เสียงธรรม หนทางนี้ง่ายที่สุดแล้ว / พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 10 กรกฎาคม 2021.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  Prachanonchayanontho.jpg
  [ถาม-ตอบ]
  ธรรมของพระอนาคามีบรรลุสิ่งนี้ 12072563-3/ พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท


  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Jul 7, 2021
  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท มีความตั้งใจที่จะนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ และขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นทางที่ทำให้พระอาจารย์พ้นทุกข์ได้ มาแนะนำให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้เข้าใจในเส้นทางเดินนี้ เพื่อผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดั่งที่พระอาจารย์เคยปฏิบัติเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ไม่คิด ไม่จำ ไม่ทำ แค่ "รู้" อย่างเดียว
  วัดป่าเจริญธรรม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร 081-294-0630
  ท่านสามารถติดตามพระอาจารย์ชานนท์ทาง
  1. กลุ่ม LINE Open chat : https://line.me/ti/g2/UVSBS9J0LA ซึ่งท่านสามารถ - ถาม-ตอบปัญหาธรรมกับพระอาจารย์ชานนท์ (พระอาจารย์ตอบเอง) - รับข่าวสารการสมัครคอร์สกัมมัฎฐาน 7 วัน ณ วัดป่าเจริญธรรม - ติดตามข่าวสารอื่นๆจากทางวัด 2. Facebook : https://www.facebook.com/phrachanon
  3. YouTube : https://www.youtube.com/c/PhrachanonC...
  4. Website : https://phrachanon.com/ - สมัครคอร์สกัมมัฎฐาน 7 วัน ณ วัดป่าเจริญธรรม - ติดตามข่าวสารอื่นๆจากทางวัด
  5. Google Drive (ดาวน์โหลดฟรี! กัณฑ์เทศน์ทั้งหมดของพระอาจารย์ ไฟล์ MP3) : https://bit.ly/3baK4EG
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  [เทศนา] ต้องทำในเบื้องต้น ท่ามกลางต้องคิด ที่สุดต้องหยุด 12072563-1

  ประวัติโดยย่อของพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

  ความลับแห่งธาตุสี่ ขันธ์ห้า ที่ไม่ลับ

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Mar 29, 2019
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  จิตไม่เคยเกิด ไม่เคยดับ

  สิ่งที่นักปฏิบัติธรรม ไม่เคยรู้ 03102562

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Oct 4, 2019
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  วิธีหยุดการเกิดของจิต ในสังสารวัฏ 11012563-1-1

