เรื่องเด่น สิ่งที่หาได้ยากในโลก 5 ประการ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย picko, 14 มิถุนายน 2018.

 1. picko

  picko ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มกราคม 2014
  โพสต์:
  532
  กระทู้เรื่องเด่น:
  95
  ค่าพลัง:
  +1,951
  Untitled-1.jpg

  สิ่งที่หาได้ยากในโลก 5 ประการ


  สิ่งที่หายากนั้นหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า คุณประโยชน์เอนกอนันต์ สิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงินทอง เพราะหากมีแค่เงินใครที่มีเงินพอก็เข้าไปซื้อไปหาเอาได้
  พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลายเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้าฟังธรรมว่า สิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้คือ รัตน 5 ประการ

  "ดูก่อน เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ ประการ หาได้ยากในโลก. ๕ ประการ อย่างไรเล่า ?
  (๑) ตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
  (๒) บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
  (๓) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว
  (๔) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
  (๕) กตัญญูกตเวทีบุคคล


  ดูก่อนเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ ประการนี้แล หาได้ยากในโลก.
  พุทธวจนะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  แปลความอีกทีว่า


  นอกจากพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐซึ่งในกัปหนึ่งๆ อันแสนนานจะปรากฎขึ้นแล้ว บุคคลผู้ที่มีคุณธรรมได้แก่
  1. ความกตัญญู
  2. ผู้ที่ใฝ่ศึกษาจนเข้าใจในธรรมของพระพุทธองค์
  3. ผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธองค์สอนไว้ดีแล้ว
  4. ผู้ที่ประกาศธรรม แจกจ่ายธรรมของพระพุทธองค์ให้แพร่หลายออกไป


  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้นคือ ผู้ที่หาได้ยากยิ่งในโลกนี้ เพราะได้ชื่อว่าเป็นผุ้ที่กำลังทวนกระแสกิเลส ความหลงผิดทั้งหลาย ทำลายความยึดถือมั่นในตนเช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์ปฏิบัติ
  คุณเองก็เป็นบุคคลผู้หายากยิ่งในโลกนี้ได้ แค่เพียงมีคุณธรรมดังกล่าวที่ว่ามานี้ติดตัวไว้เท่านั้น และนี่คือ พุทธวจนะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอง

  "ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ ประการนี้แล หาได้ยากในโลก"

  สาธุ อนุโมทามิ
  โพสต์เมื่อ 8th June 2017 โดย Sittha Intachai
   

แชร์หน้านี้

Loading...