สร้างพระพุทธรูปทองคำ ถวายพระราชินี12สิงหา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 9 สิงหาคม 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  615
  ค่าพลัง:
  +1,833
  0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a3e0b8b9e0b89be0b897e0b8ade0b887e0b884e0b8b3-e0b896e0b8a7.jpg
  มส.-รัฐบาลสร้างพระพุทธรูปทองคำถวายพระราชินีในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงเททองหล่อ 11 ส.ค. ศน.จัดรวมพลังศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา วธ.เผยโพลวันแม่ “อนุรักษ์ผ้าไทย” พระราชกรณียกิจที่ประชาชนประทับใจ ลูกตั้งใจบอกรักแม่-กอด-กราบ ขอพรด้วยมาลัย

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) และรัฐบาล พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้าง “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559 นั้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2560 นี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อ “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” ในวันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

  พ.ต.ท.พงศ์พรกล่าวว่า พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล เป็นปางลีลา จัดสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 สูงตลอดพระรัศมี 38 เซนติเมตร มีความหมายถึงคุณธรรม 38 ประการ น้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม แท่นฐาน 8 เหลี่ยม สร้างด้วยเนื้อทองคำขาว น้ำหนักสุทธิ 5 กิโลกรัม มีลักษณะเดียวกันกับ “พระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล” พระพุทธรูปที่จัดสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แต่ยกพระหัตถ์ขวา และปรับพระบาทพระพุทธรูป

  ทั้งนี้ การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนามของประชาชนทั้งประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทย นอกจากนี้ มส.ยังมีมติให้คณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวด้วย

  ด้านนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2560 ศน.ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา และหน่วยงานเครือข่าย โดยในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดพิธีทางศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทุกจังหวัด เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล พิธีทางศาสนา ณ ศาสนสถาน หรือหน่วยงานภายในของแต่ละศาสนา เช่น พิธีดุอาอ์ขอพรของศาสนาอิสลาม พิธีอธิษฐานของศาสนาคริสต์ พิธีสวดมนต์ของศาสนาพราหมณ์ พิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดาของศาสนาซิกข์ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันศาสนิกชนทุกศาสนา โดยในส่วนกลางจะจัดงานรวมพลังทางศาสนาสร้างสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 16 ส.ค. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  วันเดียวกัน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ. ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อ “แม่” และกิจกรรมสำคัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.2560 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,389 คนทั่วประเทศ พบว่า ความสำคัญของการจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ร้อยละ 89.19 ระบุว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.2560, ร้อยละ 77.13 ให้ลูกแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่, ร้อยละ 67.89 ให้ลูกเห็นความสำคัญในบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว/ต่อสังคม

  สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 70.26 ระบุว่าจะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร, ร้อยละ 65.50 ทำบุญตักบาตร, ร้อยละ 52.22 ลงนามถวายพระพร, ร้อยละ 38.57 ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์, ร้อยละ 36.80 ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน/ติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์/สาทิสลักษณ์ และร้อยละ 17.70 แต่งกายด้วยผ้าไทย

  ส่วนพระราชกรณียกิจที่ประชาชนรู้สึกประทับใจและเคยน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 81.10 ระบุว่าการอนุรักษ์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และการเลี้ยงไหม, ร้อยละ 70.60 ทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร และร้อยละ 48.86 การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส โครงการป่ารักน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร การเพาะปลูก นอกจากนี้ ยังได้สอบถามเด็กเยาวชนว่า ในปีนี้ตั้งใจบอกรักหรือแสดงความรักแม่อย่างไร อันดับ 1 กอด/บอกรักแม่/นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรแม่ รองลงมา รับประทานอาหารกับแม่ และเมื่อถามว่า ลูกปีนี้ตั้งใจทำอะไรทดแทนพระคุณแม่ อันดับ 1 เอาใจใส่ดูแลแม่ รองลงมา เชื่อฟังคำสั่งสอน จะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน/ตั้งใจทำงาน

  “สำหรับคำพูดหรือประโยคที่เด็กและเยาวชนเตรียมไว้บอกรักแม่ และคิดว่าทำให้แม่รู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขที่สุด อันดับ 1 บอกว่า “หนูรักแม่มากที่สุดค่ะ/ผมรักแม่มากที่สุดครับ”, อันดับ 2 “จะเป็นเด็กดี/เป็นลูกที่ดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่”, อันดับ 3 “ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว อยู่กับลูกหลานไปนานๆ, อันดับ 4 “จะตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน เพื่อเลี้ยงดูแม่ให้สุขสบาย”, อันดับ 5 “ดีใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่ ขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดู”, อันดับ 6 “จะอยู่กับแม่ ไม่ทอดทิ้งแม่”, อันดับ 7 “จะไม่ทำให้แม่เสียใจหรือเป็นห่วง”, อันดับ 8 “ขอโทษที่เคยทำให้แม่เสียใจ”, อันดับ 9 “จะทำให้แม่ภูมิใจ/จะเป็นหลักของครอบครัว” และอันดับ 10 “จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” นายวีระระบุ.

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.thaipost.net/?q=node/33756
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - สร้างพระพุทธรูปทองคำ ถวายพระราชินี12สิงหา
 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  144
 2. SiTa
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,096
 3. mahanatidotcom
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  248
 4. พระวัดหัวเขา
  ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  1,058

แชร์หน้านี้

Loading...