หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เสียงจริง วิสัชนาธรรม เรื่อง รักษาจิตให้ดี (มีคำบรรยายประกอบ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย แอลโอแอล, 10 สิงหาคม 2020.

 1. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
 2. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
  แปดหมื่น 4 พระธรรมขันธ์นี่มีขึ้นที่ใจอย่างเดียว
  รักษาใจอย่างเดียวให้แน่นหนา
  รักษาแต่ใจอย่างเดียวตลอดชีวิต
  รักษากายวาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ นี้เป็นเบื้องต้น
  เวลาอยู่กับคนหมู่มาก ได้พูดกับคนหมู่มาก บางทีก็ลืมตัวไป
  จงมองเข้ามาดูใจนี่ ใจนี้เป็นใหญ่ คุมกายกรรม วจีกรรม
  ให้รู้เข้ามาในกาย ให้มองมาดูในใจนี้แหละ เอาใจเป็นผู้รู้
  ใจนี้เองแหละ เป็ผู้หลง ใจนี้แหละเป็นผู้ละ ใจนีแระเป็นผู้หวัง
  ให้ปฏิบัติกายวาจานี่ให้เรียบร้อย
  กายนี้ออกจากใจนี่แหละให้พิจารณากายนี่เขาไม่เที่ยง ใจเรานี่ก็ไม่ก็ไม่เที่ยง
  84000 พระธรรมขันธ์ ก็ชี้เข้ามาที่ใจนี้แหละ ใจนี้เป็นเหตุ

  ให้ใจนี้ละ ให้ใจนี่วาง ให้ใจนี่ถอน ถอนทุกสิ้งทุกอย่างหมด มันจึงจะได้
  ถอนทีแรกก็เอาใจนี่แหละถอน ถอนอยู่ที่ใจนี้ ละอยู่ทีใจนี้
  วางอยู่ใจนี้ ให้ใจนี้รักษา
  ต้องรักษาตา รักษาหู รักษาจมูก รักษาลิ้น รักษากาย รักษาวาจานี้แหละ
  รูปมาทางตานี่ ก็นึกที่ใจ พอใจก็ดี ก็ที่ใจนี่แหละ
  เอาศีลนำออกมา ให้หมดจากใจของตน

  ละออกจากใจนี่แหละ เอาใจนี่วาง เอาใจนี่ถอน มันให้หมด
  เวลาให้ไปหาหมูมาก พูดไปพูดมาก็หลง มันหลงไหลอยู่ก็เท่านั้นแหละ
  ต้องน้อมเข้ามาที่ใจของตน สิ่งใดใดก็ตาเถอะ ให้น้อมเข้ามาสู่ใจนี้
  แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ก็ชี้เข้ามาที่กายที่ใจนี่แหละ
  อุปัชฌาสอน ก็สอนเข้ามาที่กายนี่แหละ เกสาโลมา นขา ทันตา ตโจ

  ปัญเจกกัมมัฏฐาน กายคตากัมมัฏฐาน ฐานที่ตั้งของกายนี้แหละ
  กายเขาไม่รู้แจ้ง จะรู้แจ้งก็ที่ใจนี้แหละ
  เอาใจละสิ่งทั้งหลายที่มาทางตา มาทางหู มาทางจมูก ทางลิ้น ทางกายทางใจ
  มาทางตา ที่พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี
  เอาศีลนี่แหละนำออกเสียด้วยปัญญาของตน ออกไปจากใจนี้
  ใจเป็นผู้รูู้ ใจเป็นผู้ละ ใจเป็นผู้ถอน ใจเป็นผู้วาง
  รับเอาทุกเรื่องก็ไม่ไหวละ มันเป็นธรรมเมาเท่านั้นแหละ
  เรื่องอดีตอนาคตก็ใช้ปัญญานำออกให้หมด
  ตัดอดีตอนาคนออกให้หมด อย่าให้มันเหลือ อดีตอนาคตมันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์


