สิ้นพระพุทธศาสนาเมื่อไร ก็สิ้นชาติเมื่อนั้น

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย Saber, 5 ธันวาคม 2013.

 1. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
  ครั้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ปี ๒๕๕๐ มีการเรียกร้องให้ระบุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่ไม่สำเร็จ ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็มีการแสดงความเห็นคัดค้านโดยผู้ที่อ้างว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างหนาตาอย่างน่าแปลกใจและตกใจว่าศาสนิกชนอื่นเขาคิดต่อต้านทำลายพระพุทธศาสนาของไทยอย่างเอาเป็นเอาตาย อย่างเป็นขบวนการขนาดนี้เชียวหรือ

  ที่น่าตกใจเท่า ๆ กันคือคำอธิบาย หาฟังที่ชัดเจน ฉะฉาน ตรงใจ ไม่มี จึงเป็นเหตุให้คิดเขียนบทความดังต่อไปนี้ขึ้นมา  พระพุทธศาสนาคือจิตวิญญาณของชาติไทย

  เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคนและสัตว์ทั้งหลายย่อมต้องประกอบด้วยร่างกายและจิตวิญญาณ โดยจิตวิญญาณคือตัวตนที่แท้จริงของคน ๆ นั้น ไม่ว่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงปานใด หรือมีเครื่องมือการแพทย์อันทันสมัยสักเพียงใดประคับประคอง หากสิ้นไร้ซึ่งจิตวิญญาณ คนผู้นั้นย่อมมีสภาพดังสิ้นชีวิต อาจยังมีลมหายใจ เสพอาหารและขับถ่ายได้ แต่ก็เป็นเพียงสภาวะคล้ายพืชผักเท่านั้น

  ฉันใดก็ฉันนั้น ประเทศชาติหรืออารยธรรมทั้งปวงย่อมต้องอาศัยจิตวิญญาณเพื่อถือกำเนิดและเจริญเติบโตอย่างมีชีวิตชีวา สามารถสร้างผลงาน สร้างเกียรติ บังเกิดเป็นความภาคภูมิ สามารถรับรู้สัมผัสหลากรสอารมณ์ ทั้งปีติ สุข ผิดหวัง รัก เกลียด ทุกข์ระทม ประกอบขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันโดยทุกคนในชาติหรืออารยธรรมนั้น ซึ่งองค์ประกอบสำคัญอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ในทุกอารยธรรมตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ คือศาสนา หรืออีกนัยหนึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ศาสนาคือจิตวิญญาณของทุกชาติและทุกอารยธรรม

  หากมองย้อนไปหาอารยธรรมโรมันซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมแบบตะวันตกในปัจจุบัน ก็จะพบว่าแต่เดิมนั้นชาวโรมันมีศาสนาความเชื่อที่ต่างไปจากช่วงปลายยุคก่อนที่จักรวรรดิโรมันจะล่มสลายลง ตั้งแต่โบราณกาลชาวโรมันจะต้องบูชารักษากองกูณฑ์ในวิหารศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไว้ตลอดเวลา โดยมีคำทำนายว่าหากกองกูณฑ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องดับลงเมื่อใด โรมก็จะถึงกาลอวสาน และเหตุการณ์ก็เป็นจริงตามคำพยากรณ์โบราณนั้น ด้วยปลายยุคโรมัน คริสตศาสนาได้เข้ามาแทนที่ศาสนาความเชื่อเดิมของชาวโรมัน ภายในเวลาไม่ถึงร้อยปีที่ชาวโรมันสิ้นศรัทธา ดับกองกูณฑ์ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมรดกจากโบราณกาล จักรวรรดิโรมันอันเกรียงไกรก็ถึงกาลล่มสลาย

  ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเหตุที่จิตวิญญาณของอารยธรรมตะวันตกถูกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนี้เอง ยังให้ยุโรปต้องเข้าสู่ภาวะชะงักงันในความเจริญก้าวหน้าทุกด้านเป็นเวลาอีกกว่าหนึ่งพันปี กว่าจะสามารถปรับตัว คลี่คลายจากความชะงักงันและก้าวหน้าต่อไปได้อีกครั้ง เป็นเหตุให้เรียกขานห้วงเวลาแห่งความถดถอยนี้ว่ายุคมืด

  อารยธรรมอินคาและมายาของภูมิภาคอเมริกาใต้ที่เคยรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่แพ้ภูมิภาคใดในโลก ในหลายด้านก็เจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมยุโรปในเวลาเดียวกันด้วยซ้ำ เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ร้อยปีก็กลับกลายเป็นอารยธรรมที่สาบสูญ ตายสนิทอย่างไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้อีกแล้ว เพราะนักล่าอาณานิคมชาวสเปนได้ทำลายจิตวิญญาณของอารยธรรมอินคาและมายาลงสิ้นด้วยการใช้อาวุธที่เหนือกว่าบังคับให้ชาวพื้นเมืองอเมริกาใต้ละทิ้งจิตวิญญาณดั้งเดิมของตนอย่างสิ้นเชิง เปลี่ยนมานับถือนิกายโรมันคาทอลิกทั้งหมด อารยธรรมอเมริกาใต้ในปัจจุบันจึงถูกลดทอนความภาคภูมิลงเหลือเพียงความเป็นอดีตเมืองขึ้นของอดีตมหาอำนาจยุโรปเท่านั้น หาความต่อเชื่อมกับอารยธรรมดั้งเดิมไม่ได้เลย

  กลับมาพิจารณาภูมิภาคใกล้ตัวบ้าง ก็เป็นที่ชัดเจนว่าจักรวรรดิศรีวิชัยได้รับการยอมรับว่ามีฐานะเป็นมหาอำนาจสำคัญของโลกในยุคนั้น ปรากฎร่องรอยหลักฐานกายภาพทางโบราณคดีอย่างกว้างขวาง เช่นที่ปาเล็มบังในสุมาตรา และโบโรบุดุร์(บรมพุทโธ)ในเกาะชวา แต่ไม่มีที่ใดจะปรากฏร่องรอยทางอารยธรรมชัดเจนยิ่งกว่าในประเทศไทย ที่ซึ่งจิตวิญญาณของอารยธรรมไศเลนทร์แห่งพระมหากษัตริย์ธรรมิกราชบรมโพธิสัตว์ผู้ทรงพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมยังคงอยู่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ แม้กระทั่งอดีตมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศรีวิชัย พระเจ้าจันทรภานุ ยังคงได้รับการสักการบูชาอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลก เพราะเหตุใดเล่าหากไม่ใช่ด้วยความจริงที่ว่าจิตวิญญาณของมหาอาณาจักรศรีวิชัยยังคงปรากฏในเหล่าลูกหลานที่ปัจจุบันเรียกตนเองว่าชาวไทย
   
