หลวงพ่อตอบปัญหา.........ปรารถนาพุทธภูมิ

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย เทพออระฤทธิ์, 8 พฤษภาคม 2008.

 1. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  [​IMG]


  ปฏิปทาพระโพธิสัตว์

  <TABLE width="100%" border=1><TBODY><TR><TD align=left width="13%">ผู้ถาม</TD><TD width="87%">อยากเรียนถามหลวงพ่อว่า ปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ ที่เป็นฆราวาสกับพระแตกต่างกันอย่างไร...และจะมีวิธีสังเกตได้อย่างไรครับ?</TD></TR><TR><TD align=left width="13%">หลวงพ่อ </TD><TD width="87%">
  ปฏิบัติคนละทาง ชาวบ้านกินข้าวได้ไม่เลือกเวลา พระต้องเลือกเวลา อย่างอื่นจะต่างกันตรงไหนเล่า...มันเหมือนกันนั่นแหละ จิตใจกว้างขวางเหมือนกัน แต่กำลังบารมีแค่ไหน สังเกตอีกทีนะ พระโพธิสัตว์ไม่หวังความสุขของตัวเอง มุ่งความสุขของผู้อื่น ถ้าหากว่าท่านช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขได้ท่านพอใจมาก  </TD></TR><TR><TD align=left width="13%">ผู้ถาม</TD><TD width="87%">แล้วผู้ที่เป็นพระอริยะแล้ว ถ้าปรารถนาพุทธภูมิจะสามารถสำเร็จได้ อันนี้จริงหรือเปล่าครับ?</TD></TR><TR><TD align=left width="13%">หลวงพ่อ </TD><TD width="87%">ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ว ไม่มีใครเขาปรารถนาพุทธภูมิ จะมีความเข้มแข็งขนาดไหนก็ตาม อย่างเก่งก็แค่ฌานโลกีย์เท่านั้น ถ้าเป็นพระอริยะไปแล้วก็ถือว่าเป็นสาวกไปแล้ว...ไม่มีทาง! ก็คิดปรารถนาให้โง่ทำไมล่ะ พระพุทธเจ้าก็ปรารถนานิพพาน พระสาวกก็ปรารถนานิพพาน เราก็ปรารถนานิพพานเสียเลยไม่ดีรึ...ถ้าแม้ยอมเสียเวลาก็เป็นไม่ได้ เพราะว่าเป็นพระอริยะแล้ว
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญญาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม 7  ผู้ชายปรารถนาพุทธภูมิ  <TABLE height=125 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=33>
  ผู้ถาม
  </TD><TD vAlign=top width="87%" height=33>
  หลวงพ่อครับ ผมดูหนังทางโทรทัศน์เรื่อง พระเวสสันดร ดูแล้วเกิดความเลื่อมใส นั่งดูด้วยความเคารพ โดยคิดว่าเป็นพระเวสสันดรองค์จริง เมื่อท่านให้ทานต่าง ๆ เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณ ผมก็ยกมืออนุโมทนาด้วยความยินดี และตั้งจิตอธิษฐานว่า... "ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้อนุโมทนา ในการสร้างบารมีของพระเวสสันดรในครั้งนี้ แม้พระเวสสันดร ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพียงไร ขอให้ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบารมีจนครบถ้วน ๓๐ ทัศ และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลองค์หนึ่งเหมือนกับพระเวสสันดรด้วยเถิด"


  กระผมอยากจะทราบว่าการตั้งใจปราถนาของกระผมจะสำเร็จสมความตั้งใจไหมครับ?

  </TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=23>
  หลวงพ่อ
  </TD><TD width="87%" height=23>
  จะเริ่มเป็นพุทธภูมิทันทีเมื่อตัดสินใจ คือว่าเรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่นะ คนที่ถามนี่ใครนะ เข้มแข็งมากนี่ คือว่าเรื่องความปรารถนาพุทธภูมินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ ถ้าตั้งใจที่จะปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระโพธิสัตว์เดี๋ยวนั้นนะ แล้วก็ถ้าตั้งใจแบบนี้นะ ถ้าคิดว่าจะไปนิพพานชาตินี้ต้องลาพุทธภูมิ ความจริงปรารถนาพุทธภูมิดี...ดีมาก จะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งเอาไหม แต่เคยเล่าทีไรมันได้แสนบาทนี่...(หัวเราะ) คือว่ามีพระอรหันต์องค์หนึ่ง เป็นปฏิสัมภิทาญาณในสมัยพระพุทธเจ้า ฉันก็จำชื่อไม่ได้เสียแล้ว ท่านมีสามเณรองค์เล็ก ๆ อายุ ๗ ขวบอยู่องค์หนึ่ง เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เอาสามเณรไปด้วย เวลาไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็กราบพระพุทธเจ้าหลายครั้ง"

