สวด ภาวนา ในชีวิตประจำวัน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 11 มีนาคม 2016.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  หลวงตาม้าตอบปัญหาธรรม เรื่อง เป็นหนี้ เครียด สวดมนต์ทำให้พบทางออก   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  23795592_155511885058715_4900244569771717877_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  ?temp_hash=7e410628118de23f60d378904ebaeb4e.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  23755004_1888282957867580_2800032009324402005_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2017
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  23905538_1888619591167250_6164946124894552871_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  23844755_1745567822180059_404046502994313457_n.jpg 23844755_1745567822180059_404046502994313457_n.jpg


  หลวงปู่ท่านสอนเราว่า
  #คนดีไม่ตีใคร

  ก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมานั้น ......

  ให้พึงพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
  พอเกิดขึ้น แล้วมาตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป
  นี่เป็นของจริงแท้แน่นอน เป็นสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็น
  ด้วยพระญาณอันประเสริฐว่า ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วจะต้องถึงคราวอันตรธานสูญหายวิบัติไป
  โลกภายนอกเช่น บุคคล สิ่งของทั้งหลาย
  โลกภายใน คือโลกของเราเอง เปรียบเสมือนพวกร่างกาย
  เมื่อถึงวันเวลาซึ่งเรายืมเขามา คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ
  มาประชุมรวมกันเป็นร่างกาย โดยมีจิตปฏิสนธิวิญญาณของเราครองอยู่ สิงสถิตรวมอยู่
  จึงถือได้ว่า พ่อแม่เป็นผู้ที่ให้ร่างกายให้เรามาอาศัยอยู่
  ถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องเรียกคืนไป โลกก็จะต้องกลับคืนไปสู่โลก
  ไม่มีคนหนึ่งคนใดจะเอาทรัพย์สมบัติอะไรไปได้ แม้แต่เพียงหยิบมือ หรือเพียงธุลีเดียว
  สิ่งที่จะติดตัวไปได้นั้นคือ บุญ บาป ชั่ว ดี เท่านั้น
  หมั่นพิจารณาอยู่เสมอๆ ว่า พอร่างกายนั้นตาย เราไม่สามารถจะนำเอาอะไรไปได้
  การที่เราได้คิดอยู่ทุกวัน คิดถึงความตายอยู่เสมอๆ
  จิตของเราก็จเป็นจิตซึ่งทรงอานุภาพ และเป็นจิตที่ไม่ประมาท
  ในการที่จะสร้างคุณงามความดียิ่งๆ ขึ้นไป
  สมดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสบอกกับพระอานนท์ว่า
  ตถาคตคิดถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
  พระดำรัสนี้ย่อมแสดงถึงว่า
  ผู้มีสติพร้อมบริบูรณ์ก็จะระลึกความตายเหมือนสายฟ้าแลบ
  เมื่อระลึกดังนี้ได้อยู่อย่างสม่ำเสมอ จิตของเราก็จะเป็นจิตที่เมตตา
  ไม่อาฆาต ไม่พยาบาท บุคคลหนึ่งบุคคลใด

  และก่อนที่จะลืมตา ให้ทำจิตของเราให้แจ่มใส
  แผ่เมตตาและสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆ
  อธิษฐานถึงความดีอันนี้ ขอให้ติดตัวตลอดไป
  ***********************************


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  24176913_1380237505437914_3502523961854255994_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  24232153_1382258618569136_9073058023347967597_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  24294325_1383151291813202_7850379857186142922_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  ?temp_hash=a9cefe984928879eb174b98edd5d9e23.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  24796276_1384929504968714_6547726680491757875_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  24312848_1385292618265736_6748694494415527567_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  24862367_1902830776412798_5205899558322243744_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  17992211_1644278375601374_3851671879604046966_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  15349757_1488917521137461_5892435055542353439_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  ?temp_hash=4c58bc6facce4d80b860e337eaa7cd03.jpg
  บอกวิธีการอธิษฐานให้
  เช้าๆมา ก็
  พุทธัง สระณัง คัจฉามิ
  ธัมมัง สระณัง คัจฉามิ
  สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
  เสร็จแล้วก็ ข้าพเข้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน
  ขอบารมีรวมหลวงพ่อ (หลวงปู่ดู่)
  ใครก็ตาม ที่เห็นรูปของข้าพเจ้า ขอให้รูปของ
  ข้าพเจ้าจงเป็นที่รักแต่ผู้พบเห็น
  ขอให้ใจของข้าพเจ้า รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
  ของมนุษย์ สัตว์ และ วิญญาณทั้งหลาย ตามความเป็นจริง
  ขอวาจาของเจ้า ศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูด
  ในสิ่งที่ข้าพเจ้าคิด จบ จำได้ก็จำได้ จำไม่ได้ก็แล้วไป
  นี่ช๊อตเด็ดนะวันนี้

