1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,941
  กระทู้เรื่องเด่น:
  346
  ค่าพลัง:
  +59,042
  41575421_2058720364441892_8916862000718413824_n.jpg


  ตอนนี้มาพูดกันถึงแดนพระนิพพาน

  อันนี้พระพุทธเจ้าทรงรับรองนี่ ว่าสถานที่อีกแห่งหนึ่งมีดีกว่าพรหม บริสุทธิ์กว่าพรหม มีความสุขกว่าพรหม ถึงที่นั่นแล้วไม่มีการเคลื่อน นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าพระนิพพานสูญ แต่ว่าเราเรียกกันว่าสูญ อาตมาเรียนมาก็สูญ แถมก็ไปเทศน์ว่าสูญเสียอีก เยอะด้วยซี

  ต่อมาภายหลังทราบชัดว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ คือพระพุทธเจ้ารับรองว่านิพพานไม่สูญ เลยเทศน์ใหม่ ไปเทศน์ที่ไหนก็ไปขออภัยชาวบ้านเขาว่า ได้ที่เทศน์มาเก่าน่ะมันผิด เวลานี้ไปพบพระสูตรเข้าสูตรหนึ่ง ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ายืนยันว่าพระนิพพานไม่สูญ

  แล้วถ้าพระนิพพานไม่สูญหรือพระนิพพานสูญ เราจะรู้กันได้ยังไง


  เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ฟังก็ตาม ที่ติดตามมาก็ดี ฟังกันดูให้ดีนะ ถ้าใครสงสัยเรื่องพระนิพพานทำกันแบบนี้ จะบอกให้ มีหรือไม่มี สูญหรือไม่สูญ เอากันแบบปฏิบัติให้มันถึงนา ไม่ใช่มานั่งเถียงกัน ไอ้การที่มานั่งเถียงกันนี่ไม่มีประโยชน์ เมื่อยลิ้นเปล่าๆ ไปนอนไปเที่ยวไปดูหนังดูละครดีกว่า หรือกินข้าวกินปลาให้มันอิ่มดีกว่า อย่ามานั่งเถียงกัน มานั่งทำกันให้มันถึงเลยดีกว่า ทำถึงเลยทำยังไงจะบอกให้ฟัง ในตอนต้นปฏิบัติตามแบบอุทุมพลิกาสูตร อย่าละ อย่าเว้นนา นิดหนึ่งก็ห้ามข้ามแล้วหน่อยหนึ่งก็ห้ามประมาท ทำแต่พอเหมาะพอดี อุทุมพลิกาสูตร พุธหน้าเริ่มต้นแล้วฟังไว้แล้ว จำไว้ บันทึกเข้าไว้ จะมานั่งถามกันบ่อยๆ ถ้าออกรายการนั้นแล้วเอามาถามไม่พูดไม่ฟังอีกแล้ว ถ้าพูดไห้จำแล้วไม่จำ ไห้จดแล้วไม่จด ให้เก็บเสียงไว้ไม่เก็บ จะมานั่งถามกัน เสียเวลานอน ไม่เอาไม่เอาหรอก ไม่ได้บวชมาเพื่อประจบชาวบ้าน บวชมาเพื่อมีความประสงค์อย่างเดียว คือว่าเป็นตาเถรไม่อยากเกิด แต่มันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ช่างมัน แต่จิตใจมั่นไม่อยากเกิด เป็นเถรนี่ดีกว่าพระมียศทีศักดิ์ เพราะตำแหน่งเถรใครถอดไม่ได้ สบายเวลานี้เป็นเถร สบายเวลานี้เป็นเถร ไปดูในทำเนียบพระไม่มีหรอกเถร มีแต่เถระพระผู้ใหญ่ ตาเถรไม่มี นี่คนพูด นี่เป็นตาเถร ไม่อยู่ในทำเนียบพระ สบาย สบายเพราะไม่มีตำแหน่งให้ถอด เป็นอันว่าปฏิบัติตามอุทุมพลิกาสูตรนั้น ให้ได้ด้วยบุพเพนิวาสานุสสติญาณระลึกชาติได้แล้วก็จุตูปปาตญาณ คือได้ทิพยจักขุญาณ เอาละ อีตรงนี้ แล้วก็พิจารณาวิปัสสนาญาณ ให้เข้าถึงโคตรภูญาณหรือพระโสดาบัน แค่โคตรภูญาณนี่ใช้ได้แล้วพอแล้ว ตอนนี้ เราจะอาศัยทิพยจักขุญาณมองเห็นพระนิพพานได้ชัดเจน แจ่มใส ไม่ต้องถึงอรหันต์แล้วก็ยังไม่ถึงพระโสดาบัน นี่ว่ากันฝ่ายวิชชาสามขึ้นไปนะ วิชชาสาม อภิญญา ๖ เข้าปฏิสัมภิทาญาณ ท่านผู้นี้เห็นพระนิพพานชัดเจนแจ่มใส แต่ว่าฝ่ายสุขวิปัสสโก ไม่เห็นอะไร แต่พอใจ เชื่อว่าพระนิพพานมีจริง เอาละ บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง เรื่องของพระนิพพาน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากว่าท่านไม่สามารถสร้างทิพยจักขุญาณให้ปรากฏ แล้วก็ไม่สามารถจะทำจิตของท่านให้เข้าถึงโคตรภูญาณ เรื่องของพระนิพพานเย็บปากไว้เสียก่อนดีกว่า เย็บเสียเลยนะ อย่าเผยอพูดไปเลย พูดเท่าไรผิดเท่านั้น เพราะอะไร? ฟังมาเยอะแล้ว ฟังมามากแล้วที่ท่านไม่เข้าถึงจังหวะแล้ว พูดถึงพระนิพพานไม่เห็นใครพูดถูกสักราย แม้แต่เพียงแค่เปรตยังพูดไม่ถูก อสุรกายก็พูดไม่ถูกแล้ว ทำไมจะไปพูดเรื่องพระนิพพาน เอาละ บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เรื่องไตรภูมิก็ขอเอวังลงแค่นี้ บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มาเที่ยวพรหมชั้นอนาคามี แหงนหน้าขึ้นไปดูอีกสักนิดซี กำลังยืนอยู่ชั้นที่ ๑๖ เห็นไหม ท้องฟ้าต่ำๆ มีทางเป็นประกายระยิบระยับสวยสดงดงามยิ่งกว่าพรหมชั้นที่ ๑๖ มาก แค่ทางนะ ท้องฟ้าก็สวย มีดาวเป็นประกายเต็มไปหมด ดาวดวงใหม่ที่สุดก็มีดวงเล็กๆ ย่อมลงมาก็มี สถานที่นี้เขาเรียกว่าอะไร นั่นคือพระนิพพาน เอาละ บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เมื่อเวลาก็หมด รายการก็ขอหมดเพียงนี้เพราะไตรภูมินี้ ถ้าจะพูดกัน ๑๐๐ ตอน หรือ ๒๐๐ ตอน แต่หนังสือจะมากเกินไปพูดมาเท่านี้ก็เพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้รับฟังไปนิทรรศนะได้บ้าง ถ้ามีใครมีความต้องการเกินในนรก เป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดียรัจฉาน หรือเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม หรือไปนิพพาน จะได้นำเอาปฏิปทานั้นเป็นเครื่องวัดใจของตัว แล้วก็ปฏิบัติตามนั้น จะได้ไปในที่นั้นๆ ได้สมตามอัธยาศัย เอ้า วันนี้เลยเวลาของสถานีวิทยุ ๐๔ มาหน่อยหนึ่งแล้ว ขออภัยท่านเจ้าหน้าที่ด้วย ยังไงๆ ก็เป็นอันว่าเลิกเที่ยวกันเสียทีสำหรับเมืองผี ก็ขอยุติด้วยเวลาแต่เพียงนี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล ขอบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ ปฏิภาณ ธรรมใดที่สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจารย์ และพระอรหันต์ทั้งหลายได้ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว จงเห็นธรรมนั้นทุกท่านในชาติปัจจุบันนี้เถิด สวัสดี. .

  #จากหนังสือไตรภูมิ


  *********************************


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. เทวินตพรหม

  เทวินตพรหม พรหมวิหาร4มรรคมีองค์แปด สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  607
  ค่าพลัง:
  +940
  สาธุครับผม

  นมัสการหลวงพ่อฤาษีครับ

  ปรารถนาสาวกภูมิ ศรัทธาธิกะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...