  ต่อมาเวลาขากลับเณรน้อยก็เดินตามหลัง เณรน้อยก็คิดว่าอาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ เป็นอรหันต์อันดับสูงสุด ในด้านของความสามารถอรหันต์อีก ๓ เหล่าสู้ไม่ได้ แต่ทว่าอาจารย์ของเรายังต่ำกว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั่งสูงกว่า...สู้ไม่ได้ ต่อไปนี้เราปรารถนาพุทธภูมิดีกว่า เราคิดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไป พอแกคิดเสร็จอาจารย์ก็หยุด บอก..."เณร! เดินข้างหน้า"
  เณรก็เดินไปเดินมาแล้วก็นึก เอ...เป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีมาก เป็นอรหันต์ปกติสาวกบำเพ็ญบารมีแค่ ๑ อสงไขยกับแสนกัปถึงจะเป็นอรหันต์ได้ พระพุทธเจ้าขั้น ปัญญาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมี ๔ อสงไขย กับแสนกัป ศรัทธาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมี ๘ อสงไขยกับแสนกัป วิริยาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขยกับแสนกัป จึงเข้านิพพาน เราเป็นอรหันต์ธรรมดาดีกว่า อาจารย์บอก..."เณร! เดินหลัง" อาจารย์ทำแบบนี้ ๓ เที่ยว เณรก็ถามว่า
  "อาจารย์ครับ ประเดี๋ยวให้ผมเดินหน้า ประเดี๋ยวให้ผมเดินหลัง มันเรื่องอะไรกันครับ?"
  อาจารย์ก็ถามว่า "ขณะที่ฉันให้เธอเดินหน้า เธอคิดอะไร?"
  เณรบอก "ผมคิดอยากเป็นพระพุทธเจ้าครับ"
  อาจารย์บอก "นั่นแหละ...มันเป็นกันตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มเป็นเมื่อคิด" ไป ๆ มา ๆ ไม่เอาดีกว่า เป็นสาวกดีกว่า
  ก็รวมความว่า...ถ้ามีความตั้งใจปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า เริ่มเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่เริ่มตัดสินใจ อย่าไปคิดว่ายังไม่เป็นนะ  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญญาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม 7  ผู้หญิงปรารถนาพุทธภูมิ
  <TABLE height=71 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=1>ผู้ถาม</TD><TD vAlign=top width="87%" height=1>หลวงพ่อเจ้าขา ถ้าผู้หญิงจะปรารถนาพุทธภูมิบ้างอย่างนี้จะปรารถนาแบบไหน...นานไหมเจ้าคะกว่าจะได้เป็น?</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>หลวงพ่อ </TD><TD width="87%" height=6>สองวันก็ได้เป็น!</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=1>ผู้ถาม</TD><TD width="87%" height=6>พุทธภูมินี่นะ...</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>หลวงพ่อ </TD><TD width="87%" height=6>ใช่...ความจริงประเดี๋ยวเดียวนะ แป๊บเดียวได้เลย</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=1>ผู้ถาม</TD><TD width="87%" height=6>ก็ไหนเขาบอกว่าต้องบำเพ็ญบารมีเป็นอสงไขยกำไรแสนกัป</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>หลวงพ่อ </TD><TD width="87%" height=6>ไม่ใช่หรอก...มีปากกาด้ามหนึ่ง กระดาษแผ่นหนึ่งเขียน "พุทธภูมิ" ได้เลย ก็บอกแค่ปรารถนานี่...ไม่ได้บรรลุนี่</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=1>ผู้ถาม</TD><TD width="87%" height=6>แหม...เสียท่า</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>หลวงพ่อ </TD><TD width="87%" height=6>คือปรารถนาพุทธภูมิได้ จะบรรลุเมื่อไร ฉันพยากรณ์ไม่ได้หรอก ถ้าเราปรารถนาพุทธภูมิยังว่าลอย ๆ ยังไม่พบพระพุทธเจ้าพยากรณ์ใช่ไหม...ยังไม่ถือว่ามีคติแน่นอน ต้องพบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์น่ะ...มีคติแน่นอน ถ้าเป็น ปัญญาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมีต่อไป ๔ อสงไขยกับแสนกัป ถ้าเป็น ศรัทธาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมี ๘ อสงไขยกับแสนกัป ถ้าเป็น วิริยาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขยกับแสนกัป สบายมาก จะเป็นไหม...? ก็เป็นสาวกภูมิก็พอแล้ว รีบไปดีกว่า แต่อย่าไปขัดคอกันนะ อย่าไปคิดว่าของเขาจะช้าเพราะกำลังเขาพอใช่ไหม...  </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=1>ผู้ถาม</TD><TD width="87%" height=6>ครับ ๆ ๆ มิน่าเล่าเจอพระบางองค์ พอคุยถึงเรื่องมโนมยิทธิ โอ๊ย! ไม่ดีหรอก...เราปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ อย่าไปคุยเรื่องนั้นเลย</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>หลวงพ่อ </TD><TD width="87%" height=6>ดี...ดีมาก</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=1>ผู้ถาม</TD><TD width="87%" height=6>แสดงว่า...</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>หลวงพ่อ </TD><TD width="87%" height=6>พระยายมเขาจะได้ไม่ว่างไง!</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=1>ผู้ถาม</TD><TD width="87%" height=6>ทำไมล่ะครับ?</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>หลวงพ่อ </TD><TD width="87%" height=6>ปรารถนาพุทธภูมิไม่มีความเป็นพระอริยะ มีแต่ฌานโลกีย์เพื่อคุ้มครอง ถ้าคนจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องพิสูจน์ทุกอย่าง ตั้งแต่อเวจีขึ้นมาต้องรู้หมด</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=1>ผู้ถาม</TD><TD width="87%" height=6>รู้หมดที่หลวงพ่อว่านี่หมายความว่า...</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>หลวงพ่อ </TD><TD width="87%" height=6>คือหมายความว่า ถ้าบารมียังต่ำขั้นต่ำฌานโลกีย์ยังคุมไม่ถึง ฌานขั้นต้นฌานก็ไม่มั่นคง ใช่ไหม...ยังมีโอกาสพลาดลงอบายภูมิ ต่อมาถ้าบารมีเป็น อุปบารมี ก็ปลอดบ้างไม่ปลอดบ้าง ถ้าเป็นปรมัตถบารมี นี่ปลอดหมด กว่าจะเลื้อยได้แต่ละบารมีนี่ โอ้โฮ!.ฉันลองดูแล้ว</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="13%" height=1>ผู้ถาม</TD><TD width="87%" height=6>เป็นยังไงครับ?</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>หลวงพ่อ </TD><TD width="87%" height=6>แหม...ไม่มีเหงื่อจะไหล มันไหลเสียจนหาเหงื่อไหลไม่ได้</TD></TR><TR><TD align=left width="13%" height=6>ผู้ถาม</TD><TD width="87%" height=6>โอ...หนักจริง ๆ นะ" (พระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่เรารู้จักกันดี คือพระเวสสันดร การบำเพ็ญบารมีของท่านในชาติสุดท้าย กระทำได้ยากอย่างยิ่ง)
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญญาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม 7
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • lp023.jpg
   lp023.jpg
   ขนาดไฟล์:
   53.8 KB
   เปิดดู:
   1,691
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2008
 2. ท้องฟ้าและแผ่นดิน

