=สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา=

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย บัวสวรรค์ *-*, 22 มกราคม 2019.

 1. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ความสุขเกิดที่ตัว
  หมายถึง...สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา


   
 2. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  *** เข้าใจโลกมนุษย์ รู้กฎแห่งกรรม

  สิ่งนี้เรียกว่า..."ธรรมชาติ"
   
 3. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  .***ความจริงของมนุษย์

  หมายถึง..มนุษย์อยู่กองกิเลส กองทุกข์ ใครเห็นแบบนี้ได้คนๆนั้น
  ก็จะเข้าใจ
   
 4. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  กิจหน้าที่ที่เราต้องทำต่อจากนี้คือ...

  .*** ตนชนะตน
  กายชนะจิต จิตชนะใจ

  หมายถึง...กายมีสติตลอด
   
 5. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ***จำศีล

  หมายถึง...การภาวนา การอยู่กับตน สำคัญกว่าที่จะเอาออกไปใช้จนหมด
   
 6. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  สาเหตุที่ต้อง...จำศีล

  ..เพิ่มพลังในทุกด้าน
  เพื่อความสำเร็จของตน
   
 7. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ***การเสียสละ และเห็นผลของความโลภ บนโลกมนุษย์

  สิ่งนี้เรียกว่า...จุดกลาง
   
 8. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ***ดำมืด

  หมายถึง...สิ่งที่ดูว่าถูกมันคือผิด สิ่งที่ควรจะผิดมันก็มองว่ามันถูกต้อง


  "ขาวเป็นดำ ดำเป็นขาว"
   
 9. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  .***คนบนโลกมีอยู่ 2 พวก คือ... คนดี และคนเลว
  เป็นเรื่องของคนบนโลก
   
 10. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  .***จิตไม่นิ่ง

  วิธีแก้...ภาวนาศีล ทำสมาธิ นอนก็ดี

  รวมแล้วคือ...พักผ่อนจิต ใจ กาย
   
 11. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ***.วัดใจลองจิต

  หมายถึง...การทดสอบ
  เพื่อ ...ทดสอบความนิ่ง
   
 12. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ..***เลิกเอาคืนล้างผิด แต่ให้ทำคุณประโยชน์เพื่อช่วยชุบใจคน

  สิ่งนี้เรียกว่า...ความดีงามชำระใจ
   
 13. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ***ความเข้าใจโลกมนุษย์มากขึ้น การทำประโยชน์

  สิ่งนี้เรียกว่า...สัจธรรม
   
 14. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ..***ชีวิตใหม่

  หมายถึง...การเริ่มต้นของความดี
   
 15. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ***ความจริงของคนบนโลก

  หมายถึง...ทุกอย่างต้องแก้ไขโดยตน
   
 16. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  .***จิตดำ จิตอสรพิษ

  หมายถึง..."จิตร้าย"
   
 17. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ...***ร้ายล้างร้าย กลายเป็นดี

  หมายถึง.
  .."โลกขาวสะอาด"
   
 18. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  .***"หลับแล้วลืม ลืมแล้วเริ่ม"

  หมายถึง...โชคดี มั่งมี
   
 19. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  ปริศนา ..กระบองไม้สีดำ

  ...กระบองไม้สีดำ ..
  ที่มีไว้ เตือนสติ ที่มีไว้เพื่อพิจารณาความดี
  .
  "กระบอกไม้สีดำ" นี้เรียกว่า..."สติ สตางค์"
  .
  "สติ สตางค์"..นี้เพื่อนำไปเตือนตัวเองให้อยู่ในความไม่ประมาท
  อยู่ในหลักมีเหตุมีผล
  .
  เพื่อให้มี ตังค์เก็บ ตังค์ใช้ มีตังค์รักษา มีตังค์ไว้บริจาคทำบุญ
  ไว้สร้างบุญ
   
 20. บัวสวรรค์ *-*

  บัวสวรรค์ *-* สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1,147
  ค่าพลัง:
  +2,185
  สิ่งที่จะเปิดเชื่อมรับ...สติ สตางค์ นี้ได้คือ...

  การหลับตา (อย่างเดียว)
  เพื่อการสงบนิ่ง จากสิ่งที่ล่อลวง
   

แชร์หน้านี้

Loading...