"สวด เผา ลอยอังคาร"...ฟรี! โครงการของทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า กทม.

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 17 ตุลาคม 2006.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,112
  กระทู้เรื่องเด่น:
  335
  ค่าพลัง:
  +64,406
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>"สวด เผา ลอยอังคาร"...ฟรี! โครงการของทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า กทม.</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG][/IMG] [​IMG] บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพเฉลี่ยในแต่ละปีสูงถึง ๓.๕ หมื่นล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจัดงานศพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าภาพงานศพ


  ทั้งนี้หากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการจัดงานศพแต่ละงาน จะมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำประมาณ ๑.๕-๒ หมื่นบาท โดยค่าใช้จ่ายสำคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนตาย หรือ ค่าทำศพ เช่น ค่ารถ ค่าขนส่งศพ ฯลฯ ไม่น่าต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท ค่าโลงศพไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ บาท ค่าดอกไม้ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท เป็นต้น
  ค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับคนเป็น หรือ ญาติและเพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน เช่น ค่าปัจจัย-ดอกไม้ ของถวายพระ ๔ รูป ประมาณคืนละ ๑,๐๐๐ บาท ค่าอาหาร น้ำเลี้ยง คนมางานหัวละ ๕๐ บาท เฉลี่ยแขกมา ๑๐๐ คน ก็คืนละ ๕,๐๐๐ บาท ในวันเผาต้องมีเลี้ยงเพลอาหารพระประมาณรูปละ ๒๐๐-๒๕๐ บาท ในขณะที่แขกผู้มาร่วมงานอย่างต่ำคนละ ๑๐๐บาท ค่าผ้าไตร ๔ ชุด ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ค่าของชำร่วย ชิ้นละ ๕-๑๐ บาท
  จากค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีเผาศพที่สูงนี่เอง เมื่อเสร็จสิ้นงาน ญาติผู้ตายบางรายถึงกับต้องเป็นหนี้สิน ซึ่งเป็นที่มาของสำนวนที่ว่า คนตายเผาคนเป็น หรือตายแล้วยังทิ้งภาระหนี้สินให้คนเป็น
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ภายใต้การบริหารงานและดูแลของ พระปลัดธนเดช รัตนปัญโญ พระเลขาฯ เจ้าอาวาสและผู้จัดการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
  พระปลัดธนเดช บอกว่า ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการสงเคราะห์ศพผู้ด้อยโอกาส โดยจะจัดพิธีกรรม ๓ อย่าง คือ "สวด เผา และลอยอังคารฟรี" ทั้งนี้ทุนนิธิจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของศาลาสวดศพ เจ้าหน้าที่ประจำศาลา ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ธูปเทียน รวมทั้งปัจจัยถวายพระที่มาสวดอภิธรรมด้วย
  นอกจากนี้แล้วยังบริการน้ำถ้วยแก่ญาติผู้ตายที่มาร่วมงาน ส่วนอาหารสำหรับเลี้ยงผู้มาร่วมงานนั้น ทุนนิธิจะไม่เน้น แต่ถ้าประสงค์จะให้ทุนนิธิช่วยเหลือ ก็จะสงเคราะห์ข้าวต้มเครื่องให้ด้วย แต่ถ้าต้องการอาหารนอกเหนือจากนี้ เจ้าภาพต้องออกเอง
  หลังจากเผาศพเสร็จ ญาติผู้ตายบางรายอาจจะนำอัฐิบางส่วนกลับไปทำพิธีที่บ้าน ส่วนที่เหลือทุนนิธิจะนำไปประกอบพิธีลอยอังคารให้ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระ จ.สมุทรปราการ โดยจะเก็บอัฐิให้ครบ ๕ รายก่อน จากนั้นจะไปลอยอังคารพร้อมกัน หากเดินทางไปลอยอังคารเอง อย่างน้อยต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่ารายละ ๔,๐๐๐ บาท