 2. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
  ในทางกลับกันอารยธรรมใดที่จิตวิญญาณถูกทำลายลงสิ้นแล้ว ย่อมไม่มีวันที่จะถูกปลุกฟื้นคืนชีพได้อีก เช่นกรณีของอารยธรรมเปอร์เซียที่เคยเป็นมหาอำนาจของโลกยุคโบราณมาก่อนยุคโรมัน ที่เมื่อไม่นานมานี่มีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง ๓๐๐ กล่าวถึงประวัติวีรกรรมของนักรบกล้าชาวกรีกเผ่าสปาร์ตันจำนวนเพียง ๓๐๐ คน ที่สามารถยับยั้งการรุกรานของกองทัพเปอร์เซียจำนวนล้านได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังปาฏิหาริย์ ซึ่งก็เป็นไปตามรูปแบบของลิเกฝรั่ง เพื่อให้ชวนดูน่าติดตามจึงสร้างสรรค์ตัวละครฝ่ายเปอร์เซียให้ดูพิลึกพิลั่นน่าเกรงขามในสรรพกำลังและแสนยานุภาพ เป็นเหตุให้ชาวตะวันออกกลางบางคนแสดงความเข้าใจผิด ออกมาโวยวายหาว่าถูกชาวตะวันตกดูหมิ่นดูแคลนอีกแล้ว จึงถูกชาวโลกช่วยสอน ให้รู้ว่า เป็นคนละยุคคนละสมัย ชาวเปอร์เซียในยุคโบราณนั้นหาความต่อเชื่อมกับชาวอิรัก หรืออิหร่านในปัจจุบันไม่ได้แล้ว นอกจากซากปรักหักพังทางโบราณคดีเท่านั้นเอง ศาสนาอิสลามเพิ่งมาปรากฏภายหลังวีรกรรมชาวสปาร์ตัน ๓๐๐ ร่วมพันปี จึงเงียบเสียง หมดเหตุประท้วง

  แต่บทเรียนสำคัญที่สุดที่ได้รับจากภาพยนตร์เรื่อง ๓๐๐ คือด้วยวิถีคนกล้าที่ถูกปลูกฝังเป็นจิตวิญญาณของชาวกรีกเผ่าสปาร์ตัน บังเกิดเป็นการสละชีวิตอุทิศตน เข้าปะทะยับยั้งกองทัพขนาดมหึมาของเปอร์เซียไว้ได้อย่างห้าวหาญ บังเกิดเป็นพลังใจให้ชาวกรีกทั้งปวงรวมกำลังกันต่อสู้ขับไล่กองทัพเปอร์เซียอันเกรียงไกรที่มีกำลังพลมากกว่าหลายเท่าอย่างไม่น่าสู้ได้ จนแตกพ่ายกลับไป สามารถรักษาสืบทอดจิตวิญญาณของชาติพันธุ์ไว้ในอารยธรรมโลกตะวันตกจวบจนทุกวันนี้ แม้ผ่านกาลเวลามาหลายพันปี เรื่องราวของยอดวีรบุรุษนักรบชาวสปาร์ตัน ๓๐๐ ยังเป็นอมตะเลื่องลือสืบต่อไปอย่างภาคภูมิ และเป็นเหตุให้เชื้อสายของวีรษุรุษสปาร์ตัน ๓๐๐ ที่กลายมาเป็นชาวกรีกในปัจจุบันยังคงได้ภาคภูมิกับความเป็นเจ้าของอารยธรรมต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก หรืออารยธรรมสากลของโลกปัจจุบันก็ว่าได้

  ประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลแสดงความชัดเจนที่สุดถึงความสำคัญของจิตวิญญาณที่มีผลต่อความคงอยู่ของชาติอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะเมื่อกว่าสองพันปีมาแล้วที่ชาวอิสราเอลประสพชะตากรรมร้ายแรงแสนสาหัส ถึงกับสิ้นชาติสิ้นแผ่นดิน ดินแดนประเทศอิสราเอลถูกยึดครองและผนวกเข้ากับอาณาจักรโรมัน ชนชาติยิวต้องกลายเป็นทาสชาวโรมัน ตลอดเวลาสองพันปีนับตั้งแต่ชาวยิวสูญสิ้นประเทศ ชาวยิวก็ถูกกวาดต้อนและอพยพไปอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่ห่างไกลดินแดนเดิม บางยุคสมัยก็ถูกเข่นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทารุณ ต้องสูญเสียชีวิตไปนับสิบล้านคนภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี

  แต่แม้เวลาผ่านไปยาวนานถึงกว่าสองพันปี ชาวยิวกลับฟื้นชาติอิสราเอลได้อย่างมหัศจรรย์และภาคภูมิ เป็นเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่อวดชาวโลกได้อย่างไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือน ไม่มีทางจะปฏิเสธเป็นอื่นได้เลยว่าที่อิสราเอลกลับฟื้นคืนชีพได้อย่างแข็งแกร่งก็เพราะจิตวิญญาณของอิสราเอลไม่เคยตาย จิตวิญญาณของอิสราเอลยังคงเข้มแข็งอยู่ในชาวยิวทุกคนตลอดเวลาสองพันปีที่ไร้แผ่นดินอยู่

  ไม่ว่าจะมีประเทศหรือไม่ ชาวยิวก็ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของตนมาตลอด มีความภาคภูมิในมรดกที่ถูกส่งทอดไว้โดยบรรพบุรุษ ชาวยิวไม่ว่าจะพูดภาษารัสเซีย เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส หรืออังกฤษ ก็ยังคงเป็นชาวยิวอย่างเหนียวแน่นด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่ผูกพันอย่างแข็งแกร่งกับความศรัทธายึดมั่นในศาสนา

  ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบันก็ไม่พ้นสัจธรรมนี้ หากส่องกล้องตรวจดูประวัติศาสตร์สังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ละเอียดแยกย่อยลง ก็จะพบว่าประกอบด้วยผู้บุกเบิกอพยพมาตั้งรกรากในดินแดนใหม่จากยุโรปเป็นหลัก ซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนมีศรัทธายึดมั่นในคริสตศาสนา สหรัฐอเมริกาจึงประกอบด้วยเมืองหรืออำเภอเล็ก ๆ ที่มีโบสถ์เป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้น ๆ และเมื่อเติบใหญ่กระทั่งสามารถตั้งเป็นประเทศได้ เหล่าบิดาของชาติจึงเขียนรัฐธรรมนูญของประเทศขึ้นด้วยความศรัทธายึดมั่นในพระเจ้าตามหลักปรัชญาของศาสนาคริสต์ ใครไม่เชื่อก็ไปหาอ่านดูเองเถิดว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาอ้างถึงพระเจ้าไว้กี่แห่ง

  ในธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่วายระบุประโยคว่า In God We Trust. (เราศรัทธายึดมั่นในพระเจ้า) ในระบบกระบวนการยุติธรรม ก่อนจะให้การในศาล ประชาชนก็ต้องสาบานตนกับพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยคำลงท้ายว่า So help me, God. (จึงขอให้พระเจ้าคุ้มครองข้าพเจ้า) หรือแม้แต่การสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ผู้นำประเทศก็ต้องสาบานตนต่อพระเจ้าและจบลงด้วยวลีนี้เช่นกัน
   
 3. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
  นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แสดงถึงจิตวิญญาณอันทรงความแข็งแกร่งของประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน

  กล่าวถึงศาสนาหลักของโลกมาถึง ๒ ศาสนาแล้ว มาดูศาสนาหลักที่ ๓ บ้างว่าเป็นจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งน่าเกรงขามประการใด

  เป็นที่ทราบดีว่าศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นหลังศาสนาพุทธ ยิว และคริสต์ โดยท่านศาสดามูฮาหมัด ผู้เป็นทั้งนักรบ นักปกครอง พ่อค้า ฯลฯ ท่านศาสดามูฮาหมัดเป็นอัจฉริยะเกินมนุษย์ ในขณะที่ชุมนุมของท่านตกอยู่ในสภาวะถูกบีบคั้น เสี่ยงต่อการพ่ายแพ้ ถูกทำลาย แต่กลับสามารถปลุกจิตวิญญาณของชุมนุมให้แข็งแกร่งส่งผลไม่เพียงแต่ความอยู่รอดทางกายภาพ ยังทวีความรุ่งเรืองกระทั่งกลายมาทั้งศาสนาและอารยธรรมหลักของโลกได้อย่างภาคภูมิ แม้จะถือกำเนิดช้ากว่าอีก ๓ ศาสนาหลายร้อยถึงพัน ๆ ปี

  สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญแห่งความรุ่งเรืองแข็งแกร่งของอารยธรรมอิสลามคือความไม่แบ่งแยกศาสนากับการเมือง ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช มีแต่ผู้นำทางศาสนาซึ่งเป็นผู้นำชุมชนด้วยในตัว จึงเป็นเอกลักษณ์อันเข้มแข็งโดดเด่นและได้เปรียบกว่าศาสนาอื่น ตรงที่ไม่สามารถหยิบยกข้อจำกัดทางศาสนามากล่าวอ้างให้แยกศาสนาออกจากการเมืองได้ อารยธรรมอิสลามจึงสามารถรวมความศรัทธาและการเมืองการปกครองไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนและแนบเนียน วลีที่ได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งอย่างไม่พบในศาสนาอื่น คือกฎหมายอิสลามและรัฐอิสลาม นี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่เสริมสร้างจิตวิญญาณของประเทศหรืออารยธรรมอิสลามได้อย่างเข้มแข็งที่สุด ยากที่ศาสนาอื่นของโลกจะแข่งขันหรือแม้แต่เทียบเคียงได้

  น่าชื่นชมในอัจฉริยภาพของท่านศาสดามูฮาหมัดนัก

  ความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณแบบรัฐอิสลามจึงมีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในแทบทุกภูมิภาคของโลก ที่ใดที่อารยธรรมดั้งเดิมถูกแทนที่ด้วยอารยธรรมอิสลามแล้ว อารยธรรมเดิมนั้นก็จะถูกถอดรากถอนโคน สลายตัวไปอย่างรวดเร็ว แม้สิ่งปลูกสร้างที่ควรยืนหยัดคงอยู่ได้เป็นพัน ๆ ปีก็เสี่ยงถูกทำลายลงสิ้น ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนศิลปะและสถาปัตยกรรมของชาติไม่ว่าจะเก่าแก่ดูมั่นคงสักเพียงใดก็จะถูกกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอารยธรรมอิสลามได้อย่างสิ้นเชิง

  หลังจากได้ปูพื้น ทำความเข้าใจให้เห็นจริงถึงความสำคัญของจิตวิญญาณในระดับประเทศของนานาอารยธรรมของโลก ก็ขอเข้าสู่เนื้อหาอันเป็นเป้าหมายของบทความนี้ ดังที่ได้จั่วหัวไว้

  สำหรับอารยธรรมไทยนั้นก็ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่าผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยกไม่ออก เพราะทุกย่างก้าว ทุกลมหายใจเข้าออกที่เป็นวิถีไทย ก็เป็นวิถีพุทธด้วยเช่นกัน กระทั่งยามขาดสติ ร้องอุทานอย่างตกใจ คนไทยแต่ไหนแต่ไรก็ยังร้องหาแต่พระ เช่นว่า คุณพระช่วยบ้าง พุทโธบ้าง เป็นอาทิ

  หญิงใดเริ่มตั้งท้อง ก็จะตั้งใจรักษาศีล หมั่นทำบุญทำทาน ประกอบกุศลให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม เพื่อดึงดูดผู้มากด้วยกุศลบารมีให้มาเกิดกับตน เมื่อมีนิมิตฝัน จะดีจะร้ายอย่างไร ก็มีคติต้องไปทำบุญอุทิศให้ผู้ที่มาเข้าฝัน หรือยิ่งถ้าเป็นฝันร้ายก็ยิ่งต้องทำบุญแก้ฝัน สะเดาะเคราะห์
   
 4. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
  พอคลอดออกมา ต้องรับขวัญ ทำขวัญ โกนผมไฟ ซึ่งก็ไม่พ้นพระอีก เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญใหญ่กันอีกรอบ แม้ยามพระเจ้าลูกยาเธอหรือพระเจ้าลูกเธอจะมีพระประสูติกาล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังโปรดเกล้าฯอาราธนาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)แสดงธรรม เพื่อระงับพระอารมณ์พระสติที่ห่วงใยฟุ้งซ่าน เรื่องนี้มีปรากฏในบันทึกประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) อย่างแพร่หลาย

  ครั้นเติบใหญ่เข้าสู่วัยเรียน ก็ถูกพ่อแม่ผู้ปกครองนำไปฝากเรียนหนังสือ กับพระอาจารย์หลวงพ่อหลวงตาที่วัด และอาจให้บวชเณรเลยด้วยซ้ำ แต่พออายุครบบวช อย่างไรชาวไทยก็ต้องบวชพระ เรียกรวมอย่างคุ้นปากว่าบวชเรียน เพราะสรรพวิชาต่าง ๆ แต่ไหนแต่ไร จะหาได้อย่างครบถ้วนก็จากวัด

