หลวงตาม้าตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าเข้าทรง

ในห้อง 'หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า' ตั้งกระทู้โดย Wisdom, 10 กรกฎาคม 2012.

 1. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +26,494
  หลวงตาม้าตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับเรื่องเจ้าเข้าทรงและคำถามธรรมะอื่นๆ

  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=cDuF8sJf52k]ตอบปัญหาธรรมกับหลวงตาม้า - YouTube[/ame]

  ตอบปัญหาธรรมกับหลวงตาม้า ถ่ายทอดสด
  ณ โรงเรียนไตรภพวิทยา จังหวัดลำปาง 12 พฤศจิกายน 2554
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 กรกฎาคม 2012
 2. datchanee

  datchanee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2009
  โพสต์:
  2,948
  ค่าพลัง:
  +1,271
  ขอบคุณค่ะที่นำมาลงให้ฟังค่ะ ขอกราบหลวงตาค่ะ โมทนาในกุศลทุกอย่างค่ะ
   
 3. อุรุเวลา

  อุรุเวลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  3,492
  ค่าพลัง:
  +7,999
  พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๙
  มหาศีล
  [๑๑๔] ๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง
  สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย
  ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ
  ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัด
  รำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่า
  บูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอ
  ปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ
  เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา
  เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ
  ประการหนึ่ง.
  [๑๑๕] ๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่
  สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว เลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย
  ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง
  ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ
  ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส
  ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ
  ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา
  ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ
  ประการหนึ่ง.
  [๑๑๖] ๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่
  สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย
  ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก
  พระราชาภายในจักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด
  พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอก
  จักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุ
  นี้ๆ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
  [๑๑๗] ๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่
  สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย
  ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส
  ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง
  ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์
  ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์
  ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักกระจ่าง
  จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้
  ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็น
  อย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
  มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้
  ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์
  ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมอง
  จักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้ แม้ข้อนี้
  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
  [๑๑๘] ๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่
  สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย
  ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษา
  หาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน
  คำนวณ นับประมวลแต่งกาพย์ โลกายศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
  [๑๑๙] ๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่
  สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย
  ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์
  หย่าร้าง ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์
  ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอ
  ทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม
  ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
  [๑๒๐] ๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่
  สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย
  ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกัน
  บ้านเรือน ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธี
  บวงสรวงพื้นที่ พ่นน้ำมนต์ รดน้ำมนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยา
  ถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงน้ำมันหยอดหู ปรุงยาตา
  ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล
  แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
  [๑๒๑] ดูกรมหาบพิตร ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย
  เพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย
  แต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมหาบพิตร ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว
  ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุข
  อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรมหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึง
  พร้อมด้วยศีล.
   
 4. amarpinky

  amarpinky เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  423
  ค่าพลัง:
  +521
  anumothana sathu kha
   
 5. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +26,494
  สาธุครับที่ยกข้อความในพระไตรปิฎกมา แต่ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจว่า
  ส่วนที่ยกมาคุณต้องการจะสื่ออะไรและเกี่ยวข้องกับกระทู้นี้อย่างไรนะครับ
  เข้าใจว่าน่าจะเพื่อแสดงถึงในแง่ของพวกที่ทำธุรกิจร่างทรงนะครับ
  แต่อย่างที่หลวงตาท่านกล่าว ร่างทรงดีๆก็มี เพียงแต่หายากเต็มที =)

  . . .

  คติธรรมน่าคิด

  พระท่านคอยจะช่วยเราอยู่ เราได้ช่วยเหลือตัวเองก่อนหรือยัง
  อยากรู้อะไร ว่ามีจริงหรือไม่ ต้องฝึก หากไม่ฝึก จะรู้ได้อย่างไร จะเชื่อคนอื่นทำไม

  สาธุครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 กรกฎาคม 2012
 6. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +26,494
  อันนี้ขอแชร์ครับ น่าสนใจมากๆ คลิปนี้เป็นตัวอย่างภาพยนต์สารคดีท่องเที่ยวเชิงธรรมะ
  ของวัดพุทธพรหมปัญโญครับร่วมจัดทำและให้เสียงภาษาไทย
  โดย อาหนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา สาธุครับ

  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=fQJan7RRkXw]วัดถ้ำเมืองนะ [HD] Trailer 2 - YouTube[/ame]
   
 7. ลูกคนกลาง

  ลูกคนกลาง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +22
  กราบนมัสการขอรับหลวงตา
   
 8. tawalid

  tawalid สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +9
  ธุรกิจบุญคับ ร่างทรง50 เทพ50
   
 9. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +26,494
  ครับธุรกิจร่างทรงต่างๆก็เป็นในลักษณะตามที่หลวงตาม้าท่านกล่าวในวิดีโอนี้แหละครับ
   
 10. Jopaa

  Jopaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  1,720
  ค่าพลัง:
  +4,866
  เพิ่งได้ฟังหลวงตาม้าท่านเทศน์ ท่านตอบเป็นครั้งแรก..
   