  "ปัจจัยในการดำเนินโครงการของทุนนิธินั้น ได้มาจากการเปิดรับการทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วๆ ไป โดยไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องทำบุญอย่างต่ำเท่าไร ใครจะมาทำบุญบริจาคโลงศพเท่าใดก็ได้ ซึ่งหลังจากเปิดโครงการมามีผู้ทำบุญโลงศพแล้วเกือบ ๑๐๐ ใบแล้ว หากจำนวนโลงศพที่ผู้มีจิตศรัทธามาถวายมากเกินจำนวนผู้ที่มารับสงเคาระห์ ทุนนิธิก็จัดเตรียมมอบให้วัดต่างๆ ในต่างจังหวัด เพื่อมอบให้ญาติผู้ตายฟรี ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยสำหรับเป็นทุนที่จะรับสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง" พระปลัดธนเดช กล่าว
  ---------////ล้อมกรอบ////------------
  4.คณะกรรมการของทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า (ใส่ภาพนี้ไว้ในล้อมกรอบ)
  ระเบียบการสงเคราะห์
  นายชาญชัย ฤกษ์เสริมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ฝ่ายฆราวาส บอกว่า การตั้งทุนนิธิครั้งแรกต้องการจะสงเคราะห์คนจน แต่คนไทยไม่ชอบคำว่า จน จึงเปลี่ยนเป็นการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เมื่อเข้ามารับการสงเคราะห์ญาติผู้ตายจะสบายใจ เพราะแขกที่มาร่วมงานจะไม่รู้เลยว่าการจัดงานศพเป็นศพที่ได้รับการสงเคราะห์จากทุนนิธิ เพราะพิธีกรรมทุกๆ อย่างจะดำเนินการไปตามปกติ เช่นเดียวกับงานศพทั่วๆ ไป
  อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นระเบียบ และเพื่อให้เป็นการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสจริงๆ ทุนนิธิกำหนดระเบียบการสำหรับญาติของผู้ที่ตายเพื่อมาขอรับการสงเคราะห์ สวดศพ เผาศพ และลอยอังคาร ฟรีๆ ไว้ ๑๑ ข้อดังนี้
  ๑.มีการสงเคราะห์เผาศพผู้ยากไร้ฟรี ตามคำขอของทายาท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีใบมรณบัตรถูกต้องตามกฎหมาย) ๒.ให้ศาลา ๕ เป็นศาลาสงเคราะห์ ไม่คิดค่าศาลา ๓.โลงศพ ดอกไม้ อาหาร และหรือของใช้ในงานอย่างอื่นเจ้าภาพจะเตรียมมาเอง หรือให้วัดจัดให้ก็ได้ ๔.ศาลานอกจากข้อ ๒ มีกำหนดราคา แต่ไม่กำหนดตายตัว ๕.ค่าแรงคนงาน ให้จ่ายผ่านสำนักงานวัด ๖.ผู้อุปถัมภ์วัด ยกเป็นกรณีพิเศษ ยกเว้นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัด ๗.เจ้าหน้าที่เวร ต้องวางตัวให้เป็นกลาง อย่าแนะนำให้เจ้าภาพไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อบำเพ็ญบุญ ๘.เจ้าภาพเองก็ต้องรู้จักความพอดี อดทน ทำให้พองาม พอเหมาะกับฐานะขอตน อย่าไปเชื่อคนอื่นโดยไม่ได้ใคร่ครวญ ยอมจนบ้างก็ได้ ๙.ผู้ไม่มีปัญหาจะทดแทนบุญคุณ จะค้ำจุนผู้ไปสู่ปรโลกก็ได้ไม่ว่ากัน ๑๐.หากเจ้าภาพที่มาบำเพ็ญกุศลศพ ประสงค์จะอยู่เฝ้าศพ ก็สามารถทำได้ โดยอยู่ได้ไม่เกิน ๒ คน แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานทราบ และอนุมัติเสียก่อน และต้องมีคนงานวัดที่ประจำศาลานั้นๆ ดูแลอยู่ด้วย ๑๑.ห้ามเล่นการพนันและเสพของมึนเมา ตลอดจนสิ่งเสพติดทุกชนิด
  สำหรับผู้ด้อยโอกาสประสงค์ที่จะรับการสงเคราะห์โลงศพ เผาศพ และลอยอังคาร รวมทั้งญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกับ ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร.๐-๒๖๓๓-๓๘๖๔ หรือโทร.๐๘-๑๕๖๖-๗๖๕๗
  0 เรื่อง / ภาพ ไตรเทพ ไกรงู 0