  ยิ่งกว่านั้น ยังจะได้ศึกษาปฏิบัติ เรียนรู้กิเลสตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์ ควบคุมกิเลสตัณหาอันเป็นธรรมชาติดิบของมนุษย์และสรรพสัตว์ คนที่บวชเรียนแล้วจึงกลายเป็นคนสุก เป็นทิดซึ่งมาจากคำว่าบัณฑิต อันอยู่ในฐานะที่ควรแก่การให้เกียรติ เป็นสมาชิกอันทรงคุณค่าของชุมชน

  ยิ่งกว่านั้น กริยาอันได้รับการอบรมด้วยพระธรรมวินัยและข้อวัตรปฏิบัติของศากยบุตรชิโนรส ยังเป็นกริยามรรยาทที่งามที่สุดในโลก ด้วยเป็นกริยาที่ต้องกลั่นกรองออกจากใจ จากผู้ที่รับการฝึกอบรมให้มีสติปัญญาที่จะนำไปสู่โลกุตระ ความเหนือโลก กริยามรรยาทของภิกษุ จึงเป็นจริยาที่งดงามหมดจดด้วยความงามใจ ยิ่งกว่ามรรยาทแบบใดที่ถูกสอนให้กระทำกันโดยชาวโลก ผู้ผ่านการบวชเรียนจึงถือว่าเป็นบัณฑิตผู้รู้ ผู้เข้าถึงซึ่งความงามหมดจดทั้งกาย วาจา ใจ ได้รับการยอมรับโดยทุกระดับชั้นของสังคม แม้กระทั้งการเข้ารับราชการในราชสำนัก

  จะเห็นได้ว่าวัดคือศูนย์กลางของสังคมไทยมาแต่โบราณ เป็นยิ่งกว่าศูนย์การค้า หรือเซ็นเตอร์พอยต์ของวัยโจ๋ในปัจจุบัน ขนาดว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดที่ดีที่สุด ก็ต้องเก็บไว้ใส่ไปวัด เป็นที่ที่จะปรากฏตัวต่อสายตาชุมชน ถึงกับกลายเป็นสำนวนใช้วัดระดับความงามของรูปร่างหน้าตาว่า...พอไปวัดไปวาได้

  ฉะนั้น..วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญ ที่หนุ่มสาวจะได้พบปะรู้จักชอบพอกัน กระทั่งตกล่องปล่องชิ้น จะหาฤกษ์สู่ขอ ฤกษ์หมั้นไปถึงฤกษ์แต่งงาน ก็มักไม่พ้นหลวงพ่อหลวงตาที่วัดอีก ถึงวันงานวันแต่ง ก็เป็นประเพณีให้เริ่มแต่เช้าตรู่ด้วยการตักบาตรร่วมกัน และต้องนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาว

  ทุกดิถี ๘ ค่ำและ ๑๕ ค่ำเป็นวันพระที่ชาวไทยจะหยุดทำกิจการงานทั้งปวง เพื่อมุ่งปฏิบัติศาสนกิจ ชำระจิตใจเป็นพุทธบูชา ในขณะที่ชาวล้านนาเรียกวันนี้ว่าวันศีล อันอาจดูใกล้ตัวดีกว่า ด้วยเป็นขนบประเพณีที่จะต้องรักษาพระอุโบสถศีลในวันนี้ เพื่อระวังสังวรอินทรีย์อันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตน ให้รู้ ลด ละ ซึ่งกิเลสตัณหา เพิ่มความผ่องใสให้แก่จิต

  กระทั่งยามเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ยังมีโพชฌังคปริตรที่นิยมท่องบ่นสาธยาย หรือนิมนต์พระมาสวดแสดงธรรม เป็นธรรมโอสถรักษาทั้งกายและใจไปในคราวเดียวกัน แต่ในที่สุดก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้น พอตายลงก็แบกหามไปวัดอีก นิมนต์พระสวดพระอภิธรรม บังสุกุล แสดงธรรมให้ระลึกรู้ปลงสังเวช ย้ำเตือนให้เห็นจริงในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสัจจะอันจริงแท้แน่นอนอย่างไม่อาจหลีกพ้นได้ทุกตัวคน ทั้งยังทำบุญทำกุศลอุทิศให้แก่คนตาย เป็นการแสดงออกด้วยเมตตาธรรมต่อผู้ตายครั้งใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย

  ที่กล่าวยกตัวอย่างมา ยังเป็นเพียงวิถีชาวบ้านของประชาชนทั่วไปในระดับรากหญ้าของสังคมที่อาจเห็น ๆ กันอยู่แล้ว จึงอาจดูไม่ค่อยน่าตื่นตาตื่นใจสักเท่าใด แต่จิตวิญญาณของอารยธรรมไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมานานนักหนา ยังมีตัวอย่างอีกนับไม่ถ้วนที่ให้ความภาคภูมิแก่ปวงชนชาวไทยไม่แพ้อารยธรรมใดในโลก ชาติจึงเป็นชาติ แผ่นดินนี้จึงเป็นแผ่นดินไทย

  มิใช่พระภิกษุสงฆ์สาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกหรือ ที่คอยจดบันทึก สืบทอดประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษ ให้ลูกหลานไทยได้รับรู้ มีความสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ รู้จักรักชาติหวงแผ่นดิน เช่น ด้วยศิลาจารึกหลักวัดนครชุม ของสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณีศรีรัตนลงกาทีปมหาสามี พระราชนัดดาของพ่อขุนผาเมือง ด้วยคัมภีร์เก่าแก่อย่างชินกาลมาลีปกรณ์ จามเทวีวงศ์ และพระเจ้าเลียบโลก เป็นอาทิ
   
 5. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
  ทั้งยังมี “พระพุทธสาสน สุวัณณภูมิปกรณ ราชบุรีกถา ตำนานขุนไท” ของพระราชกวี (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมทตฺโต) แห่งวัดโสมนัสวิหาร ที่ระบุชัดถึงความต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ของอารยธรรมไทย ที่ผูกอยู่กับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นเหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เปิดเผยความเป็นภูมิภาคแห่งพระพุทธศาสนาตลอดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ยุคศรีวิชัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมไทยที่ถูกลืมเลือนไปด้วยกาลเวลา และอาจถึงกับด้วยเจตนาทุจริต ถูกปกปิดซ่อนเร้นไว้ด้วยลัทธิล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกในอดีต

  ร่องรอยหนึ่งที่ยังปรากฏสู้กาลเวลาของความจริงข้อนี้ คือถ้อยคำที่ถูกจารึกไว้ในหลักศิลาจารึกของสุโขทัยว่า "..พ่อขุนรามคำแหง กระทำโอยทาน แก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวก(รู้)กว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคน ลุกแต่เมืองสีธรรมราชมา..."

