หนุนเผยแผ่ศาสนาบนดอยเต็มรูปแบบ ทุ่มงบ41ล้าน-ลง7จังหวัดภาคเหนือ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 21 มีนาคม 2005.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,453
  นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันรวมทั้งประชาชนแต่ละพื้นที่ก็มีความต่างกันทั้งเชื้อชาติ ความเชื่อในศาสนาและลัทธิ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 38 ได้ให้สิทธิแก่บุคคลในการนับถือศาสนา ลัทธิ นิกาย ตามความเชื่อได้ จากเหตุนี้ทำให้ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาต่างดำเนินการตามความเชื่อของตนในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะการเผยแผ่ศาสนาแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย จะมีการเผยแผ่ศาสนาที่หลากหลาย ซึ่งกรมการศาสนาได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการเผยแผ่ศาสนาบนพื้นที่สูง โดยขยายกิจกรรมพระธรรมจาริกที่วัดศรีโสดา ได้ดำเนินการอยู่แล้วในบางพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่สูงใน 13 จังหวัดในภาคเหนือ เสริมความเข้มแข็งให้แก่พระธรรมจาริก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบตามแนวทางและข้อเสนอในเรื่องนี้ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว โดยได้มอบหมายให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินการแก้ปัญหาการเผยแผ่ศาสนาในชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งจะมีการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการเผยแผ่ศาสนา รวมทั้งมาตรการในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ กับเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผลการเผยแผ่ศาสนาบนพื้นที่สูงอย่างใกล้ชิด เน้นการใช้มิติทางศาสนาให้เกิดความมั่นคงของชาติ

  ในระยะแรก ปีงบประมาณ 2548 จะดำเนินการใน 7 จังหวัด มีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน โดยมีศูนย์กลางการปฏิบัติงานของพระธรรมจาริก ในเขตจังหวัดภาคเหนือที่วัดศรีโสดา วัดท่าตอน และวัดเครือข่าย ซึ่งจะร่วมกันจัดทำหลักสูตร คู่มือปฏิบัติงาน สื่อการเรียนการสอน ที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ มีการถวายความรู้แก่พระธรรมจาริก จัดค่าตอบแทนถวายพระธรรมจาริกที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่สูง โดยจะใช้งบประมาณ 41,000,000 บาท และจะขยายต่อไปในปี 2549 อีกจำนวน 6 จังหวัดคือจังหวัดพะเยา ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีการขยายจำนวนพระธรรมจาริกเพิ่มขึ้น จากเดิมจำนวน 350 รูป เป็น 700 รูป ใช้งบประมาณอีก 45,000,000 บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือสามารถป้องกันประชาชน ในชุมชนพื้นที่สูงและทุรกันดารให้เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความเป็นไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันเป็นการเสริมความมั่นคงของประเทศชาติ โดยใช้มิติทางศาสนา เป็นหลักในการสร้างความสงบสุขและความสันติสุขอย่างยั่งยืน

  สำหรับผลความคืบหน้าในโครงการนี้ ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสภาความมั่นคงแล้ว และให้กรมการศาสนาดำเนินการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดภารกิจและขอขอบเขตงานให้ชัดเจน คาดว่าคงจะดำเนินการได้ในปี 2548
   
 2. ดาวประกาย

  ดาวประกาย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  132
  ค่าพลัง:
  +214
  โครงการการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งดีนะ เห็นด้วยที่มีการจัดอบรมความรู้ให้ถูกทาง
  แต่สงสัยว่าทำไมต้องมี การจัดค่าตอบแทนถวายพระธรรมจาริกที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
  เดี๋ยวก็กลายเป็นปัญหาให้เกิดเรื่องต่อไปรึเปล่า หนอ เพราะจริงๆ ควรใช้ความสมัครใจ
  ความตั้งใจจริงเป็นหลัก ไม่ควรนำอามิส สินจ้างเป็น เคริ่องนำ

  พระเป็นผู้ที่ระงับกิเลส แต่เรากำลังเอากิเลสไปล่อหรือเปล่าหนอ
  ตามความคิดเราว่าน่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ก็เพียงพอ
  เช่น จัดสร้างที่พัก หรือเป็นวัด ทีสามารถใช้เป็นสถานที่เรียน เป็นที่
  จัดกิจกรรม เป็นห้องสมุด เป็นที่รวม และชุมนุมของคนทั่วไปได้

  เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนานาคงไม่สามารถใช้เวลาแค่วันสองวันแน่
  อาจต้องใช้เวลา สร้างศรัทธา จากตัวพระท่านเอง บวกกับความสามารถ
  และความตั้งใจโปรดสรรพสัตว์ ให้เห็นธรรมะ ว่าจะช่วยให้เขามีชีวิตที่เป็นสุขได้
  อย่างไร

  สาธุ ขอให้โครงการทุกโครงการที่ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญๆๆยิ่งขึ้นทุกโครงการ
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...