หลวงพ่อเล่าเรื่อง.......พระกาฬ

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย เทพออระฤทธิ์, 20 มีนาคม 2008.

 1. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021

  ต่อไปนี้ไป อาตมภาพจะนำความเป็นมาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมาสัมพุทธเจ้าในอดีต ในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิ์สัตว์บำเพ็ญบารมีเมื่อพระโพธิฌาน แต่ทว่าในวันพระก่อนนี้นั้น ก็ได้กล่าว่านี้นั้น ก็ได้กล่าวถึงเรื่องในสมัยองค์สมเด็จพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวถึงเรื่องราวของ พระเจ้าปเสนโกศล บรมกษัตริย์ พระบาทท้าวเธอถูก พระกาฬ ยั่วเย้าให้บำเพ็ญกุศล ว่านับตั้งแต่บัดนี้ท่านจะตายจากความเป็นคนภายใน 7 วัน<O:p</O:p
  ต่อจากนั้นมา ก็ปรากฏว่าพระเจ้าปเสนทิโกศล บรมกษัตริย์ ได้ปรึกษากับอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลาย มีปุโรหิตเป็นต้น<O:p</O:p
  ในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินใจตามแนวทางขององค์สมเด็จพระทศพล คือว่า<O:p</O:p
  สร้างศาลาเป็นสาธารณะ เป็นที่พักของคนเดินทาง 1<O:p</O:p
  สร้างสะพาน ให้ความสะดวกกับประชาชน 1<O:p</O:p
  ขุดบ่อน้ำ เป็นที่อาศัยของบรรดาประชาชนเป็นสาธารณะ 1<O:p</O:p
  และมีการปล่อยสัตว์ให้ปลอดภัยจากชีวิต <O:p</O:p
  เมื่อ พระเจ้าปเสนทิโกศล ปฏิบัติตามนี้ ก็นอนคอยความตาย ปรากกว่า<O:p</O:p
  7 วันที่หนึ่ง ก็ไม่ตาย<O:p</O:p
  7 วันที่สองก็ไม่ตาย<O:p</O:p
  7 วันที่สามก็ยังไม่ตาย<O:p</O:p
  ก็ทนอยู่ไม่ไหว จึงได้ส่งคนไปถาม พระกาฬ ว่า ทำไมตนจึงโกหก ขู่บังคับ เราจะตายภายใน 7 วัน <O:p</O:p
  ต่อมาเมื่อคนไปพบ พระกาฬ แล้วก็ ปรากฏว่า พระกาฬ ตอบว่า<O:p</O:p
  ที่ไม่ตายเพราะสร้างความดีเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น สร้างถนนที่พักสำหรับคนเดินทางไป คนเดินทางมา เขาร้อนมีความเหน็ดเหนื่อยยาก ได้พักเป็นที่อาศัย เป็นเหตุให้สบายกายสบายใจ นี่เป็นอานิสงส์อันหนึ่ง<O:p</O:p
  และประการที่ 2 การทำทางเดินให้คนเดินสะดวก เพื่อความสะดวกของประชาชนด้วยให้เกิดเหตุให้เกิดความสุข อันนี้ก็เป็นความสบายใจ เป็นอานิสงส์ใหญ่ เป็นเหตุที่สอง
  <O:p</O:pการขุดบ่อน้ำ หรือสร้างสะพานเป็นสาธารณะ นี่ก็เป็นปัจจัยให้บรรดาประชาชน ทั้งหลาย มีความสุขในการเดินทาง และการหิวโหยน้ำ อ่อนเปลี้ยเพลียมา ได้น้ำที่อาศัย <O:p</O:p
  การปล่อยสัตว์ที่จะพึงตายให้รอดชีวิตนี่ก็เป็นอานิสงส์ใหญ่<O:p</O:p
  พระกาฬ บอกว่า การทำอย่างนี้จึงไม่ตายภายให้ 7 วัน แล้วก็ยังไม่ตายต่อ ไปอีกหลายวัน เกินหลาย 7 หลาย 10 หลายร้อยเจ็ด มันก็ไม่ตาย จนกว่าจะถึงอายุขัย ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ก็หมายความว่า เป็นการเทศน์ต่ออายุ ต่ออายุคนที่พึงตายในระหว่างท่ามกลางของอายุ ที่เรียกว่า<O:p</O:p
  กาลมรณะ<O:p</O:p
  สำหรับวันนี้ก็จะขอเทศน์เป็นการตัดอายุ เนื้อความมีอยู่ว่า เมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงมีพระชมน์อยู่ ในวันนั้นองค์สมเด็จพระบรมครู ไปทรงกล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทว่า <O:p</O:p
  ภิขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณันตัง หิ ชีวิตัง คนเราเกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้น<O:p</O:p
  หมายความว่า คนทุกคน และสัตว์ทุกประเภทที่เกิดมาแล้วมันก็ต้องตาย<O:p</O:p
  และต่อมาภายหลังจากนั้นแล้วไซร้ เมื่ออายุ 80 ปีองค์ องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน ดับขันธ์ คือตาย ในตอนนี้ไซร้ ก็ปรากฏว่า มีอรรถกถาจรรย์ทั้งหลาย พยายามรวมรวมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมสัมพุทธเจ้าที่เทศน์ไว้ อยากจะทราบว่า เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเคยเทศน์ไว้<O:p</O:p
  คนที่มีการคล่องใน อิทธิบาท 4 คือ<O:p</O:p
  ฉันทะ ความพอใจ <O:p</O:p
  วิรยะ ความเพียร<O:p</O:p
  จิตตะ การจดจ่อ การเพียรในกิจการงานที่ทำ<O:p</O:p
  วิมังสา การใคร่ครวญการงานที่ทำอยู่เสอมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคล่องในอิทธิบาท 4 ในด้านของการปฏิบัติธรรม ผู้ที่คล่องจริงๆ ในอับดับต้น ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว่ารองลงมา คือบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย ก็ท่านทั้ง 2 ประเภทนี้ คือพระพุทะเจ้าก็ดี พระอรหัตน์ก็ดี ถ้ามี อิทธิบาท 4 ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ จะบรรลุคือตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานไม่ได้<O:p</O:p

  ธัมมวิโมกข์ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน<O:p</O:p

  (พระมหาวีระ ถาวโร ) วัดจันทาราม จ. อุทัยธานี<O:p</O:p  <O:p

  อ่านจบแล้วอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลด้วยนะครับ<O:p</O:p

  คำอุทิศส่วนกุศล
  โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)
  วัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี<O:p</O:p  อิทังปุญญะผะลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
  และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับ<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  http://teporrarit.hi5.com<O:p
  </O:p
  http://buraphatic.hi5.com

  <O:p</O:p
  <O:p></O:p>
  <O:p> </O:p>
   
 2. chai8383

  chai8383 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  1,032
  ค่าพลัง:
  +6,339
  ลิงค์ธรรมะในเว็บต่างๆของหลวงพ่อ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2009

แชร์หน้านี้

Loading...