  ทั้งนี้ด้วยกฤษฎาภินิหารแห่งพระมหากษัตริย์ชาวไทยแห่งมหาราชอาณาจักรศรีวิชัย พระเจ้าจันทรภาณุผู้ยิ่งด้วยพระบรมเดชานุภาพ ปกครองครอบคลุมไปถึงลังกาและอินเดีย เป็นเหตุให้การติดต่อสืบทอดพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ถูกส่งทอดมายังสุวรรณภูมิได้อย่างสนิทสนม เฉกเช่นสรรพศาสตร์ของชาวกรีกที่ถูกถ่ายทอดมายังชาวโรมันผู้เข้าครอบครอง

  กลายเป็นธรรมเนียมประเพณีสืบเนื่องต่อมาถึงยุคสุโขทัย ที่พระภิกษุชาวไทยนิยมไป "นอก" เพื่อศึกษาจากต้นตำรับ อย่างใกล้หน่อยก็คือเมืองนครศรีธรรมราช ศูนย์กลางโบราณของจักรวรรดิศรีวิชัย และอย่างเต็มกำลังก็ต้องไปถึงลังกา เช่นที่สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณีศรีรัตนลงกาทีปมหาสวามี ผู้เป็นพระราชนัดดาของพ่อขุนผาเมือง ได้ไปศึกษาปฏิบัติอยู่นานปี แสดงความรู้ความสามารถอันโดดเด่นกระทั่งได้รับการยกย่อง ถวายสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งลังกาทวีป ก่อนจะนิวัติกลับสู่กรุงสุโขทัย

  ประวัติศาสตร์พงศาวดารที่กล่าวถึงวีรกรรมแห่งพระองค์ดำ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ยังให้ชาวไทยจวบจนปัจจุบันได้ภาคภูมิในการทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง ก็ผูกอยู่กับพระพุทธศาสนา มีพระมหาเถรคันฉ่องและเหล่าพระเถรานุเถระเป็นสักขีพยานฝ่ายพุทธจักร

  การเสี่ยงสัตย์ปฏิญาณในประวัติศาสตร์ของเหล่าบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าชาวไทยทั้งหลาย มักอ้างอิงถึงพระบารมีอันกระทำบำเพ็ญเพื่อพระโพธิญาณ ตอกย้ำอย่างชัดเจนถึงพระสถานภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ธรรมิกราช ผู้ทรงพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม เสด็จลงมาสร้างพระบารมีเพื่อปราบยุคเข็ญ ทะนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนาน

  เป็นที่มาของการเฉลิมพระนามพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ยุคสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ว่า พระมหาธรรมราชาบ้าง สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจ้าบ้าง พระพุทธเจ้าหลวงบ้าง แม้องค์รัชทายาทก็ยังเรียกขานเป็น หน่อพุทธางกูร คำกราบบังคมทูลก็ยังต้องลงท้ายด้วยคำว่า พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ในขณะที่คำแทนตัวผู้กำลังกราบบังคมทูลก็ใช้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า

  จารึกและเอกสารโบราณบ่อยครั้ง กล่าวถึงพระมหากษัตริย์แห่งนครศรีธรรมราช ด้วยพระนามพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ยกย่องพระราชอำนาจเทียบเคียงด้วยพระเจ้าอโศกมหาราช จักรพรรดิเอกชาวพุทธ ผู้ทรงอำนาจและมีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชมพูทวีป แสดงการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช โดยบุรพมหากษัตริย์แห่งเมืองนคร ที่จะทะนุบำรุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพร แผ่ไพศาลไปในทุกสารทิศ

  ดูเอาเถิด กระทั่งชื่อเมืองนครศรีธรรมราชยังแปลว่า นครอันเป็นสง่าแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม
   
 6. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
  จิตวิญญาณอันศรัทธามั่นคงในวิถีแห่งพุทธ ยังสะท้อนกลั่นกรองมาเป็นสถาปัตยกรรมไทยอันวิจิตรบรรจง เช่นที่พบเห็นได้จากวัดและวัง ที่ต่างถูกพากเพียรจำลองชะลอวิมานที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระอมตนฤพานมาประดิษฐานไว้เป็นพระอุโบสถในวัดที่หนึ่ง และเป็นพระที่นั่งที่ประทับแห่งองค์พระมหากษัตริย์อีกที่หนึ่ง

  จึงมีคติข้อห้ามอันสามัญชนคนทั่วไปจะไม่ยอมสร้างที่อยู่อาศัย เลียนแบบให้งามวิจิตรเทียบเคียงอย่างเกินฐานะวาสนา ด้วยจะเป็นการปรามาส ตีเสมอด้วยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อันต้องอาราธนาอัญเชิญประดิษฐานสถิตไว้เหนือเศียรเกล้าเสมอ เป็นที่มาของราชาศัพท์เช่นคำว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมบ้าง ปกเกล้าปกกระหม่อมบ้าง ล้นเกล้าล้นกระหม่อมบ้าง เป็นอาทิ

  หลังชัยชนะอันเกรียงไกรในสงครามยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดเกล้าฯให้จองจำ เตรียมประหารเหล่าทหารหาญที่มิอาจโดยเสด็จได้ทันในราชการทัพครั้งสำคัญ เป็นเหตุให้สมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วผู้เป็นพระอาจารย์ ต้องออกมาขอพระราชทานอภัยโทษ ถวายพระพรความว่า

  "เมื่อพิเคราะห์ดูข้าราชการเหล่านี้ ที่จะไม่เกรงกลัวมหาบพิตรนั้นหามิได้ เหตุทั้งนี้เห็นจะเป็นเพื่อจะให้พระเกียรติของพระองค์ปรากฏเป็นมหัศจรรย์ ประดุจดังสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจ้า คราวพระองค์เสด็จเหนืออปราชิตบัลลังก์ ใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ครั้งนั้น ทวยเทพเจ้าก็มาเฝ้าพร้อมตลอดหมื่นจักรวาล

  พระยาวสวัตตีมาราธิราชยกพลเสนามาผจญ หากสมเด็จพระทศพลบรมศาสดามีเหล่าเทพเจ้าเป็นบริวารแวดล้อมอารักขา แล้วมีชัยแก่พระยามารก็หาสู้เป็นอัศจรรย์ไม่ เผอิญให้หมู่เทพเจ้าทั้งปวงปลาตหนีไปสิ้น เหลือแต่สมเด็จพระพิชิตมารประทับอยู่อย่างโดดเดี่ยว สามารถผจญให้เหล่ามารปราชัยไปได้ จึงได้พระนามว่า พระพิชิตมารโมฬีศรีสรรเพชญดาญาณ เป็นมหาอัศจรรย์บันดาลไปทั่วอนันตโลกธาตุ