  ท้องฟ้าและแผ่นดิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  232
  ค่าพลัง:
  +127
  [​IMG] ด้วยวันนี้ ณ เวลานี้
  ธรรมที่เกิดในใจเราเป็นธรรมแห่งโพธิสัตว์
  เราจึงไม่แจ้งในธรรมแห่งพระอริยเจ้า

  แต่หากวันข้างหน้า เวลาอื่น
  อาจเป็นชาติอื่น ปีหน้า พรุ่งนี้ หรือวินาทีถัดไป
  ธรรมที่เกิดในใจเราอาจเปลี่ยนไป
  ด้วยความไม่จีรัง หรือขาดสติ
  อาจกลายเป็นสัตว์นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย เทวดา พรหมและมาร
  ก็ตามที
  แต่หากแม้นธรรมแห่งอริยเจ้า
  ส่องสว่างในจิตแห่งเรา
  เราก็พร้อมยอมรับในวิถี
  ด้วย
  ธรรมนั้นเป็นพระเจ้าแห่งเรา
  ด้วย
  เรารู้ว่า
  ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมตลอดกาล
  เราขอบูชาธรรมด้วยจิตและวิญญาน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. junior phumivat

  junior phumivat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  1,346
  ค่าพลัง:
  +1,683
  ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพบแล้ว ขอธรรมนั้น จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลาย สมดังความปราถนาเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
  <!-- / message -->
   
 4. Scorpius

  Scorpius เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  844
  ค่าพลัง:
  +641
  กระทู้นี้ดีเยี่ยม ขอดันเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ทุกท่านในห้องนี้.
   
 5. มหาพรหมราชา

  มหาพรหมราชา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2008
  โพสต์:
  241
  ค่าพลัง:
  +901
  สาธุ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนา กับการกระทำกุศลบารมีของทุกๆท่านครับ
   
 6. กิดากร

  กิดากร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  243
  ค่าพลัง:
  +1,015
  งานเข้าเสียแล้วสิเรา เคยเ้ข้าใจว่าปราถนาพุทธภูมินี่กำลังใจยังไม่ถึงขั้นพระโพธิสัตว์ เพราะได้แค่คิดยังไม่ลงมือทำ จริงๆ เป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่คิดเสียแล้วหนิเรา แต่ไม่มียั้งตัวอยู่แล้วความท้อและความอยากเป็นสาวก ไม่เคยมีอยู่ในใจตั้งแต่รู้ตัวแล้ว มุ่งพระโพธิญาณเท่านั้น.
   

แชร์หน้านี้

Loading...