  เราต้องมีพรหมวิหาร ตัวหลัก
  มีไตรสรณะคม มีจักรพรรดิ
  มีจิตอยู่ที่หลวงปู่ มีจิตอยุ่ที่บุญ
  แล้วส่ิงที่เราอธิษฐาน อย่างหลวงตาว่าเนี่ย
  มันจะสำฤทธิ์ผลไปเรื่อยๆ เข้าใจไม๊

  ถ้าหงุดหงิด อะไรก็ตามไม่ดี โกรธง่าย
  เราอธิษฐานแสนชาติจ้างก็ไม่ได้
  ใครเห็น ใครเขาจะไปรักเรา ไม่มี
  เพราะฉะนั้น เราจะเป็นทีรักแก่ผู้พบเห็น
  เราก็ต้องอยู่ในจักรพรรดิ อยู่ในไตรสรณะคม
  อยู่ในพรหมวิหาร อยู่ที่ หลวงปู่ เพราะฉะนั้น
  คนเห็นเราเขาก็รัก เพราะเราอธิษฐาน
  ผุ้ที่เห็นรูปจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็น เข้าใจไม๊ มนุษย์สัตว์วิญญาณที่เห็นข้าพเจ้า ผู้ใดไม่รัก
  ข้าพเจ้าไม่มี เอ้อออออออออ นี่ ช๊อตเด็ด
  อย่าไปบอกใครนะเนี่ย

  (หลวงตาม้า ตอบปัญหาธรรมะ
  11/12/2560)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  เมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ ตั้งใจ อธิษฐานจิตอนุโมทนาบุญกับทุกชีวิตที่ได้ทำกุศลธรรมในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล ภาวนา ในรูปแบบใดก็ตาม

  ก่อนจะคิด ก่อนจะทำภารกิจอื่นๆเป็นการเริ่มต้นภารกิจทางโลกอื่นๆ
   
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  หลวงพ่อใหญ่(หลวงปู่ สังวาลย์) เล่าให้ฟัง
  วันพระแรม 8คํ่าเดือน 3 ปี มะแม
  บทอาการวัตตาสูตรนี้นะเทวดาจะหมดอายุแล้วจะต้องจุติเสียใจก็เที่ยวถามหมู่เทพเทวดาทั้งหลาย
  เทวดาผู้ใหญ่บอกให้เอาอาการวัตตาสูตรมาสวด สามารถอายุยืนได้เราอยากจะช่วยรักษาบทสวดนี้เอาไว้ไม่ให้สูญหายพิมพ์ตัวโตๆนะจะได้สวดกัน
  ก่อนนี้เราอยู่ในป่าช้าแรมคํ่าหนึ่งหรือสองคํ่าเดือนยังไม่ทันพ้นยอดไม้เรากําลังนั่งสมาธิอยู่ฝันว่ามีคนมาสวดอาการวัตตาสูตรให้กับเรา บอกจะป้องกันไว้ให้ป่าช้าก็สะท้านหวั่นไหวเหมือนพายุพัดอึกทึกเหมือนวัวควายมันกําลังวิ่งมาหมาที่อยู่ที่นันมันก็เห่าแบบกลัวเลยนะแต่เราก็ไม่หวั่นไหวเลย นั่งเฉย พอรุ่งเช้าเราไปดูก็เห็นกิ่งยางกับต้นไม้ในป่าช้าหัก
  จริงๆ พออีก2วัน ก็ฝันว่าให้เราท่องมนต์บทนี้ทั้งๆ ที่เราสวดไม่ได้พอรุ่งขึ้นในบิณฑบาตก็มีคนมาใส่บาตรเอาบทสวดนี้มาให้กับเราเราก็เลยสวด สวดจนขึ้นใจแบบท่องปาติโมกข์พอได้กรรมฐาน เลยไม่ได้สวดเลยท่องบทนี้ไปที่ไหนไม่อดอยากนะใครท่องแล้วไปไหนจะไม่อดอยากจะไม่ตายโหง หมาบ้าควายบ้าจะไม่ทําลายได้มีอานุภาพดีพิมพ์ตัวโตๆ นะ พิมพ์สีอะไรแบบไหนก็ดีทั้งนั้น สําหรับเราไม่มีอะไรไม่ดีทุกอย่างดีหมด


  26112395_687096951487253_3490083530164056062_n.jpg


  25994731_687096964820585_725135647849603983_n.jpg
   
 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  26230821_1922573484437388_6953921352377639710_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 21. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  26731137_1417847001676964_1878998959143587323_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 22. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,148
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,338
  26231569_1417846341677030_6497920310779683834_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ภาวนา ในชีวิตประจำวัน ฉบับมนุษย์เงินเดือน
 1. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  191
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  110
 3. SiTa
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,602
 4. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,247
 5. ยอดคะน้า
  ตอบ:
  75
  เปิดดู:
  2,629

แชร์หน้านี้

Loading...