  ก็เหมือนทั้งสองพระองค์ครั้งนี้ ถ้าเสด็จพร้อมด้วยโยธาทวยทหารหาญอันมาก และมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชา ก็จะหาสู้เป็นมหัศจรรย์แผ่พระเกียรติยศให้ปรากฏแก่นานาประเทศไม่ อันเหตุที่เป็นทั้งนี้เพื่อเทพเจ้าทั้งปวงอันรักษาพระองค์ จักสำแดงพระเกียรติยศให้ปรากฏต่างหาก"

  นี่คืออีกครั้งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ไทยได้ภาคภูมิในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

  เป็นที่น่าเสียใจมากที่ปรากฏมีนักวิชาการบางคนจาบจ้วงโจมตีบันทึกโบราณ ที่กล่าวถึงวาระต่าง ๆ ที่พระมหากษัตริย์ทรงเสี่ยงสัตยาธิษฐาน อ้างการบำเพ็ญพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณ ว่าเป็นดังเอกสารประชาสัมพันธ์ เหมือนที่คนยุคปัจจุบันนิยมทำกัน ต้องขอตำหนิอย่างตรงไปตรงมาว่า เป็นความคิดที่คับแคบต่ำทรามที่สุด ไม่สมกับเป็นครูบาอาจารย์หรือผู้มีอิทธิพลชี้นำในแวดวงวิชาการเลย เพียงเพราะตนไม่เคารพศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเท่าเทียมคนรุ่นก่อน ก็เหมาเอาชุ่ย ๆ ว่าบรรพชนมีระดับศีลธรรมความคิดอ่านไม่เกินตนเท่านั้น

  แม้สามัญชนคนธรรมดาอย่างสุนทรภู่ กวีเอกแห่งยุครัตนโกสินทร์ยังได้กล่าวถึงความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของตน ปะปนกับการยอมรับในความติดข้องอยู่กับสุราและนารีอย่างตรงไปตรงมา ในนิราศภูเขาทองว่า

  ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง............มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา
  โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา...........ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย
  ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จ..............พระสรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย
  ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย..................ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป
  ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก...........สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
  ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป..............แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนฯ

  อีกเหตุการณ์สำคัญที่ควรกล่าวไว้เป็นตัวอย่าง ซ้ำควรเผยแพร่ให้คนไทยทุกคนได้รับรู้และจำให้แม่น คือเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ครั้งเพิ่งเสด็จขึ้นครองราชย์ พม่าสบช่องเห็นว่าเมืองไทยยังชอกช้ำจากภาวะศึกสงครามมาโดยตลอดตั้งแต่เสียกรุง ครั้นมีข่าวผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราชวงศ์อีก ก็คาดว่าจะเกิดความระส่ำระสาย จึงระดมทุ่มเทสรรพกำลัง รวบรวมทหารได้กว่าแสนจัดเป็นเก้าทัพ เคลื่อนกำลังเข้ารุกรานโจมตีอย่างมุ่งหวังจะบดขยี้ ลบชาติไทยออกจากแผ่นดิน
   
 7. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
  พระเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑ และกรมพระราชวังบวรฯโปรดเกล้าฯให้ระดมพลเตรียมรับศึกครั้งใหญ่ที่สุดอันจะเป็นเครื่องชี้ขาดตัดสินชะตากรรมของอารยธรรมไทย เหล่าทหารหาญร้อยพ่อพันแม่จากทั่วราชอาณาจักรขณะประชุมทัพรอเวลาเคลื่อนกำลัง ต่างก็มีความฮึกเหิมสมเป็นลูกหลานไทย พากันประลองกำลัง ลองของกันอย่างศิษย์มีครู พัฒนากลับกลายเป็นการลองดี คุยทับกันว่าอาจารย์ของตน วิชาของตนเหนือกว่าของผู้อื่น ตีกันนัว รวนเรไปทั้งกองทัพ

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรฯ จึงโปรดเกล้าฯให้ริบเครื่องรางของขลังทั้งปวงนั้นมาจำเริญเสียโดยไฟ แล้วโปรดเกล้าฯเสด็จไปทรงประกอบพระราชพิธีปลุกเสกผ้ายันต์อุณาโลมด้วยพระองค์เอง แจกจ่ายให้เหล่าทหารบูชาคาดศีรษะไว้เหมือน ๆ กันทุกนาย

  นอกจากจะเป็นของดีที่เหล่าทหาร(ต้องเอาไปลองแน่ ๆ มิฉะนั้นไม่ตีกันแต่แรกหรอก)ศรัทธามั่นใจในพุทธานุภาพ สามารถให้ความคุ้มครองเป็นที่ประจักษ์ ยังขวัญและกำลังใจให้ฮึกเหิมเข้มแข็งในการศึก มีความสำนึกเป็นหนึ่งเดียวในความเป็นลูกและเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่สำนักเดียวกัน คือองค์พ่อหลวงจอมทัพไทย

  และยังกลายเป็นทั้งสัญลักษณ์เครื่องแบบบอกความเป็นทหารไทยในราชการสงครามเก้าทัพ เป็นสัญลักษณ์แห่งสามัคคีธรรมในกองทัพที่เหล่าลูกหลานไทยทุกผู้ทุกนามต้องร่วมกันสู้ ร่วมกันสละทั้งเลือดเนื้อ หยาดเหงื่อและน้ำตา โดยเหล่าทหารต้องสละตนเอง ผู้อยู่แนวหลังต้องสละผู้เป็นที่รัก บิดา สามี พี่น้อง และลูกหลานสุดที่รัก เพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์อันผนึกรวมเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

  ยันต์อุณาโลมก็คืออักขระตัวอุกลับหัว โดยที่ความหมายของคำว่าอุณาโลมคือหนึ่งใน ๓๒ มหาปุริสลักษณะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้น..ยันต์อุณาโลมก็คือสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

  ในขณะเสด็จนำทัพด้วยพระองค์เองเข้าสู่สมรภูมิ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑ ได้ทรงพระราชนิพนธ์นิราศท่าดินแดงปรารภพระราชปณิธานในพระราชหฤทัย ตอนหนึ่งว่า

  ...ตั้งใจจะอุปถัมภก
  ยอยกพระพุทธศาสนา
  ป้องกันขอบขันธสีมา
  รักษาประชาชนและมนตรี...


