สัมผัสวิถีชุมชน ยลช้างไถนาที่..."นิคมฯพอเพียงอมก๋อย"

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย guawn, 28 พฤศจิกายน 2006.

 1. guawn

  guawn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  10,642
  ค่าพลัง:
  +42,103
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>สัมผัสวิถีชุมชน ยลช้างไถนาที่..."นิคมฯพอเพียงอมก๋อย"</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>27 พฤศจิกายน 2549 18:39 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=350 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=350>[​IMG] </TD></TR><TR><TD class=Image vAlign=baseline align=left>ยามเช้าที่หมอกหนาทึบ ณ บริเวณบ้านพักเรือนกะเหรี่ยง</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> "...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป..."

  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

  แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานแนวคิดปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับพสกนิกรมาช้านานแล้ว

  </TD></TR><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right border=0><TBODY><TR><TD width=5>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=350 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=350>[​IMG] </TD></TR><TR><TD class=Image vAlign=baseline align=left>ช้างไถนา แปลกตา หาดูได้ยาก </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> ในเมืองไทยถือว่ามีหลายๆโครงการที่ดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11 นิคม

  นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐาน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การช่วยเหลือด้านการตลาด และการดำเนินวิถีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านในนิคมสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว นิคมเศรษฐกิจพอเพียงบางแห่งยังมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวอีกด้วย

  ดังกรณีของนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสดใหม่ที่เพิ่งเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 49 ที่ผ่านมา

  เที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้วิถีชุมชน

  สำหรับความเป็นมาของนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อยนั้น ในปี 2533 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กันพื้นที่ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และมอบหมายให้ ส.ป.ก. เข้าไปปฏิรูปที่ดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ 2,800 ไร่ นอกจากนี้ทาง ส.ป.ก.ยังได้ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน โดยมีการจัดสร้างที่พักทั้งแบบเรือนรับรอง และที่พักแบบเรือนกะเหรี่ยง ที่กางเต็นท์ และสวนของหมู่บ้านที่งดงามไปด้วยแปลงไม้ดอกไม้ประดับ

  </TD></TR><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right border=0><TBODY><TR><TD width=5>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=350 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=350>[​IMG] </TD></TR><TR><TD class=Image vAlign=baseline align=left>วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้านในนิคมฯอมก๋อย </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> อนึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังนิคมฯอมก๋อย นอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ ความหนาวเย็น รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจ ซึ่งชาวบ้านยังคงการแต่งกาย ใช้ภาษาพูด และดำรงซึ่งขนบประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ สิ่งน่าสนใจที่ถือเป็นแก่นของชุมชน ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสก็คือ วิถีแห่งแห่งความเรียบง่าย พอเพียง ปลูกสิ่งที่กิน กินสิ่งที่ปลูก หากเหลือจึงค่อยส่งขาย

  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ของนิคมฯคอยนำชมและให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นแปลงสาธิตพืชผักเมืองหนาว ไม้ดอกไม้ผล การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงวัวโล๊ะไม้ล้อ(พันธุ์พื้นเมือง) อีกทั้งยังจะได้รับประทานอาหารสด ใหม่ และสะอาดที่นำมาจากผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านด้วย

  </TD></TR><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=350 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=350>[​IMG] </TD></TR><TR><TD class=Image vAlign=baseline align=left>แปลงพืชผักทางการเกษตรในนิคม</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> และแน่นอนว่าเมื่อขึ้นไปยังดินแดนที่มากไปด้วยชาวไทยภูเขาแล้ว การแสดงทางวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่สร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่มากก็น้อย ทั้งการ"เต้นจะคึ"รับนักท่องเที่ยวของชาวมูเซอ การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญของชาวกะเหรี่ยง การตีกลองสะบัดชัย การเต้นรำของชาวกะเหรี่ยง ชาวม้ง และการแสดงอันน่ายลอีกหลายชุด

  ส่วนผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง สินค้าชุมชนของนิคมฯอมก๋อยก็มีหลายชนิดหลายรูปแบบให้เลือกซื้อหา อาทิ ผ้าทอมือ ย่าม ชุดประจำเผ่า สินค้าทำมือที่ระลึก หรือตุ๊กตาดินปั้นฝีมือเด็กๆราคาประหยัดที่น่าอุดหนุนเป็นอย่างยิ่ง

