หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็น “พระนิยตโพธิสัตว์”

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย nondanun, 10 สิงหาคม 2014.

 1. nondanun

  nondanun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  5,980
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +32,570
  [​IMG]


  หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ได้เดินธุดงค์ไปจังหวัดเชียงใหม่ ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดโรงธรรม อำเภอสันกำแพง อยู่กับ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ๒ พรรษา ในช่วงนั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ท่านจึงอยู่ที่นี่เป็นหลักในบางโอกาสก็ออกไปหาวิเวกตามดอยต่างๆ

  ต่อ มาได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ในช่วงนั้นได้มีการทิ้งระเบิดในเมืองบ่อยครั้ง จึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะปลอดภัย หลวงปู่สิมจึงชวนหลวงปู่จามออกไปอยู่ที่จอมทองระยะหนึ่ง

  การปฏิบัติ ธรรมเจริญจิตภาวนาที่จอมทองแห่งนี้ ได้พบกับความแปลกใหม่ของจิตตัวเอง เพราะเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสมแก่การบำเพ็ญพากเพียร และบุคคลสัปปายะเนื่องด้วยหลวงปู่สิมเคยเป็นสามเณรอยู่ด้วยกัน ขณะที่อยู่กับหลวงปู่มั่น จึงมีความเข้าใจสนิทสนมกันดี

  ในช่วงแรก ของการภาวนา จิตไม่สงบแส่ส่ายออกนอกเกิดสัญญาปรุงแต่งลักษณะเดียวกันกับที่เคยปรากฏมา ก่อนแล้ว แม้ว่าจิตจะเคยสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิหลายครั้งแล้วก็ตาม เกิดเสื่อมลงอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งๆ ที่ได้ใช้อุบายต่างๆ แก้ไขมาหลายครั้งต่อหลายหนแล้ว บางคืนจิตร้อนรนเสมือนว่ากิเลสไม่เบาบางเลยทั้งๆ ที่ปกติธรรมดาจะไม่ปรากฏ แต่พอเริ่มอธิฐานจิตเข้าที่ภาวนาจะเกิดอาการลักษณะนี้ขึ้นมา คิดทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่บำเพ็ญพากเพียรอย่างจริงจัง แต่ผลที่ได้ดูเหมือนไม่คุ้มค่ารู้สึกว่าเกือบหมดกำลังใจ

  แต่เนื่อง ด้วยอุปนิสัยของท่านเด็ดเดี่ยว มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ท่านระลึกถึงหลวงปู่มั่น ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เคยให้คำแนะนำสั่งสอน และปฏิปทาของท่านเหล่านั้นแล้ว จึงเกิดพลังใจตั้งสัจจะอธิฐานว่า

  “ถ้า จิตจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ว่า จะเกิดหรือไม่เกิดอะไรก็ไม่ว่า เราไม่หวังอะไรอีกแล้ว ต่อไปนี้จะเอาเฉพาะพุทโธให้แนบแน่นกับลมหายใจที่ตรงหัวใจของเรา จะไม่ยอมให้หนีไปไหน”

  ต่อจากนั้นอีกไม่นาน จิตค่อยๆ สงบละเอียดรวมลงเป็นสมาธิ กายเบาจนไม่มีกายเหลือแต่จิตดวงเดียว เกิดนิมิตภาพเจดีย์ปรักหักพังมากมาย พระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ มากมาย ต้นโพธิ์ ต้นจิก และอื่นๆ เป็นภาพแล้วภาพเล่า ต่อจากนั้นก็เห็นภาพตนเองในอดีตชาติเกิดขึ้นมาจนนับไม่ไหว ท่านได้กำหนดรู้ในภาพนิมิตที่เกิดขึ้นมาโดยลำดับ ปัญญารู้แจ้งในแต่ละชาติในอดีตทั้งกรรมดีกรรมชั่วคละเคล้าปะปนกันไป ตลอดจนบุญบารมีที่สร้างไว้แต่อดีตชาติ ทั้งขึ้นสูงและลงต่ำ สวรรค์ นรก มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน

  การพิจารณากลับไปกลับมาปรากฏความรู้แจ้งชัดขึ้นมาว่า การ ที่มุ่งทำความเพียรเพื่อละกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ในชาติ นี้ คงเป็นไปไม่ได้เสียแล้ว เสมือนว่ามีอะไรสักสิ่งหนึ่งปิดกั้นไว้ ปัญญาไม่ทะลุแจ้ง ฉุกคิดถึงแนวทางปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิมาแล้ว ชะรอยเราจะเคยปรารถนา................ มาแล้วกระมัง ท่านจึงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วไปที่หน้าองค์พระพุทธรูป ห่มผ้าจีวรจรดไหล่เรียบร้อย กราบแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า “ถ้าได้เคยปรารถนา................ ที่บำเพ็ญมาเพื่อการเป็น................ ในภายภาคหน้าแล้วก็ขอให้จิตสงบเยือกเย็น ขอให้ภาพนิมิตเหล่านั้นหายไป และให้เกิดความรู้แจ้งเห็นชัดเป็นที่ประจักษ์เถิด” จึงได้พักผ่อนหลับ