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Jan 28, 2020
  หลักของการปฏิบัติก็เพื่อให้เราฝึกให้ธาตุรู้มีปัญญามีวิชชาเกิดขึ้น ธาตุรู้จะมีวิชชาเกิดขึ้นได้เราก็ต้องนำธาตุรู้มาฝึกฝนมาฝึกฝนรู้ความจริงก็คือ รู้ความจริงของกาย รู้ความจริงของเวทนา รู้ความจริงของจิต รู้ความจริงของธรรม อยู่ในหลักของสติปัฏฐาน 4 เพราะฉะนั้น ดูกาย ดูใจ มันต้องดูให้ครบองค์ประกอบก็คือดูในหลักของสติปัฏฐาน 4 มันมีความระลึกรู้ชอบ ถ้าหากปฏิบัติเราไม่เอามรรคมีองค์ 8 มาปฏิบัติเราก็ไม่สามารถไปละสังโยขน์ได้ การละสังโยชน์ของพระโสดาบันท่านละสักกายทิฐิ คือละความเห็นผิดในกาย เพราะว่าท่านเห็นถูกในกายการที่จะเห็นถูกในกาย เราก็ต้องเข้าไปดูของจริงของกาย ดูการทำงานของกายโดยสภาวะ แล้วสภาวะคืออะไร สภาวะก็คือความรู้สึกทั้งหมด ให้เรามาดูความรู้สึกของกายและให้เรามาดูความรู้สึกของใจ คือกายเวทนา จิต ธรรม 4 ตัวนี้ล้วนเป็นความรู้สึกทั้งสิ้น ความรู้สึกของกายก็มี เย็น ร้อน อ่อน แข็ง นั้นคือธาตุทั้ง 4 เย็น คือลม ร้อนคือไฟ อ่อนคือน้ำ แข็งคือดิน ให้เอาธาตุรู้แตะเบาๆกับกายเพื่อให้เห็นว่า เย็น ร้อน อ่อน แข็ง กำลังทำงาน ทุกครั้งที่มีการทำงานของกายมี เย็น ร้อน อ่อน แข็ง สิ่งที่ตามมาก็คือการกระทบแล้วในกาย จากนั้นความรู้สึกของใจก็ตามมาเกิดความพอใจไม่พอใจใน เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ผลที่เกิดจากความพอใจไม่พอใจในเย็นร้อน อ่อน แข็ง นั้นอะไรตามมา คือความรู้สึกของใจ สุขกับทุกข์ การที่มีสุขมีทุกข์ได้เพราะอาศัยสัมผัสจาก เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ที่เกิดขึ้นในกายนั้นเอง เมื่อสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ ความเศร้าหมอง หรือ ผ่องแผ้ว เมื่อเกิดความเศร้าหมองผ่องแผ้วขึ้นแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ธรรม ธรรมคือความรู้สึกเช่นกันใจของเราก็คือธรรม บางครั้งรู้สึกเป็นกุศลในใจและบางครั้งรู้สึกเป็นอกุศลในใจ นี้คือผลมาจากกายทั้งหมด เมื่อเราเอาธาตุรู้ไปเรียนรู้กายบ่อยๆ เรียนรู้ เวทนา จิต ธรรม บ่อยๆ ธาตุรู้นี้ก็จะเกิดความฉลาดเกิดขึ้น ฉลาดแบบเข้าใจโดยความจริงของสภาวะที่ปรากฏขึ้น ไม่ได้เกิดจากการที่เราร่ำเรียนมาเลยหรือไม่ได้เกิดจากการที่เราท่องจำ แต่เข้าใจโดยความจริงในหลักของสภาวะ เพราะสภาวะเนี่ยจะเป็นบทเรียนให้กับธาตุรู้ ซึ่งเป็นธาตุรู้เดิมๆเรียกว่าธาตุรู้ที่เป็นอวิชชาหรือธาตุรู้โง่ๆ ธาตุรู้นี้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่เขาไปเห็นสัมผัสบ่อยๆเข้าธาตุรู้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นเรียกว่าปัญญาญาณ ปัญญาญาณจะเกิดขึ้นในตัวธาตุรู้เองเรียกว่าวิชา เมื่อธาตุรู้นั้นมีวิชาแล้วมีปัญญาเกิดขึ้น ตัวอวิชชาธาตุรู้เดิมมันก็จะอ่อนกำลังลง สิ่งที่เคยจำมาอันนู้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเรามันล้างไปหมดแล้ว ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้น มรรคข้อแรกเกิดขึ้นคือ “สัมมาทิฐิ” เห็นถูกตามความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ เมื่อเห็นถูกแล้วก็เอามรรคข้ออื่นมาต่อ โดยเฉพาะ “สัมมาสติ สัมมาสมาธิ” คือ สมาธิชอบ สติชอบ เห็นชอบ เห็นชอบคืออะไรคือเห็นกายใจนี้มันคือธรรมชาติ เพราะธาตุ 4 ที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยมันคือ ธรรมชาติ แล้วธาตุ 4 ที่อยู่ในกายเรามันก็อาศัยธาตุ 4 ที่อยู่ข้างนอกนั้นเองมาหล่อเลี้ยงตั้งแต่วันเกิดวันแรก เพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็คือ ธรรมชาติ เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นกายนี้ก็ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา เพราะธาตุ 4 ที่อยู่ข้างนอกมันก็ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา มันคือธรรมชาติ กายของเรามันก็คือธรรมชาตินั้นเองไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา เพราะเรามาหลงว่ากายนี้เป็นเรานั้นคือ ความเห็นผิด เป็นมิจฉาทิฐิ เพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลตรงนี้ให้ธาตุรู้เห็นถูกหรือความเห็นจริงเรียกว่า “สัมมาทิฐิ” เมื่อสัมมาทิฐิเกิดขึ้นในใจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะละสังโยชน์ได้ ข้อแรกก่อนก็คือเราจะละกายในกายได้ “สักกายทิฐิ” คือละกายในกายเสียได้ เมื่อเราละกายได้แล้วก็มาละอีกตัวก็คือ ละเวทนาในเวทนา ละจิตในจิต ละธรรมในธรรม นี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติต่อไป.
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  [ถาม-ตอบ] มิจฉาสมาธิคือ การเพ่งและแช่ อยู่ในฌาณ 14062563-5

