับยั้งไม่ให้ราษฎรเผาป่า ทำไร่เลื่อนลอย ไม่ให้ล่าสัตว์เป็นอาหารและส่งขายแก่บุคคลภายนอก ก็จะต้องนำระบบอาชีพใหม่เข้าไปสู่หมู่บ้าน พัฒนาหมู่บ้านให้มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ให้ปลูกพืชสวนครัวเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน จึงนับกำเนิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นตั้งแต่นั้น

  8a5e0b987e0b881e0b983e0b899e0b89be0b988e0b8b2e0b983e0b8abe0b88de0b988-e0b982e0b884e0b8a3e0b887-5.jpg

  จากนั้นทรงพิจารณาเห็นว่าในระยะแรกของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ราษฎรอาจปรับตัวไม่ทัน รายได้จากอาชีพลดลงไป จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อตั้งธนาคารข้าว พร้อมกับพระราชทานข้าวสาร 10 เกวียน เพื่อไว้ช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนข้าวในปีแรกของโครงการ และยังพระราชทานทรัพย์สำหรับซื้อวัวพันธุ์พื้นเมืองให้ราษฎรเลี้ยงเป็นจำนวน 30 ตัวด้วย

  ในด้านการพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ได้เริ่มโครงการทอผ้าโดยนำกี่กระตุกเข้าไปพร้อมกับมีครูเข้าไปสอน และตัวแทนราษฎร 4 คนไปอบรมที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์แล้วนำมาสอนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน, มีการจัดรูปแบบการปกครองแบ่งออกเป็น 8 คุ้ม แต่ละคุ้มมีหัวหน้าเข้ารับฟังการประชุม และดูแลลูกบ้านในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน, มีโครงการสร้างบ่อน้ำในหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานร่วมกันทั้งหมู่บ้าน โดยที่ทุกคนได้รับค่าแรงเป็นการตอบแทน, มีการส่งเสริมให้ปลูกถั่วเหลืองและข้าวบาร์เลย์แก่ราษฎรจำนวน 40 ครอบครัว, จัดทำปุ๋ยคอกสำหรับใช้ในการเพาะปลูก

  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยไม้หก ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ โดยไม่เกิดการทำลาย ดังพระราชประสงค์ของสมเด็จพระพันปีหลวง หลังจากนั้นจึงมีการต่อยอด จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อีกหลายพื้นที่ เช่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านอุดมทรัพย์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงทำเพื่อผืนแผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงชีพ และให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนี้จะอยู่ในใจชาวไทยไปอีกนานแสนนาน

  หมายเหตุ : เรียบเรียงจากหนังสือ “ด้วยพระบารมีสู่ธรรมชาติและชีวิต” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2535

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.prachachat.net/royal-house/news-359797
   
 3. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,486
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,623
  ค่าพลัง:
  +5,925
  b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3.jpg
  พระพันปีหลวง ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์


  สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพ เมื่อเวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  [​IMG] [​IMG]

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกด้วย ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2795265
   
 4. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,486
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,623
  ค่าพลัง:
  +5,925
  0b8a3e0b8aae0b8b8e0b894e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4-e0b8aae0b8a1e0b980.jpg

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์


  เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 87 พรรษา (เป็นการส่วนพระองค์)

  โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกด้วย

  ในการนี้ ผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย.

  8a3e0b8aae0b8b8e0b894e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4-e0b8aae0b8a1e0b980-1.jpg
  8a3e0b8aae0b8b8e0b894e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4-e0b8aae0b8a1e0b980-2.jpg

  อ่านเพิ่มเติม…

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/royal/1636221
   
 5. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,486
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,623
  ค่าพลัง:
  +5,925
  สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


  วันนี้ (12 ส.ค.) เวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกด้วย

  ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเชน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

  e0b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-1.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-2.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-3.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-4.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-5.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-6.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-7.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-8.jpg

  Shares :

  เปิดอ่าน 9,356 ครั้ง

  ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่ e0b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887.png b980e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-1.png

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.komchadluek.net/news/royal/383349
   
 6. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,486
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,623
  ค่าพลัง:
  +5,925
  e0b980e0b894e0b987e0b888e0b8afe0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7.jpg


  ภาพชุด : สมเด็จฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์


  เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62 เวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกด้วย

  ภาพ : สำนักพระราชวัง

  b980e0b894e0b987e0b888e0b8afe0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7-1.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b8afe0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7-2.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b8afe0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7-3.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b8afe0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7-4.jpg

  b980e0b894e0b987e0b888e0b8afe0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b1e0b899e0b89be0b8b5e0b8abe0b8a5e0b8a7-5.jpg


  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.posttoday.com/social/royal/597500
   
 7. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,486
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,623
  ค่าพลัง:
  +5,925
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

  e0b8a3e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899.jpg

  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกด้วย ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

  b8a3e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-1.jpg b8a3e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-2.jpg b8a3e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-3.jpg b8a3e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-4.jpg b8a3e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-5.jpg b8a3e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-6.jpg b8a3e0b89be0b8a5e0b8b7e0b989e0b8a1e0b89be0b8b5e0b895e0b8b4e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-7.jpg

  ภาพ: สำนักพระราชวัง


  ขอขอบคุณที่มา
  https://thestandard.co/her-majesty-queen-sirikit-the-queen-mother-birthday/
   
 8. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,486
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,623
  ค่าพลัง:
  +5,925
  0b8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980.jpg

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกด้วย ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

  [​IMG] [​IMG]

  8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-1.jpg 8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-2.jpg 8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-3.jpg 8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-4.jpg 8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-5.jpg 8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-6.jpg 8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-7.jpg 8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-8.jpg 8b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-9.jpg b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-10.jpg b5e0b895e0b8b4e0b980e0b89be0b987e0b899e0b8a5e0b989e0b899e0b89ee0b989e0b899-e0b8aae0b8a1e0b980-11.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/court-news/news_1623085
   

แชร์หน้านี้

Loading...