สั่ ง ส ม . . ส ะ ส ม . .

ในห้อง 'อนุโมนาบุญ - อุทิศบุญส่วนกุศล' ตั้งกระทู้โดย J.Sayamol, 1 พฤศจิกายน 2009.

 1. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,909
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,048
  [​IMG]
   
 2. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,219
  กราบอนุโมทนาทุกๆบุญบารมีของพี่เจงด้วยครับ...สาธุ ...
   
 3. หัสดี

  หัสดี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +172
  ไปเจอมา ในคลิป คงเป็นท่านพระอาจารย์ตั๋น
  คลิปนี้เค้าทำได้ดีมากเลย ทั้งภาพ และเสียง

  <object width="760" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Rr2ktENVoAc?fs=1&amp;hl=en_US&fs=1&;autoplay=1&loop=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Rr2ktENVoAc?fs=1&amp;hl=en_US&fs=1&;autoplay=1&loop=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="760" height="380"></embed></object>​
   
 4. หัสดี

  หัสดี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +172
  ทานวรรค - หมวดทาน

  นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺห อปฺปกา นาม ทกฺขิณา
  เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มี

  วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ
  พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญทาน
  ททํ มิตฺตานิ คนฺถต ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
  ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
  สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข
  เสฏฐนฺทโท เสฏฐมุเปติ ฐานํ ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

  อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ อคฺคํ ปุญฺญํ ปวทฺฒติ
  อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ
  เมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ
  วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และ กำลังอันเลิศ ก็เจริญ

  อคฺคทายี วรทายี เสฏฺฐทายี จ โย นโร
  ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ
  ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ให้สิ่งที่ดี ให้สิ่งที่ประเสริฐ
  ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศ ในภพที่ตนเกิด

  ปุพฺเพ ทานาทิกํ ทตฺวา อิทานิ ลภตี สุขํ
  มูเลว สิญฺจิตํ โหติ อคฺเค จ ผลทายกํ
  ให้ทานเป็นต้นก่อน จึงได้สุขบัดนี้
  เหมือนรดน้ำที่โคนให้ผลที่ปลาย

  ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาคร
  เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ
  ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสาครให้เต็มได้ฉันใด
  ทานที่ให้แต่โลกนี้ ย่อมสำเร็จแก่ผู้ละไปแล้วฉันนั้น

  โส จ สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ
  อมตนฺทโท จ โส โหติ ธมฺมมนุสาสติ
  ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง
  ผู้ใดสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้อมตะ

  อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโท
  ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท
  ผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ
  ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ

  อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ
  อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต สหายํ อธิคจฺฉติ
  ผู้ใดไม่ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ แต่ให้ทานในคนที่ควรให้
  เมื่อประสบปัญหา ย่อมได้พบผู้ช่วยเหลือ
   
 5. pucca2101

  pucca2101 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  5,808
  ค่าพลัง:
  +20,888
 6. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,190
  ค่าพลัง:
  +21,508
  ๑๓ พฤศจิกายน ๕๓ : ร่วมสมทบทำบุญกฐินวัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๕๓

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 พฤศจิกายน 2010
 7. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,112
  [​IMG]
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
   
 8. เตชพโล

  เตชพโล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  277
  ค่าพลัง:
  +1,459
  อนุโมทนาด้วยครับ....

  ครูบาอาจาย์แต่ละองค์ สุด สุด ทั้งนั้น
   
 9. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,909
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,048
  [​IMG]

  อ นุ โ ม ท น า ส า ธุ ... ดีแล้วชอบแล้ว
   
 10. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,533
  ค่าพลัง:
  +9,140
  [​IMG]

  ขออนุโมทนาบุญทั้งปวงค่ะ

   
 11. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,190
  ค่าพลัง:
  +21,508
  ๑๘ พ.ย ๕๓ : ร่วมสมทบเพื่อปฏิสังขรณ์ซ่อมกุฏิสงฆ์ และห้องน้ำ
  ณ วัดพุทธนิมิตวนาราม ต. ดงขวาง อ. เมือง จ. นครพนม

  [​IMG]
   
 12. sonthya

  sonthya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,489
  ค่าพลัง:
  +8,775
  [​IMG]
   
 13. Bacary

  Bacary เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,212
  ค่าพลัง:
  +23,188
  [​IMG]  <object width="780" height="345"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jwWZF5Sa2jU?fs=1&amp;hl=en_US&fs=1&;autoplay=1&loop=1&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jwWZF5Sa2jU?fs=1&amp;hl=en_US&fs=1&;autoplay=1&loop=1&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="780" height="345"></embed></object>​
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤศจิกายน 2010
 14. pucca2101

  pucca2101 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  5,808
  ค่าพลัง:
  +20,888
 15. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,190
  ค่าพลัง:
  +21,508
  ๒๕ พ.ย ๕๓ : ร่วมสมทบเพื่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่
  ณ วัดรวก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

  [​IMG]
   
 16. sonthya

  sonthya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,489
  ค่าพลัง:
  +8,775
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2010
 17. บุษบากาญจ์

  บุษบากาญจ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  9,476
  ค่าพลัง:
  +20,268
 18. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,190
  ค่าพลัง:
  +21,508
  ๑ ธ.ค ๕๓ : ร่วมสมทบเพื่อทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด

  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,190
  ค่าพลัง:
  +21,508
  ๑ ธ.ค ๕๓ : ร่วมสมทบในงานบำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่หลุย จันทสาโร
  ณ ที่พักสงฆ์ กม. ๒๗ ดอนเมือง ในวันที่ ๑๘-๑๙ ธค ๕๓


  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • ID_9638_.jpg
   ID_9638_.jpg
   ขนาดไฟล์:
   520.3 KB
   เปิดดู:
   614
 20. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,909
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,048
  ....[​IMG]....<!-- google_ad_section_end -->
   

แชร์หน้านี้

Loading...