หลวงปู่เทพโลกอุดรเตือนภัย ให้ลูกหลานรีบสร้างความดี

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย siwakorn559, 21 พฤษภาคม 2018.

 1. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +154
  vYYKS4r.jpg

  ลูกหลานทั้งหลายเอ๊ย หลวงปู่จะบอกให้นะ ว่า... #กายเราจิตเราทุกคนนี้มีองค์พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในแต่ละชั้น.

  แต่ทำไมคนเราจึงไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ.!?!?

  เพราะความวิตกกังวล ความขุ่นข้องหมองใจมาเคลือบอยู่ มาบังอยู่ เราจึงไม่เห็น.

  หลายคนเป็นคนคิดดีทำดี แต่อีกภาคจิตหนึ่งก็อดหวาดหวั่นระแวงภัย อดกลัวนั่นเกรงนี่ไม่ได้. จึงทำให้เป็นคนดีที่ยังไม่เบิกบาน. เมื่อยังไม่เบิกบานก็ยังดำเนินชีวิตไปไม่ถึงความรุ่งเรือง.

  ฉะนั้นแล้ว ขอให้ลูกหลานจงทำดีพร้อมกับทำจิตให้ผ่องแผ้วเบิกบาน ลูกหลานก็จะได้เห็นองค์พระพุทธะในตนเอง

  ในการเห็นทีแรก ๆ นั้น อาจต้องอาศัยรูปภาพเป็นเครื่องนำพาไป. ให้ลูกหลานเพียรพยายามฝึกไปเรื่อย ๆ ด้วยการมองภาพพระพุทธรูป มองภาพหลวงปู่ใหญ่ ไปพร้อมกับการขจัดอารมณ์ขุ่นมัวออกไป ระหว่างนั้นให้สวดมนต์ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกไปด้วย หรือบทมนต์ อิติปิโส สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าไปด้วย.

  เมื่อฝึกจนได้ที่แล้ว ต่อมารูปภาพพระพุทธรูปก็จะลดอิทธิพลลง กลายเป็นว่า พอหลับตาปุ๊บก็เห็นองค์พระพุทธะเลยล่ะ.

  แต่ถึงกระนั้นลูกหลานก็ยังจะต้องฝึกฝนพัฒนาต่อไปอีก ให้เห็นไปถึงแก่นแท้ลึกซึ้งเข้าไปอีก. จนกระทั่งจิตไร้ความเศร้าหมอง มีสภาพที่เรียกว่า รู้-ตื่น-เบิกบาน. ทีนี้ทั้งกายเนื้อและกายทิพย์ของลูกหลานก็จะใสกระจ่างเป็นความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป.. นี่เรียกว่า #เข้าถึงกายพระพุทธ นะลูกหลานเอ๊ย

  เมื่อเข้าถึงกายพระพุทธแล้ว ถัดจากนั้นต้อง #เข้าถึงกายพระธรรม คือ ความปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ เพื่อซักฟอกจิตให้สะอาดหมดจดไปถึงความบริสุทธิ์ เปิดหนทางไปสู่พระนิพพาน

  เมื่อเข้าถึงกายพระพุทธ กายพระธรรม อย่างบริบูรณ์แล้ว #ทีนี้จิตเรานี้เองที่เป็นพระสงฆ์

  ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ก็จะบังเกิดแก่ลูกหลานทุกคน
  --------------------------
  #ธรรมเทศนาหลวงปู่เทพโลกอุดร.
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.
   
 2. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +154
  Nxrlhyw.jpg

  ลูกหลานทั้งหลายเอ๊ย. โลกนี้ ในขณะนี้ เสมือนบุคคลเป็นไข้จับสั่น เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว สลับกันไป ตลอดเวลา.

