เรื่องเด่น สำนักพุทธฯจ้างงานช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 18 พฤษภาคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,062
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,759
  ค่าพลัง:
  +6,595
  e0b8b8e0b897e0b898e0b8afe0b888e0b989e0b8b2e0b887e0b887e0b8b2e0b899e0b88ae0b988e0b8a7e0b8a2e0b89c.jpg

  เมื่อวันที่ 18 พ.ค.นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยให้ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินเพื่อป้องกัน เยียวยา สร้างแรงจูงใจในการจ้างงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  ทั้งนี้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. ได้เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลวัดทั่วประเทศ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบหมายให้กองพุทธศาสนสถาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัด เช่น ประวัติวัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอบเขตเสนาสนะต่างๆ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส ธรณีสงฆ์ของวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานปฏิบัติธรรม สำนักปริยัติธรรม เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดการจ้างแรงงานในแต่ละพื้นที่ด้วย

  นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จากโครงการดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทุกจังหวัด และหน่วยงานในส่วนกลาง ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรโควิด-19 ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 278 อัตราแล้ว โดยมีระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-10 ก.ย.2563 รวม 5 เดือน ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,510,000 บาท

  ขอขอบคุณที่มา

  https://www.dailynews.co.th/education/775189
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 พฤษภาคม 2020

แชร์หน้านี้

Loading...