เรื่องเด่น สาเหตุว่าทำไมต้องตั้ง “นโม” หลวงปู่มั่นมีคำตอบ

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 21 มีนาคม 2018.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,222
  ค่าพลัง:
  +33,062
  สาเหตุว่าทำไมต้องตั้ง “นโม” หลวงปู่มั่นมีคำตอบ

  092.jpg

  268_1238477290.jpg_622.jpg

  สาเหตุของการต้องตั้งนโม : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

  ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ เดือน ๓ ข้างขึ้น หลังจากออกพรรษาแล้ว
  เป็นระยะเวลาที่ท่านอาญาครูดี พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
  และพระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน ได้พบพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
  ต่อมาได้ปวารณาตนขอเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  สาเหตุที่พบกันมีอยู่ว่า ระยะเวลาดังกล่าวพระอาจารย์มั่น
  พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรอีกหลายรูปได้เที่ยวธุดงค์ไปพักที่วัดป่าภูไทสามัคคี
  บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  ญาติโยมทั้งหลายในบ้านม่วงไข่ได้พากันไปนมัสการ
  และขอฟังพระธรรมเทศนาของท่าน สำหรับพระภิกษุที่ไปร่วมฟังด้วยในคราวนั้น
  ก็มีท่านอาญาครูดี พระอาจารย์ฝั้น และพระอาจารย์กู่

  พระอาจารย์มั่นได้แสดงพระธรรมเทศนาเบื้องต้นในเรื่องการให้ทาน
  รักษาศีล และการบำเพ็ญภาวนา ตามขั้นภูมิของผู้ฟัง
  ว่าการให้ทานและการรักษาศีลภาวนานั้น
  ถ้าจะให้เกิดผลานิสงส์มากจะต้องละจากความคิดเห็นที่ผิดให้เป็นถูกเสียก่อน
  ท่านยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวชาวบ้านมากที่สุดขึ้นอ้างว่า
  ชาวบ้านม่วงไข่นั้นส่วนใหญ่นับถือภูตผีปีศาจ ตลอดจนเทวดาและนางไม้เป็นสรณะ
  ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้เหตุผล ท่านได้แสดงข้อเท็จจริงขึ้นหักล้างหลายประการ
  และได้แสดงพระธรรมเทศนาอันลึกซึ้ง จนกระทั่งชาวบ้านเห็นจริง
  ละจากมิจฉาทิฏฐิ เลิกนับถือภูตผีปีศาจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  โยมคนหนึ่งคือ อาชญาขุนพิจารณ์ (บุญมาก) สุวรรณรงค์
  ผู้ช่วยสมุห์บัญชี อำเภอพรรณานิคม ซึ่งเป็นบุตรชายของ
  พระเสนาณรงค์ (สุวรรณ์) เจ้าเมืองพรรณานิคม คนที่ ๔
  และเป็นนายอำเภอพรรณานิคมคนแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕
  ได้กราบเรียนถามพระอาจารย์มั่นว่า
  เหตุใดการให้ทานหรือการรับศีลจึงต้องตั้ง “นโม” ก่อนทุกครั้ง
  จะกล่าวคำถวายทานและรับศีลเลยทีเดียวไม่ได้หรือ
  พระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมเรื่องนโมอย่างลึกซึ้งให้ฟัง

  “เหตุใดหนอ นักปราชญ์ทั้งหลาย จะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดี
  หรือจะทำการกุศลใดๆ ก็ดี จึงต้องตั้ง นโม ก่อน จะทิ้ง นโม ไม่ได้เลย
  เมื่อเป็นเช่นนี้ นโม ก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญ จะยกขึ้นพิจารณา
  ได้ความปรากฏว่า น คือธาตุน้ำ โม คือธาตุดิน
  พร้อมกับบทพระคาถาขึ้นมาว่า
  มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสปจฺจโย

  สัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมา
  เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาแล้ว ก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุมมาส
  เป็นเครื่องเลี้ยงจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้

