สัญญาติดมาข้ามภพข้ามชาติหรือไม่??

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Neoworld, 1 ตุลาคม 2019.

 1. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,828
  ค่าพลัง:
  +10,946
  รอแก้ไขอยู่ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2019
 2. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,957
  ค่าพลัง:
  +33,763
  สัญญาติดข้ามภพข้ามชาติครับ
  พูดง่ายๆว่าหลงตั้งแต่ก่อนมาเกิด


  ถ้ามองเป็นแรงทางวิทย์
  พวกนี้ เป็นอนุภาค
  ที่เป็นประเภทสื่อนำแรงในระดับอะตอม
  ที่อยู่เหนือกฎพื้นที่เพราะ ไม่มีระยะทาง
  ที่จะรวมเป็นพื้นที่ จึงไม่มีการเดินทาง
  ในพื้นที่ เลยไม่มีเวลาจากการเดินทาง
  มันเลยเหนือกฏของเวลา
  เป็นที่มาที่ไปของคำว่าเหนือกาลเหนือเวลา

  เอกลักษณ์ของแรงพวกนี้
  สามารถ เพิ่ม ลด ดึงดูดกันได้
  และร่วมสร้างเป็นแรงอนันตกิริยา
  เฉพาะตนได้

  เล่าให้ฟังเฉยๆครับ
   
 3. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,373
  ค่าพลัง:
  +9,469
  +++ ลุงแมว "จะแก้ไขอะไร"
   
 4. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,373
  ค่าพลัง:
  +9,469

  +++ พุทธัง สะระณัง กัจฉามิ โดย Tina Turner & Kids
  +++ พุทธัง สะระณัง กัจฉามิ ข้ามทวีปไปไกลโขแล้วนะ
  +++ ฟังแล้ว "ปล่อย/วาง" สัญญาขันธ์ จะ "วิเวก" ไปเอง
   
 5. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,000
  ค่าพลัง:
  +1,408
  อย่าว่าแต่สัญญาเลยลุง

  สายัญก็ข้ามภพข้ามชาติ

  ขันธ์ 5 มันข้ามภพ ข้ามชาติ มาตลอด

  ถ้าฝึกจิตอบรมจิต ก็จะ ระลึกชาติได้
  คนมีทุนเดิมมา ก็ระลึกได้ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ของกรรมใคร กรรมมัน ฮับ
   
 6. ไม่...อยู่

  ไม่...อยู่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,834
  ค่าพลัง:
  +386
  หลวงพ่อพุธ เทศนาไว้ การบรรลุ
  ของ ท่านชายสิทธัตธะ

  ท่านชายสิทธัตธะ ระลึกชาติได้
  ไม่จำกัดจำนวน พอระลึกจบ
  หลวงพ่อพุธเทศนา ชัด .....

  ท่านชายสิทธัตธะ ไม่บรรลุอะไรทั้งนั้น

  แล้วยังเหนชัดว่า ไม่ใช่ทาง ไม่มี
  ทางเปนไปได้ ที่จะ สลดสังเวช
  ด้วยสิ่งนี้ แล้วสำเร็จธรรม

  จึงได้ค้นคว้าใหม่ จิตจึงแล่นไป
  พิจารณา จุตูปาตญาน ......

  ซึ่งก้ทรงตระหนักชัดว่า ไม่ใช่ปัจจัย
  เบื้องต้นพรหมจรรย์ แม้นแต่นิดเดียวอีก

  ความที่....เหนว่า ไม่ใช่ทาง

  จึง ละตัณหา การแสวงหาทาง
  ( สุดความสามารถ ของ เตวิชโช
  เจโตสมาธิ )

  ยิ่งภาวนา ยิ่งเหนความไม่เที่ยง
  ของ จิตที่อาสัยอวิชขา( อาสัย
  อภิญญาโลกีย เพื่อการพ้นทุกข์

  จึงถึงบางอ้อว่า ปฏิปทา ที่ใช้อยู่

  ทุกขล้วนๆ

  จึงเรียก ทุกขคามินีปฏิปทา อาสัย
  เหน ทุกขลักษณะ จากการประกอบ
  ปฏิปทาชนิดต่างๆ ( กายคตาสติ ก้เรียก )

  จิตจึงละ อภิสังขาร วางปุญญาภิสังขาร

  เปนอันว่า อกุสลา ไม่ต้องไป คำนึงถึง

  ผั๊วะ!!!! ในปัจฉิมยาม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 ตุลาคม 2019
 7. ไม่...อยู่

  ไม่...อยู่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,834
  ค่าพลัง:
  +386
  สัญญา หลังตาย มีอยู่

  สัญญา หลังตาย ไม่มี

  สัญญา หลังตายมีก้ไม่ใช่ ไม่มีก้ไม่ใช่

  ล้วนยังจัดเปนเรื่อง มิจฉาทิฏฐิ ( 62 )


  สิ่งที่ ศาสดาชี้ ให้ ตระหนัก
  แค่ให้อาสัย สัญญา แสดง
  อาการไตรลักษณ์ ให้ระลึก
  ( สัญญาดับให้ระลึก จึงเกิดญาน..
  ...หากเหน ญานดับด้วย จึงเรียก
  สติปัฏฐาน )

  กิจ มีเพียงแค่นี้ ....

  อัสมิมานะ ย่อมเหนได้ ว่า ดับสนิท
  ไม่เข้าไปบัญญัติว่า มี/ไม่มี/มีก้ไม่
  ใช่ไม่มีก้ไม่ใข่.....( นิ่งเปนใบ้ ก้เรียก)


  อยาตนะ นั้น มีอยู่แน่ ..

  อยาตนะ นั้น ปราศจาก ขันธ์5


  ปล. ธรรมวินัยนี้ ไม่มี ขันหก ตกแตก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 ตุลาคม 2019
 8. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,828
  ค่าพลัง:
  +10,946
  อายตนะ (อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ, เครื่องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น แบ่งเป็น 2 อย่างคือ

  1. อายตนะภายใน หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก
  2. อายตนะภายนอก หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6 มี 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนภายใน เช่น รูปคู่กับตา หูคู่กับเสียง เป็นต้น
  อายตนะภายนอกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์ เมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า สัมผัส
  รู้ว่ามีการเห็น เรียกว่าวิญญาณ เกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อตาเห็นรูป
  เรียกว่า เวทนา

  ฉะนี้แลฯ
   
 9. ไม่...อยู่

  ไม่...อยู่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,834
  ค่าพลัง:
  +386
  อิติปิโส ภควือ
   
 10. ไม่...อยู่

  ไม่...อยู่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,834
  ค่าพลัง:
  +386
  ใครมี 150 ........อ้าววว......
  [ พรึ๊บ ! พลุบ ]
   

แชร์หน้านี้

Loading...