เรื่องเด่น หนุนตั้ง”องค์การพระธรรมทูตโลก”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 15 พฤษภาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,049
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,108
  ค่าพลัง:
  +3,814
  news_NHUqmfhagl154612_533.jpg

  วันนี้(15 พ.ค.) พระปัญญาธรรมวิเทศ เลขานุการสมัชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ กล่าวว่า จากการประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 4 ทวีปที่ประเทศสิงคโปร์ และงานฉลองครบรอบ 100 ปี วัดอานันทเมตตยาราม ประเทศสิงคโปร์ ณ โรงแรมปาร์ครอยัล ประเทศสิงคโปร์ มีพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมดังได้หารือ ถึงความร่วมมือกันวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ วางยุทธศาสตร์การเผยแผ่ในยุคดิจิทัล อีกทั้งเป็นการวางรูปแบบให้เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งการเป็นพระธรรมทูตในต่างแดน ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆ ทั้งการกิน การอยู่ ความเป็นไป ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่นให้ได้ ทำอย่างไรจะให้หน่วยราชการ ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจเรา และมองเราด้วยความเป็นมิตร ให้เข้าใจว่าเรามาอยู่ไม่ได้เบียดเบียนหรือสร้างปัญหาให้ใคร ด้วยวินัยที่เรามี ความดี ความเสียสละที่เราทำ กับภูมิธรรมที่เป็นรากฐาน ก็จะให้งานพระธรรมทูตเด่นขึ้น และควรมีการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว จัดทำหลักสูตรเผยแผ่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  พระปัญญาธรรมวิเทศ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบจัดตั้ง องค์การพระธรรมทูตโลก เพื่อความเป็นเอกภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก กำหนดนโยบายการสอนพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางเดียวกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรพระธรรมทูตโลก ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สร้างศาสนิกสัมพันธ์กับนานาศาสนา เป็นตัวแทนขององค์กรชาวพุทธและพุทธศาสนาในเวทีนานาชาติ และทำหน้าที่เป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่เกี่ยวกับการเมือง โดยให้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และที่ประชุมยังเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 และร่างหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เชิงปฏิบัติการ ของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วย

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/643648
   

แชร์หน้านี้

Loading...