 11. num_mon

  num_mon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  583
  ค่าพลัง:
  +910

  คือผมจะช่วยสื่อหั้ยก็ได้ครับ ว่าข้อความที่ยกมาเรื่อง มหาศีล มันก็ไม่ใช่หน้าที่อันควรนักของพระที่จะตอบควร น่าจะตอบปัญหาเรื่องปฎิบัติมากกว่า ย

  แต่ถ้ามองในแง่ดี ก็ถ้าอยากให้คนมาฝึก ต้องตอบคำถามคาใจเค้าก่อน

  ผิดถูกประใด แล้วแต่่วิจราณาน ของแต่ละคน :cool:
   
 12. พรหมาวตาร

  พรหมาวตาร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +66
  ที่อ้างถึงเหล่านี้ จะเป็นโมฆะหากพระท่านไม่รับปัจจัย
   
 13. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +26,494
  มีใครดูวิดีโอ แล้วฟังธรรมบ้างไหมหนอ
  ฟังธรรมๆๆ กันนะครับ บางคำถามถ้าไม่มีคำตอบ
  คนเรามันก็หลงผิดได้ครับ ถือว่าครูบาอาจารย์เมตตา

  สาธุ
   
 14. ก้อนหิน

  ก้อนหิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  214
  ค่าพลัง:
  +238
  มโนยิทธมาเข้าทรงทำไง
   
 15. ก้อนหิน

  ก้อนหิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  214
  ค่าพลัง:
  +238
  ภพละเอียด ไปดูก็ยาก เหตุไฉน คลื่นแรงทะลุหลังคาบ้าน (หัว)
   
 16. tobetruly

  tobetruly เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2009
  โพสต์:
  210
  ค่าพลัง:
  +427
  ผมเพิ่งเคยฟังท่านครับ รู้สึกว่าท่านตอบให้ผมหายข้องใจในหลายๆอย่างในคลิปเดียวเลย ขอบคุณท่าน จขกท มากครับ อนุโมทนา -/\-
   
 17. ก้อนหิน

  ก้อนหิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  214
  ค่าพลัง:
  +238
  ที่พูดโดนทั้งนั้น จากอุบาสก พราหม์ ผมว่าหนักว่าโจรกรรมและ virus ไม่ใช่ทางแต่ใยจึงมี ใช้พลังอึดอย่างเดียว
   
 18. ~!ปราบไตรจักร!~

  ~!ปราบไตรจักร!~ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +265
  สาธุครับ หลวงตาท่านตอบได้ดีและเป็นกลางมากๆ

  (ใจความ)
  ลูกศิษย์ : การเป็นเจ้าเข้าทรงเป็นอันตรายต่อชีวิตคนทรงหรือไม่ครับ?

  หลวงตา : ถ้าทำดีมันก็ไม่เป็นนะ แบ่งกันคนละครึ่งไง
  ถ้าทำไม่ดีมันก็เป็น มันอยู่ที่การกระทำปัจจุบัน
   
 19. TPC

  TPC เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  478
  ค่าพลัง:
  +2,445
  แอบไปดูงานไหว้ครู บางงาน พบว่าค่าขันธ์ครู 2999บาทต่อขันธ์ก็มี ไปบางที่ค่าร่าง100ค่าครู99บาทก็มี แล้วแต่เขานะ เราว่าเขาไม่ได้เขามมีเหตุผลของเขา ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบใจเรื่องนี้แต่ก็ต้องวางเฉยครับ
   
 20. jate2029

  jate2029 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มกราคม 2008
  โพสต์:
  395
  ค่าพลัง:
  +732
  ท่านใด ที่ ได้ฝึก จิตได้ ซักระดับนึงแล้ว ลองใช้จิต สัมผัสกระแสดู
  ก็จะรู้ครับ ว่า เทพจริง หรือ ผี หรือ คน แอบอ้างเข้าทรง ถ้าได้ อภิญญา
  ก็แหล่ม เลย ถ้าเป็นผี แอบอ้าง มาหากิน ก็ สั่งสอนซะเลย อย่าปล่อย ผีอุบาต ลอยนวล
  นะครับ ต้องจัดการไว้
   

แชร์หน้านี้

Loading...