  ใน คืนต่อมาการภาวนาได้ผลดี จิตสงบรวดเร็ว จิตใจที่เคยร้อนมีแต่เยือกเย็น เบาสบาย จิตรวมลงถึงฐานอัปปนาสมาธิ พักในสมาธิเพื่อให้เกิดพลังเต็มที่แล้วจิตถอนขึ้นมาเองอยู่ในขั้นอุปจาร สมาธิ เกิดญาณทัศนะสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ อย่างที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน หยั่งรู้เข้าใจภาพนิมิตที่เคยปรากฏมาแล้วอย่างปราศจากข้อสงสัย รู้แจ้งแล้วว่าชาตินี้ยังไม่สามารถบำเพ็ญพากเพียรให้สิ้นอาสวะกิเลสได้ ได้รู้เห็นจิตใจของตนในส่วนลึกอย่างละเอียดว่า ได้ เคยอธิษฐานตั้งความปรารถนา................ ไว้แล้วในอดีตชาติและได้รับการ................ แล้ว ไม่สามารถถอนออกได้ จึงจะต้องบำเพ็ญบารมีเพิ่มขึ้น จะต้องเกิดตายอีกหลายชาติ จนกว่าบารมีจะเต็ม และถึงระยะเวลาที่จะต้องลงมาอีกเพื่อการ................ ที่จะต้องมาโปรดสัตว์ที่โลกกำลังร้อนระอุ ซึ่งเป็นระยะเวลาอีกนานเท่าใดไม่สามารถจะประมาณได้

  การ สั่งสมอุปนิสัยบุญบารมีในแนวทางของความเป็น................ และได้รับการ................ แล้วนั้น ก็เป็นเรื่องเฉพาะตน การจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นใครก็เป็นเรื่องเฉพาะของการเป็นใครคนนั้น กรณีบำเพ็ญสาวกบารมีก็จะเป็นสาวก บำเพ็ญอัครสาวกบารมีก็จะเป็นอัครสาวก บำเพ็ญปัจเจกบารมีก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้า ถ้าบำเพ็ญพุทธบารมีก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้า

  ผู้เขียน (พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) ได้ถามหลวงปู่ว่า “เกิดตายอีกหลายชาติไม่เบื่อหรือ”

  ท่านตอบว่า “เบื่อไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ต้องมาเกิดตายจนกว่าจะหมดภาระหน้าที่นั้น”


  ที่มาแสดงกระทู้ - หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็น “พระนิยตโพธิสัตว์” • ลานธรรมจักร
   
 2. choksila58

  choksila58 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  631
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,049
  ..โอ้โฮ !!! สาธุ สาธุ สาธุ คร๊าบบ..
   
 3. Nat Simon

  Nat Simon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 เมษายน 2010
  โพสต์:
  128
  ค่าพลัง:
  +172
  สาธุค่ะ ได้กราบหลวงปู่จามและทำบุญกับท่านอยู่หลายครั้งปลื้มปิติมากค่ะ. และได้กราบหลวงพ่ออินทร์ถวายและได้ถวายปัจจัยทำบุญกับท่านทำให้ใจมีปิติกับการทำบุญต่อพระที่ดีโดยแท้ค่ะ สาธุ สาธุค่ะ
   
 4. sutongperd

  sutongperd เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  63
  ค่าพลัง:
  +1,047
  บุญอันยิ่ง

  ข้าพเจ้าขอถวายชีวิต และวิญญาณอันบริสุทธิ์ ขอบุญอันนี้ จงเป็นปัจจัย เพื่อสร้าง

  บุญบารมีในการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระวิริยาธกะพุทธเจ้าองค์หนึ่ง

  ในโลกหน้านั้นเทอญ เพื่อขนสัตว์เป็นอันมาก พ้นจากทุกข์ทั้งปวง เทอญ สาธุ
   
 5. อุดรธานี

  อุดรธานี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +69
  พิ่นครูอาจารย์หลวงปู่มั่นก็เทศนาต่อไปว่า
  “ ให้ตั้งใจเจริญพุทธคุณ ตามรอยบาทของพระพุทธเจ้า ถือด้วยใจ ปฏิบัติด้วยใจ เจริญพุทธานุสสติ ด้วยการประพฤติเพื่อความหนักแน่นในธรรม ผู้ถึงพระพุทธเจ้าด้วยหัวใจ เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัยอยู่ได้…

