*** สัจจธรรมกู้โลก TARDUEG ****

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย หนุมาน ผู้นำสาร, 19 ธันวาคม 2007.

 1. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  *** TARDUEG ****

  Truth....... "สัจจะ"... Faithful
  Agreement.......สัญญาใจ...(คือ สัจจะ) ตกลง เห็นพ้อง ยินยอม ปรองดอง ไพเราะ เป็นที่พอใจ
  Rescue.......กอบกู้ ช่วยเหลือ ช่วยชีวิต
  Disaster....... ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ (หมายถึง สรรพภัยทั้งปวงหลังกึ่งพุทธกาล)
  Ultimate.......สุดท้าย ในที่สุด ถึงที่สุด...(คือ นิพพาน)
  Earth.......โลกของเราทุกคน
  Group.......กลุ่มผู้ศรัทธาและปฏิบัติจริง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2007
 2. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  *** สัจจธรรมกู้โลก ****

  คือ กลุ่มผู้ทำความดีอย่างจริงจัง...เพื่อช่วยเหลือกอบกู้โลกด้วยหลักสัจจธรรม

  รวบรวม....ผู้ที่ค้นหาสัจจธรรม ทุกชนชาติ ทุกศาสนา ทุกลัทธิ
  ให้มาร่วมลดกิเลสของนิสัยตนเอง ...ด้วย "สัจจะ หรือ สัจจธรรมปฏิบัติ"
  เพื่อให้เกิดการกระทำที่ดีขึ้นทั่วโลก
  เป็นการตั้งใจทำสิ่งที่ดีอย่างถึงที่สุด
  เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับตนเอง ธรรมชาติ มนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ ดินฟ้าอากาศ โลก

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 3. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  เมื่อ ความมืดคุกคามโลก...คนดีมีศีลธรรมทั้งโลก จึงต้องร่วมมือกัน

  *** สู้เขาต่อไป ****
  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 4. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  *** ภูมิใจเป็นหนึ่งที่ร่วมช่วยโลก ****

  ท่านใด "รักษาสัจจะ" อยู่ ... ท่านคือ หนึ่งใน TARDUEG
  *** สัจจธรรมกู้โลก ****

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 5. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  ...TARDUEG....

  คือ ผู้รักษา กาย วาจา ใจ....ตรงกัน
  คือ ผู้มี การกระทำ ปาก ใจ ... ตรงกัน

  คือ ผู้ เมตตาตน และ เมตตาสัตว์โลก
  คือ ผู้มี สัจจะปฏิบัติ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 6. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  ...TARDUEG....

  คือ ผู้ที่เชื่อว่า...สัจจะมีผลตอบแทน

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 7. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  ...TARDUEG....

  คือ ผู้ ไม่ทรยศ ต่อ สัญญาใจ ตนเอง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 8. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  ...TARDUEG....

  มนุษย์ทุกคน
  ที่ กำหนดสัจจะ ปฏิบัติสิ่งที่ดี
  ให้ความชัดเจนกับตนเอง
  แล้ว กระทำได้จริง
  ไม่ว่าเป็นใคร สถานะใด ทั้งชายและหญิง
  ล้วนคือ TARDUEG ผู้ช่วยเหลือกอบกู้โลก

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 9. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  ... เป้าหมายของ TARDUEG ....

  คือ พยายามขจัดกิเลสนิสัยของตนเอง
  ให้ลดน้อยลง จนกว่าจะหมดสิ้นไปในที่สุด

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 10. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  *** ยุคสัจจธรรมนิยม ****

  เมื่อก้าวสู่ยุคสัจจธรรมนิยม.......

  มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ บนโลกอย่างมีความสุข
  ความสุข เกิดจากความพยายามปฏิบัติตนเอง ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีบ่อเกิดจากกิเลสนิสัย
  พยายามพึ่งพาตนเอง ก่อนเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่น นำตนเองได้ ก่อนนำผู้อื่น
  รักษาความดีด้วย สัจจธรรมปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติตนตามหลักสัจจะธรรม ด้วยสัจจะ
  ถือ หลักสัจจธรรมเป็นแก่นสารสำคัญที่สุด คือ ผลการกระทำไม่สูญสลาย จะติดตัวผู้กระทำไปตลอดกาล และมีผลตอบแทนทุกการกระทำ
  กฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมายทุกข้อ เกิดขึ้นตามหลักสัจจธรรมทั้งสิ้น

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 11. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  *** สอนให้มีชั่วโมงแห่งความดี ****

  บอกให้เขาตั้งใจทำความดี อย่างจริงจัง แบบมีกำหนดที่ชัดเจน
  เวลาตั้งใจทำ ก็ให้อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  เช่น
  ...ไม่พูดโกหก ๑ ชั่วโมง
  ....ไม่โกง ๑ ชั่วโมง
  ... ไม่พูดนินทาคนอื่น ๑ ชั่วโมง
  .... ไม่ทำคนอื่นเดือดร้อน ๑ ชั่วโมง

  ค่อยๆ ทำไป
  ช่วโมงแรกอาจจะได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็ให้กำลังใจ
  พอหลายๆ ครั้ง...จิตใจจะเข้มแข็งขึ้น เกิดสติ สมาธิคอยพิจารณาตัวเองตลอดเวลา

  ลองค่อยๆ สอนเขาได้...บอกว่าการปฏิบัติเช่นนี้ คือ "สัจจะ"... Sujja

  ให้ความเมตตาเขา โปรดเขา...มอบสัจจะให้เขา คือ มอบโอกาสพ้นทุกข์
  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ธันวาคม 2007
 12. Nakamura

  Nakamura Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2005
  โพสต์:
  2,002
  ค่าพลัง:
  +17,588
 13. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  ใครหนอ...คือ ทาดึก TARDUEG !!!!
   
 14. Tossaporn K.

  Tossaporn K. เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  1,568
  ค่าพลัง:
  +7,748
  TARDUEG ดูเหมือนเป็นภาษาของมนุษย์ต่างดาวที่กำลังติดต่อกับมนุษย์บนโลกอยู่ในขณะนี้น่าจะลองสอบถามไปทางอาจารย์เทพพนม เมืองแมนดูครับน่าจะได้คำตอบชัดเจนขึ้น
   
 15. Khunkik

  Khunkik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2006
  โพสต์:
  2,151
  ค่าพลัง:
  +18,072
  น่ารักขึ้นทุกวันทุกวันเลยน่ะตัวเอง
   
 16. Khunkik

  Khunkik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2006
  โพสต์:
  2,151
  ค่าพลัง:
  +18,072
  น่ารักขึ้นทุกวันทุกวันเลยน่ะตัวเอง(ping-love (ping-love
   
 17. somsannannom

  somsannannom เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  183
  ค่าพลัง:
  +1,626
  ถ้าแค่นี้พอได้
  แต่จะให้ถึงนิพาน...ตอนนี้คงไม่ไหวรู้กำลัง
  พร้อมเมื่อใดจึงจะ ตั้ง"สัจจะ"ว่าจะไปให้ถึง
  สิ่งเดียวที่จะนำพาให้สำเร็จได้คือ"สัจจะ"
  "สัจจะ"ต่อตนเอง
   
 18. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  สัจจะ...คือ หนทางหลุดพ้นทุกข์
  หลุดพ้น....มีหลายระดับ
  จะไปถึงไหน...อยู่ที่ตัวของเรา

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 19. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  เครื่องมือ...เดียวกัน
  แต่....ไปไม่เท่ากัน

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 20. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,088
  ค่าพลัง:
  +51,421
  ท่านที่มี "สัจจะ"
  ท่านโชคดี
  ท่านจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   

แชร์หน้านี้

Loading...