เรื่องเด่น หลักพิจารณาความเป็นมนุษย์ในตัวเอง : หลวงปู่แหวน

ในห้อง 'หลวงปู่แหวน' ตั้งกระทู้โดย mahamettayai, 23 ตุลาคม 2013.

 1. mahamettayai

  mahamettayai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  1,199
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +10,655
  หลักพิจารณาความเป็นมนุษย์

  tnews_1494908180_2478.jpg


  หลวงปู่แหวนท่านว่า.... เรามีหลักที่จะพิจารณาตัวเองใน ๓ หลัก ๔ หลัก ถ้าหากว่าในช่วงใดเรามีกิเลสโลภโมโทสันขึ้นมา หมายถึงเรามีความโกรธจัด อยากจะฆ่าใคร ฆ่า อยากจะแกงใคร แกง

  อยากจะด่าทอเสียดสีใคร ว่ากันให้ตามอำเภอใจ ในช่วงนั้นกายของเราเป็นมนุษย์ แต่ใจของเราเป็นสิ่งที่ลดต่ำลงไปกว่านั้น คือลดต่ำกว่าความเป็นมนุษย์

  ถ้าโมโหไปเกิดฆ่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมา เปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ ลดต่ำลงไปจะถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะศีลห้าขาด

  ขณะใดที่คุณเกิดความโลภมาก คุณไปคิดลักขโมยจี้ปล้นฉ้อโกง ทำลายศีลข้ออทินนาทาน

  เปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ก็ลดลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ สัตว์เดรัจฉานมันก็มาชิงเกิดในช่วงนี้

  เพราะจิตใจของเราอยู่ในระดับเท่า ๆ กัน ในเมื่อสิ่งใดมันมีระดับเท่า ๆ กัน มันก็เข้าขากันได้ อันนี้ในขณะนั้นก็แสดงว่า กายของเราเป็นมนุษย์ แต่ขอโทษ ใจของเรามันกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียแล้ว

  แต่ว่าในขณะใดที่ใจของเรานี้มันมีศีลธรรม มีความเมตตาปรานี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กว้างขวาง ในขณะนั้นใจของเราเป็นมนุษย์ กายของเราก็เป็นมนุษย์

  เพราะมนุษย์มีธรรม มีศีล ๕ มีกรรมบถ ๑๐ มีความเมตตาปรานี

  ถ้าหากว่าช่วงใดใจของเรามี หิริ ความละอายบาป โอตตัปปะ กลัวสะดุ้งต่อบาป ไม่กล้าที่จะทำบาปทั้งในที่ลับที่แจ้ง ในขณะนั้นใจของเราเป็นเทวดา แต่กายของเราเป็นมนุษย์

  หากว่าในขณะใด ที่เรามาบำเพ็ญสมาธิภาวนา ทำให้จิตมีสมาธิสงบนิ่ง รู้ ตื่น เบิกบาน บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตามลำดับหรือมีสมาธิแน่วแน่ รู้ธรรมเห็นธรรม

  ในช่วงนั้นกายของเราเป็นมนุษย์ แต่จิตใจของเราก็เป็นพระพรหม พระพรหมคือผู้มีใจสว่างไสวเบิกบานแช่มชื่น

  ถ้าในอันดับนั้นใจของเรานี้ ละกิเลสบาปกรรม ละสังโยชน์คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา ลีลัพพตปรามาสได้เด็ดขาด มีความรักตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย ไม่คลอนแคลน

  สามารถสละชีวิตเพื่อบูชาข้อวัตรปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่ย่อท้อ ในช่วงนั้นกายของเราเป็นมนุษย์ แต่ใจของเรามันกลายเป็นพระ เป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบัน

  แต่ถ้าหากว่าในขณะใด จิตใจของเรามันเหนื่อยหน่าย ท้อแท้ ไม่เอาไหน ประโยชน์ตนก็ไม่เอา ประโยชน์ท่านก็ไม่แลเหลียว ปล่อยชีวิตของตัวเองให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์

  ในขณะนั้น กายของเราเป็นมนุษย์ แต่จิตใจของเราเป็นเปรต เปตะ แปลว่า ผู้ละ และทิ้งซึ่งประโยชน์ทั้งปวง

  อันนี้คือหลักที่เราจะยึดเป็นหลักพิจารณาตัวเอง แต่ผู้ฟังบางท่านอาจจะนึกว่า พระองค์นี้เทศน์แล้วเอาเรื่องมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นอย่างนี้

  ทีนี้ธรรมะของจริงนี่ต้องพูดตามความเป็นจริง

  ที่มา����ѵ� ��ǧ��;ظ �ҹ��� 10
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 8 พฤศจิกายน 2017
 2. mahamettayai

  mahamettayai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  1,199
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +10,655
  หลวงปู่แหวนสอนมนุษย์

  คุณแน่ใจหรือคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกลมหายใจ

  เนื่องจากมีผู้ไปถามหลวงปู่แหวนว่า

  ในปัจจุบันนี้ สัตว์มันมาเกิดเป็นมนุษย์มากมายจนล้นแผ่นดิน เข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายคงบำเพ็ญศีล ๕ กรรมบถ ๑๐ บริสุทธิ์บริบูรณ์กันมากละซิ มันจึงมาเกิดมากมายนักหนา

  หลวงปู่จึงให้คำตอบว่า

  คุณแน่ใจไหมว่าคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบทุกลมหายใจ

  แล้วท่านตอบเป็นเชิงตลก ๆ ว่า

  เวลานี้มนุษย์ทั้งหลายไปถากถางป่าให้ราพณาสูร ไม่มีต้นไม้ ไม่มีป่ามีดงแล้ว ไปจับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ไปฆ่าแกงกินหมด สัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีที่เกิด มันก็มาชิงเกิดกับมนุษย์

  แล้วมันมาเกิดกับมนุษย์ได้อย่างไร

  หลวงปู่ท่านก็เทศน์ต่อไปว่า

  คุณแน่ใจหรือคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกลมหายใจ ในบางครั้งเวลาคุณเกิดกิเลสโลภโมโทสันขึ้นมา คุณอยากฆ่าอยากแกงมีไหม

  คนถามก็ว่า มีครับ

  นั่นแหละสัตว์เดรัจฉานมันฉวยโอกาสมาเกิดในจังหวะนั้น เพราะในขณะที่คุณคิดอยากฆ่าอยากแกง จิตของคุณลดต่ำลงมาสัตว์เดรัจฉานมันก็ชิงมาเกิดในขณะนั้น

  จากฐานิยตฺเถรวตฺถุ ๑๐
  เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
  ณ วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓  ����ѵ� ��ǧ��;ظ �ҹ��� 10
   
 3. tongclub18

  tongclub18 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +4
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 พฤษภาคม 2015
 4. postdeeubon

  postdeeubon สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2015
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
 5. theking01

  theking01 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +2
 6. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,507
  ค่าพลัง:
  +11,447
  บางทีอารมย์เรามันขึ้นเหมือนสัตว์จริง
  ตอนที่เรามีโทสะ เเล้วอยากฆ่า ตีรันฟันแทง
  กับคนด้วยกัน ทั้งรู้จักและไม่รู้จัก...มันเป็นเช่นนั้น
  ต้องยอมรับว่าเป็นจริงๆ เข้าใจว่าวิญญาณ
  มันแวะเวียนเข้ามาในจังหวะนั้น
   
 7. seethelight

  seethelight สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กุมภาพันธ์ 2016
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
 8. นรวร มั่นมโนธรรม

  นรวร มั่นมโนธรรม สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  190
  ค่าพลัง:
  +105
  สาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...