  </TD></TR><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=230 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=230>[​IMG] </TD></TR><TR><TD class=Image vAlign=baseline align=left>ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในนิคมฯอมก๋อย ส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=5>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> ช้างไถนา แปลกตา หาดูได้ยาก

  ห่างไปไม่ไกลจากนิคมฯอมก๋อย ที่ บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย มีการทำนาที่แปลกกว่าที่ไหนๆก็คือ การใช้"ช้างไถนา" ซึ่งถือว่าเป็นอันซีนอมก๋อยเลยก็ว่าได้ โดยการใช้ช้างไถนาจะประกอบด้วย คนเดินนำหน้า ควาญช้าง และคนเดินถือคันไถตามหลัง

  พะอุ ควา ควาญช้างชาวกะเหรี่ยง เล่าให้ฟังว่า ที่หมู่บ้านของเขาใช้ช้างไถนามากว่า 20 ปีแล้ว เพราะพื้นที่เป็นเทือกเขาสูง ต้องทำนานแบบขั้นบันได วัวควายและควายเหล็กเดินขึ้นลำบาก

  "ข้อดีของการใช้ช้างไถนาก็คือช้างได้แรงเยอะกว่าวัวควาย ช้าง 1 ตัว ได้งานมากกว่าวัวควาย 2-3 เท่า เพราะช้างเดินเร็วกว่า ลากคันไถได้ 1-4 คันไถ ส่วนความลากได้แค่ 1 คันไถ แถมช้างยังขึ้นที่สูงชันเก่งกว่าวัวควายอีกด้วย"

  พะอุ ควา อธิบายพร้อมกับบอกว่า หากหมดหน้านาก็จะปล่อยช้างไปหากินในป่า ไม่ต้องดูแลอะไร ปัจจุบันในหมู่บ้านมีการช้างไถนาอยู่ประมาณ 20 เชือก ซึ่งพวกเขาจะพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมช้างไถนาเอาไว้แม้ว่าคนรุ่นใหม่จะหันมาใช้ควายเหล็กแทนก็ตาม

  </TD></TR><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right border=0><TBODY><TR><TD width=5>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=350 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=350>[​IMG] </TD></TR><TR><TD class=Image vAlign=baseline align=left>การแสดงทางวัฒนธรรมของเด็กๆชาวไทยภูเขาที่มีไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> นอกจากไฮไลท์ช้างไถนาแล้ว ในพื้นที่ อำเภออมก๋อยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อย่าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ น้ำตกอุ้มปาด น้ำตกผักไผ่ น้ำตกห้วยริน น้ำตกห้วยหลวง น้ำตกห้วยบางนอน น้ำตกห้วยตาก ดอยสองพี่น้อง และดอยม่อนจองอันเป็นที่อยู่อาศัยของกวางผาหรือม้าเทวดา

  สำหรับหนาวนี้นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย และแหล่งท่องเที่ยวใน อ.อมก๋อย ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของผู้ที่สนใจในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน อันเรียบง่ายและสงบงาม ซึ่งเป็นวิถีที่แทบจะหาไม่ได้แล้วในชุมชนเมือง

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ราว 190 กม. โดยจากตังเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนสาย 108 ผ่าน อ.จอมทอง อ.ฮอด แล้วแยกขวาไปตามถนนสาย 108 ระยะทาง 34 กม. จะเจอทางแยก เลี้ยวซ้ายเข้า อ.อมก๋อย ระยะทาง 50 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาไปอีก 8 กม. ก็จะถึงยังนิคมฯอมก๋อย ทั้งนี้ในระหว่างทาง สู่ อ.อมก๋อย มีจุดท่องเที่ยวหลายจุดให้แวะเที่ยวชม อาทิ วัดพระธาตุศรีจอมทอง น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร อุทยานแห่งชาติออบหลวง

  สำหรับที่พักในนิคมฯอมก๋อย ประกอบด้วยเรือนพักรับรอง(หลังละ 3 คน) 400 บาท/คืน, บ้านพักแบบกะเหรี่ยง(หลังละ 2 คน) 150 บาท/คืน, ค่าเช้าเต็นท์(หลังละ 2 คน) 100 บาท/คืน, อาหารเช้าและกลางวันมื้อละ 50 บาท, อาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม 80 บาท, กิจกรรมการแสดงชุดใหญ่ 2,000 บาท, ชุดเล็ก 1,000 บาท ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่ 0-5327-4606,0-5328-3661
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...