  หลวงปู่ใหญ่เมตตาห่วงใยลูกหลานทุกคน โดยเฉพาะผู้ใฝ่ธรรมทั้งปวง ขอจงตั้งจิตอยู่ในขอบเขตของมหากุศลเข้าไว้ ใจอย่าได้หม่นหมอง แม้บรรยากาศทั้งปวงจะชวนให้หม่นหมอง หลวงปู่ใหญ่ขอให้จิตวิญญาณลูกหลานจงสดใส ใจจงแข็งแกร่งเข้าไว้ อย่าคล้อยจิตคล้อยใจไปตามสภาพแวดล้อม. นะลูกหลานเอ๊ย.

  โลกนี้เขาย่อมมีกรรมของเขา แต่เราผู้เป็นมนุษย์เข้าถึงธรรม มีใจสูง ใจไม่คล้อยไปตามโลก โชคลาภอันสูงส่งย่อมจะติดตรึงอยู่ในจิตวิญญาณอันดีงามของเราตลอดไป แม้เรายังจะต้องเกิดอยู่ด้วยยังไม่สิ้นกิเลสก็ตาม แต่เราจะได้ไปเกิดยังภพภูมิที่สูงส่งกว่าโลกนี้แน่นอน.

  หากโลกนี้มีผู้ใฝ่ธรรมจำเริญในธรรมเพิ่มขึ้น โลกย่อมจักเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะอันดีขึ้น ภัยพิบัติย่อมไม่เกิด.

  แต่เราทั้งหลายก็ไม่สามารถกำหนดให้เป็นไปดังใจปรารถนาได้ ด้วยสรรพสิ่งอยู่ภายใต้สภาวะธรรมอันสำคัญ คือ อนัตตา แปลว่า สภาพอันมิอาจบังคับบงการให้เป็นดังใจได้.

  อย่างไรก็ตาม อนัตตานี้มีเบื้องต่ำและเบื้องสูง. นะลูกนะ.

  สรรพสัตว์ผู้มีบารมีประเสริฐเลิศล้ำทั้งปวง เมื่อพ้นทุกข์สิ้นเชิงแล้ว ย่อมผ่องแผ้วรุ่งเรือง พ้นกิเลส-กรรม-วิบากทั้งปวงไปได้ ก้าวหน้าขึ้นไปสู่อนัตตาเบื้องสูง คือ พ้นไปจาก อนิจจัง และ ทุกขัง ซึ่งจัดเป็นอนัตตาเบื้องต่ำ

  ขอลูกหลานจงน้อมจิต ปฏิบัติ สวดมนต์ เจริญภาวนา ให้มาก ให้บ่อย ให้ตลอดเวลาเถิด ประเสริฐนักแล ลูกหลานเอ๊ย
  --------------
  #ธรรมเทศนาหลวงปู่เทพโลกอุดร.
   
 3. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +154
  lepDgNR.jpg

  นะโมพุทธายะ กาลบัดนี้ หลวงปู่ภาวนาอยู่ในถ้ำ ขณะนี้ได้สัตตาหะมาชั่วคราวเท่านั้น แล้วจะได้กลับเข้าถ้ำดำเนินกิจภาวนาต่อไป.

  กิจภาวนาครานี้มิใช่เพื่อส่วนตนดอกลูกหลานเอ๊ย แต่เพื่อเยียวยาให้โลกธาตุแลสัตว์โลกทั้งหลาย ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติ ทุกศาสนา ได้รับกระแสบุญมหากุศลร่วมกัน แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงใจ-วาจา-กายให้จำเริญขึ้น ระงับเวรทั้งหลาย ไม่ก่อเวร ผูกบาปกรรม เพื่อให้โลกยังคงดำรงอยู่ เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญบารมีของปวงสัตว์สืบเนื่องต่อไป ไม่เสื่อมสูญสิ้นไปก่อนกาลอันควรด้วยภัยพิบัติ.

