หลักเกณฑ์ต่างๆ ของราชบัณฑิตยสถาน ที่นำมาใช้กับการอ่านพระไตรฯ

ในห้อง 'พระไตรปิฎก เสียงอ่าน' ตั้งกระทู้โดย ผ่อนคลาย, 8 มิถุนายน 2009.

 1. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  <TABLE id=Point2 cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD height=2></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-REPEAT: no-repeat" background=../../images/main/bg-block.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD onmouseover=showDropMenu(10) onmouseout=countdownClose() background=../../webengine/images/sidemenu_bg.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  document.getElementById('idDropMenu10_12').style.display='';
  document.getElementById('idDropMenu10_12').style.top='10';
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>การทับศัพท์</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='131';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  document.getElementById('idDropMenu10_15').style.display='';
  document.getElementById('idDropMenu10_15').style.top='52';
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='15';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>การอ่านตัวเลขต่าง ๆ</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  document.getElementById('idDropMenu10_156').style.display='';
  document.getElementById('idDropMenu10_156').style.top='73';
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='156';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>การอ่านเครื่องหมาย</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  document.getElementById('idDropMenu10_137').style.display='';
  document.getElementById('idDropMenu10_137').style.top='94';
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='137';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>การอ่านคำวิสามานยนาม</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  document.getElementById('idDropMenu10_56').style.display='';
  document.getElementById('idDropMenu10_56').style.top='115';
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='56';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>เครื่องหมายวรรคตอน</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='279';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>การเว้นวรรค</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='277';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>การเขียนคำย่อ</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='132';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='245';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>ชื่อทะเล</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='259';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>ชื่อธาตุ</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='133';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>ชื่อประเทศ/เมืองหลวง</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='265';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>ลักษณนาม</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#0851a5 border=0><TBODY></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR class=tdMenuSub2 onmouseover="style.cursor='hand'; this.className='tdMenuOverSub';
  menuHideAll10();
  " style="CURSOR: hand" onclick="
  with(document.myMenuForm) {
  SystemMenuID.value=1;
  SystemModuleKey.value='13';
  action='../profile/index.php';
  target='';
  submit();
  }
  " onmouseout="this.className='tdMenuSub2'; "><TD align=middle width=19>[​IMG]</TD><TD width=113>ราชาศัพท์</TD><TD align=middle width=17>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR height=1><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>The Royal Institute - Thailand</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มิถุนายน 2009
 2. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  การอ่านเครื่องหมาย --> วงเล็บ
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="17%">[​IMG]</TD><TD vAlign=center width="83%"><TABLE style="DISPLAY: none" cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><FORM id=myFormSearch action=search.php method=post><INPUT type=hidden value=157 name=SystemModuleKey> <TD align=right>ค้นหาข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ: <INPUT class=input_left id=inputkeyWord name=inputkeyWord> <INPUT class=buttonGreen702 type=submit value=ค้นหา name=submit></TD></FORM></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-y" vAlign=top width=7 background=../../images/bgnew/nl_1.gif>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" vAlign=top width=683 background=../../images/bgnew/nc.gif bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width=9>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" align=right background=../../images/bgnew/h_c.gif>การอ่านคำหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวงเล็บกำกับอยู่</TD><TD width=9>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>การอ่านคำหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวงเล็บกำกับอยู่
  เมื่อมีเครื่องหมายวงเล็บเปิด ให้อ่านว่า วงเล็บเปิด และเมื่อถึงเครื่องหมายวงเล็บปิดให้อ่านว่า วงเล็บปิด เช่น
  ปวาฬ (แก้วประพาฬ คือหินแก้วชนิดหนึ่งเกิดจากหินปะการัง)
  อ่านว่า ปะ-วาน วง-เล็บ-เปิด แก้ว-ป ฺระ-พาน ... หิน-ปะ-กา-รัง วง-เล็บ-ปิด

  ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๐


  </TD></TR></TBODY></TABLE>​

  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  The Royal Institute - Thailand=
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มิถุนายน 2009
 3. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  อัญประกาศ

