เรื่องเด่น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ เตือนภัย, 10 กันยายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ เตือนภัย

  โพธิสัตว์ เตือนภัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,360
  กระทู้เรื่องเด่น:
  366
  ค่าพลัง:
  +511
  0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b88a.jpg
  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม

  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม – จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุม เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พนังกั้นน้ำและดินสไลด์ในหลายพื้นที่ทางภาคอีสานนั้น

  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรฯ ได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการประสานเร่งให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ เช่น ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ชัยภูมิ, ยโสธร, เพชรบูรณ์
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b88a-1.jpg

  วันที่ 2 ก.ย. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) มอบหมายให้พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรฯ ประสานงานเจ้าคณะภาค 9, เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมประสานงานกับจังหวัดร้อยเอ็ด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b88a-2.jpg

  พบว่ามีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน 18 หมู่บ้าน 1,542 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 15,512 ไร่

  โดยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุ-สามเณร มอบอาหารกล่องและเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล

  วันที่ 5 ก.ย. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องสมณบริโภคแก่วัด และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b88a-3.jpg

  โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ถวายการต้อนรับ และนำ เดินทางลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อร่วมกับศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือวัดและประชาชน
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b88a-4.jpg [​IMG] [​IMG]

  จากนั้นคณะเดินทางไปยังบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 51 ครัวเรือน จากนั้นไปยังบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 76 ครัวเรือน และไปยังบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 33 ครัวเรือน

  ต่อมาเวลา 13.00 น. เดินทางไปยังบ้านดอนเสาเรือน บ้านผักแฮด ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b88a-5.jpg
  ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่บ้านนาผาย ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ถวายเครื่องสมณบริโภคแก่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
  สมเด็จพระมหาธีราจารย์กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ฝ่ายที่ต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขสนองพระราชปณิธานของพระองค์ จึงได้ร่วมกับรัฐบาล และคณะสงฆ์ให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชน ในเวลาปกติญาติโยมไม่ทอดทิ้งพระสงฆ์ แม้ยามวิกฤตอย่างภัยธรรมชาติที่เป็นอยู่ พระสงฆ์จะทอดทิ้งประชาชนได้อย่างไร จึงนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือ


  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบปัจจัยจำนวน 100,000 บาท ให้เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอดจนมอบปัจจัยอีกจำนวน 50,000 บาท แก่นายอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สำหรับนำไปใช้จ่ายในการซื้อหาอาหารของโรงครัวพระราชทานด้วย
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b88a-6.jpg

  ด้านพระพรหมเสนาบดีกล่าวว่า เห็นความเดือดร้อนของพระสงฆ์และประชาชน จึงร่วมลงพื้นที่กับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ในนามคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงได้รวบรวมปัจจัยมาช่วยเหลือ จำนวน 215,000 บาท มอบแก่เจ้าคณะจังหวัดไว้เพื่อการใช้ในการหุงหาอาหารที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตในยามประสบภัยเช่นนี้

  ขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_2874256
   

แชร์หน้านี้

Loading...