  ขออำนาจบุญทั้งหลายของพระพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และ หลวงปู่ใหญ่ได้บำเพ็ญมา จงบังเกิดแก่ลูกหลาน เชื่อมกระแสสู่จิตวิญญาณของลูกหลานทุกคน ให้ได้รับอานิสงส์อันประเสริฐทุกประการ แลให้มีมโนปณิธานสืบพระพุทธศาสนาห้าพันปีร่วมกัน เทอญ.. มหาจินดามณี พระนิพพานะปัจจะโย โหตุ ๚ะ๛
  ----------------
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.


  .
   
 4. คมสันติ์

  คมสันติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  99
  ค่าพลัง:
  +256
  มนุษย์สา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +154
  edkiSGR.jpg

  1 พฤศจิกายน 2561


  #ธรรมเทศนาหลวงปู่ใหญ่เนื่องในวันธรรมสวนะ
  ------------------------
  ลูกหลานทั้งหลายเอ๊ย ๚
  หลวงปู่มุ่งมั่นจะช้อนชูลูกหลานให้เข้าถึงธรรม บรรลุธรรม ไปแต่ละขั้นแต่ละตอน ด้วยความอ่อนโยน ละเมียดละไม ตามปฏิปทาที่องค์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงกระทำต่อพุทธสาวกทั้งปวง.

  จริงอยู่สำหรับบางบุคคล ครูบาอาจารย์อาจต้องใช้ความแกร่งกล้าทะมัดทะแมงในการจัดการกับทิฐิอุปนิสัยให้ราบคาบเรียบร้อย. แต่อย่างไร ๆ ก็จะต้องเริ่มต้นจากความอ่อนโยนละเมียดละไมอยู่นั่นเอง แล้วท้ายที่สุดก็จะต้องบรรลุมรรคผลเป็นความอ่อนโยนละเมียดละไมอยู่นั่นเอง..

  ทิฐิมานะของมนุษย์ยุคปัจจุบันเป็นไปในทางแข็งกร้าวกระด้างกระเดื่องเพินพูนมากขึ้น. แม้บางคนที่ใฝ่รู้ธรรม แต่บางทีก็นำธรรมไปรับใช้สนองกิเลสตัณหาอัตตาตัวตน เช่น อวดดี แข่งดี ยกตนเหนือ. หรือบางคนบางทีก็ขาดความมั่นใจมั่นคงในตน ดูถูกดูแคลนตนเอง อย่างนี้ก็มี. จึงทำให้คลาดจากสัทธรรม หรือ รู้ธรรมแต่เพียงระดับปริยัติ แต่ไม่เจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติ ปฏิเวธก็ย่อมจะอันตรธาน. กลายเป็นนำธรรมที่รู้นั้นไปรับใช้มารไปอย่างน่าเสียดาย.

  นิวรณ์เครื่องกางกั้นคุณธรรมนั้นมีความซับซ้อน นะลูกหลานเอ๊ย ลูกหลานจะต้องฝึกอบรมจิตให้รู้เท่าทัน. บุคคลที่เข้าถึงธรรม อัตตาตัวตนจะต้องลดน้อยถอยลงทุกทีจึงจะถูกต้อง.

  พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาแห่งการวิวัฒน์ตัวตนให้จำเริญทางโลก และ ลด-ละ-เลิก ตัวตนเพื่อความจำเริญทางโลกุตตรธรรม พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาอันประเสริฐที่ครอบคลุมตั้งแต่รากฐานไปจนถึงยอดไปถึงดอกถึงผลของต้นไม้แห่งชีวิตและมหาจักรวาลอย่างแท้จริง. โดยที่ลัทธิศาสนาอื่นนั้นเขาอาจนำต้นไม้นี้มาตัดเป็นท่อน ๆ แยกจากกัน ทำให้ไม่เห็นไม้ทั้งต้น ทำให้ไม่เห็นดอกเห็นผล ทำให้ไม่เห็นป่าไม้ทั่วทั้งผืนป่า ทำให้แก้ไขปัญหาพัฒนาชีวิตให้พ้นทุกข์สิ้นเชิงไปมิได้. ทำให้ก่อเกิดอุบัติภัย วินาศภัย ภัยพิบัติ จากการเบียดเบียนมุ่งร้ายหมายขวัญกระทำอันตรายต่อกันมิหยุดหย่อน. ดังที่ลูกหลานเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในสภาพการณ์โลกขณะนี้