  ความพากเพียร เสียสละ เหนื่อยยากตรากตรำทั้งหลายทั้งปวงตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยพระราชกิจการศึกสงครามเพื่อความอยู่รอดของแผ่นดิน อย่างแทบไม่เคยได้ทรงเกษมสำราญประทับอยู่กับที่อย่างสุขสงบ ได้สรุปลงให้ปวงชนชาวไทยได้รับรู้ด้วยพระราชนิพนธ์บทนี้เอง

  และด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมภายใต้พระพุทธานุภาพอันเป็นอัปปมาโณ หาประมาณมิได้ ทั้งด้วยสามัคคีธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเหล่าทหาร วีรชนบรรพบุรุษไทยผู้กล้า กองทัพกำลังพลนับแสนของพม่าก็ปลาตแตกพ่ายไปสิ้น มิสามารถรุกล้ำกล้ำกรายลึกเข้ามาในเขตขอบขัณฑสีมา สมดังพระราชปณิธานอันมุ่งมั่น

  เป็นอีกครั้งที่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าของปวงชนชาวไทย ได้ทรงแสดงพระบรมเดชานุภาพ กอปรด้วยกฤษฎาภินิหารเป็นล้นพ้น พิทักษ์ปกป้องแผ่นดินไทยนี้ไว้ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างชัดแจ้งเป็นที่ประจักษ์ เยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์ธรรมิกราช สมดังที่ได้รับการถวายเฉลิมพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  เป็นอีกครั้งสำคัญที่ชาติไทยอยู่รอดปลอดภัยด้วยสามประสานอย่างชัดเจนที่สุด คือ ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่าให้คนทุจริตคิดคดเนรคุณต่อชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ คนใดปิดบังบิดเบือนความจริงนี้ไปจากประวัติศาสตร์ชาติไทยมิได้เป็นอันขาด
   
 8. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
  ครั้นทรงมีชัยชนะในราชการศึกสงครามเป็นเด็ดขาดแล้ว ได้โปรดเกล้าฯให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอีกครั้ง ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว และโปรดเกล้าฯให้ใช้ดวงตราอุณาโลมเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์ตลอดรัชกาล ดวงตราอุณาโลมยังถูกสืบทอดรักษาไว้เป็นตราหน้าหมวกของเครื่องแบบทหารบกอย่างภาคภูมิจนกระทั่งทุกวันนี้ ทั้งยังถูกอัญเชิญเป็นส่วนสำคัญของตราประจำหน่วยราชการต่าง ๆ ของทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจำนวนมาก

  และที่น่าภาคภูมิที่สุดคือตราประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน อันพระจอมมิ่งจอมขวัญทูลกระหม่อมแก้วของปวงชนชาวไทย โปรดเกล้าฯให้ประดิษฐานดวงตราอุณาโลมไว้ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ประดุจแสดงให้ประจักษ์ซึ่งความเป็นพระบรมโพธิสัตว์ธรรมิกราชผู้ยิ่งด้วยพระมหาบารมี ๓๐ ทัศ ปกเกล้าปกกระหม่อมคุ้มแผ่นดิน พิทักษ์ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทย สืบทอดขัตติยราชประเพณีและพระราชปณิธานแห่งเหล่าบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวง

  สมแล้วที่องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยได้ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการต่อมหาชนว่า

  "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

  คำว่า ธรรม ก็ชัดเจนในทั้งคำแปลและความหมาย ไม่สามารถเป็นอื่นไปได้ นอกจากคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  สมแล้วที่องค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯพระราชทานธงไตรรงค์ไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย ยังได้โปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชนิพนธ์กำกับไว้ มีความว่า

  ขอร่ำรำพรรณบรรยาย
  ความคิดเครื่องหมาย
  แห่งสีทั้งสามงามถนัด
  ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์
  และธรรมะคุ้มจิตไทย
  แดงคือโลหิตเราไซร้ ซึ่งยอมสละได้
  เพื่อรักษะชาติศาสนา
  น้ำเงินคือสีโสภา อันจอมประชา
  ธ โปรดเปนของส่วนองค์
  จัดริ้วเข้าเปนไตรรงค์ จึ่งเปนสีธง
  ที่รักแห่งเราชาวไทย
  ทหารอวตารนำไป ยงยุทธ์วิชัย
  วิชิตก็ชูเกียรติสยามฯ
  (จากหนังสือดุสิตสมิตฉบับพิเศษ พ.ศ.๒๔๖๑ สะกดตามต้นฉบับ)

  ความหมายของธงไตรรงค์ดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้เห็นถึงพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนำรากแก้วทั้งสามแห่งความเป็นไทย คือ ชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ มาเป็นสัญลักษณ์บนผืนธงได้อย่างงดงาม เป็นศรีสง่าและเป็นความภูมิใจของชาวไทยทั้งมวลตลอดไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
   
 9. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
  ซ้ำแล้วซ้ำเล่า นับครั้งไม่ถ้วนที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้บ่งย้ำถึงจิตวิญญาณอันกอปรด้วยความแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธศาสนา ผนึกและหล่อหลอมเป็นอารยธรรมไทยอันเก่าแก่ภาคภูมิ แต่ดูเหมือนยังไม่เพียงพอที่จะย้ำเตือนให้ลูกหลานไทยได้ตระหนักถึงตัวตนของตนเอง คนแล้วคนเล่าที่ทำร้ายความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินด้วยความโฉดเขลา ด้วยความเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าเพียงของตนและพวกพ้อง ด้วยความหลงผิด ด้วยความฟั่นเฟือน ไม่ยอมรับรู้ในจิตวิญญาณของชาติที่ได้การฟูมฟักรักษาและส่งทอดสืบมาแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นยาวนานมากว่าสองพันปี อย่างภาคภูมิไม่แพ้ความคงอยู่อย่างน่าอัศจรรย์ของชาวยิวที่สามารถพลิกฟื้นแผ่นดินได้หลังสิ้นชาติไปแล้วกว่ายี่สิบศตวรรษ

  หาได้สำนึกมาว่าการทำร้าย ทำลายพระพุทธศาสนา ก็คือการทำลายแก่นแห่งร่มโพธิ์ร่มไทรที่ตนได้พักพิงอาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษสืบทอดมาตลอดหลายชั่วอายุ การคิดเปลี่ยนร่มไม้ใหญ่โตที่สามารถให้ร่มเงาอาศัยได้อย่างจริงจังนั้น เท่ากับต้องตัดทำลายต้นเก่าลง แล้วจึงค่อยสามารถฟูมฟักต้นใหม่ให้เติบใหญ่เข้าแทนที่ แต่ไม่รู้จักคิดว่าระหว่างที่ร่มเงาเดิมตายลงและร่มเงาใหม่ก็ยังไม่ใหญ่พอ จะเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าลูกนกการวมทั้งตนเองและพวกพ้องที่จำเป็นต้องมีร่มเงาได้อาศัยบังแดดฝน จะต้องระส่ำระสาย พินาศ เจ็บตาย ฉิบหายไปจนทั้งฝูงให้เห็นก่อนละหรือ จึงจะรู้ชัดพร้อมลมหายใจสุดท้ายของตนเอง สำนึกได้ว่าความโฉดเขลาของตนคือสาเหตุแห่งความเดือดร้อนพินาศฉิบหายทั้งปวง