  อตฺตทนฺตํ ฝึกตนด้วยดี หนาแน่นด้วยพุทธคุณทั้งหลาย
  สมาหิตํ มีใจมั่นคง หนักแน่นสมเป็นบรมครู
  เทวาปินํ นมสฺสามิ เทพเทวาทั้งหลายก็น้อบน้อม
  พฺรหฺมนุนาปิ ปสํสิโต แม้พรหมก็สรรเสริญ ชาวโลกก็นิยม
  อรหนฺตสมฺมาสมฺพุทโธ เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นเอง ตกแต่งมาด้วยตนเอง รักษาด้วยตนเอง
  เป็นผู้ประมาณตนด้วยธรรมโดยตลอด จิตของท่านผู้เข้าสู่นิพพานได้นั้น ท่านก็กำหนดรู้จิตรู้ใจของท่านเช่นกัน แต่ให้รู้เฉพาะการบุญ การบาป การทุกข์ การโทษ สารธรรม และอสารธรรมเท่านั้น รู้ด้วยการวางใน การทาน การศีล การสมาธิ การปัญญา การวิมุติ รู้ด้วยการวางใจในสัตว์ ในบุคคล ในตัวตน ในเรา ในเขา ในเทพเทวา ในหมู่พรม ในหมู่นรกเปรตฝี กำหนดรู้จนได้ หมายเป็นว่ารู้ แต่ไม่ถือรู้ ไม่ถือจิต ไม่ถือใจ วางใจคืนแก่อนัตตาธรรม วางคืนแก่โลก เพิกตนออกเป็นแต่ธรรม วางใจไว้ดุจแผ่นดิน เหมือนแผ่นดินวางแก่การรองรับสรรพสิ่ง แม้ภพ แม้วิภพ ก็วางคืนแก่ภพ และวิภพ เป็นเช่นนี้จึงเป็นผู้เข้าสู่นิพพานได้ เมื่อเพิ่นว่าจบเท่านี้แล้ว เพิ่นก็สำทับผู้ข้าว่า
  ท่านจามว่าเข้าใจไหมจำไว้ให้ดีเน้อ ผู้ข้าก็พนมมือรับ ครับผม
   