  น เป็นธาตุของมารดา โม เป็นธาตุของบิดา

  ฉะนั้น เมื่อธาตุทั้ง ๒ ผสมกันเข้าไป
  ไฟธาตุของมารดาเคี่ยวเข้าจนได้นามว่า “กลละ”
  คือน้ำมันหยดเดียว ณ ที่นี้เอง
  ปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้
  จิตจึงได้ปฏิสนธิในธาตุ “นโม” นั้น
  เมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้ว “กลละ” ก็ค่อยเจริญขึ้นเป็น “อัมพุชะ”
  คือเป็นก้อนเลือด เจริญจากก้อนเลือดมาเป็น “ฆนะ” คือเป็นแท่ง
  และ เปสี คือชั้นเนื้อ แล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหลน
  จึงเป็น ปัญจสาขา คือ แขน ๒ ขา ๒ หัว ๑
  ส่วนธาตุ “พ” คือลม “ธ” คือไฟนั้น
  เป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลัง เพราะจิตไม่ถือ เมื่อละจากกลละนั้นแล้ว
  กลละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือสูญเปล่า ลมและไฟก็ไม่มี
  คนตายลมและไฟก็ดับหายสาบสูญไป จึงว่าเป็นธาตุอาศัย
  ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้ง ๒ คือ นโม เป็นดั้งเดิม

  ในกาลต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัย “น” มารดา “โม” บิดา
  เป็นผู้ทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุมมาสเป็นต้น
  ตลอดจนการแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่าง
  ท่านจึงเรียกมารดาบิดา ว่า “ปุพพาจารย์” เป็นผู้สอนก่อนใครๆ ทั้งสิ้น
  มารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับจะประมาณมิได้
  มรดกที่ท่านทำให้ กล่าวคือ รูปกายนี้แลเป็นมรดกดั้งเดิม
  ทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เอง
  ถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ ชื่อว่าไม่มีอะไรเลย
  เพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้งตัวนี้เป็น “มูลมรดก” ของมารดาบิดาทั้งสิ้น
  จึงว่าคุณของท่านจะนับจะประมาณมิได้เลย ปราชญ์ทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่
  เราต้องเอาตัวเราคือ นโม ตั้งขึ้นก่อน แล้วจึงทำกิริยาน้อมไหว้ลงภายหลัง
  นโม ท่านแปลว่านอบน้อมนั้นเป็นการแปลเพียงกิริยา หาได้แปลต้นกิริยาไม่
  มูลมรดกนี้แลเป็นต้นทุน ทำการฝึกหัดปฏิบัติตน
  ไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สำหรับทำทุนปฏิบัติ

  นโม เมื่อกล่าวเพียง ๒ ธาตุเท่านั้น ยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วน
  ต้องพลิกสระพยัญชนะดังนี้คือ เอาสระอะ จากตัว “น” มาใส่ตัว “ม”
  เอาสระโอ จากตัว “ม” มาใส่ตัว “น”
  แล้วกลับตัว มะ มาไว้หน้าตัว โน เป็น มโน แปลว่า ใจ
  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจ
  เต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้

  มโน คือใจนี้เป็นดั้งเดิม เป็นมหาฐานใหญ่
  จะทำจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมดได้ในพระพุทธพจน์ว่า
  มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา

  ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ
  พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัย
  ก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจ คือมหาฐานนี้ทั้งสิ้น
  เหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนถึงรู้จัก นโม แจ่มแจ้งแล้ว
  มโน ก็สุดบัญญัติ คือพ้นจากบัญญัติทั้งสิ้น

  สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ต้องออกไปจากนโมทั้งสิ้น
  ของใครก็ก้อนของใคร ต่างคนต่างถือเอาก้อนอันนี้
  ถือเอาเป็นสมบัติ บัญญัติตามกระแสแห่งน้ำโอฆะ
  จนเป็นอวิชชาตัวก่อภพก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่า
  ด้วยการหลงถือว่าตัวเป็นเราเป็นของเราไปหมด”

  092.jpg

  6VDvv6d8rDYSk5v14SfrTbY3saQd76gBM5ZU69l9EgIZP_GJLefOmogaKyGenmemaE87nmPj7CXbJwPvCnO5No.jpg

  แหล่งที่มา : http://www.dhammajak.net


  -----------------
  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dhammatueansathi.com/?p=4943
   
 2. ืืnorawonrwon

  ืืnorawonrwon สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มีนาคม 2018
  โพสต์:
  53
  ค่าพลัง:
  +37
  อนุโมทนาสาธุคับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...