เรื่องเด่น เสียงธรรม สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค โดย วศิน อินทสระ เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย nit2599, 16 กุมภาพันธ์ 2017.

?
 1. ทางแห่งมรรคมีองค์แปดในพุทธศาสนา

  1 vote(s)
  50.0%
 2. เป็นคัมภีร์สำคัญ ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท

  1 vote(s)
  50.0%
Multiple votes are allowed.
 1. nit2599

  nit2599 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  11
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +20
  สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค
  โดย วศิน อินทสระ เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

  9786167175270.jpg

  วิสุทธิมรรค (บาลี: วิสุทฺธิมคฺค) เป็นคัมภีร์สำคัญคัมภีร์หนึ่ง ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งได้รับการจัดลำดับความสำคัญเทียบเท่าชั้นอรรถกถา โดยมี พระพุทธโฆสะ ชาวอินเดียเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นในภาษาบาลี เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 มีเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับ ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนววิสุทธิ 7

  ในปัจจุบัน คัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในทางพุทธศาสนา ได้รับการยกย่องจากนักวิชาการด้านพุทธศาสนาในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก และได้รับการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ระดับชั้นเปรียญธรรม ๘ ประโยค และเปรียญธรรม ๙ ประโยค

  คัมภีร์วิสุทธิมรรค มีการแบ่งเนื้อหาสาระทั้งหมดเป็น 23 ปริจเฉท ได้แก่

  1. ศีลนิเทศ แสดงถึงการรักษาศีล
  2. ธุตังคนิเทศ แสดงถึงวิธีการบำเพ็ญธุดงควัตร
  3. กัมมัฏฐานคหณนิเทศ แสดงถึงบุพกิจเบื้องต้นก่อนการเจริญสมถกรรมฐาน
  4. ปฐวีกสิณนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญปฐวีกสิณ โดยละเอียด
  5. เสสกสิณนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญกสิณ ที่เหลืออีก 9 ประการ
  6. อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอสุภกรรมฐาน 10 ประการ
  7. ฉอนุสสตินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน 6 ประการแรก ตั้งแต่พุทธานุสสติ ถึงเทวตานุสสติ
  8. อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน ที่เหลืออีก 4 ประการ
  9. พรหมวิหารนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญพรหมวิหารกรรมฐาน 4 ประการ
  10. อารุปปนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอรูปกรรมฐาน 4 ประการ
  11. สมาธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน
  12. อิทธิวิธนิเทศ แสดงถึงวิธีการแสดงฤทธิ์ต่างๆ 10 ประการ อันเป็นผลมาจากการเจริญสมถกรรมฐาน
  13. อภิญญานิเทศ แสดงถึงอภิญญา 6 ประการ อันเป็นผลจากการเจริญสมถกรรมฐาน
  14. ขันธนิเทศ แสดงถึงขันธ์ 5 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
  15. อายตนธาตุนิเทศ แสดงถึงอายตนะ 12 และ ธาตุ 18 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
  16. อินทริยสัจจนิเทศ แสดงถึงอินทรีย์ 22 และอริยสัจ 4 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
  17. ปัญญาภูมินิเทศ แสดงถึงปฏิจจสมุปบาท 12 ประการ อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
  18. ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนเห็นรูปนามตามความเป็นจริง
  19. กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนสิ้นความสงสัยในสภาวธรรม เพราะเห็นรูปนามพร้อมเหตุปัจจัย
  20. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนข้ามพ้นวิปัสสนูปกิเลส
  21. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนดำเนินไปตามวิถีของวิปัสสนาญาณ 9
  22. ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนได้บรรลุอริยมรรค เป็นพระอริยบุคคล
  23. ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ แสดงถึงอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

  ____________________________________

  ฟังแล้วท่านจะชอบในธรรมอีกมาก ฟังสบายสบาย

  บุญใดกุศลใดที่ได้จากผู้เข้ามาศึกษาวิสุทธิมรรค และบรรลุธรรม ด้วยดีแล้ว บุญดังกล่าวนี้ขออุทิศให้กับ คุณแม่ณราภรณ์ และนายบัณฑิต ปัญสุทธิ์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 17 กุมภาพันธ์ 2017
 2. nit2599

  nit2599 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  11
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +20
  สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ตอนที่ 10-15
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 17 กุมภาพันธ์ 2017
 3. nit2599

  nit2599 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  11
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +20
  สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ตอนที่ 16-20
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 17 กุมภาพันธ์ 2017
 4. nit2599

  nit2599 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  11
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +20
  สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ตอนที่ 21-24
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค วศิน อินทสระ
 1. supatorn
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  649
 2. trilakbooks
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,187
 3. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  197
 4. memy
  ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  1,326
 5. ตะวันอัสดง
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2

แชร์หน้านี้

Loading...