  ฉะนั้นเมื่อลูกหลานเป็นพุทธบริษัทสมควรจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่อง "การวิวัฒน์ตัวตน" เพื่อความจำเริญทางโลกธรรม, "การ ลด-ละ-เลิก ตัวตน" เพื่อความจำเริญทางโลกุตตรธรรม ให้จงดี จงมั่นคง. อย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา... นะลูกหลานเอ๊ย๚

  หลวงปู่ใหญ่จักเป็นมิ่งขวัญ เป็นพลังจิตวิญญาณ สืบต่อไป ตามปณิธานพุทธพยากรณ์ขององค์บรมศาสดาเพื่อสืบพระพุทธศาสนาห้าพันปี ขอให้ลูกหลานทุกคนน้อมกาย-วาจา-ใจ ละทิฐินิวรณ์ บำเพ็ญเพียรตามหลักไตรสิกขา ศีล-สมาธิ-ภาวนา, ประพฤติปฏิบัติตามหลักบุญกริยา ทาน-ศีล-ภาวนา ให้จงดำรงคงมั่น เถิด
  --------------------------
  #ธรรมเทศนาหลวงปู่เทพโลกอุดร
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.
  .
   
 6. ดาราแฟร์

  ดาราแฟร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2013
  โพสต์:
  1,660
  ค่าพลัง:
  +2,436
  ปฎิบัติตามหลวงปู่ เมื่อภัยพิบัติมาถึง ได้รอดและปลอดภัยทั้งกายและใจแน่นอนครับ.
  โมทนาสาธุ
   
 7. ดาราแฟร์

  ดาราแฟร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2013
  โพสต์:
  1,660
  ค่าพลัง:
  +2,436
  อีกไม่นาน...
  - ผู้มีเมตตาธรรม
  - ผู้มีบุญ
  จะออกมาช่วยค้ำจุนโลกใบนี้.เผยโฉมแต่ไม่เผยตัว ตามคำทำนายของหลวงปู่เทพโลกอุดร.
   
 8. ดาราแฟร์

  ดาราแฟร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2013
  โพสต์:
  1,660
  ค่าพลัง:
  +2,436
  "รวบรวม ความดีที่ได้ทำมาแล้วนั้น ให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมครับ ความดีจะคุ้มครองครับผม"..
   
 9. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +154
  เจตนารมณ์แห่งพระสัทธรรมนั้น ท่านประสงค์ให้มนุษย์ผู้ใดก็ตาม เมื่อได้ทำความดีต่อสัตว์,ต่อบุคคลใด,ต่อสิ่งใดก็ตาม.. เสร็จแล้วจงลืมเสีย.

  ลืม คือ ไม่ยึดมั่นเอาไว้ว่าเราเป็นผู้ทำความดี .. ไม่ถือมั่นเอาไว้ว่าความดีนั้นเป็นของเรา

  สมัยปัจจุบันนี้ มักสอนกันว่า "ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"

  แต่นั่นแล ลูกหลานเอ๊ย วิสัยปุถุชนแม้ที่เป็นกัลยาณชนแล้ว อดมิได้ดอกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่น แม้จะฟังคำสอนบ่อยครั้งสักเพียงใดก็ตาม

  หลวงปู่ใหญ่จึงขอให้ลืมเสียเมื่อเราทำความดีต่อผู้อื่นแล้ว

  แต่ทว่า หลวงปู่ใหญ่ขอให้จดจำอย่างมั่นคงไว้ อย่าได้ลืม เมื่อมีผู้ใดก็ตามทำความดีต่อเรา

  เมื่อเราไม่ลืม ระลึกอยู่เสมอ ถึงความดีของผู้อื่นที่ส่งผลดีต่อเราทั้งโดยตรง-โดยอ้อม นั้นได้ชื่อว่า เราเป็นผู้ประเสริฐ คือ มีความกตัญญู.

