สำนักสงฆ์คลองแอนด์สามสี่ธัมมิการาม

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย หนุ่มk3, 11 มกราคม 2011.

 1. หนุ่มk3

  หนุ่มk3 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +4
  มูลนิธิมีละไมกุศล จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีวัตถุปะสงค์ดังนี้
  ๑.) เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา โดยการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพัฒนาสำนักสงฆ์คลองแอนด์สามสี่ธัมมิการาม ให้เป็นวัด โดยมีชื่อว่า "วัดมีละไมปุญญาวนาราม"
  ๒.) เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ยุวชน และประชาชนทั่วไป
  ๓.) เพื่อเป็นสถานที่บำบัดและฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
  ๔.) เพื่อเป็นศูนย์รวมและรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทุกภาคของประเทศไทย
  ๕.) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร กุลบุตร กุลธิดา ให้ได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรม
  ๖.) เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์อื่น
  ๗.) ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองทุกระดับ
  ดังนั้นมูลนิธิมีละไมกุศล (ภายในสำนักสงฆ์คลองแอนด์สามสี่ธัมมิการาม)
  โดยมี พระอาจารย์มหารังสรรค์ สญฺญโม เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ จึงขอเชิญสาธุชนทุกท่าน บริษัท ห้างร้าน นิตบุคคล ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญ ๘๔,๐๐๐ กอง กองบุญละ ๑๐๐ บาท กับมูลนิธิฯ เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างสำนักสงฆ์คลองแอนด์ฯให้เป็นวัดตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ก็จะเป็นการสร้างบุญและถือได้ว่าท่านคือผู้หนึ่งที่ได้ช่วยเหลือองค์กรการกุศลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯที่ได้ตั้งไว้ เพื่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธ
  และร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรประมาณ ๓๐รูป

  ร่วมบริจาคได้ที่: สำนักงานมูลิธิละไมกุศล
  ๑๘/๘ หมู่ที่ ๘ (ภายในสำนักสง์คลองแอนด์สามสี่ฯ) ตำบลคลองสาม
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  หรือทำบุญบริจาค โดยฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขาเลียบคลองสาม ในนามบัญชี "มูลนิธิมีละไมกุล"
  เลขบัญชี 293-206686-5

  ขออำนวยพรให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลเทอญ
  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-524-0750 , 087-9729975
  <!-- google_ad_section_end -->
  <!-- google_ad_section_end -->
   

แชร์หน้านี้

Loading...