  -->
  [​IMG]  บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพเฉลี่ยในแต่ละปีสูงถึง ๓.๕ หมื่นล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจัดงานศพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าภาพงานศพ
  ทั้งนี้หากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการจัดงานศพแต่ละงาน จะมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำประมาณ ๑.๕-๒ หมื่นบาท โดยค่าใช้จ่ายสำคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนตาย หรือ ค่าทำศพ เช่น ค่ารถ ค่าขนส่งศพ ฯลฯ ไม่น่าต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท ค่าโลงศพไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ บาท ค่าดอกไม้ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท เป็นต้น

  ค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับคนเป็น หรือ ญาติและเพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน เช่น ค่าปัจจัย-ดอกไม้ ของถวายพระ ๔ รูป ประมาณคืนละ ๑,๐๐๐ บาท ค่าอาหาร น้ำเลี้ยง คนมางานหัวละ ๕๐ บาท เฉลี่ยแขกมา ๑๐๐ คน ก็คืนละ ๕,๐๐๐ บาท ในวันเผาต้องมีเลี้ยงเพลอาหารพระประมาณรูปละ ๒๐๐-๒๕๐ บาท ในขณะที่แขกผู้มาร่วมงานอย่างต่ำคนละ ๑๐๐บาท ค่าผ้าไตร ๔ ชุด ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ค่าของชำร่วย ชิ้นละ ๕-๑๐ บาท

  [​IMG]


  จากค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีเผาศพที่สูงนี่เอง เมื่อเสร็จสิ้นงาน ญาติผู้ตายบางรายถึงกับต้องเป็นหนี้สิน ซึ่งเป็นที่มาของสำนวนที่ว่า คนตายเผาคนเป็น หรือตายแล้วยังทิ้งภาระหนี้สินให้คนเป็น

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ภายใต้การบริหารงานและดูแลของ พระปลัดธนเดช รัตนปัญโญ พระเลขาฯ เจ้าอาวาสและผู้จัดการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า

  พระปลัดธนเดช บอกว่า ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการสงเคราะห์ศพผู้ด้อยโอกาส โดยจะจัดพิธีกรรม ๓ อย่าง คือ "สวด เผา และลอยอังคารฟรี"

  ทั้งนี้ทุนนิธิจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของศาลาสวดศพ เจ้าหน้าที่ประจำศาลา ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ธูปเทียน รวมทั้งปัจจัยถวายพระที่มาสวดอภิธรรมด้วย

  นอกจากนี้แล้วยังบริการน้ำถ้วยแก่ญาติผู้ตายที่มาร่วมงาน ส่วนอาหารสำหรับเลี้ยงผู้มาร่วมงานนั้น ทุนนิธิจะไม่เน้น แต่ถ้าประสงค์จะให้ทุนนิธิช่วยเหลือ ก็จะสงเคราะห์ข้าวต้มเครื่องให้ด้วย แต่ถ้าต้องการอาหารนอกเหนือจากนี้ เจ้าภาพต้องออกเอง
  หลังจากเผาศพเสร็จ ญาติผู้ตายบางรายอาจจะนำอัฐิบางส่วนกลับไปทำพิธีที่บ้าน ส่วนที่เหลือทุนนิธิจะนำไปประกอบพิธีลอยอังคารให้ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระ จ.สมุทรปราการ โดยจะเก็บอัฐิให้ครบ ๕ รายก่อน จากนั้นจะไปลอยอังคารพร้อมกัน หากเดินทางไปลอยอังคารเอง อย่างน้อยต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่ารายละ ๔,๐๐๐ บาท

  "ปัจจัยในการดำเนินโครงการของทุนนิธินั้น ได้มาจากการเปิดรับการทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วๆ ไป โดยไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องทำบุญอย่างต่ำเท่าไร ใครจะมาทำบุญบริจาคโลงศพเท่าใดก็ได้ ซึ่งหลังจากเปิดโครงการมามีผู้ทำบุญโลงศพแล้วเกือบ ๑๐๐ ใบแล้ว หากจำนวนโลงศพที่ผู้มีจิตศรัทธามาถวายมากเกินจำนวนผู้ที่มารับสงเคาระห์ ทุนนิธิก็จัดเตรียมมอบให้วัดต่างๆ ในต่างจังหวัด เพื่อมอบให้ญาติผู้ตายฟรี ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยสำหรับเป็นทุนที่จะรับสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง" พระปลัดธนเดช กล่าว