  [เทศนา] สัจธรรมมีอยู่ในกายใจของเราทุกๆคน 21062563-1

  [เทศนา] รู้อริยสัจ 4 ต้อง 3 รอบ ใน 12 อาการ 05072563-2

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Jul 2, 2021
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  ปล่อยวาง และ เป็นอิสระด้วยวิธีนี้

  [เทศนา] ต้องปล่อยวางทั้งหมดถึงจะอิสระ 26022564-2

  [เทศนา] จะเข้าถึงนิโรธต้องผ่าน สองสิ่งนี้ก่อน 26022564-3

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Jul 16, 2021

   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  [ถาม-ตอบ] มันล้มละลายตั้งเกิดแต่เกิดมาแล้ว 28022564-4

  [ถาม-ตอบ] วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นก็ต้องรู้ใน3ขณะ 28022564-6

  [ถาม-ตอบ] แค่เปิดใจธรรมชาติก็เปิดแล้ว 28022564-8


  [นำสมาธิ] ฝึกสมาธิเพื่อให้มีฐานของรู้ 01032564-1

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Sep 1, 2021
  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท มีความตั้งใจที่จะนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ และขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นทางที่ทำให้พระอาจารย์พ้นทุกข์ได้ มาแนะนำให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้เข้าใจในเส้นทางเดินนี้ เพื่อผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดั่งที่พระอาจารย์เคยปฏิบัติเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ไม่คิด ไม่จำ ไม่ทำ แค่ "รู้" อย่างเดียว
  วัดป่าเจริญธรรม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร 081-294-0630


   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  ไม่ต้องเหนื่อยกับการปฏิบัติอีกต่อไปถ้ารู้อย่างเดียว 03032564

  ไม่รู้กันเลยหรือ ว่ากำลังอยู่กับอะไร 04032564-2

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Sep 15, 2021
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กันยายน 2021
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กันยายน 2021
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  วิธีละขันธ์ ๕ (พระอาจารย์ชานนท์) 20-03-2559

  [ถาม-ตอบ] หลุดได้เพราะออกจากสัญญา 29082563-3

  [เทศนา] เซ็นเซอร์ สั่นสะเทือนภายในกายก็พอแล้ว 09092563-1

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Oct 3, 2021
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  [เทศนา] เข้าใจผิด การปฏิบัติก็ผิดไปด้วย 08092563-1

  ไม่ต้องสนใจรูปของกาย แต่เจาะลึกเข้าไปในร่างกาย 08092563-2

  [ถาม-ตอบ] สิ่งที่ถูกเห็นน่ะ มันถูกแล้ว 09092563-2

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Oct 10, 2021
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  ถ่ายทอดสด พระธรรมเทศนา "เรื่อง..ที่ควรรู้" จัดทำโดย มูลนิธิมายาโคตมี

  [ถาม-ตอบ] ความทุกข์ไม่ใช่ของกาย 10092563-2

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Oct 17, 2021
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ตุลาคม 2021
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
  [เทศนา] ธาตุรู้ มาเกิดกับกาย อยู่ในกาย และออกไปจากกาย แบบนี้ 03032563-1

  [นำสมาธิ] นำสมาธิเพื่อเข้าสู่วิปัสสนา 26022564-5

  พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
  Apr 11, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ตุลาคม 2021
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32,460
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +32,412

แชร์หน้านี้

Loading...