  มีต่อ
   
 3. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ต่อ
  ตัดอดีตออกแล้ว ให้จิตนิ่่งกับปัจจุบัน เดินอยู่กับปัจจุบัน ว่างอยู่กับปัจจุบัน วางกับปัจจุบับ
  เดินอยู่กับปัจจุบัน มันจีงเป็นพุทโธ มันจึงเป็นธรรมโม สังโฆอยู่นั้นแหละ
  มัวเอาที่อื่นอยุ่มันก็ไม่ไหวล่ะ รักษาตา รักษาหู รักษาจมูก รักษาลิ้น รักษาใจ รักษากาย ให้ตลอด
  เวลาพบคนหมู่มาก มันก็ต้องมีหลายสิ่งหลายประการ
  พูดอยูก็น้อมมาาใจ มากำหนดให้ใจรู้ของตน

  อุปทานทั้ง 5 มันก็เกิดมาจากใจนี้แหละ มันก็เกิดมาจากใจนี้แหละ
  ทุกข์ขังทั้ง 5 ก็ดี อนัตตราทั้ง 5 ก็ดี อนิจจังทั้ง 5 ก็ดี
  มันเป็นนิจจัง มันคงอยู่ มันเที่ยงอยู่
  อนัตตาทั้ง 5 มันวางหมด
  แล้วที่นี้มันเป็นอัตตาทั้งอยู่ภายใน ยึดเรื่อยไปก็เป็นอัตตา
  แต่อาศัยอนัตตาอยู่ เพราะว่าไปพิจารณาอยู่
  อุปชฌาย์สอน ก็ชี้ลงที่กายนี้ เสียก่อนเกสา โลมา นขา ทันตา จโต

  นึกถึงปัจจกรรมฐาน กายคตากัมมัฏฐาน
  เวลาได้โอกาสก็นั่ง ทำความสงบ
  ทุกข์มันจะเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นที่นี้ ที่ใจนี้แหละ
  เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอวก็เกิดขึ้น
  กำหนดทุกข์เข้ามา จนรู้เหตุรู้ผล รู้เหตุว่ามันนำทุกข์มาให้เสวย
  เหตุดับ ทุกข์ดับ ปัจจัยของเราด็ดับ อวิชาความมืดก็ดับ
  นี้แหละให้มั่นตั้งใจรักษา ศีลก็บัญยัติลงที่ใจ แหละ

  สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี บัญยัติลงในกายในใจนี้แหละ
  สองอย่างเท่านี้แหละ รู้ทางกายก็วางให้หมด รู้ทางกายก็ชวนเข้ามาที่ใจนี้แหละ
  84000 พระธรรมขันธ์ รู้ที่ใจนี้แหละ
  ใจนี่เป็นเหตุ ก็เอาใจนี่แหละละ ก็เอาใจนี่แหละถอน
  เอาใจที่แหละวาง วางอยู่ที่ใจ นี่แหละ มันจึงจะใช้ได้ ถ้าไปเอาอันอื่นมาละ มันใช้ไม่ได้หรอก
  เพราะมันคือความจริง

  ที่อุปัชฌาย์สอน ก็สอนที่กายนี้ ดีสงบก็ใจนี้ คิดดีก็ใจนี้แหละ คิดชั่วก็ใจนี้แหละ
  ดูไปๆ มันก็ได้กำลังนะ เอาใจนี่ละ เอาใจนี่วาง เอาใจที่ถอน เอาเข้าๆมันก็ได้กำลัง เบิกบานรู้แจ้งเห็นจริง
  ผู้ปฏิบัติน้อมมาเข้ามา ปฏิบัติทางกายวาจาใจ ธรรมเกิดขึ้นในใจนี้

  เวทนาคือตัวกรรม ไม่ใช่มีกับเราเท่านั้น เวทนาคือตัวกรรมดี เวทนาคือตัวกรรมบาป

  มีต่อ
   
 4. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
  น้อมเข้ามาที่นี้จนถึง จนถึงอัพยากตธรรม ทางนี้ไม่มีกิเลสหนา
  อัพยากตธรรมเป็นฐาน ธรรมเป็นฐาน น้อมเข้ามาที่นี่
  พูดมาก มันก็มากไป จงหยุดน้อมเข้ามาในใจเสียก่อน เดี๋ยวจะลืมไป
  เอาแค่นี้ก็อยู่ได้ เอามากมายก็ทุกข์ ใจนี่มันคิด ใจนี่มันทุกข์