  นอกจากไม่ลืม ระลึกนึกถึงอยู่เสมอแล้ว ต้องหมั่น "ทดแทน ตอบแทน" พระคุณท่าน ตลอดไปด้วย

  #ทดแทน คือ ให้อุปการะคืนแก่ท่าน

  #ตอบแทน คือ กระทำความดีแทนท่าน หรือ สืบต่อจากท่านเรื่อยไป

  นั่นแล.. ได้ชื่อว่า กตเวที

  เราทำความดีต่อผู้อื่นให้ลืมเสีย ไม่ต้องสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นผู้มีพระคุณต่อเขา

  ใครทำความดีแก่เรา เราจำไว้ไม่ลืม หมั่นเพียรทดแทน-ตอบแทน ตลอดเวลา เราจะเป็นผู้ประเสริฐ ไร้ทุกข์ มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ตลอดไป

  #มีความสุข เพราะเราจะไม่ผิดหวัง ไม่เสียใจ เมื่อไม่มีใครมาทดแทน-ตอบแทนความดีที่เราทำ

  #มีความเจริญรุ่งเรือง เพราะเรากตัญญูกตเวที เป็นสุดยอดแห่งคนดีที่หาได้ยาก ใคร ๆ ก็จะไขว่คว้าควานหาเราไปร่วมงานด้วย ร่วมชีวิตด้วย ร่วมบุญด้วย เพราะเราเป็นคนดีที่ไว้วางใจได้ จักไม่ทรยศต่อใคร ๆ ให้เป็นที่หวาดระแวงอย่างแน่แท้ โชคลาภอันดีก็จะหลอมรวมเข้ามาหาเราอย่างไม่จากจรไปไหนอีกเลย เพราะโชคลาภนั้นรักและพึงพอใจถึงที่สุดที่จะอยู่กับคนดีที่หาได้ยาก คือ คนกตัญญูกตเวที นั่นแล

  ๏ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะชาลีติ โลกุตตโรจะ มหาเถโร เมตตาลาโภนะโสมิยะ อะระหังพุทธ นะโมพุทธายะ ขออำนวยพรพรประเสริฐทุกประการแด่ลูกหลานทุกคน ตราบกาลนาน ตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานะปัจจะโย โหตุ เทอญ ๚ะ๛
  ---------------
  #ธรรมเทศนาหลวงปู่เทพโลกอุดร.
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.
   
 10. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +154
 11. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +154
  JM2b1ro.jpg
  #หลวงปู่ใหญ่ไขปัญหา
  #เหตุใดคนรวยคนมีอำนาจไม่หยุดสร้างบาป

  คนบนโลกยุคนี้ มากราย หลายบุคคล และเพิ่มจำนวนมากขึ้น ที่ได้นำกำลังบุญอันตนได้สร้างไว้แต่ชาติปางก่อน มาสร้างบาปสร้างเวรมหันต์ในภพชาติปัจจุบันนี้

  เช่น คนที่กำลังคดโกง ทำลายชาติบ้านเมืองของตน ทำลายไปจนกระทั่งถึงโลก ถึงจักรวาล..

