หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 1 ตุลาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,013
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,727
  ค่าพลัง:
  +6,462
  หลักพุทธเยียวยาใจผู้ป่วย ศูนย์บริรักษ์-โรงพยาบาลศิริราช – “ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา พูดถึงเสมอว่า อย่างไรเป็นการตายที่ดี ท่านมักใช้คำสั้นๆ ว่า มีสติไม่หลงตาย และที่ว่าตายดีนั้น ไม่ใช่เฉพาะตายแล้วจะไปสู่สุคติเท่านั้น แต่ขณะที่ตายก็เป็นจุดสำคัญ ที่ว่าต้องมีจิตใจที่ดี คือมีสติไม่หลงตาย ที่ว่าไม่หลงตาย คือ มีจิตใจ ไม่ฟั่นเฟือน ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมัว จิตใจดีงาม ผ่องใส เบิกบาน จิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดี”
  e0b897e0b898e0b980e0b8a2e0b8b5e0b8a2e0b8a7e0b8a2e0b8b2e0b983e0b888e0b89ce0b8b9e0b989e0b89be0b988.jpg

  “ยังมีการตายที่ดีกว่านั้นอีก คือ ให้เป็นการตายที่ใจมีความรู้ หมายถึงความรู้เท่าทันชีวิต จนกระทั่งยอมรับความจริงของความตาย หรือความเป็นอนิจจังได้ เพียงแค่ว่าคนที่จะตายมีจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศล ความดี ก็นับว่าดีแล้ว แต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทัน จิตใจนั้นก็จะมีความสว่าง ไม่เกาะเกี่ยว ไม่มีความยึดติด เป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระแท้จริง”

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เขียนไว้ในหนังสือ การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ เมื่อครั้งที่ท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก

  แม้ว่าความตายจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น ทั้งกับตัวเอง หรือเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย แต่ในทางกลับกัน ความตายก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตาม

  ในเมื่อทุกคนหลีกหนีความตายไปไม่พ้น จะเป็นการดีเพียงใดหากเราได้เตรียมพร้อมเพื่อให้ “ตายดี” มีความรู้เท่าทันชีวิต จนกระทั่งยอมรับความจริงของความตาย หรือความเป็นอนิจจังได้ เป็นการจากไปอยู่อีกภพภูมิหนึ่งอย่างที่มีจิตใจไม่ฟั่นเฟือน ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมัว จิตใจดีงาม ผ่องใส เบิกบาน จิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดี

  นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์บริรักษ์ (ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) โรงพยาบาลศิริราช โดยมีการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care ซึ่งเป็นการดูแลแบบองค์รวม ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วย[​IMG] [​IMG]

  นอกจากจะมีการดูแลผู้ป่วยตามหลักการแพทย์แล้ว ที่ศูนย์บริรักษ์ แห่งนี้ ยังมีการนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยผ่านกิจกรรม เช่น การให้คำปรึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ให้รู้คุณค่าของชีวิต ตระหนักถึงความจริง การวิปัสสนาภาวนา การเจริญสติผ่านการนั่งสมาธิ เป็นต้น

  พร้อมกันนี้ ศูนย์บริรักษ์ยังร่วมมือกับพระคิลานธรรมในการเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจ สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้ป่วยภายในศูนย์ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการจากไปอย่างมีความสุข
  b897e0b898e0b980e0b8a2e0b8b5e0b8a2e0b8a7e0b8a2e0b8b2e0b983e0b888e0b89ce0b8b9e0b989e0b89be0b988-1.jpg
  b897e0b898e0b980e0b8a2e0b8b5e0b8a2e0b8a7e0b8a2e0b8b2e0b983e0b888e0b89ce0b8b9e0b989e0b89be0b988-2.jpg

  วัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนมอบให้กับศูนย์บริรักษ์ (ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนกองทุนศูนย์บริรักษ์ จัดหาอุปกรณ์ทางแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตลอดจนสมทบโครงการศิริราชสัปปายสถาน เพื่อการบริรักษ์ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรครั้งนี้จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
  b897e0b898e0b980e0b8a2e0b8b5e0b8a2e0b8a7e0b8a2e0b8b2e0b983e0b888e0b89ce0b8b9e0b989e0b89be0b988-3.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_2933215
   

แชร์หน้านี้

Loading...