 6. อุดรธานี

  อุดรธานี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +69
  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAH0ARgMBEQACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABwEFAwQGAgj/xAAyEAABAwMCAwYFBAMBAAAAAAABAAIDBAUREiEGEzEiMkFRcaEUYYGRsQcVI+FSotEz/8QAGgEBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAUGAgMEAf/EADIRAAICAQEGBAQFBQEAAAAAAAABAgMRBAUSITFBUROBwfAiYZHRI3GhseEUQ1JT8TP/2gAMAwEAAhEDEQA/AEagBACAlveCM9jzRYVMGQHj/Bc8J9CX1OnziS7FcughwQAgBACAEAICR1QI6ZtG42p07h02CjHavG3S4qlvS5fY5l3VSZT3zIQ8BACAEAIAQGzQwmedjGjJLgMLXZLdjk6tJT4tiQybtQtpeHZGAdxgVaotc9SmXi1KNLS6IWMrcOKs8eRQbI4kY1kawQAgBACAnGwQ96HS8G281FdG/GQ17T7qM2jduVtFj2Lp8ZsY0Lvb+dbpY3DIcwhVei7dsTJuM1NuImK+AxTPY4YLTjCulU1KKaKnraHCbRolbyMIQAgBACA9gZDR814ZJZwNfgS2tiooZSO1IQfoqptO9yscexeKIqrTJLqhiVlDm3SHHjkKuVXfinDVf+MkI3jGBsd4nYwdMZ9cK9bPm3SmzDaUN6eUctIMOIUonlFasjiR4XprBACAEBsU4zj1WEjpoWfqPv8ATO3ittVM947MbADnzVG2rKXjyjHqWTWajwqYxXPB3dXA1tLOzHQZ9lB4cZETXNucWInii1SVFbU1DQAB2iT6K66LUKEFFljuo8SIvakfylWCHIpupX4jMKzOcEAIAQFnZKb4qpbF4ue0D6rm1E9yOSV2ZUpz+nqfTvBVuZabb8Hy9L+8DnOvHX7Z91UJLxc29TbtGzxJpp8FwLOuOmkqZHbAMOfplQmHKWfn6mip/HFCxraZtQypjHQgtz6qarm4NMuEX8KT6iXuMXKqZWHq04/KudUt6KZTNdDdtkvfU0luI8EAIAQFxYJmQVsL5CQwSM1EDOBlcmqg5QaRM7Nmoy+nqfTgmkNsZUwxSg55rXOkADHHfB8SDnHoVTqrJZlDHXCPdyPjOEmu3Ln75maqM4t9SKzS7MJDuWcAAtOTv1XA8Jr819zWlBzW536i/q3fC3OshPQM1e/9qQgt+qMi0VPxIRYnuIYyLlUOx2XOJH3KuGkf4UUVzatbV8n0f8lOV1kIQgBASEBZ2WPXWRNPQyM/K573iD8yW2fH4/NH1SY2tsk8QGRE1oA9GtwqRT/573XORlvURl3+7JuDDLDXMI7Jhawf7f8AVxv/AC7Y/RGNbxuP5v0OEvVPzr5cC3GOWQMeoXbRLFMEWXSS3aK2/fMUvHUfKvbombNMLHY+e6tezJb2nTfdkJteTeocVywvU5c9VJkEyEPAQHoFDLJY2iQsqWkbHIxsue9ZiSuzZ4sPpWC/07bIZJHxvkmeRhhyMYwD7dFSpxkvgjwOpaKc7+HJG7S1X7hQTh/f1xhwx4HT/a5lXuxfvuc99Xg2Rx8/Upa23PkugEO3M29d/wClrpuxVx6EnTqVGn4ugnv1Qo3U3FIZjvUjD+Vbti27+kz82Rmrfi37y7HDuGHEFTiIeSw8HlDwkIeo9Y2Xhlg7X9PeGJL4Kup0OMVIA5xHjs7b2CiNqaz+n3Yrm/4JrZiqgt6znnCHjZuFxT2+npJ8BulmRjcYb09z9lWsW33cFjOTO7aPxNw6cDoRQtgoYYgdP8jMkePaCkaNmtUx8ThvP/nqRkrnZY5fma1wo4WPZPsXRSB2R4Z2Kg9VpXp3JKSf5cerN9N02nDuhJ/qvG2p4umNOOY2O3h/Z3wNTQT7qxbEe5pFnrL7m+mLc8NccP0FfONMhCskXlEVcsTaZiWRpBAesoe5Gh+il+qaS6PtpdC2gkzLOXDDsgYG/l0UBtuiLrVnXkSemh4tUljiuX1Q5peIYxLoj0yB7Guiwcat8HfyUHK22XDtjy4GyOhbjl8O5V3DiSSJkcLY2RND92Dw2Lh+OmFs375xcd74TfXoq3JcctmtV3q4SSMYyLnaZDqIfjxxg7dOp+gWhVRsy5viblpqoLK7C64trPhOM7xURFrW/szO8dhqdHt0Pnt9FM6GmM9HXCX+b/RM4vElXqd7svUVs7tT1Y4rCIy6W9LJjWRqBACAvOHJn0VU4v5jBUQuia8bYLh2TnHmB9/Jcuqgpw/JpkjoW655fDeWPsd3w7LTfEyS1VRStFIRh9RUsDZG+LR16EHHy6YzhQ+oUklup8eyfv3xJdWpr4n5+/mbk/EFnbUMMlXRNw7U57O0C0N6eOST+Vp/pb5ReIs98emD4y/Uyw8UcOUtbDPPWRyscSAWsc7QT57eq1vQ6uUHGMcPyPL9ZTupKRznE16pKnjO+S0Xw9RRVFBHTa2yANAPKyWnxIcFIaPS2R0lSnlSUm/35kSpRlc23nh6oX04w7ukKbRw2LD5GNemsEAIDIx+DudvmMrxmUXhmU1BY1oYyMHrq0DKx3c8ze7nFLdSXkjchrYy+B7/AP0DXB3QN+Wy1SreGkdlWqg5QlPnx+S+RDqhgDMEdg74RQZsnqYYWOjNS4PD6pxGO60bDyaAttaxEjtU82vy/Y1lmc4IAQAgBACAEBKADv1QEIAQAgBACAEBtWyqjoq+Gpmpo6qON2p0Mndf8j8lrug7K3FPDfUzhJRkm1kvH8Q2YyRyM4XpWPbK2R387iHdoEt0kYwQCMY2yuNaTUYadz5Y5L9+fA6nqav9a9+R7iu1kFXLBNw1BI2adrmkVL28saQNIx4Zyfr8gkqNS4pxuawuy4++RkralNxda4sx1F+sUocBwtCwktOWVbxjH08R19fNI6XVR/vv6Iweop/1/qV13uFvrOT+32hlBoDuZpnfJzM4x3umN/uujT1W158Sze8ksGm6yE8bscH/2Q==ภาพพิธีพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร “หลวงปู่จาม”
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2014
 7. อุดรธานี

  อุดรธานี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +69
  [​IMG]ภาพพิธีพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร “หลวงปู่จาม”
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...