  คนเหล่านี้ ล้วนมีบุญแต่ปางก่อนมาทั้งสิ้น มิฉะนั้นเขาย่อมจะไม่มีกำลังทรัพย์ กำลังอำนาจ ในภพชาติปัจจุบัน

  แต่การที่เขามีมิจฉาทิฐิแรงกล้านำกำลังบุญมาสร้างบาป ด้วยความรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม นั่นคืออภิมหาบาป เป็นบาปหนาสาหัสทับซ้อนกันหลายทบหลายซ้อน เป็นบาปอย่างเดียวกับพระเทวทัต ที่ได้เกิดมาในราชนิกุลแห่งศากยะอันสูงส่ง แต่แล้วจิตกลับเป็นพาล จึงนำกำลังบุญของตนแต่ชาติปางก่อนมาสร้างบาปมหันต์ในปัจจุบันชาติ เป็นบาปร้ายแรงชนิด "อนันตริยกรรม" ด้วยการ
  - ทำสงฆ์ให้แตกแยกเป็นหมู่เหล่า
  - ทำร้ายพระวรกายพระพุทธเจ้าอย่างประสงค์ให้สิ้นชีพ
  - ยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูกระทำปิตุฆาต เป็นต้น
  จุดจบของเทวทัต ก็คือ ถูกพระธรณีสูบ ตกไปสู่ใต้ถุนอเวจีมหานรก ไม่อาจผุดเกิดมาเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามบนโลกได้อีก

  ตราบกระทั่งพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เสด็จมาตรัสรู้ เทวทัตก็ยังต้องจมอยู่ในอเวจีนั้นตลอดกาลนาน

  แต่ยังนับว่าโชคดีที่ก่อนกายสังขารล่วงลับ เทวทัตสำนึกผิด กล่าวขอขมาต่อพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ จึงยังทำให้พระเทวทัตยังมีโอกาสได้บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ในกาลเบื้องหน้าอีกยาวไกล หลายล้านอสงไขยมหากัป

  ลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ที่สงสัยหนักหนาว่า คนใหญ่คนโต คนร่ำคนรวย ในยุคนี้ เหตุไฉนหนอ พวกเขาจึงไม่รู้จักหยุด ไม่รู้จักพอ ก่อกรรมทำชั่วอยู่ร่ำไปไม่ว่างเว้นเลย

  ลูกหลานเอ๊ย.. คนพวกนี้จิตวิญญาณพอกหนาด้วยอวิชชาดำมืด ถูกมารครอบงำ เขามีบุญเก่ามาดี จึงมีทรัพย์ มีชาติตระกูล เกิดมาในชนชั้นสูงในภพชาติปัจจุบัน แต่กลับกลายเป็นคนเลวร้ายทั้งโดยโจ่งแจ้งและซ่อนเร้นแอบแฝงด้วยประการต่างๆนานา แต่ใจเขามิได้คิดดอกนะว่าตนเองเลวร้าย ยังคงเข้าข้างตนว่าเป็นคนดี คิดว่าความชั่วที่ตนเองทำอยู่นั้นเป็นความดี นี่แลคือ อวิชชา

  ยิ่งเข้าข้างตนเองเช่นนี้ ยิ่งกระหายอำนาจ กระหายทรัพย์ เช่นนี้ ก็ยิ่งเพิ่มพูนมูลรากบาป-อกุศลแก่ตนหลายทบหลายซ้อน

  โอกาสต่อไป แม้หากสำนึกบาป ต้องการแก้ไข แกะออก ก็จักยากยิ่งนัก

  ฉะนั้น ลูกหลานจงรู้เท่าทัน แต่อย่าได้นำใจนำกายเข้าไปหมกมุ่นเกลือกกลั้วกับเหล่าคนพาลสันดานหยาบช้าดังหลวงปู่ใหญ่ได้พรรณนามาเป็นอันขาด. ด้วยพวกเขากำลังหมกหมำดำดิ่งอยู่ในอวิชชา กำลังทำบาปใหญ่ เราไปเกลือกกลั้วด้วย ย่อมจักพลอยเป็นบาปไปด้วย.

