เรื่องเด่น สุดยอด!หญิงนั่งรถเข็นเพียรเรียนจบป.ตรี”มจร”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 11 พฤษภาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,336
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,236
  ค่าพลัง:
  +4,349
  สุดยอด!หญิงนั่งรถเข็นเพียรเรียนจบป.ตรี ”มจร”

  “มจร”จัดพิธีประสาทปริญญา 12-13 พ.ค.นี้ มีสำเร็จการศึกษา 4,657 พันรูป/คน มีหญิงนั่งรถเข็นไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตมุมานะเรียนจนจบป.ตรี พระสงฆ์อายุ 81 ปีจ บป.เอก รวมอยู่ด้วย พร้อมทั้งศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมรับเข็มเกียรติคุณอาทิ “บัวขาว บัญชาเมฆ”

  e0b8abe0b88de0b8b4e0b887e0b899e0b8b1e0b988e0b887e0b8a3e0b896e0b980e0b882e0b987e0b899e0b980e0b89e.jpg

  วันที่ 10 พ.ค.2561 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร ในพิธีสาทปริญญา ประจำปี 2561 ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่จากทั่วประเทศและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากถวายการต้อนรับ ในการนี้วันนี้(10 พ.ค.) พระพรหมบัณฑิตปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

  b8abe0b88de0b8b4e0b887e0b899e0b8b1e0b988e0b887e0b8a3e0b896e0b980e0b882e0b987e0b899e0b980e0b89e-1.jpg

  สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพระสงฆ์มาศึกษาเล่าเรียนที่ยังครองเพศบรรพชิตมากและมีพระสงฆ์นานาชาติมาศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอกทั้งหลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรภาษาไทย มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก รวมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งสิ้น 19,554 รูป,คน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโอกาส จึงมีทั้งผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนที่มีความผิดปกติทางร่างกายก็สามารถเรียนได้เช่นคนปกติ การนี้ นางสาววรางคณา เรืองน้อย หรือน้องบุ๋มบิ๋ม หญิงสาวใจสู้ แม้มีความผิดปกติทางร่างกายต้องนั่งรถเข็นแต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิต มีความมุมานะเรียนจบปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษา

  b8abe0b88de0b8b4e0b887e0b899e0b8b1e0b988e0b887e0b8a3e0b896e0b980e0b882e0b987e0b899e0b980e0b89e-2.jpg

  การนี้มีนิสิตที่อายุมากที่สุด ซึ่งเป็นพระสงฆ์อายุ 81 ปี เข้ารับปริญญาในระดับพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ซึ่งท่านได้กล่าวว่า “อยากให้พระสงฆ์เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงมาเรียนที่ มจร เพื่อเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์รุ่นต่อๆไป” ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาเป็นจำนวนมากถึง 4,657 รูป/คน สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษาประจำปี 2560 ได้แก่ พุทธศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี)รุ่นที่ 63 จำนวน 3,793 รูปพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) รุ่นที่ 28 จำนวน 831 รูป/คนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) รุ่นที่ 14 จำนวน 297 รูป/ คน

  ปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งพระเถระจากในประเทศและประมุขสงฆ์จากต่างประเทศ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และยังมอบเข็มเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์และมหาวิทยาลัย ในจำนวนนี้มีผู้มีชื่อเสียงในวงการพระสงฆ์และนักแสดง ศิลปิน นักมวยในวงการอันมีชื่อเสียงเช่น Most Venerable Shi Yuan Shan อายุ 98 ปี มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ,พระโสภณพัฒนคุณ หรือหลวงพ่อเศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย จังหวัดลพบุรี,คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี , นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา , นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ เป็นต้น และผู้ที่ได้รับเข็มประกาศเกียรติ เช่น, นายอัครเดช ยอดจำปา (ก้อง ห้วยไร่) นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง,นางปริศนา วงศ์ศิริ นักแสดง ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองมหาชน , นายสมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) นักมวยอาชีพชื่อดัง ,นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว) ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง ช่อง7เป็นต้น

  b8abe0b88de0b8b4e0b887e0b899e0b8b1e0b988e0b887e0b8a3e0b896e0b980e0b882e0b987e0b899e0b980e0b89e-3.jpg

  ในปีนี้จะได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและหลากหลายนิกายจากหลายประเทศในพิธีประสาทปริญญา ดังนั้นทั้งผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณ ปริญญาในทุกระดับและปริญญากิตติมศักดิ์ จึงจะมีบรรพชิตและคฤหัสถ์จากหลายนิกายและหลายประเทศ

  นอกจากนั้น การจัดซุ้มแสดงมุทิตาสักการะรอบสระน้ำหน้าหอประชุม มวก.48 พรรษา ก็จะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญ เพราะจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาของนานาประเทศอีกด้วย

  b8abe0b88de0b8b4e0b887e0b899e0b8b1e0b988e0b887e0b8a3e0b896e0b980e0b882e0b987e0b899e0b980e0b89e-4.jpg

  “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการขยายวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศก็ยังมีสถาบันสมทบเช่นกัน มจร ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีส่วนภูมิภาค ได้แก่ วิทยาเขต 11 เเห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 16 แห่ง ห้องเรียน 3 แห่งหน่วยวิทยบริการ 14 แห่ง และสถาบันสมทบอีก 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น50แห่ง เนื่องจาก มจร มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อต้องการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกรูป/ทุกคนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและยังได้มีการผลิตพระสอนศีลธรรมกระจายไปตามโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเผยแผ่ธรรมจากวัดสู่โรงเรียน และยังมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่สามารถเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะในต่างแดน กระจายไปยังประเทศต่างๆอีกด้วย” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวและว่า

