วีดีโอ หลวงพ่อบุญเสริมเทศน์สุดฮาสาระดีการครองเรือนให้ผัวรัก เมียหลง ตอนที่1/3

ในห้อง 'จิตวิทยา & สุขภาพ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 7 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  Buddha words only 3.jpg
  หลวงพ่อบุญเสริมเทศน์สุดฮาสาระดีการครองเรือนให้ผัวรัก เมียหลง ตอนที่1/3

  THAI CRAFTSMAN :-
  Published on Oct 4, 2016
  หลวงพ่อบุญเสริม ท่านเป็นพระนักเทศนา ที่สั่งสอนเก่งมากๆ และมีเทคนิคการเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
  ตรงที่คนฟังไม่เครียด ฮาได้เกือบทุกนาที และลีลาที่พระรูปอื่น เลียนแบบไม่ได้เลย คือ เสียงพูดของท่าน
  หลวงพ่อบุญเสริม ท่านทำเสียงได้หลากหลายเสียง หลายลีลา เช่น พูดเป็นเสียงผู้หญิง เด็กหนุ่ม คนแก่
  เรียกได้ว่า พระอาจารย์บุญเสริม หรือ หลวงพ่อบุญเสริม เทศนารูปเดียว เราได้ฟังเสียงคนคุย โต้ดอบกัน 3-5คนทีเดียว คลิปที่ผมนำมาให้ผู้ใฝ่ในธรรมฟังนี้ พระอาจารย์บุญเสริมท่านเทศนาไว้หลายปีแล้ว
  ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ปัจจุัน ท่านพระอาจารย์บุญเสริม ท่านมรณะภาพไปแล้ว และเป็นที่น่าเสียดายยิ่ง และหาพระที่มีทักษะ
  และลีลาการเทศนาอย่างพระบุญเสริมท่านไม่มีอีกแล้ว ขอไว้อาลัยแด่ท่านที่จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ
  คงเหลือแค่สมบัติในธรรมที่ท่านเอาไว้ให้เราได้ฟังและศึกษาต่อไป

  หลักกรรม กฎแห่งกรรม การเวียนว่าย ตายแล้วเกิด ทำดีได้ไปสวรรค์ ทำชั่วไปนรก นิพพาน เรื่องราวความเชื่อศรัทธาของพุทธศาสนามีมากมายหลายเรื่อง ที่เกิดขึ้นมาแล้ วในอดีต และบันทึกไว้มากมาย และในปัจจุบบัน เรื่องราวดังกล่าวก็ยังไม่จบสิ้น มีให้ได้ยินได้เห็นบ่อยๆ แต่ยังมีคนอีกบางความเชื่อ ที่ยังไม่เชื่อในเรื่องที่เกิดขึ้น และพยายามหาคำตอบ เฉกเช่นคนบางกลุ่มคล้ายๆกันนี้ พยายามค้นหาคำตอบ ความจริงที่พิสูจน์ และจับต้องได้เหมือนกับวัตถุ แต่เขาหารู้ไม่ว่าโลกของวัตถุ โลกของวิญญาณ ภพชาติ มันไม่ใช่วัตถุที่จับต้องได้ แต่มีจริง ดังเช่นคนเราฝันในระหว่างที่เรานอนหลับ เรารู้ว่าฝันแต่ไม่สามารถบันทึกได้ จับต้องได้ ความฝันเป็นอะไรที่ใกล้เราที่สุด หากเรานั่งใคร่ครวญใตร่ตรองดีๆ เราจะเห็นความละม้ายคล้ายคลึงกับ ภพชาติ วิญญาณ ที่มีจริง แต่สัมผัสไม่ได้ เรื่องที่นำเสนอนี้ เพราะให้เราได้กลัวในบาป และเร่งทำความดี ไม่ประมาทในชีวิตอันแสนน้อยนิดเมือเทียบกับสังสารวัฏ ที่ยาวนาน..นนน หาเบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้ แต่ กรรมที่เราได้ทำนั้น หากทำชั่วแล้ว มันส่งผลให้เราในในภพภูมิหน้า ที่ทรมารหลายล้านเท่า การปิดอบายภูมในทางพุทธศาสนาทำง่ายมาก คือ ทำดี(ศิลห้า) ละชั่ว ทำจิตให้เบิกบาน นี่คือหัวใจของหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าครับ