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="17%">[​IMG]</TD><TD vAlign=center width="83%"><TABLE style="DISPLAY: none" cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><FORM id=myFormSearch action=search.php method=post><INPUT type=hidden value=158 name=SystemModuleKey> <TD align=right>ค้นหาข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ: <INPUT class=input_left id=inputkeyWord name=inputkeyWord> <INPUT class=buttonGreen702 type=submit value=ค้นหา name=submit></TD></FORM></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-y" vAlign=top width=7 background=../../images/bgnew/nl_1.gif>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" vAlign=top width=683 background=../../images/bgnew/nc.gif bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width=9>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" align=right background=../../images/bgnew/h_c.gif>การอ่านเครื่องหมายอัญประกาศ</TD><TD width=9>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>การอ่านเครื่องหมายอัญประกาศ
  เมื่อมีเครื่องหมายอัญประกาศเปิด ให้อ่านว่า อัญประกาศเปิด และเมื่อถึงเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้อ่านว่า อัญประกาศปิด
  ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า และใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดทุกย่อหน้า ให้อ่าน อัญประกาศเปิด เฉพาะเมื่อเริ่มต้นข้อความเท่านั้น และอ่าน อัญประกาศปิด เมื่อจบข้อความ เช่น
  ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า
  “...ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ฯลฯ
  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศ บางคราวก็ตกลงทางโคน บางคราวก็ตกลงทางขวาง บาง คราวก็ตกลงทางปลาย แม้ฉันใด สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชา เป็นที่กางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยว ไปมาอยู่ ก็ฉันนั้นแล บางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะว่า สงสารกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้”
  อ่านว่า
  คฺรั้ง-หฺนึ่ง-พฺระ-พุด-ทะ-อง-ตฺรัด-ว่า
  อัน-ยะ-ปฺระ-กาด-เปิด
  ดู-กอน-พิก-สุ
  เบื้อง-ปฺลาย-ไม่-ได้ อัน-ยะ-ปฺระ-กาด-ปิด
  ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๐  </TD></TR></TBODY></TABLE>​

  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?SystemModuleKey=158&SystemMenuID=1&SystemMenuIDS=


  ในการอ่านพระไตรปิฏกไม่ต้องอ่าน อัญญประกาศ ให้อ่านข้อความได้เลย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มกราคม 2010
 4. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  ไม้ยมก หรือ ยมก

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="17%">[​IMG]</TD><TD vAlign=center width="83%"><TABLE style="DISPLAY: none" cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><FORM id=myFormSearch action=search.php method=post><INPUT type=hidden value=159 name=SystemModuleKey> <TD align=right>ค้นหาข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ: <INPUT class=input_left id=inputkeyWord name=inputkeyWord> <INPUT class=buttonGreen702 type=submit value=ค้นหา name=submit></TD></FORM></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-y" vAlign=top width=7 background=../../images/bgnew/nl_1.gif>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" vAlign=top width=683 background=../../images/bgnew/nc.gif bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width=9>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" align=right background=../../images/bgnew/h_c.gif>การอ่านเครื่องหมายไม้ยมก หรือ ยมก</TD><TD width=9>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>การอ่านเครื่องหมายไม้ยมก หรือ ยมก
  เครื่องหมายไม้ยมก หรือ ยมก ที่เขียนหลังคำ วลี หรือ ประโยค ให้อ่านซ้ำคำ วลี หรือประโยคอีกครั้งหนึ่ง เช่น
  เด็กเล็ก ๆ อ่านว่า เด็ก-เล็ก-เล็ก
  แต่ละวัน ๆ อ่านว่า แต่-ละ-วัน-แต่-ละ-วัน
  ในวันหนึ่ง ๆ อ่านว่า ไน-วัน-หฺนึ่ง-วัน-หฺนึ่ง
  คำที่เป็นคำซ้ำ ต้องใช้ไม้ยมกหรือยมกเสมอให้อ่านซ้ำคำอีกครั้งหนึ่ง เช่น
  สีดำ ๆ อ่านว่า สี-ดำ-ดำ
  เด็กตัวเล็ก ๆ อ่านว่า เด็ก-ตัว-เล็ก-เล็ก
  ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๑  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?SystemModuleKey=159&SystemMenuID=1&SystemMenuIDS=
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มิถุนายน 2009
 5. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  ไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="17%">[​IMG]</TD><TD vAlign=center width="83%"><TABLE style="DISPLAY: none" cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><FORM id=myFormSearch action=search.php method=post><INPUT type=hidden value=160 name=SystemModuleKey> <TD align=right>ค้นหาข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ: <INPUT class=input_left id=inputkeyWord name=inputkeyWord> <INPUT class=buttonGreen702 type=submit value=ค้นหา name=submit></TD></FORM></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-y" vAlign=top width=7 background=../../images/bgnew/nl_1.gif>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" vAlign=top width=683 background=../../images/bgnew/nc.gif bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width=9>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" align=right background=../../images/bgnew/h_c.gif> การอ่านเครื่องหมายไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย</TD><TD width=9>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>
  การอ่านเครื่องหมายไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย
  เครื่องหมายไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย ใช้ละคำที่รู้กันดีอยู่แล้ว โดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำพอเป็นที่เข้าใจ เวลาอ่านต้องอ่านเต็มคำ เช่น
  กรุงเทพฯ อ่านว่า กฺรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน
  ทูลเกล้าฯ อ่านว่า ทูน-เกฺล้า-ทูน-กฺระ-หฺม่อม
  โปรดเกล้าฯ อ่านว่า โปฺรด-เกฺล้า-โปฺรด-กฺระ-หฺม่อม
  ล้นเกล้าฯ อ่านว่า ล้น-เกฺล้า-ล้น-กฺระ-หฺม่อม

  ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๑-๘๒

  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

  The Royal Institute - Thailand=
   
 6. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  ไปยาลใหญ่ หรือ เปยยาลใหญ่

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="17%">[​IMG]</TD><TD vAlign=center width="83%"><TABLE style="DISPLAY: none" cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><FORM id=myFormSearch action=search.php method=post><INPUT type=hidden value=161 name=SystemModuleKey> <TD align=right>ค้นหาข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ: <INPUT class=input_left id=inputkeyWord name=inputkeyWord> <INPUT class=buttonGreen702 type=submit value=ค้นหา name=submit></TD></FORM></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-y" vAlign=top width=7 background=../../images/bgnew/nl_1.gif>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" vAlign=top width=683 background=../../images/bgnew/nc.gif bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width=9>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" align=right background=../../images/bgnew/h_c.gif> การอ่านเครื่องหมายไปยาลใหญ่ หรือ เปยยาลใหญ่</TD><TD width=9>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>
  การอ่านเครื่องหมายไปยาลใหญ่ หรือ เปยยาลใหญ่
  ๕.๑ เครื่องหมายไปยาลใหญ่ หรือ เปยยาลใหญ่ ที่อยู่ข้างท้ายข้อความ ให้อ่านว่า ละ หรือ และอื่นๆ เช่น
  สิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมี เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ น้ำตาล น้ำปลา ฯลฯ
  อ่านว่า สิ่ง-ของ-ที่-ซื้อ-ขาย-กัน...
  น้ำ- ปฺลา ละ
  หรือ สิ่ง-ของ-ที่-ซื้อ-ขาย-กัน...
  น้ำ- ปฺลา และ-อื่น-อื่น
  ๕.๒ เครื่องหมายไปยาลใหญ่ หรือ เปยยาลใหญ่ ที่อยู่ตรงกลางข้อความ อ่านว่า ละถึง เช่น
  พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว มี ก ฯลฯ ฮ
  อ่านว่า พะ-ยัน-ชะ-นะ-ไท-สี่-สิบ-สี่-ตัว มี กอ ละ-ถึง ฮอ
  ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๒

  </TD></TR><TR><TD> </TD></TR></TBODY></TABLE>
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  The Royal Institute - Thailand=


  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 7. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  ไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="17%">[​IMG]</TD><TD vAlign=center width="83%"><TABLE style="DISPLAY: none" cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><FORM id=myFormSearch action=search.php method=post><INPUT type=hidden value=162 name=SystemModuleKey> <TD align=right>ค้นหาข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ: <INPUT class=input_left id=inputkeyWord name=inputkeyWord> <INPUT class=buttonGreen702 type=submit value=ค้นหา name=submit></TD></FORM></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-y" vAlign=top width=7 background=../../images/bgnew/nl_1.gif>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" vAlign=top width=683 background=../../images/bgnew/nc.gif bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width=9>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" align=right background=../../images/bgnew/h_c.gif>การอ่านเครื่องหมายไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา</TD><TD width=9>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>การอ่านเครื่องหมายไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา
  เมื่อมีเครื่องหมายไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา ควรหยุดเล็กน้อยก่อน แล้วจึงอ่านว่า ละ ละ ละ แล้วหยุดเล็กน้อยก่อนอ่านข้อความต่อไป เช่น
  ที่เกิดมีภาษาไทย...ก็เพราะแต่ละภาษาสืบต่อภาษาของตนไว้
  อ่านว่า ที่-เกิด-มี-พา-สา-ไท ละ-ละ-ละ
  ก็-เพฺราะ-แต่-ละ-พา-สา-สืบ-ต่อ-พา-สา- ของ-ตน-ไว้

  ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๒


  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  The Royal Institute - Thailand=


  จุดไข่ปลา เราอ่านไม่ตามเขา แต่เว้นวรรคไป เพราะในพระไตรปิฎกมีมากถี่ๆ ทำให้ไม่น่าฟัง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มกราคม 2010
 8. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  ขอบคุณและอนุโมทนา ราชบัณฑิตยสถามนมากครับ

  The Royal Institute - Thailand

  ท่านผู้รู้ท่านใดมีอะไรร่วมกันสร้างสรรค์ขออนุโมทนาและเรียนเชิญครับผม
   
 9. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,465
  กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนา
  คุณผ่อนคลาย คุณพี่กบ ทีมงาน และสมาชิกทุก ๆ ท่านเช่นกันค่ะ สาธุการค่ะ

  พลังของผู้มีธรรม จะยังโลกสว่างไสว
  คุณความดีงาม จะยังคงอยู่ตลอดไป
   
 10. MAGNETICS

  MAGNETICS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  502
  ค่าพลัง:
  +992
  มีปัญญาเครื่องสลัดออก ใช้สอย [พึงทำอย่างนี้ทุกบท]

  [...] เครื่องหมายแบบนี้อ่านอย่างไรขอรับ...??
   
 11. Mrs.Kim

  Mrs.Kim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  1,086
  ค่าพลัง:
  +2,302
  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาสาธุกับทีมงาน และท่านผู้รู้ทุกๆท่านที่ช่วยชี้แนะ และให้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
   
 12. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  ไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา

  อ้างอิง:


  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ผ่อนคลาย [​IMG]
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="17%">[​IMG]</TD><TD vAlign=center width="83%"><TABLE style="DISPLAY: none" cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><FORM id=myFormSearch action=search.php method=post><INPUT type=hidden value=162 name=SystemModuleKey> <TD align=right>ค้นหาข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ: <INPUT class=input_left id=inputkeyWord name=inputkeyWord> <INPUT class=buttonGreen702 type=submit value=ค้นหา name=submit></TD></FORM></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-y" vAlign=top width=7 background=../../images/bgnew/nl_1.gif>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" vAlign=top width=683 background=../../images/bgnew/nc.gif bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width=9>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" align=right background=../../images/bgnew/h_c.gif>การอ่านเครื่องหมายไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา</TD><TD width=9>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>การอ่านเครื่องหมายไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา

  เมื่อมีเครื่องหมายไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา ควรหยุดเล็กน้อยก่อน แล้วจึงอ่านว่า ละ ละ ละ แล้วหยุดเล็กน้อยก่อนอ่านข้อความต่อไป เช่น
  ที่เกิดมีภาษาไทย...ก็เพราะแต่ละภาษาสืบต่อภาษาของตนไว้
  อ่านว่า ที่-เกิด-มี-พา-สา-ไท ละ-ละ-ละ
  ก็-เพฺราะ-แต่-ละ-พา-สา-สืบ-ต่อ-พา-สา- ของ-ตน-ไว้  ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๒
  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  </TD></TR></TBODY></TABLE>  </TD></TR></TBODY></TABLE>​

  ตกลงกันว่า ไม่อ่านเหมือนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพราะมีถี่มากในพระไตรปิฎก จะทำให้ไม่น่าฟัง

  ฉะนั้นเมื่อมีเครื่องหมายจุดไข่ปลา ให้หยุดนิ่ง หน่อยหนึ่งคล้ายๆเว้นวรรค

  .................................

  ต้องขออภัยที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น

  สำหรับผู้ที่อ่านไปแล้ว อาจผ่านไป และเริ่มต้นปรับเมื่ออ่านเรื่องใหม่

  หรือหากมีเวลาจะแก้ไขที่อ่านมาแล้วใหม่ก็ตามแต่เห็นควรครับ<!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 กรกฎาคม 2009
 13. sippakorn

  sippakorn สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2009
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +8
  ขอบคุณครับ
   
 14. หวังในธรรม

  หวังในธรรม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2010
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +82
  รับทราบและขอบคุณมากครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...