เรื่องเด่น สมโภชพระไตรปิฏกฉบับปชช.ย่อสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 21 ธันวาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,825
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,701
  ค่าพลัง:
  +6,288
  ก.วัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ฯ จัดพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก วาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ หรือรู้จักในนาม “สุชีโวภิกขุ” ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาการศึกษาของไทย

  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 61 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวงานพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ว่า อาจารย์สุชีพเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาของไทย โดยเมื่อครั้งดำรงอยู่ในสมณเพศได้บูรณาการความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศในนามว่า “สุชีโวภิกขุ” ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่มีชื่อเสียงด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวใหม่ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้ริเริ่มการอธิบายพุทธธรรมแนวประยุกต์กับวิชาการสมัยใหม่ ทั้งในรูปแบบของการเทศนา การบรรยาย และนวนิยายอิงหลักธรรม และเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้มีการตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
  e0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88fe0b881e0b889e0b89ae0b8b1e0b89ae0b89be0b88ae0b88a.jpg
  b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88fe0b881e0b889e0b89ae0b8b1e0b89ae0b89be0b88ae0b88a-1.jpg
  ผลงานสำคัญของอาจารย์สุชีพ ที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์คือ การสร้างหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชน นับเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก โดยได้มีการย่อในลักษณะถอดความจากพระไตรปิฎกบาลี 45 เล่ม มีมากกว่า 20,000 หน้า ให้เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียวเหลือประมาณ 1,200 หน้า โดยประมวลไว้ซึ่งเนื้อความสาระอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีถ้อยคำสำนวนที่คนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จึงร่วมกับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน มมร. และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ขึ้นในวันที่ 26 ธ.ค. เวลา 14.00 – 16.00 น. ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปเป็นประธาน โดยภายในงานดังกล่าว มีนิทรรศการประวัติและผลงานของอาจารย์สุชีพ และจัดแสดงหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน จนถึงวันที่ 12 ม.ค. 2562 และในวันที่ 31 ธ.ค. จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดบวรนิเวศวิหารอีกด้วย
  b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88fe0b881e0b889e0b89ae0b8b1e0b89ae0b89be0b88ae0b88a-2.jpg
  “เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราช สังฆนายก และผู้นำสงฆ์ 12 ประเทศ จะเดินทางเยือนประเทศไทยในการสวดมนต์ข้ามปี2561 วธ.จะมีการมอบหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนให้ทั้ง 12 ประเทศ และจะนำไปเผยแพร่ยังวัดไทยในต่างประเทศ ทั้งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ เพื่อให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันจะจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ของวธ. ทั้งหอสมุดแห่งชาติ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติสู่ประชาชน” นายวีระ กล่าว

  ขอขอบคุณที่มา
  https://siamrath.co.th/n/57985
   
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,825
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,701
  ค่าพลัง:
  +6,288
  e0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88ee0b881e0b889e0b89ae0b8b1e0b89ae0b89be0b8a3e0b8b0.jpg
  วธ.จับมือ 4 หน่วยงาน จัดงานพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปีชาตกาล อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ เผยเป็นผลงานสำคัญและพระไตรปิฎกย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก จัดนิทรรศการ 26 ธ.ค. 2561-12 ม.ค. 2562 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

  วันนี้ (21 ธ.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว งานพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการงานสมโภชพระไตรปิฎกฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนมาก

  นายวีระ กล่าวว่า วธ. มีนโยบายใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดีโดยเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์และความเป็นไทย โดยปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนทุกศาสนา รวมทั้งค่านิยมและความเป็นไทยผ่านสถาบันทางสังคมทุกระดับ ดังนั้น วธ.ร่วมกับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพขึ้น ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในงานพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฯ ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว มีนิทรรศการประวัติและผลงานของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และจัดแสดงหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 12 มกราคม 2562 นอกจากนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

  หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน เป็นผลงานสำคัญของอาจารย์ สุชีพ และนับเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลกด้วย โดยหนังสือพระไตรปิฎกดังกล่าว เป็นการย่อในลักษณะถอดความของพระไตรปิฎกบาลี 45 เล่ม ให้เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียว โดยประมวลไว้ซึ่งเนื้อความหรือสาระของพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยถ้อยคำสำนวนที่คนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานครั้งนี้มีความเห็นว่า ทุกฝ่ายควรจะได้เผยแพร่พระไตรปิฎกฯ ฉบับนี้ให้แพร่หลายไปสู่ประชาชน เพื่อให้เป็นสมบัติของคนไทย ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องพระไตรปิฎกอย่างสะดวกและทั่วถึงตามที่อาจารย์สุชีพได้ตั้งใจไว้ เพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาและสันติสุขของชาติ
  b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88ee0b881e0b889e0b89ae0b8b1e0b89ae0b89be0b8a3e0b8b0-1.jpg
  b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88ee0b881e0b889e0b89ae0b8b1e0b89ae0b89be0b8a3e0b8b0-2.jpg
  b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88ee0b881e0b889e0b89ae0b8b1e0b89ae0b89be0b8a3e0b8b0-3.jpg


  ขอขอบคุณที่มา
  https://mgronline.com/qol/detail/9610000126579
   

แชร์หน้านี้

Loading...