  ในปีนี้ มหาวิทยาลัยของเราได้เล็งเห็นความสำคัญของเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิต ที่กำลังจะจบการศึกษาและต้อนรับนิสิตในปีการศึกษาใหม่ ด้วยพื้นที่โดยรอบ อาคารเรียนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงหอพักสำหรับการรองรับนิสิตจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกและมีพื้นที่ อาคารเรียน หอพักสำหรับการรองรับนิสิตจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเรียนรู้พระพุทธศาสนา

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/111215
   
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,336
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,236
  ค่าพลัง:
  +4,349
  e0b8ade0b887e0b89ae0b8b8e0b98be0b8a1e0b89ae0b8b4e0b98be0b8a1e0b89ae0b8b1e0b893e0b891e0b8b4e0b895.jpg

  ทึ่ง ‘น้องบุ๋มบิ๋ม’ สาวพิการทางการพูดและเคลื่อนไหว มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี มจร. เผยความฝันอยากเป็น ด็อกเตอร์ พ่อสุดภูมิใจ แม้ พิการก็เรียนร่วมกับคนปกติได้แถมไม่เคยสอบตกสักวิชา…

  เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2561 ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการซ้อมรับปริญญาบัตร เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมจร. โดยปีนี้มีบรรพชิตจบการศึกษา 2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทั้งหมด 4,921 รูป/คน ซึ่งในจำนวนผู้ที่จบการศึกษา มจร.ปีนี้ มี น.ส.วรางคณา เรืองน้อย หรือ “น้องบุ๋มบิ๋ม” อายุ 23 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมซ้อมรับปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายมานิตย์ เรืองน้อย ผู้เป็นบิดา คอยเข็นรถเข็นเข้าร่วมซ้อมในพิธีทุกขั้นตอน สร้างความชื่นชม ยินดี ให้กับผู้ที่เข้าร่วมซ้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม้ว่า “น้องบุ๋มบิ๋ม” จะมีความพิการทั้งทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้อย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีความมุมานะอุตสาหะจนเรียนจบปริญญาตรีได้สำเร็จ

  ภายหลังเสร็จสิ้นการซ้อม ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายมานิตย์ ผู้เป็นบิดา ว่า น้องบุ๋มบิ๋ม มีภาวะการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมาตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้เกิดความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ช่วงแรกพาไปรักษากับแพทย์ทั้งที่ รพ.ศิริราช แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกทั้งการฟัง การพูด ทั้งฝึกให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ประกอบกับตน และภรรยาเป็นครูทั้งคู่ โดยตนเป็น ผอ.ร.ร.บ้านคลองสีฟัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ส่วนภรรยาเป็นครูสอนในโรงเรียนอนุบาลใน จ.เพชรบูรณ์เช่นเดียวกัน จึงพาน้องบุ๋มบิ๋ม ไปโรงเรียนด้วยตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งยังจ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้าน

  b8ade0b887e0b89ae0b8b8e0b98be0b8a1e0b89ae0b8b4e0b98be0b8a1e0b89ae0b8b1e0b893e0b891e0b8b4e0b895-1.jpg

  เมื่อได้เรียนหนังสือน้องบุ๋มบิ๋มก็บอกกับตนว่าอยากจบปริญญาตรี และเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่จะเข้าเรียน น้องบุ๋มบิ๋มก็สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ จนในที่สุดก็สามารถสอบเข้าเรียนที่ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองได้ จนเรียนจบปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย 2.88 และตั้งแต่เรียนมายังไม่เคยสอบตกสักวิชาเดียว ตนภูมิใจในตัวลูกสาวมาก โดยหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว น้องบุ๋มบิ๋ม มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อ หากเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนจนจบปริญญาเอกด้วย ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าเรียนใน มจร. เพราะน้องบุ๋มบิ๋มมีความสนใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการเรียนใน มจร. จะมีการสอนวิปัสสนากรรมฐานก่อนจบการศึกษาด้วย

  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเผยแผ่ มจร. กล่าวว่า น้องบุ๋มบิ๋ม มีกำหนดเข้ารับประทานปริญญาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ในวันที่ 12 พ.ค. นี้ เวลา 13.30 น. ซึ่งพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปี 2561 ของมจร. จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. ที่มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัย มจร. ยังอนุมัติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมหาวิทยาลัย เช่น คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา, นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, “ก้อง ห้วยไร่” นายอัครเดช ยอดจำปา นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง, “บัวขาว” นายสมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยอาชีพชื่อดัง เป็นต้น

  ทั้งนี้ มจร. ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีบรรพชิตสําเร็จการศึกษามากที่สุดในโลก โดยจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 16 แห่ง ห้องเรียน 3 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 14 แห่ง และสถาบันสมทบของมจร. ในต่างประเทศอีก 6 ประเทศ ปัจจุบันมีบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่กำลังศึกษาอยู่รวม 19,554 รูป/คน จึงกล่าวได้ว่า มจร.เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/content/1279262
   

แชร์หน้านี้

Loading...