  ที่สำคัญ อย่าได้กลายเป็นคนพาลอภิมหาบาปหยาบช้าชนิดนั้นเสียเอง นะลูกนะ

  แล้วอารมณ์ใจลูกหลานก็จงอย่าเป็นลบ อย่ารังเกียจขยะแขยงคนชนิดนั้นด้วย. จงเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกาลเทศะ. ความขุ่นข้องหมองหมางในอารมณ์จิต ก็อย่าพึงมี.. นะลูกหลานเอ๊ย ๚

  ในยุคนี้ ณ กาลปัจจุบันนี้ พระสัทธรรมท่านกำลังทำหน้าที่จำแนกสัตว์ทั้งหลาย จึงมีสรรพสัตว์สำแดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นแจ่มชัดขึ้น ถ้าเลวร้ายก็เลวร้ายสุด ๆ ถ้าดีก็ดีอย่างยิ่ง เช่นกัน

  เมื่อจำแนกสัตว์ได้แล้ว ท่านก็จะตัดสินชะตากรรมของโลก ว่าโลกนี้สมควรดำเนินไปสู่เบื้องสูง หรือ จ่อมจม ถล่มทลายลง สู่เบื้องต่ำ ตามน้ำหนักพฤติกรรมดี-ชั่วของสรรพสัตว์ นั่นแล ๚
   
 12. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +154
  ยังอยู่ดีสบายดีกันนะลูกหลานทั้งหลาย

  หลวงปู่ทำนายทายทักไปแล้ว แต่ก็จะพบว่า เหตุการณ์เคลื่อนผันแปรไป

  เรื่องการผันแปรไปก็เป็นเจตนาของหลวงปู่ เพราะเมตตาห่วงใยลูกหลาน ไม่ต้องการให้ประสบเหตุร้ายรุนแรง

  หลายคนมีพื้นฐานจิตดีงาม แม้พฤติกรรมภายนอกที่คนมองออกจะดูห่าม ๆ สักหน่อยก็เถอะ.. แต่เมื่อประสบเหตุพลาดพลั้งจะถึงอันตราย หลวงปู่ก็ช่วยไว้ เพื่อที่ยามวิกฤติเขาเหล่านี้จะได้เป็นกำลังในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

  อนึ่ง.. เมื่อคำทำนายเผยแพร่ออกไป มนุษย์ทั้งหลายรู้แล้วก็ย่อมตั้งมั่นระวังระไว หมู่มารที่หวังทำร้ายโลกก็ไหวตัว เภทภัยอันตรายใหญ่ก็เลยยังไม่เกิด

  แต่เราก็จะประมาทมิได้

  เพราะจะเห็นได้ว่า.. มารและผองภัยได้ทิ้งปริศนาไว้ด้วยอาการวิปริตแปรปรวนต่าง ๆ เช่น อากาศสลับร้อนสลับหนาว คราวละ 2-3 วัน อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายร้อยปี , หิมะตก ณที่ที่ไม่เคยตก , นกเคยจับทิศทางบินเองได้เกิดอาการงวยงงบินตามรถราที่มนุษย์ขับขี่ เป็นต้น

  ขอให้ลูกหลานอย่าได้ประมาท ช่วยกันระวังระไว

  โลกก็ร้อน อาณาจักรก็ร้อน ศาสนจักรก็ร้อน แตกแยกกัน จึงไม่อาจคุ้มภัยให้ผู้คนได้

  เหล่าคนดีมีเมตตาธรรมจงรวมตัวกันไว้ เพื่อช่วยเหลือกันและกัน ยามภัยมา

  นะลูกหลานเอ้ย๚
  ---------------
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร   
 13. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +154
  คนดี จิตใจงาม ที่ยังมิได้เชื่อมกระแสบุญเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์สูงสุด. พระสัทธรรมท่านเพ่งเล็งอยู่ด้วยเมตตาอาทร โดยที่ท่านจะปล่อยให้ทำดีต่อไปอย่างไม่เข้าไปชี้นำใด ๆ ด้วยคนดีนั้นอาจมุ่งหมายบำเพ็ญบารมีเป็น "เอกบุคคล" ชั้นสูงสุด คือ เป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญสู่พุทธภูมิ หรือปัจเจกพุทธะ มุ่งหมายจักผจญอุปสรรคและเรียนรู้เผชิญโพยภัยด้วยตนเองให้ถึงขนาด

  สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดท่านจึงเพียงแต่คอยเฝ้าดูคนดีนั้น เสมือนดั่งมารดาบิดาปล่อยให้ลูกน้อย หัดยืน หัดก้าวเดิน ให้ได้ ให้ดี ให้เก่ง ด้วยตัวของตัวเอง

  ทว่า หากว่าคนดีนั้นลำบากตรากตรำถึงขั้นอกนิษฐ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดย่อมมิอาจทอดทิ้งคนดีนั้นได้แน่นอน.. นะลูกหลานเอ๊ย ๚

  ขอให้คนดีนั้นจงอย่าได้ขัดแข็ง จงเป็นผู้อ่อนน้อม อ่อนโยน ทั้งต่อเจ้ากรรมนายเวร และต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

  คนดี จงรู้จักการเชื่อมกระแสบุญบารมีของตนให้เป็นหนึ่งเดียวกับภาวะทิพย์ ภาวะพระสัทธรรม รู้จักสำนึกความผิดพลาดอันเคยประมาทต่อเจ้ากรรมนายเวร. คนดีนั้นก็จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างคลี่คลาย ไม่ครัดเครียด ไม่ต้องเผชิญอุปัทวเหตุภัยพาลมากจนเหลือคณานับเกินไป

  จงเป็นคนดี จงทำความดีต่อไปเถิด นะลูกหลานเอ๊ย ๚

  แต่พึงลด-ละ-เลิกเสียซึ่งความทะนงใจ ความยึดมั่นถือมั่นในทิฐิมานะอันเป็น #อัตตกิลมถานุโยค คือ กระทำตนให้ลำบากตรากตรำจนเกินทน ซึ่งอาจทำให้ใจตน กายตน แตกร้าว ถูกบ่อนทำลายเสียหายไปก่อนกาลอันควร

  วิธีการ คือ ให้รู้จักเชื่อมโยงกระแสบุญเข้าด้วยกันกับสาธุชนเหล่าอื่น ให้บังเกิดกัลยาณมิตร ให้คิดร่วมกัน กระทำความดีงามร่วมกัน สร้างสรรค์เป็นพลังกุศลหนึ่งเดียวกัน เชื่อมกระแสบารมีเข้ากับ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสัทธรรม พระอริยบุคคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์สูงสุด รู้รับผิด สำนึกผิดกับเจ้ากรรมนายเวร

  ความดีที่เรากระทำ จะถูกซักฟอกให้สะอาด-สว่าง-สงบ เป็นความดีอย่าง "ทิพยอริยะ" อานิสงส์ย่อมจะเกิดได้อย่างไม่ยากเย็นเข็ญใจ

  คนดีก็จะได้ดี หรือ ทำดีอยู่ได้ ทำดีต่อไปได้ จนสามารถล่วงพ้นบ่วงกรรม บ่วงมาร ไปสู่ความจำเริญรุ่งเรืองได้ ทั้งทางโลกและทางธรรม ในท้ายที่สุด นะลูกหลานเอ๊ย ๚

  ๏ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะชาลีติ โลกุตตโรจะมหา เถโร เมตตาลาโภนะโสมิยะ อะระหังพุทโธ ยะธาพุทโมนะ ขออำนวยพรประเสริฐเลิศล้ำทุกประการ แด่คนดีที่มุ่งมั่นเข้มแข็งในการกระทำดี ดำรงชีวิตอยู่ในความดี อ่อนน้อม อ่อนโยน จงจำเริญเถิด จงรุ่งเรืองเถิด นะลูกหลานเอ๊ย พระนิพพานปัจจะโย โหตุ เทอญ ๚ะ๛
  --------------
  #ธรรมเทศนาหลวงปู่เทพโลกอุดร.
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.  .
   

แชร์หน้านี้

Loading...