  ระเบียบการสงเคราะห์

  นายชาญชัย ฤกษ์เสริมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ฝ่ายฆราวาส บอกว่า การตั้งทุนนิธิครั้งแรกต้องการจะสงเคราะห์คนจน แต่คนไทยไม่ชอบคำว่า จน จึงเปลี่ยนเป็นการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เมื่อเข้ามารับการสงเคราะห์ญาติผู้ตายจะสบายใจ เพราะแขกที่มาร่วมงานจะไม่รู้เลยว่าการจัดงานศพเป็นศพที่ได้รับการสงเคราะห์จากทุนนิธิ เพราะพิธีกรรมทุกๆ อย่างจะดำเนินการไปตามปกติ เช่นเดียวกับงานศพทั่วๆ ไป
  อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นระเบียบ และเพื่อให้เป็นการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสจริงๆ ทุนนิธิกำหนดระเบียบการสำหรับญาติของผู้ที่ตายเพื่อมาขอรับการสงเคราะห์ สวดศพ เผาศพ และลอยอังคาร ฟรีๆ ไว้ ๑๑ ข้อดังนี้
  ๑.มีการสงเคราะห์เผาศพผู้ยากไร้ฟรี ตามคำขอของทายาท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีใบมรณบัตรถูกต้องตามกฎหมาย)
  ๒.ให้ศาลา ๕ เป็นศาลาสงเคราะห์ ไม่คิดค่าศาลา
  ๓.โลงศพ ดอกไม้ อาหาร และหรือของใช้ในงานอย่างอื่นเจ้าภาพจะเตรียมมาเอง หรือให้วัดจัดให้ก็ได้
  ๔.ศาลานอกจากข้อ ๒ มีกำหนดราคา แต่ไม่กำหนดตายตัว
  ๕.ค่าแรงคนงาน ให้จ่ายผ่านสำนักงานวัด
  ๖.ผู้อุปถัมภ์วัด ยกเป็นกรณีพิเศษ ยกเว้นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัด
  ๗.เจ้าหน้าที่เวร ต้องวางตัวให้เป็นกลาง อย่าแนะนำให้เจ้าภาพไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อบำเพ็ญบุญ
  ๘.เจ้าภาพเองก็ต้องรู้จักความพอดี อดทน ทำให้พองาม พอเหมาะกับฐานะขอตน อย่าไปเชื่อคนอื่นโดยไม่ได้ใคร่ครวญ ยอมจนบ้างก็ได้
  ๙.ผู้ไม่มีปัญหาจะทดแทนบุญคุณ จะค้ำจุนผู้ไปสู่ปรโลกก็ได้ไม่ว่ากัน
  ๑๐.หากเจ้าภาพที่มาบำเพ็ญกุศลศพ ประสงค์จะอยู่เฝ้าศพ ก็สามารถทำได้ โดยอยู่ได้ไม่เกิน ๒ คน แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานทราบ และอนุมัติเสียก่อน และต้องมีคนงานวัดที่ประจำศาลานั้นๆ ดูแลอยู่ด้วย
  ๑๑.ห้ามเล่นการพนันและเสพของมึนเมา ตลอดจนสิ่งเสพติดทุกชนิด

  สำหรับผู้ด้อยโอกาสประสงค์ที่จะรับการสงเคราะห์โลงศพ เผาศพ และลอยอังคาร รวมทั้งญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกับ ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร.๐-๒๖๓๓-๓๘๖๔ หรือโทร.๐๘-๑๕๖๖-๗๖๕๗

  0 เรื่อง / ภาพ ไตรเทพ ไกรงู 0
  ที่มา: คมชัดลึก
  http://www.komchadluek.net/2006/10/17/j001_56839.php?news_id=56839  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ตุลาคม 2006

แชร์หน้านี้

Loading...