  ตัดออกให้หมด ไม่คิดไม่นึก เมื่อไม่คิด ใจของเราก็ตั้งอยู่บนปกติไม่ได้ไปที่ไหน
  เมื่อเป็นเช่นนี้ รูปรส เสียง กลิ่น ธรรมารมณ์ทั้ง 5 นำเอาเข้ามาหมักหมมไว้ในใจ
  ตาก็เป็นปกติ หูก็เป็นปกติ จมูกก็เป็นปกติ ลิ้นก็เป็นปกติ กายก็เป็นปกติ ให้เขาผ่านไป
  ผ่านมา ไม่เก็บเข้ามา ใจก็เป็นปกติ ไม่ไปที่ไหน
  ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็นปกติ รูปเสียงกลิ่น รสนี่เป็นธรรมดาของโลกนะ

  ใจนี่เป็นตา ใจนี่ก็หู ในนี่ก็จมูก ใจนี่ก็ลิ้น ใจนี่ก็กาย ใจนี่ก็ปกติ ไม่ไปที่ใด
  ดีเขาก็ว่า ชั่วเขาก็ว่า ร้ายเขาก็ว่า ก็มีอย่างนี้แหละ
  รักษาจิตให้ดี ทำทุกวัน เวลาได้โอกาส ผักผ่อนก็ให้ทำไป
  ทำให้มาก มันก็ทำจิตเบิกบานผ่องใส

  จบ พิมพ์ตามคลิป อนุโมทนากับเจ้าของคลิป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2020
 5. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
  อัพยากตธรรม (ธรรมที่เป็นอัพยากฤต, สภาวะที่เป็นกลางๆ ชี้ขาดลงมิได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ได้แก่ นามขันธ์ 4 ที่เป็นวิบากแห่งกุศลและอกุศล เป็นกามาวจรก็ตาม รูปาวจรก็ตาม อรูปาวจรก็ตาม โลกุตตระก็ตาม อย่างหนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่เป็นกิริยา มิใช่กุศล มิใช่อกุศล มิใช่วิบากแห่งกรรม อย่างหนึ่ง รูปทั้งปวง อย่างหนึ่ง อสังขตธาตุ คือ นิพพาน อย่างหนึ่ง กล่าวสั้นคือ วิบากในภูมิ 4 กิริยาอัพยากฤต ในภูมิ 3 รูป และนิพพาน — the indeterminate; neither-good-nor-bad thing)
   
 6. ไร้คม

  ไร้คม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  1,200
  ค่าพลัง:
  +454
  มองว่าการดูแลรักษาจิตใจ
  จิตใจคือผู้ถูกรักษา รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์แล้ว
  จะเห็นผู้รักษาจิตใจหรือไม่เห็นผู้รักษาจิตใจก็มีค่าเท่ากันคับ
  จุดมุ่งหมายคือการรักษาจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา
   
 7. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
  อิหยังวะ บริสุทธิตลอดเวลา ยังต้องรักษาอีกเหรอ ???? มันเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้ว
  รายยยยคม
   
 8. ไร้คม

  ไร้คม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  1,200
  ค่าพลัง:
  +454
  บริสุทธิ์แล้วหากไม่ป้องกันรักษาปล่อยปะละเลยก็จะมีสิ่งอื่นเข้ามาปะปนความบริสุทธิ์ก็จะหายไป
  บริสุทธิ์กับไม่บริสทธิ์มันเป็นของคู่กันคับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2020
 9. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
  นิพพานมีกลับไป กลับมา หรือไง ตอบด้วย ไร้คม
   
 10. ไร้คม

  ไร้คม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  1,200
  ค่าพลัง:
  +454
  เห็นแล้วแต่ยังไม่ไป ไม่ใช่กลับไปกลับมาคับ
   
 11. สุรีย์บุตร

  สุรีย์บุตร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,428
  ค่าพลัง:
  +1,954
  เดี๋ยววันไหนสะดวกจะไปเที่ยวหานะ
  ไปเมื่อไรจะบอกก่อน เผื่อนานาไม่ว่าง
   
 12. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
 13. สุรีย์บุตร

  สุรีย์บุตร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,428
  ค่าพลัง:
  +1,954
  เอาเข้าไป ร่อนแปะเพลงไทย
  lol แปะเพลงฝาหรั่ง.....
  บันเทิง
   
 14. กระร่อน

  กระร่อน Playground Leveling White Emperor's

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  8,001
  ค่าพลัง:
  +852

แชร์หน้านี้

Loading...