  ด้วยความชาญฉลาดของบรรพชนชาวไทยที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสำคัญของจิตวิญญาณนี้เอง ยังมีขนบประเพณีเก่าแก่สำคัญของชนชาติไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศอันสืบทอดมาช้านานตั้งแต่โบราณกาล ในห้วงเวลาอันสับสน ในห้วงเวลาอันรู้สึกได้ถึงความอ่อนแอ เหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ ทั้งร่างกายและจิตใจ ในห้วงเวลาที่ชาวไทยอาจเรียกสรุปรวมว่าเสียขวัญ บรรพบุรุษไทยยังได้สั่งสอน ส่งทอดวิธีแก้ไขไว้ให้ด้วยแล้ว นั่นคือการเรียกขวัญ หรือก็คือสำรวจ เรียกคืนและเสริมสร้างจิตวิญญาณที่ถูกละเลยจนเป็นเหตุให้ร่างกายต้องอ่อนแอเจ็บป่วย

  ถึงเวลาแล้วหรือยัง ปวงชนชาวไทยผู้กล้า ผู้ภาคภูมิในแผ่นดินเกิด ผู้รู้สำนึกและหวงแหนในมรดกไทยอันล้ำค่าที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษนับพันปี จะลุกขึ้นทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เรียกหาจิตวิญญาณอันเข้มแข็งของชาติไทยให้กลับคืนฟื้นกำลังให้แข็งแกร่งมาอีกครั้ง เพื่อที่เราจะยังคงไว้ซึ่งมรดกของชาติของแผ่นดิน สามารถส่งต่อให้เป็นสมบัติอันภาคภูมิของลูกหลานไทยสืบต่อไป
   
 10. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  16
  ค่าพลัง:
  +11,884
 11. GhostHead

  GhostHead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,014
  ค่าพลัง:
  +1,881
  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=vqBInifhbP4]ตำนานสมเด็จพระนเรศวร 4 ภาคใน 1 คลิป - YouTube[/ame]
   
 12. GhostHead

  GhostHead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,014
  ค่าพลัง:
  +1,881
  ทำไมทรราชเหลี่ยมจองล้างจองผลาญประเทศไทย ขอให้ดูคลิปนี้แล้วก็จะรู้เอง

  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=LgIIpQPMfKo]พญาละแวกบรรพบุรุษเขมรผู้ขลาดเขลา - YouTube[/ame]

  ตัดหัวพระยาละแวก??? (จากเว็บoknation.net)
   
 13. hades7006

  hades7006 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มกราคม 2012
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +24
  เป็นบทความที่ดีครับและเห็นด้วยทุกประการครับ
   
 14. neung48

  neung48 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  466
  ค่าพลัง:
  +459
  อ่านไปหาวไป น่าเบื่อมาก
   
 15. Sirius Galaxy

  Sirius Galaxy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,133
  ค่าพลัง:
  +2,559
  เห็นด้วยครับ
  มาตรา 2 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
  อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก
  ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา
  ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา
  แด่ศาสนาสมณะพุทธโคดม
  ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี
  สมณะพราหมฌ์ชีปฏิบัติให้พอสม
  เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม
  ถวายบังคมแทบบาทพระศาสดา
  คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า
  ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา
  พระพุทธศาสน์อยู่ยงคู่องค์กษัตรา
  พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน
   
 16. DuchessFidgette

  DuchessFidgette เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  2,608
  ค่าพลัง:
  +9,303
  หนทางที่จะนำไปสู่นิพพานนั่นคือมรรคมีองค์แปด
  หนทางไปสู่มรรคแปดคือกุศลกรรมบท 10
  การเว้นขาดจากพูดจาให้ร้าย ดูถูกผู้อื่น พูดจาก่อวิวาท
  ให้คนทะเลาะกัน ผู้ปฏิบัติควรเลี่ยง
   
 17. GhostHead

  GhostHead เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,014
  ค่าพลัง:
  +1,881
  ที่คุณดัซเชสว่ามานี่ถูกต้องครับ และที่สำคัญทั้งหมดที่คุณดัซเชสยกมานี้ทรราชเหลี่ยมและลิ่วล้อทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
   
 18. ◎สุริunร์

  ◎สุริunร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  992
  ค่าพลัง:
  +2,202
  <embed src="//www.youtube.com/v/qsPuIzhBJ7U?hl=th_TH&amp;version=3&autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>​
   
 19. a5g1aeka

  a5g1aeka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  730
  ค่าพลัง:
  +1,574
  :cool:รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นั้นดี แต่อย่าหลงเกินไป จนไม่ให้ความสำคัญกับชนกลุ่มน้อย ทุกวันนี้พระมหากษัตริย์เราทรงทศพิธราชธรรม ทรงอุปฯ และดูแลทุกๆศาสนาโดยเท่าเทียมกัน ขอร้องเถอะครับทุกชาติในโลกเขารู้ว่าเราเป็น"สยามเมืองยิ้ม"เพราะเรามีพุทธฯเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โปรดอย่าสร้างความแตกแยกในชาติเลย โดยระบุศาสน์ฯในรัฐธรรมนูญ พอกันทีกับบทความที่จะทำให้เกิดความคลั่งชาติ หรือศาสนา เน้นรู้รักสามัคคีชนในชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีกว่า ใครทำกรรมเลว ย่อมได้การตอบสนองๆๆๆ:cool:(k):cool:
   
 20. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,898
  ค่าพลัง:
  +11,773
  ระบุศาสนาประจำชาติว่าเป็นพระพุทธ ฯหรือไม่ระบุก็ตาม
  ถ้าพุทธชนไม่เข้าใจในพระพุทธฯ
  และไม่ถือปฏิบัตืตามพระพุทธฯ
  เพราะมัวห่วง 3 เรื่องคือ
  เรื่องกิน เรื่องเพศ เรื่องเกียรติยศชื่อเสียง

  ความรู้รักความมัคคีก็ไม่มีทางกลับคืนมา
  เพราะคนไทยขาดปัญญาที่จะขจัดภัยร้าย
  ภายในจิตใจของตนออกไปได้

  ภัยร้ายที่ว่านี้คือ ความโลภตะกละตะกราม
  ทั้งกัก ทั้งตุน กลัวไม่พอกิน ไม่พอวดเห็นแก่ได้เกินพอดี
  ซึ่งต้องขจัดโดยหลักธรรม ขององค์ศาสดาเอก
  เท่านั้น
  ใช้หลักทางโลกยิ่งใช้ยิ่งยุ่ง
  เหมือนลิงแก้แห!!?  .
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 ตุลาคม 2014

แชร์หน้านี้

Loading...