สิ้น ‘พระมหางอน ดำลงบุญ’ พระสังฆราชลาว

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 24 มีนาคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,777
  ค่าพลัง:
  +6,661
  j7ojo_LRoTiHj_P5WlIrSzW1aVLXuSrT7N2MqjdDRgY6K-UEmZOgCndHvYJuk9SI3qqkqhb6WXD2F80RtV0mW9zyjNPWg8Zg.jpg


  91061258_1284599591743818_4303653235995967488_n.jpg
  เมื่อวันที่ 24 มี.ค. สำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานข่าวเศร้าสลดใจอันใหญ่หลวงแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวลาว เรื่องการละสังขารของประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือสมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์ลาว

  91087293_1284599788410465_1455667972570873856_n-522x696.jpg

  ศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่ง สปป.ลาว แจ้งว่าบัดนี้ พระยอดแก้วมหาสังฆสุธรรมา ปัญจศรีวิสุทธิ์อุตตมโพธิคุณ วิบูลย์ธรรมรัตนญาณนายก ตรีปิฏกโกศลวิศาล พุทธบริษัทคารวสถาน (มหางอน ดำรงบุญมหาเถรเจ้า) รัตนมหาสังฆปาโมกข์ ได้ละสรีรสังขารแล้วเมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2563 ที่โรงพยาบาลในนครหลวงเวียงจัน สิริพระชนมายุ 91 ปี 91 วัน

  90918047_1284599688410475_374889841088790528_n-522x696.jpg

  ขณะนี้พระสรีรสังขารประดิษฐานบำเพ็ญพระกุศลและถวายสักการะที่หอธรรมสภา วัดพระธาตุหลวงเหนือ เมืองไซเซดถา นครหลวงเวียงจัน

  ขอบคุณภาพจากสำนักข่าวสารประเทศลาว

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_3813954
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 25 มีนาคม 2020
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,777
  ค่าพลัง:
  +6,661
  b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b887e0b8ade0b899-e0b894e0b8b3e0b8a5e0b887e0b89ae0b8b8e0b88d-e0b89e.jpg

  เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระสังฆราชประธานาธิบดี ปัญจศรีวิสุทธิ พุทธวรางกูร หรือพระมหางอนดำลงบุญ ประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) พระสังฆราช แห่งสปป.ลาว ลำดับที่ 5 ได้มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 07.30น. ของวันที่ 24 มี.ค.ที่โรงพยาบาล 103 นครหลวงเวียงจัน รวมสิริอายุได้ 91 ปี 91 วัน 71 พรรษา ปัจจุบันได้อัญเชิญสรีระสังขาร ไปประดิษฐานตั้งไว้ให้บำเพ็ญกุศลสักการะบูชา ที่ หอธรรมสภา ชั้น 2 วัดพระธาตุหลวงเหนือ เมืองไซเชษฐา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว และจะมีการแจ้งรายละเอียด พร้อมด้วยกำหนดการถวายพระเพลิงสรีระสังขารต่อไป

  สำหรับพระมหางอน ดำลงบุญ เป็นพระสงฆ์ที่มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ทั้งได้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนากับคณะสงฆ์ในจ.มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร อยู่เป็นประจำ และยังส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรในสปป.ลาว โดยเฉพาะการศึกษาของพระสงฆ์สมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรสปป.ลาวเดินทางไปศึกษาทางศาสนาในประเทศไทย ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ โดยเดินทางเข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนิกสัมพันธ์กับจีน และประเทศอื่นๆ ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา

  พระมหางอน นับเป็นพระนักปราชญ์ผู้ร่วมสร้างแนวคิดทางพุทธศาสนาร่วมกับการปฏิวัติในยุคปลดปล่อย โดยรับหน้าที่กล่อมเกลาและให้การศึกษาพุทธศาสนาและแนวคิดชาตินิยมใน 5 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว รวมถึงมีสายสัมพันธ์อันดีกับพระอาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐานในภาคอีสานของไทย โดยท่านได้ศึกษาวิปัสสนาร่วมสำนักกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และร่วมแสดงพระธรรมเทศนากับพระสงฆ์ในจ.มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร เป็นประจำ พระมหางอน ได้เข้าพิธีมหาเถราภิเษกหรือพิธีฮดสง ขึ้นเป็นสังฆนายกปกครองคณะสงฆ์สปป.ลาวลำดับที่ 5 ที่วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจัน เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 สืบต่อจากพระมหาผ่อง สะมาเลิก พระสังฆราชลาวลำดับที่ 4

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/764840
   

แชร์หน้านี้

Loading...