   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  หลวงพ่อบุญเสริม เทศน์สุดฮาสาระดี การครองเรือนให้ผัวรัก เมียหลง 2/3

  THAI CRAFTSMAN :- Published on Oct 12, 2016
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  หลวงพ่อบุญเสริม เทศน์สุดฮาสาระดี การครองเรือนให้ผัวรัก เมียหลง 3/3

  THAI CRAFTSMAN :-
  Published on Oct 12, 2016
  หลวงพ่อบุญเสริม ท่านเป็นพระนักเทศนา ที่สั่งสอนเก่งมากๆ และมีเทคนิคการเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
  ตรงที่คนฟังไม่เครียด ฮาได้เกือบทุกนาที และลีลาที่พระรูปอื่น เลียนแบบไม่ได้เลย คือ เสียงพูดของท่าน
  หลวงพ่อบุญเสริม ท่านทำเสียงได้หลากหลายเสียง หลายลีลา เช่น พูดเป็นเสียงผู้หญิง เด็กหนุ่ม คนแก่
  เรียกได้ว่า พระอาจารย์บุญเสริม หรือ หลวงพ่อบุญเสริม เทศนารูปเดียว เราได้ฟังเสียงคนคุย โต้ดอบกัน 3-5คนทีเดียว คลิปที่ผมนำมาให้ผู้ใฝ่ในธรรมฟังนี้ พระอาจารย์บุญเสริมท่านเทศนาไว้หลายปีแล้ว
  ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ปัจจุัน ท่านพระอาจารย์บุญเสริม ท่านมรณะภาพไปแล้ว และเป็นที่น่าเสียดายยิ่ง และหาพระที่มีทักษะ
  และลีลาการเทศนาอย่างพระบุญเสริมท่านไม่มีอีกแล้ว ขอไว้อาลัยแด่ท่านที่จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ
  คงเหลือแค่สมบัติในธรรมที่ท่านเอาไว้ให้เราได้ฟังและศึกษาต่อไป
  หลักกรรม กฎแห่งกรรม การเวียนว่าย ตายแล้วเกิด ทำดีได้ไปสวรรค์ ทำชั่วไปนรก นิพพาน เรื่องราวความเชื่อศรัทธาของพุทธศาสนามีมากมายหลายเรื่อง ที่เกิดขึ้นมาแล้ วในอดีต และบันทึกไว้มากมาย และในปัจจุบบัน เรื่องราวดังกล่าวก็ยังไม่จบสิ้น มีให้ได้ยินได้เห็นบ่อยๆ แต่ยังมีคนอีกบางความเชื่อ ที่ยังไม่เชื่อในเรื่องที่เกิดขึ้น และพยายามหาคำตอบ เฉกเช่นคนบางกลุ่มคล้ายๆกันนี้ พยายามค้นหาคำตอบ ความจริงที่พิสูจน์ และจับต้องได้เหมือนกับวัตถุ แต่เขาหารู้ไม่ว่าโลกของวัตถุ โลกของวิญญาณ ภพชาติ มันไม่ใช่วัตถุที่จับต้องได้ แต่มีจริง ดังเช่นคนเราฝันในระหว่างที่เรานอนหลับ เรารู้ว่าฝันแต่ไม่สามารถบันทึกได้ จับต้องได้ ความฝันเป็นอะไรที่ใกล้เราที่สุด หากเรานั่งใคร่ครวญใตร่ตรองดีๆ เราจะเห็นความละม้ายคล้ายคลึงกับ ภพชาติ วิญญาณ ที่มีจริง แต่สัมผัสไม่ได้ เรื่องที่นำเสนอนี้ เพราะให้เราได้กลัวในบาป และเร่งทำความดี ไม่ประมาทในชีวิตอันแสนน้อยนิดเมือเทียบกับสังสารวัฏ ที่ยาวนาน..นนน หาเบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้ แต่ กรรมที่เราได้ทำนั้น หากทำชั่วแล้ว มันส่งผลให้เราในในภพภูมิหน้า ที่ทรมารหลายล้านเท่า การปิดอบายภูมในทางพุทธศาสนาทำง่ายมาก คือ ทำดี(ศิลห้า) ละชั่ว ทำจิตให้เบิกบาน นี่คือหัวใจของหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 สิงหาคม 2017
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066

แชร์หน้านี้

Loading...