สร้าง"สุข"ให้คนไทย

ในห้อง 'จิตวิทยา & สุขภาพ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 16 พฤษภาคม 2007.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,112
  กระทู้เรื่องเด่น:
  335
  ค่าพลัง:
  +64,406
  สร้าง"สุข"ให้คนไทย

  บทนำมติชน  เป็นที่ยอมรับกันว่า ในการดำรงชีวิตของมนุษยชาตินั้นมีเป้าหมายของที่ความสงบสุข บ้านเมืองใดแม้จะร่ำรวยเงินทอง สามารถจับจ่ายซื้อของได้อย่างใจ แต่ก็ใช่ว่าจะมีความสุขได้ ขณะที่บ้านเมืองอีกหลายแห่งแม้จะไม่มีความสามารถในการกอบโกยทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้

  ประเทศภูฏานเป็นประเทศที่ประกาศใช้ตัวชี้วัดความสุขของชาติ Gross National Happiness หรือ GNH โดยกษัตริย์วังชุกแห่งภูฏาน มีแนวคิดในการนำศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่มาเป็นเครื่องชี้วัดในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับตัวเลขความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวชี้วัดความสุขจะรวมถึงความสุขที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกกับความสุขภายในที่เกิดจากความสงบภายใน การตระหนักรู้ตนเองและการอยู่ดีมีสุข

  สำหรับประเทศไทยเองก็บรรจุเรื่องความสุขไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งแม้จะหาตัวชี้วัดได้ยาก แต่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาตัวชี้วัดเรื่องความสุขมาแล้วหลายปี จนกระทั่งได้ตัวชี้วัดออกมาทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ความพอใจในชีวิต ความรู้สึกสบายใจ ความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ความรู้สึกผิดหวังในตัวเอง ความรู้สึกทุกข์ ความสามารถทำใจยอมรับปัญหา ความสามารถควบคุมอารมณ์ ความมั่นใจในการเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต ความรู้สึกเห็นใจคนที่มีทุกข์ ความรู้สึกเป็นสุขที่ช่วยเหลือผู้อื่น ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว ความเชื่อว่าครอบครัวจะดูแล และความรักและผูกพันในครอบครัว

  ขณะเดียวกัน หน่วยงานในประเทศไทยก็เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจความสุขของคนไทย และได้ประกาศผลมาเป็นระยะๆ ล่าสุดศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "รายงานดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศ ประจำ เมษายน 2550 กรณีศึกษาประชาชนใน 22 จังหวัด จำนวน 4,363 คน ระหว่าง 20 เมษายน-12 พฤษภาคม 2550" ซึ่งพบว่า ตั้งแต่พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นมา ความสุขมวลรวมของคนไทยลดต่ำลงมาโดยตลอด

  ลดต่ำจาก 5.74 มาอยู่ที่ 5.11 ซึ่งถือว่าเป็นความสุขระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยคนในภาคใต้มีความสุขต่ำสุดอยู่ที่ 4.99 คนกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 5.07 คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ 5.08 คนในภาคกลาง อยู่ที่ 5.15 และคนในภาคเหนือ อยู่ที่ 5.20 ตัวเลขที่ปรากฏ สามารถเป็นตัวแทนความรู้สึกของคนไทยในขณะนี้ได้ และยังสามารถสะท้อนความรู้สึกของคนไทยต่อเหตุการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

  ทั้งนี้ เพราะตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา คือหลังจากการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นมา ระยะเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสุขของประชาชนทั้งหลาย มิได้สร้างมรรคผลแห่งความสุข ในทางตรงกันข้ามกลับลดทอนความสุขของประชาชนลงเรื่อยๆ ระยะเวลาดังกล่าวพอจะพิสูจน์ให้เห็นฝีไม้ลายมือในเชิงบริหารของรัฐบาลชุดนี้ เพียงพอจะพิสูจน์ "กลวิธีในการเคลื่อนไหว" ของกลุ่มพลังทางการเมืองกลุ่มต่างๆ เพียงพอที่จะพิสูจน์แล้วว่า การบริหารงานของรัฐบาล การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพลัง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 จนถึงเดือนเมษายน 2550 ล้วนแล้วแต่ลดทอนความสุขของคนไทยทั้งสิ้น เมื่อผลพิสูจน์ออกมาชัดแจ้งเช่นนี้ ก็สมควรแล้วที่แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายจะพึงตระหนักในการสร้างความสุขมากกว่าสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่คนไทย


  ------------------------
  Ref.
  http://www.matichon.co.th/matichon/...g=01edi01160550&day=2007/05/16&sectionid=0102
   

แชร์หน้านี้

Loading...